Kategorie

Czy należy opodatkować nieodpłatne przekazanie niesprzedanych gazet

Moja działalność gospodarcza, oprócz usług reklamowych, polega m.in. na wydawaniu gazety lokalnej (od stycznia br.). Drukarnia na moje zlecenie drukuje gazetę, a ja rozwożę ją po lokalnych sklepach i kioskach. Nieczęsto się zdarza, że uda się gazetę sprzedać w takiej ilości, jaka została wydrukowana. Niesprzedane gazety (zwroty) zostają u mnie i są niszczone, a czasami rozdawane. Proszę o odpowiedź, jak prawidłowo należy udokumentować dla celów VAT i podatku dochodowego niesprzedane egzemplarze gazet. Czy należy sporządzać protokoły na gazety, które zostają zniszczone, a na rozdawane - faktury wewnętrzne? Cena gazety brutto wynosi 2,20 zł. Czy muszę od zwrotów płacić należny VAT i podatek, skoro fakturę z drukarni zaksięgowałem w całości w koszty i odliczyłem podatek naliczony? Dodam, że prowadzę książkę przychodów i rozchodów.
Przekazanie niesprzedanych egzemplarzy gazety nie podlegało do 31 maja br. i nie podlega obecnie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Nie należy w tej sytuacji wystawiać faktury wewnętrznej w celu udokumentowania tego przekazania. Wskazane jest natomiast, aby podatnik sporządził stosowny protokół, aby w ten sposób udokumentować zniszczenie albo rozdanie niesprzedanych gazet. W zakresie podatku dochodowego niesprzedane gazety stanowią straty w towarach handlowych, które mają wpływ na zmniejszenie osiąganego przychodu.
 
Niesprzedane przez podatnika egzemplarze gazety lokalnej stanowią odpowiednio straty w towarach oraz koszty reprezentacji i reklamy, powodując określone konsekwencje w podatku dochodowym oraz podatku VAT.
Możliwość zaliczenia niesprzedanych przez podatnika egzemplarzy gazet, które następnie, ze względu na ich nieprzydatność, są niszczone, co powoduje w konsekwencji straty w towarach handlowych, należy rozpatrywać w świetle art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Kosztami uzyskania przychodów są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 updof.
Wśród wydatków enumeratywnie wymienionych w art. 23 ustawy nie ma obecnie strat w środkach obrotowych. Niewłaściwe byłoby jednak przyjęcie stanowiska, że każda strata w środkach obrotowych będzie stanowiła koszt podatkowy. Dlatego w praktyce, ze względu na dużą liczbę i różnorodność sytuacji dotyczących strat w środkach obrotowych, każdą z nich należy rozpatrywać indywidualnie.
Przyczyny powstawania strat w towarach mogą się wiązać m.in. z:
wystąpieniem okoliczności nadzwyczajnych, zdarzeń losowych (pożar, kradzież),
utratą naturalnych właściwości towaru (t.j. zepsuciem, przeterminowaniem),
– w sytuacji, kiedy są one niezależne od podatnika.
Zwrócone niesprzedane egzemplarze gazety lokalnej są specyficznym towarem, który ze względu na datę wydania utracił swoją pierwotną wartość i przeznaczenie, stając się towarem niepełnowartościowym, co powoduje u podatnika straty w środkach obrotowych. Podatnik z przyczyn od siebie niezależnych pozbawiony jest możliwości sprzedaży tych gazet, bowiem ze swoimi kontrahentami związany jest umowami, z których wynika prawo zwrotu niesprzedanej prasy. Straty w towarach mają wpływ na wysokość osiągniętego przychodu, tzn. na jego zmniejszenie.
Warto zwrócić również uwagę na fakt, że brak przychodu podatkowego z powodu wystąpienia strat w towarze handlowym – jeśli są one racjonalnie uzasadnione – nie pozbawia dokonanego wydatku przymiotu kosztu podatkowego.
WAŻNE
Jeśli straty w towarach handlowych są racjonalnie uzasadnione przez podatnika, nie pozbawia go to możliwości zaliczenia wydatku do kosztów.
Zgodnie z dość licznym orzecznictwem w tym zakresie, koszt podatkowy wskazuje przede wszystkim na cel działania podczas osiąganiu przychodów, bez konieczności zaistnienia konkretnego przychodu. Egzemplarze gazet, które zostały zwrócone przez kontrahentów, podatnik z pewnością nabył w celu osiągnięcia przychodu.
W związku z powyższym, ważne jest właściwe udokumentowanie egzemplarzy odpisywanych w straty. Sporządzenie dokumentu wewnętrznego w formie protokołu, który będzie obejmował opis okoliczności oraz ewidencję ilościowo-wartościową odpisywanych w straty egzemplarzy gazet, ma w tym przypadku znaczenie zasadnicze.
ZAPAMIĘTAJ
Wszelkie straty powstałe w towarach handlowych podatnik powinien udokumentować, sporządzając stosowny protokół, zawierający szczegółowy opis okoliczności powstania tych strat.
W przypadku prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, z uwagi na fakt, że faktura VAT dokumentująca zakup gazet została już ujęta w kolumnie 10 księgi w dacie zakupu, zaewidencjonowanie straty w towarach polega na zmniejszeniu wartości „Zakupu towarów handlowych i materiałów według cen zakupu” w kolumnie 10 i odpowiednio zwiększeniu „Pozostałych wydatków” w kolumnie 14 na podstawie sporządzonego protokołu. Ten sposób korekty ma na celu uniknięcie podwójnego ujęcia kosztów podatkowych w księdze.
Do 31 maja br.
W zakresie podatku od towarów i usług czynności te nie powodowały obowiązku naliczenia podatku należnego ani też korekty podatku naliczonego w związku z nabyciem tych gazet od drukarni.
Rozdawanie egzemplarzy gazety w punktach sprzedaży bądź innych miejscach, wręczanie jej potencjalnym klientom służy przekazywaniu informacji o produkcie, nakłanianiu do jego nabycia poprzez prezentację jego cech użytkowych, jakościowych, estetycznych itd. Są to koszty związane z reprezentacją i reklamą. W tym konkretnym przypadku – z reklamą.
W miesiącu, w którym gazety zostały przekazane klientom w ramach reklamy, należy pomniejszyć wartość zakupu, zaewidencjonowaną w kolumnie 10 (zakup towarów i materiałów według cen zakupu) podatkowej księgi przychodów i rozchodów, oraz odpowiednio powiększyć zapis w kolumnie 12, przeznaczonej do wpisywania kosztów reprezentacji i reklamy objętych limitem.
W zakresie podatku od towarów i usług opodatkowaniu podlegało odpłatna dostawa towarów, z którą ustawodawca zrównał również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności:
1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia;
2. wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny
– w przypadku kiedy podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od tych czynności, w całości lub w części.
Regulacji tej nie stosowało się jednak, jeżeli przekazywane towary miały status prezentu o małej wartości bądź próbki, a ich przekazanie (wręczenie) wiązało się bezpośrednio z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem. Przez próbkę należało rozumieć najmniejszą ilość towaru pobraną z dużej partii, która zachowuje skład oraz wszystkie właściwości fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne lub biologiczne towaru, przy czym ilość lub wartość przekazywanych (wręczanych) przez podatnika próbek nie wskazuje na działanie mające charakter handlowy.
Oznacza to, że przekazanie takich egzemplarzy gazet potencjalnym klientom nie podlegało do 31 maja br. opodatkowaniu VAT. Podobne stanowisko wyraził Lubuski Urząd Skarbowy w interpretacji z 13 grudnia 2004 r., pismo I-2/443-174/04/SS/1, podzielając zdanie podatnika, iż: nieodpłatne przekazanie przez spółkę na rzecz potencjalnych klientów promocyjnych egzemplarzy czasopism, stanowiących próbki w rozumieniu ustawy, nie będzie podlegało opodatkowaniu jako odpłatna dostawa towarów, w sytuacji kiedy ich dystrybucja wskazywała jednoznacznie na niehandlowy charakter (promocyjne egzemplarze zawierają nakładkę „Egzemplarz promocyjny”, dystrybucja jest nieodpłatną dostawą, rozprowadzane są do bazy klientów bez dodatków itd.).
Reasumując, w przypadku nieodpłatnego przekazania (wręczenia) klientom egzemplarzy gazet nie było potrzeby wystawiania faktury wewnętrznej i naliczania podatku należnego, ponieważ, jeśli egzemplarze gazet będą spełniały powyższe warunki, nie będą podlegały opodatkowaniu. Zarówno zniszczenie, jak i nieodpłatne rozdanie gazety należy udokumentować stosownym protokołem.
Od 1 czerwca br.
Uległa zmianie definicja próbki. Przez próbkę, na gruncie znowelizowanej ustawy, rozumie się niewielką ilość towaru, reprezentującą określony rodzaj lub kategorię towarów, która zachowuje skład oraz wszystkie właściwości fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne lub biologiczne towaru, przy czym ilość i wartość przekazywanych (wręczanych) przez podatnika próbek, nie wskazuje na działanie o charakterze handlowym. Jednak przekazując próbkę na cele związane z prowadzonym przedsiębiorstwem nie należy tej czynności opodatkowywać, gdyż każde przekazanie towarów na cele związane z prowadzonym przedsiębiorstwem nie podlega VAT.
• art. 22 ust. 1, art. 23 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176; ost.zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 90, poz. 757
• art. 7 ust. 7 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – Dz.U. Nr 54, poz. 535; ost.zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 90, poz. 756
• rozporządzenie Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów – Dz.U. Nr 152, poz. 1475; ost.zm. Dz.U. z 2004 r. Nr 282, poz. 2807
Aneta Szwęch
specjalista w zakresie VAT, prawnik


Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Źródło: Biuletyn VAT
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  29 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Najem prywatny od 2022 roku opodatkowany tylko ryczałtem

  Najem prywatny 2022. Od przyszłego roku przychody z najmu i dzierżawy osiągane poza działalnością gospodarczą (tzw. najem prywatny) nie będą mogły być opodatkowane PIT. Jedyną formą opodatkowania tych przychodów będzie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5% do kwoty 100 000 zł rocznych przychodów oraz 12,5% od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł przychodów. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT). Zmiana ta będzie niekorzystna dla tych najemców, którzy ponoszą wysokie koszty dotyczące przedmiotu najmu. Na przykład remontują, czy modernizują wynajmowane mieszkania lub spłacają kredyt zaciągnięty na zakup tego mieszkania. Nie będzie można też uwzględniać odpisów amortyzacyjnych.

  Karta podatkowa 2022 - zmiany

  Karta podatkowa 2022 - zmiany. W 2022 roku opodatkowanie w formie karty podatkowej będzie dotyczyło wyłącznie podatników, którzy korzystali z tej formy opodatkowania na dzień 31 grudnia 2021 r. i będą kontynuować stosowanie tej formy opodatkowania. Od 1 stycznia 2022 r. nikt nowy nie będzie mógł złożyć wniosku o zastosowanie opodatkowania w tej formie. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT).

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych. Po niespełna dwóch latach od początku funkcjonowania ulgi w podatku dochodowym dla osób do 26 roku życia, nadal istnieje szereg niejasności związanych z ograniczeniami w jej stosowaniu. Wiele wątpliwości pojawia się w momencie, kiedy beneficjenci ww. ulgi uzyskują przychody z tytułu przeniesienia praw autorskich.

  Podmioty medyczne nie muszą wymieniać kas rejestrujących

  Kasy fiskalne a usługi medyczne. Od 1 lipca 2021 r. kolejni podatnicy są zobowiązani do wymiany kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii na tzw. kasy online. Obowiązek wymiany kas rejestrujących dotyczy również podatników świadczących usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów.

  Procedura zwrotu akcyzy

  Zwrot akcyzy. Jedną z cech charakterystycznych podatku akcyzowego, odróżniających go od pozostałych podatków pośrednich jest jego jednofazowość, która zakłada nałożenie akcyzy na pierwszym szczeblu obrotu, tj. w momencie wydania towarów do konsumpcji. Niejednokrotnie zdarza się jednak, że wyroby opodatkowane akcyzą w jednym państwie członkowskim zostają następnie przemieszczone do innego kraju, w którym również przeznaczane są do konsumpcji, co z założenia rodzi obowiązek nałożenia na nie akcyzy. W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania, polski ustawodawca wprowadził do ustawy o podatku akcyzowym procedurę zwrotu akcyzy, której założenia i warunki zostaną omówione poniżej.

  Składka zdrowotna a PIT - co się zmieni od 2022 roku?

  Składka zdrowotna a PIT. Projekt (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT i ustawy o NFZ) przewiduje m.in. ujednolicenie stawki składki zdrowotnej do wysokości 9% dla wszystkich podatników oraz likwidację możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku dochodowego od osób fizycznych. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.

  Kwota wolna od podatku 30 tys. zł, kwota zmniejszająca podatek 5100 zł - PIT 2022

  Kwota wolna od podatku 2022. W opublikowanym 26 lipca br. projekcie nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) znalazła się m.in. nowa wysokość kwoty wolnej od podatku w PIT - 30 tys. zł - dla wszystkich podatników obliczających podatek według skali podatkowej. Taka kwota wolna od podatku w PIT uzyskana będzie dzięki podwyższeniu kwoty zmniejszającej podatek do wysokości 5100 zł (30 000 zł x 17% minus 5 100 zł = 0 zł). Ministerstwo Finansów wskazuje, że to europejski poziom kwoty wolnej od podatku, porównywalny z tym osiąganym w Niemczech czy Francji. To 10 razy większa kwota wolna niż jeszcze pięć lat temu. Nowa kwota wolna ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. obok innych zmian w PIT.

