REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Czy należy opodatkować nieodpłatne przekazanie niesprzedanych gazet

REKLAMA

Moja działalność gospodarcza, oprócz usług reklamowych, polega m.in. na wydawaniu gazety lokalnej (od stycznia br.). Drukarnia na moje zlecenie drukuje gazetę, a ja rozwożę ją po lokalnych sklepach i kioskach. Nieczęsto się zdarza, że uda się gazetę sprzedać w takiej ilości, jaka została wydrukowana. Niesprzedane gazety (zwroty) zostają u mnie i są niszczone, a czasami rozdawane. Proszę o odpowiedź, jak prawidłowo należy udokumentować dla celów VAT i podatku dochodowego niesprzedane egzemplarze gazet. Czy należy sporządzać protokoły na gazety, które zostają zniszczone, a na rozdawane - faktury wewnętrzne? Cena gazety brutto wynosi 2,20 zł. Czy muszę od zwrotów płacić należny VAT i podatek, skoro fakturę z drukarni zaksięgowałem w całości w koszty i odliczyłem podatek naliczony? Dodam, że prowadzę książkę przychodów i rozchodów.
Przekazanie niesprzedanych egzemplarzy gazety nie podlegało do 31 maja br. i nie podlega obecnie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Nie należy w tej sytuacji wystawiać faktury wewnętrznej w celu udokumentowania tego przekazania. Wskazane jest natomiast, aby podatnik sporządził stosowny protokół, aby w ten sposób udokumentować zniszczenie albo rozdanie niesprzedanych gazet. W zakresie podatku dochodowego niesprzedane gazety stanowią straty w towarach handlowych, które mają wpływ na zmniejszenie osiąganego przychodu.
 
