REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Czy można w trakcie roku obrotowego zmienić program księgowy

REKLAMA

Spółka z o.o. (rachunek zysków i strat sporządza metodą porównawczą, a rachunek przepływów - metodą pośrednią) zamierza w trakcie roku obrotowego zmienić program księgowy. Czy w związku z tym jest możliwa zmiana struktury planu kont w trakcie roku obrotowego? Jeśli tak, czy zmiany mogą dotyczyć także kont syntetycznych?
RADA
Zmiana polityki rachunkowości, w tym programu komputerowego czy planu kont, jest możliwa, lecz musi zostać dokonana ze skutkiem od pierwszego dnia roku obrotowego, z zapewnieniem zasady ciągłości i porównywalności danych z odpowiednimi informacjami za lata poprzednie, zgodnie z ustawą o rachunkowości. Jeśli wprowadzany program księgowy nie wpływa na ciągłość i porównywalność danych (a jedynie w pewien sposób usprawnia pracę), nie ma przeszkód, by był wprowadzony w trakcie roku obrotowego. Jeżeli wynika to z uzasadnionych potrzeb jednostki, może ona w trakcie roku obrotowego zdefiniować i utworzyć nowe konta syntetyczne czy analityczne, dokonać poleceniami księgowania przeksięgowań sald z innych dotychczasowych kont, odtąd już nieużywanych, na konta nowo utworzone, oraz sporządzić korekty obrotów tych kont.
UZASADNIENIE
Przesłany przez Czytelnika opis problemu nasuwa zasadnicze pytanie, którego nie zadano: czy można w trakcie roku obrotowego zmienić program księgowy? Załóżmy, że spółka zamierza prowadzić księgi w taki sposób, że pierwsze np. trzy miesiące roku zostały wprowadzone do starego programu, a następne dziewięć miesięcy zostanie wprowadzone do ksiąg prowadzonych przy użyciu innego programu. Zakładamy również, ze spółka nie zamierza dokonać migracji wszystkich danych z jednego programu do drugiego, lecz po prostu zakończyć marzec w starym programie i otworzyć kwiecień w nowym programie.
Ustawa o rachunkowości stanowi, iż przyjęte zasady (politykę) rachunkowości należy stosować w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, wyceny aktywów i pasywów (…) tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne (art. 5 ust. 1). Ponadto w celu rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji jednostka może, ze skutkiem od pierwszego dnia roku obrotowego, bez względu na datę podjęcia decyzji, zmienić dotychczas stosowane rozwiązania na inne, przewidziane ustawą (art. 8 ust. 2). Tak więc zmiany zasad rachunkowości, a w tym zmiany systemu finansowo-księgowego, należy dokonać w taki sposób, aby wszystkie nowo wprowadzone zasady obowiązywały za okres całego roku oraz zapewnić porównywalność informacji zawartych w księgach roku bieżącego z informacjami z lat poprzednich.
Jednym z podstawowych elementów ksiąg jest dziennik, zawierający chronologiczne ujęcie zdarzeń, jakie nastąpiły w okresie sprawozdawczym. Podstawową zasadą prowadzenia dziennika jest wymóg, aby sumy zapisów (obroty) liczone były w sposób ciągły, umożliwiający uzgodnienie jego obrotów z obrotami zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej. Zestawienie obrotów i sald z kolei sporządza się nie rzadziej niż na koniec miesiąca, i zawiera ono:
• salda kont na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych,
• obroty za okres sprawozdawczy i narastająco od początku roku obrotowego oraz salda na koniec okresu sprawozdawczego,