  Ulga dla klasy średniej w PIT (ulga dla pracowników) od 2022 roku

  Ulga dla klasy średniej. W skierowanym 26 lipca br. do konsultacji projekcie nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) znalazła się nowa ulga podatkowa w PIT - tzw. ulga dla klasy średniej. Ministerstwo Finansów wskazuje, że w celu ochrony klasy średniej projekt nie tylko przewiduje podwyższenie do 120 000 zł progu rocznych dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku, ale również ulgę podatkową dla pracowników. Ulga ta ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. obok innych zmian w PIT. Na czym ma polegać ulga dla klasy średniej?

  Źródła dochodów Unii Europejskiej - zasoby własne UE

  Źródła dochodów Unii Europejskiej. W przeciwieństwie do budżetów krajowych, budżet UE jest budżetem inwestycyjnym i nie może wykazywać deficytu. Unia Europejska osiągnęła kompromis ws. wiążącego harmonogramu wprowadzania nowych źródeł dochodów UE. Jakie nowe źródła dochodów zyska Unia?

  Podatki 2022 - kto zyska na zmianach podatkowych

  Polski Ład - kto zyska na zmianach podatkowych. Podwyżka kwoty wolnej od podatku PIT do 30 tys. zł, wzrost do 120 tys. zł progu podatkowego, podatkowe fair play i podatkowy restart gospodarki – to główne elementy podatkowej części Polskiego Ładu. 26 lipca 2021 r. rozpoczęły się konsultacje pakietu zmian podatkowych. Ministerstwo Finansów planuje, że nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia 2022 r. Co się zmieni w podatkach od 2022 roku? Kto zyska a kto straci na tych zmianach?

  Zmiany w PIT od 2022 roku - projekt, szczegóły, nowe ulgi

  Zmiany w PIT od 2022 roku. W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano 26 lipca 2021 r. szczegółowe założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (nr UD260). Tego samego dnia gotowy projekt nowelizacji wielu przepisów podatkowych został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Projekt ten stanowi część zmian legislacyjnych w ramach Polskiego Ładu. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów oraz Prezesa Rady Ministrów zmiany w PIT mają wejść w życie od początku 2022 roku. Jakie zmiany w PIT są zapisane w tym projekcie?

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach. Przygotowany projekt ustawy podatkowej, będącej elementem Polskiego Ładu, został skierowany do konsultacji publicznych - poinformował 26 lipca 2021 r. minister finansów Tadeusz Kościński. Projekt zawiera m.in. kwotę wolną od podatku PIT w wysokości 30 tys. zł. Pierwsze czytanie tego projektu w Sejmie jest planowane za kilka tygodni, tak by proces legislacyjny zakończył się przed 30 listopada - poinformował premier Mateusz Morawiecki.

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"?

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"? Naczelny Sąd Administracyjny opublikował już uzasadnienie uchwały z 24 maja 2021 r. sygn. akt I FPS 1/21, zgodnie z którą sądy administracyjne są uprawnione do dokonywania oceny, czy wszczęcie postępowania karnego skarbowego miało charakter instrumentalny i czy mogło skutecznie wywołać efekt w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Uzasadnienie dostarcza cennych wskazówek, jak należy dokonywać oceny kryterium “instrumentalności”.

  Czy od 1 lipca 2021 r. złożenie JPK_VAT z oznaczeniami MPP jest błędem?

  JPK_VAT z oznaczeniami MPP. Od 1 lipca 2021 r. zmianie uległo rozporządzenie z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (ostatnia zmiana - w par. 11 uchylono pkt 2 ustępu 2, co oznacza, że ewidencja nie musi zawierać oznaczenia "MPP"). Jednocześnie ministerstwo nie zmieniło schemy JPK (zmiana będzie wprowadzona w nowym roku), zatem istnieje nadal możliwość wypełniania pola "MPP" w ewidencji. Czy obecnie - po wejściu w życie zmian w powyższym rozporządzeniu - złożenie w urzędzie JPK_VAT z oznaczeniami MPP będzie traktowane jako błąd?

  Jaka stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej?

  Stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej. Firma jest podwykonawcą. Wykonuje usługę montażu instalacji fotowoltaicznej na rzecz innego przedsiębiorcy na domu jednorodzinnym o powierzchni do 300 m2. Czy w takim przypadku można zastosować stawkę VAT 8%? Czy należy zastosować stawkę 23%?