Niesprzedane przez podatnika egzemplarze gazety lokalnej stanowią odpowiednio straty w towarach oraz koszty reprezentacji i reklamy, powodując określone konsekwencje w podatku dochodowym oraz podatku VAT.
Możliwość zaliczenia niesprzedanych przez podatnika egzemplarzy gazet, które następnie, ze względu na ich nieprzydatność, są niszczone, co powoduje w konsekwencji straty w towarach handlowych, należy rozpatrywać w świetle art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Kosztami uzyskania przychodów są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 updof.
Wśród wydatków enumeratywnie wymienionych w art. 23 ustawy nie ma obecnie strat w środkach obrotowych. Niewłaściwe byłoby jednak przyjęcie stanowiska, że każda strata w środkach obrotowych będzie stanowiła koszt podatkowy. Dlatego w praktyce, ze względu na dużą liczbę i różnorodność sytuacji dotyczących strat w środkach obrotowych, każdą z nich należy rozpatrywać indywidualnie.
Przyczyny powstawania strat w towarach mogą się wiązać m.in. z:
wystąpieniem okoliczności nadzwyczajnych, zdarzeń losowych (pożar, kradzież),
utratą naturalnych właściwości towaru (t.j. zepsuciem, przeterminowaniem),
– w sytuacji, kiedy są one niezależne od podatnika.
Zwrócone niesprzedane egzemplarze gazety lokalnej są specyficznym towarem, który ze względu na datę wydania utracił swoją pierwotną wartość i przeznaczenie, stając się towarem niepełnowartościowym, co powoduje u podatnika straty w środkach obrotowych. Podatnik z przyczyn od siebie niezależnych pozbawiony jest możliwości sprzedaży tych gazet, bowiem ze swoimi kontrahentami związany jest umowami, z których wynika prawo zwrotu niesprzedanej prasy. Straty w towarach mają wpływ na wysokość osiągniętego przychodu, tzn. na jego zmniejszenie.
Warto zwrócić również uwagę na fakt, że brak przychodu podatkowego z powodu wystąpienia strat w towarze handlowym – jeśli są one racjonalnie uzasadnione – nie pozbawia dokonanego wydatku przymiotu kosztu podatkowego.
WAŻNE
Jeśli straty w towarach handlowych są racjonalnie uzasadnione przez podatnika, nie pozbawia go to możliwości zaliczenia wydatku do kosztów.
Zgodnie z dość licznym orzecznictwem w tym zakresie, koszt podatkowy wskazuje przede wszystkim na cel działania podczas osiąganiu przychodów, bez konieczności zaistnienia konkretnego przychodu. Egzemplarze gazet, które zostały zwrócone przez kontrahentów, podatnik z pewnością nabył w celu osiągnięcia przychodu.
W związku z powyższym, ważne jest właściwe udokumentowanie egzemplarzy odpisywanych w straty. Sporządzenie dokumentu wewnętrznego w formie protokołu, który będzie obejmował opis okoliczności oraz ewidencję ilościowo-wartościową odpisywanych w straty egzemplarzy gazet, ma w tym przypadku znaczenie zasadnicze.
ZAPAMIĘTAJ
Wszelkie straty powstałe w towarach handlowych podatnik powinien udokumentować, sporządzając stosowny protokół, zawierający szczegółowy opis okoliczności powstania tych strat.
W przypadku prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, z uwagi na fakt, że faktura VAT dokumentująca zakup gazet została już ujęta w kolumnie 10 księgi w dacie zakupu, zaewidencjonowanie straty w towarach polega na zmniejszeniu wartości „Zakupu towarów handlowych i materiałów według cen zakupu” w kolumnie 10 i odpowiednio zwiększeniu „Pozostałych wydatków” w kolumnie 14 na podstawie sporządzonego protokołu. Ten sposób korekty ma na celu uniknięcie podwójnego ujęcia kosztów podatkowych w księdze.
Do 31 maja br.
W zakresie podatku od towarów i usług czynności te nie powodowały obowiązku naliczenia podatku należnego ani też korekty podatku naliczonego w związku z nabyciem tych gazet od drukarni.
Rozdawanie egzemplarzy gazety w punktach sprzedaży bądź innych miejscach, wręczanie jej potencjalnym klientom służy przekazywaniu informacji o produkcie, nakłanianiu do jego nabycia poprzez prezentację jego cech użytkowych, jakościowych, estetycznych itd. Są to koszty związane z reprezentacją i reklamą. W tym konkretnym przypadku – z reklamą.
W miesiącu, w którym gazety zostały przekazane klientom w ramach reklamy, należy pomniejszyć wartość zakupu, zaewidencjonowaną w kolumnie 10 (zakup towarów i materiałów według cen zakupu) podatkowej księgi przychodów i rozchodów, oraz odpowiednio powiększyć zapis w kolumnie 12, przeznaczonej do wpisywania kosztów reprezentacji i reklamy objętych limitem.
W zakresie podatku od towarów i usług opodatkowaniu podlegało odpłatna dostawa towarów, z którą ustawodawca zrównał również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności:
1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia;
2. wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny
– w przypadku kiedy podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od tych czynności, w całości lub w części.
Regulacji tej nie stosowało się jednak, jeżeli przekazywane towary miały status prezentu o małej wartości bądź próbki, a ich przekazanie (wręczenie) wiązało się bezpośrednio z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem. Przez próbkę należało rozumieć najmniejszą ilość towaru pobraną z dużej partii, która zachowuje skład oraz wszystkie właściwości fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne lub biologiczne towaru, przy czym ilość lub wartość przekazywanych (wręczanych) przez podatnika próbek nie wskazuje na działanie mające charakter handlowy.
Oznacza to, że przekazanie takich egzemplarzy gazet potencjalnym klientom nie podlegało do 31 maja br. opodatkowaniu VAT. Podobne stanowisko wyraził Lubuski Urząd Skarbowy w interpretacji z 13 grudnia 2004 r., pismo I-2/443-174/04/SS/1, podzielając zdanie podatnika, iż: nieodpłatne przekazanie przez spółkę na rzecz potencjalnych klientów promocyjnych egzemplarzy czasopism, stanowiących próbki w rozumieniu ustawy, nie będzie podlegało opodatkowaniu jako odpłatna dostawa towarów, w sytuacji kiedy ich dystrybucja wskazywała jednoznacznie na niehandlowy charakter (promocyjne egzemplarze zawierają nakładkę „Egzemplarz promocyjny”, dystrybucja jest nieodpłatną dostawą, rozprowadzane są do bazy klientów bez dodatków itd.).
Reasumując, w przypadku nieodpłatnego przekazania (wręczenia) klientom egzemplarzy gazet nie było potrzeby wystawiania faktury wewnętrznej i naliczania podatku należnego, ponieważ, jeśli egzemplarze gazet będą spełniały powyższe warunki, nie będą podlegały opodatkowaniu. Zarówno zniszczenie, jak i nieodpłatne rozdanie gazety należy udokumentować stosownym protokołem.
Od 1 czerwca br.
Uległa zmianie definicja próbki. Przez próbkę, na gruncie znowelizowanej ustawy, rozumie się niewielką ilość towaru, reprezentującą określony rodzaj lub kategorię towarów, która zachowuje skład oraz wszystkie właściwości fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne lub biologiczne towaru, przy czym ilość i wartość przekazywanych (wręczanych) przez podatnika próbek, nie wskazuje na działanie o charakterze handlowym. Jednak przekazując próbkę na cele związane z prowadzonym przedsiębiorstwem nie należy tej czynności opodatkowywać, gdyż każde przekazanie towarów na cele związane z prowadzonym przedsiębiorstwem nie podlega VAT.
• art. 22 ust. 1, art. 23 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176; ost.zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 90, poz. 757
• art. 7 ust. 7 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – Dz.U. Nr 54, poz. 535; ost.zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 90, poz. 756
• rozporządzenie Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów – Dz.U. Nr 152, poz. 1475; ost.zm. Dz.U. z 2004 r. Nr 282, poz. 2807
Aneta Szwęch
specjalista w zakresie VAT, prawnik


Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Biuletyn VAT

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Fiskus kontroluje mniej, ale za to skuteczniej. Kto może spodziewać się kontroli?