• sumę salda na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych, obrotów za okres sprawozdawczy i narastająco od początku roku obrotowego oraz sald na koniec okresu sprawozdawczego.
Podział informacji zawartej w księgach na dwa podokresy roku, prowadzone jako dwie różne bazy danych w dwu różnych programach, powinien jednocześnie zapewnić pozyskanie powyżej opisanych, wymaganych ustawą zestawień obrotów i sald oraz dziennika, w szczególności w zakresie naliczeń przeprowadzonych narastająco od początku roku. Wprowadzenie nowego programu finansowo-księgowego w ciągu roku nie musi więc oznaczać ponownego wprowadzenia wszystkich danych, które zostały już raz wprowadzone w „starym” programie od początku roku.
WAŻNE!
Zmiana programu księgowego w ciągu roku jest możliwa, jeśli zapewniono zachowanie przepisów ustawy o rachunkowości, w szczególności związanych z tworzeniem zestawienia obrotów i sald oraz dziennika.
Wszystkie wyżej opisane zasady odnoszą się również do zmian w planie kont. Jeżeli wynika to z uzasadnionych potrzeb jednostki, może ona w trakcie roku obrotowego zdefiniować i utworzyć nowe konta syntetyczne czy analityczne, dokonać poleceniami księgowania przeksięgowań sald z innych dotychczasowych kont, odtąd już nieużywanych, na konta nowo utworzone, oraz sporządzić korekty obrotów tych kont.
Przykład 1
W czerwcu otworzono nowy, drugi punkt sprzedaży towarów. Przychody z handlu dotąd księgowano na koncie 718 „Przychody ze sprzedaży”. Jednostka postanowiła ewidencjonować wszystkie przychody z handlu na jednym koncie, i w tym celu utworzyła nowe konto syntetyczne 720 z analityką:
Konto 720.1 „Przychody ze sprzedaży w punkcie 1”,
Konto 720.2 „Przychody ze sprzedaży w punkcie 2”.
Saldo konta 718 na koniec maja to 155 000 zł.
Z dniem 31 maja dokonano zapisów poleceniem księgowania:
1) przeniesienie salda – sprzedaż w okresie 1.01–31.05:
Wn konto 718 „Przychody ze sprzedaży” 155 000 zł,
Ma konto 720.1 „Przychody ze sprzedaży w punkcie 1” 155 000 zł,
2) korekta obrotów na koncie 718:
Wn konto 718 „Przychody ze sprzedaży” (–) 155 000 zł,
Ma konto 718 „Przychody ze sprzedaży” (–) 155 000 zł.
Przykład 2
Od 1 kwietnia 2005 r. jednostka wprowadziła nowy program finansowo-księgowy. W poprzednim programie wprowadzono zapisy w okresie od stycznia do końca marca i zamknięto miesiąc marzec. W nowym programie wprowadzono:
– na dzień 31 stycznia bilans otwarcia roku 2005,
– pod datą 31 marca – kwoty obrotów Wn i Ma wszystkich kont w okresie 1 stycznia – 31 marca 2005 r. (narastająco),
– od dnia 1 kwietnia – nowe zapisy, prowadzone chronologicznie.
W polityce rachunkowości, którą zarządzeniem zmienił kierownik jednostki, określono, iż w 2005 r. księgi prowadzone są:
w okresie 1.01.2005–31.03.2005 przy użyciu pierwszego programu księgowego,
w okresie 1.04.2005–31.12.2005 przy użyciu drugiego programu księgowego.
Dokumentacja związana z nowym zainstalowanym programem, w tym opis zasad działania i instrukcja obsługi, stanowi integralną część zmienionych zasad rachunkowości.
W powyższy sposób zapewniono ciągłość zapisów i prawidłowe tworzenie zestawienia obrotów i sald oraz dziennika.
•  art. 5 ust. 1, art. 8 ust. 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości – j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 10, poz. 66
Ewa Szczepankiewicz
główna księgowa w spółce z o.o.


Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Monitor Księgowego

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Opóźnienia w zapłacie w podatku dochodowym - skutki

Przedsiębiorcy mają wynikający z przepisów podatkowych obowiązek płacenia różnych podatków. W tym także podatków dochodowych: PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych i CIT – podatek dochodowy od osób prawnych (w przypadku np. spółek z o.o. czy akcyjnych). Każde opóźnienie w zapłacie podatku – także podatku dochodowego grozi nie tylko obowiązkiem obliczenia od zaległości podatkowych odsetek ale także odpowiedzialnością karną skarbową. Zaległość podatkowa, to także może być problem pracowników, którzy nie zapłacili podatku dochodowego PIT wynikającego z rocznego zeznania podatkowego.

Wysokość kosztów pracowniczych u seniorów w 2024 r.

Zasady rozliczania pracowniczych kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczą wszystkich pracowników bez względu na ich wiek. Dlatego również pracujący seniorzy, którzy już osiągnęli wiek emerytalny – mimo zwolnienia podatkowego – mają takie same koszty jak inni pracownicy.

Przelewy w Boże Ciało. Jak pracują banki? Kiedy dojdzie przelew?

30 maja, czwartek jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Czy system rozliczeniowy Elixir będzie wówczas dostępny? Kiedy najlepiej wysałć przelew, aby doszedł na czas? 

PIT 2024. Koszty uzyskania przychodów (pracownicze), zwykłe, podwyższone, autorskie - kwoty, limity, oświadczenia, praca zdalna

Jakie koszty mogą odliczać pracownicy w 2024 roku? Jakie są koszty zwykłe, a jakie podwyższone? Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT) nie daje prawa (co do zasady) pracownikom odliczać od przychodów uzyskanych z tytułu umowy o pracę faktycznie poniesionych kosztów. Pracownicy mają jedynie koszty zryczałtowane w zależności od liczby zawartych umów o pracę i tego, czy pracownik mieszka w miejscowości, której znajduje się zakład pracy, czy w innej miejscowości. Jednak w rozliczeniu rocznym pracownicy mogą uwzględnić faktyczne wydatki na dojazdy do pracy udokumentowane wyłącznie imiennymi biletami okresowymi.

Czy Polska powinna przyjąć euro? Znamienny sondaż. Stanowcze słowa ministra finansów

W opinii 49 proc. badanych Polska w ogóle nie powinna przyjmować euro. Tak wynika z sondażu CBOS dla Polskiej Agencji Prasowej przeprowadzonego w dniach 20 do 23 maja 2024 roku. Według 13 proc. ankietowanych Polska powinna przyjąć euro w ciągu kolejnych 3 lat, w ocenie 22 proc. - w ciągu kolejnych 10 lat, a według 10 proc. - jeszcze później.

Zwrot nadpłaty składki zdrowotnej w 2024 roku. Do kiedy wniosek? Niedopłata już z odsetkami

ZUS informuje, że 3 czerwca 2024 r. upływa termin, w którym można złożyć wniosek o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej za 2023 r. Jeśli przedsiębiorca nie złoży wniosku w określonym  czasie, ZUS rozliczy nadpłatę na koncie płatnika do końca tego roku.

Podatek u źródła (WHT) w świetle nowych technologii

Podatek u źródła (WHT) może stanowić wyzwanie dla branży informatycznej, w kontekście stale rozwijającej się technologii. Z chęci świadczenia kompleksowych usług, przedsiębiorstwa nabywają różnego rodzaju oprogramowania, dostępy do platform, usługi w chmurze, serwery, urządzenia przemysłowe czy usługi niematerialne. Wykorzystanie najnowszej technologii jest niezbędne, aby oferowane usługi pozostały konkurencyjne na rynku. Często dostawcami takich produktów są zagraniczne spółki, co rodzi wątpliwości – czy nabycie tego rodzaju usług wiąże się z ryzykiem w podatku u źródła?

Obligacje skarbowe - czerwiec 2024 r. Zmiana oprocentowania obligacji oszczędnościowych (detalicznych)

Ministerstwo Finansów w komunikacie z 24 kwietnia 2024 r. poinformowało o oprocentowaniu i ofercie obligacji oszczędnościowych Skarbu Państwa nowych emisji, które będą sprzedawane w czerwcu 2024 roku. Oprocentowanie i marże tych obligacji uległy zmianie w porównaniu do oferowanych w maju br. Od 27 maja można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany.

Zwrot podatku z Austrii – ile, dla kogo, jak uzyskać (formalności)

Austria to zyskujący na popularności kierunek emigracji zarobkowej wśród Polaków. Jeśli podejmowane zatrudnienie jest legalne, z łatwością można ubiegać się o zwrot podatku z tego kraju. Wysokość zwrotu może być naprawdę spora, przy małym nakładzie wysiłku ze strony podatnika. 

Dłuższy okres ważności znaków akcyzy do końca 2024 r.

Aktualnie znajdują się w legalnej sprzedaży wyroby winiarskie oznaczone znakami akcyzy, których ważność została przedłużona do 31 grudnia 2024 r.

REKLAMA