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT. Podatnicy VAT, którzy otrzymali subwencje z Tarczy Finansowej PFR mają wątpliwości, czy rachunek do spłaty subwencji otrzymanej z PFR ma być zgłoszony na białą listę?

  Amortyzacja podatkowa i rozliczenie leasingu - będą zmiany

  Amortyzacja podatkowa i leasing. W ramach pakietu uszczelniającego podatki Ministerstwo Finansów planuje zmianę w przepisach o amortyzacji składników majątku prywatnego wprowadzanego do majątku firmy. Zmienią się także zasady rozliczenia podatkowego sprzedaży majątku firmowego (np. przedmiotów wykupionych z leasingu) przez właścicieli firm – dowiedziała się PAP.

  Pracodawca zapłaci zaległe podatki. Pakiet uszczelniający podatki CIT, PIT, VAT

  Pakiet uszczelniający podatki CIT, PIT, VAT. Ministerstwo finansów chce rozbić solidarność pracodawców i pracowników, która ma miejsce w związku w wypłatą wynagrodzeń "pod stołem". W pakiecie uszczelniającym proponuje m.in., by po ujawnieniu takiej wypłaty to pracodawca, a nie pracownik musiał zapłacić zaległe podatki - dowiedziała się PAP.

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego - procedura wydania decyzji

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego to specjalna instytucja, umożliwiająca odciążenie majątku podatnika (a w określonych przypadkach również jego małżonka). Co kluczowe dla podatnika, może ona mieć miejsce nie tylko w toku egzekucji, ale również jeszcze przed wydaniem decyzji o wysokości zobowiązania i przed terminem wymagalności takiego. To narzędzie, w sposób zdecydowany, chroni interesy wierzyciela podatkowego, zwiększając jego możliwości uzyskania zobowiązania podatkowego. Można jednak zrozumieć obawy podatników przy funkcjonowaniu takiego odformalizowanego narzędzia - takie zabezpieczenie (nazywane „przedwymiarowym”) może być przecież ograniczeniem praw podatnika.

  Beneficjenci Tarczy Finansowej PFR 1.0 zaczynają spłatę subwencji

  W poniedziałek 26 lipca 2021 r. beneficjenci Tarczy Finansowej PFR 1.0 zaczynają spłatę części subwencji, które pozostała im po umorzeniu pozostałej kwoty wsparcia z PFR - powiedział PAP wiceprezes PFR Bartosz Marczuk.

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS)

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Ministerstwo Finansów przypomina o możliwości rejestracji w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Jak to zrobić?

  Umorzenie subwencji PFR - ujęcie w księgach rachunkowych

  Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że umorzenie subwencji finansowej (z Tarczy Finansowej PFR), które nastąpiło w 2021 roku powinno zostać ujęte w księgach rachunkowych roku, w którym nastąpiło to umorzenie. Zaniechanie poboru podatku ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych przez beneficjentów wsparcia począwszy od 1 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

  Ceny benzyny w 2021 roku będą nadal rosły. Kiedy 6 zł za litr?

  Ceny benzyny. Zdaniem analityków e-petrol, sytuacja cenowa na rynku paliw w Polsce cały czas nie daje kierowcom podstaw do optymizmu. Według nich, spadek cen paliw w rafineriach w tym tygodniu nie zwiastuje dalszych obniżek i jednocześnie jest zbyt mały, by pokazał się w cenach paliw na stacjach.

  Nadgodziny kierowców - jak obliczyć prawidłowo?

  Nadgodziny kierowców - jak obliczyć? Państwowa Inspekcja Pracy wyjątkowo polubiła się z branżą transportową i tematem nadgodzin. Dlaczego? Dlatego, że praca „za kółkiem” i nadgodziny są tak samo nierozłączne jak bajkowy Bolek i Lolek czy też filmowy Flip i Flap. Dlatego nie ma się co dziwić inspektorom, którzy pierwsze co biorą pod lupę, w przypadku firmy transportowej, to rozliczenia godzinowe.

  Dochody z pracy za granicą – gdzie trzeba płacić podatek dochodowy (PIT)?

  Dochody z pracy za granicą a podatek. Miejsce zamieszkania osoby fizycznej wpływa na ustalenie czy podlega ona nieograniczonemu, czy ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Trzeba podkreślić, że jeśli podatnik będzie miał stałe miejsce zamieszkania za granicą, to w Polsce będzie płacił podatek tylko od dochodów (przychodów) uzyskanych w danym roku podatkowym w Polsce.