Ministerstwo Finansów podało, że w 2023 roku wszczęto prawie 29 proc. mniej kontroli podatkowych niż rok wcześniej. Jednak wciąż są one bardzo skuteczne, w 97,6 proc. stwierdzono nieprawidłowości. Czy w tym roku będzie podobnie? Na pewno w związku z tzw. dyrektywą DAC7, fiskus będzie sprawdzać, czy firmy korzystające z internetowych platform sprzedażowych nie uchylają się od płacenia podatków.

Ulga na złe długi w VAT w 2024 r. Czy może z niej skorzystać podatnik stosujący metodę kasową?

Podatnik prowadzi przedsiębiorstwo rzemieślnicze, ma status małego podatnika i rozlicza VAT według metody kasowej. Czy w takiej sytuacji mały podatnik rozliczający VAT metodą kasową może skorzystać z ulgi na złe długi, gdy ma nieopłacone faktury?

11,532 mln uncji złota w skarbcu NBP. Ich wartość rośnie

W marcu 2024 r. wartość złota w posiadaniu Narodowego Banku Polskiego wzrosła o ponad 8,5 mld zł, choć same zasoby złota pozostały niezmienione w stosunku do lutego. Tak wynika z opublikowanych 19 kwietnia 2024 r. danych NBP o płynnych aktywach i pasywach w walutach obcych.

MF: awaria na e-Urząd Skarbowy. Twój e-PIT działa poprawnie ale trzeba się logować przez epit.podatki.gov.pl

W dniu 19 kwietnia 2024 r. w godzinach przedpołudniowych nastąpiła przerwa w działaniu witryny urzadskarbowy.gov.pl, spowodowana najprawdopodobniej jakąś awarią. Ministerstwo Finansów poinformowało, że usługa Twój e-PIT działa poprawnie tylko, że trzeba się logować wchodząc z linka epit.podatki.gov.pl.

MF przygotowało ustawę o obowiązkowym raportowaniu ESG, implementującą dyrektywę UE

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy implementujący dyrektywę UE o obowiązkowym raportowaniu ESG. MF szacuje, że koszty dla przedsiębiorstw objętych obowiązkiem raportowania w ciągu 10 lat wyniosą 8,7 mld zł.

Twój e-PIT – przedsiębiorca musi uważać! Może pozbawić korzyści finansowych, a nawet narazić na straty

Twój e-PIT, czyli oferowana przez MF usługa jest dla podatnika bardzo wygodna, bo deklarację rozliczeniową wypełnia za niego skarbówka. Ale z racji tego, że żaden system czy urzędnik nie ma pełnej wiedzy na temat zmian jakie zachodzą w życiu podatnika, może pozbawić go wymiernych korzyści finansowych, czyli mówiąc wprost – narazić na straty.

System kaucyjny a VAT. MKiŚ ma opinię MF

Ministerstwo Klimatu i Środowiska uzyskało od Ministerstwa Finansów opinię, że VAT nie będzie naliczany dla opakowań jednorazowych, a w przypadku opakowań wielokrotnego użytku, pojawi się tylko dla tych, które nie wrócą do systemu.

Ulga na dziecko po rozwodzie - były mąż rozliczał ulgę według schematu 50/50%, z czym nie godziła się była małżonka

Po rozwodzie matka dzieci próbowała zawrzeć z byłym mężem porozumienie dotyczące ulgi na dzieci. Proponowała byłemu mężowi proporcjonalne korzystanie z ulgi według proporcji - 30% dla niego i 70% dla niej. Mąż jednak nie godził się na takie rozwiązanie. Co postanowił w tej sprawie organ skarbowy?

Podatek dla superbogaczy, by zwalczać uchylanie się od opodatkowania

Globalny podatek od superbogatych. Francuski minister finansów Bruno Le Maire poinformował, że wraz ze swoim brazylijskim odpowiednikiem Haddadem Fernando rozpoczyna wspólną inicjatywę, by na szczycie G20 w Waszyngtonie podjąć decyzję w sprawie minimalnego opodatkowania najbogatszych osób na świecie.

PFRON 2024. Zasady obliczania wpłat

Regulacje dotyczące dokonywania wpłat na PFRON zawarte są w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Warto też pamiętać, że ustawa ta była wielokrotnie nowelizowana, z dwoma poważnymi zmianami z 2016 i 2018 roku. Jakie zasady obliczania wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obowiązują aktualnie w kwietniu 2024 roku?

REKLAMA