| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Porady prawne > Czy wydatki związane z przekształceniem są kosztem?

Czy wydatki związane z przekształceniem są kosztem?

Zgromadzenie wspólników podjęło decyzję o przekształceniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. Czy wydatki związane z takim przekształceniem formy prawnej spółki można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

Koszty związane z przekształceniem spółki z o.o. w spółkę akcyjną mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Są one bowiem związane z ogólnym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa.
Przekształcenia spółek dokonywane są na podstawie art. 551 i nast. k.s.h. Przepisy te nakładają na spółkę przekształcaną wiele obowiązków. I tak, spółka planująca przekształcenie zobowiązana jest m.in. do sporządzenia:
•  planu przekształcenia,
•  opinii biegłego,
•  projektu uchwał o przekształceniu spółki,
•  sprawozdania finansowego.
Konieczne jest także dokonanie określonych czynności administracyjnych. Niewątpliwie spełnienie tych czynności wiąże się z ponoszeniem znacznych wydatków. Stosownie do art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p., kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 u.p.d.o.p. Zgodnie z wykładnią gramatyczną tego przepisu, podatnik ma możliwość odliczenia od przychodów wszelkich kosztów ich uzyskania, pod tym warunkiem, że mają one bezpośredni lub pośredni związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, a ich poniesienie ma bądź też może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu.
Pośredni związek z przychodem mają przede wszystkim koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa. Zalicza się do nich m.in. wydatki, których poniesienie jest konieczne do prawidłowego, zgodnego z obowiązującym prawem, funkcjonowania podmiotu gospodarczego. Najbardziej typowym tego rodzaju kosztem są wydatki na prowadzenie rachunkowości podmiotu przez biuro rachunkowe. Mimo że nie przyczyniają się one bezpośrednio do osiągania dochodów, to nikt nie ma wątpliwości, że mogą być one zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Do tej samej kategorii kosztów należy zaliczyć wydatki związane z przekształceniem formy prawnej podmiotu gospodarczego.
Należy podkreślić, że w przypadku przekształcenia następuje kontynuacja bytu prawnego podmiotu przy zmienionej jedynie formie prawnej. Co za tym idzie – przepisy przewidują możliwość korzystania z dotychczasowych praw i realizację obowiązków wynikających z przepisów prawa. Jest to jeszcze jeden argument przemawiający za możliwością zaliczenia kosztów związanych z przekształceniem formy prawnej do kosztów uzyskania przychodów. Ponadto możliwość taką potwierdziła Izba Skarbowa we Wrocławiu w piśmie z 15 maja 2004 r. (sygn. PD-I-005-18/2004).
Konrad Piłat
PODSTAWA PRAWNA:
•  art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.).


Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »