reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama

Porady prawne

Jak wprowadzić do ewidencji księgowej wynajęty lokal

Aktualizacja: 23.05.2006

Lokal mieszkalny, który od 10 lat jest używany na cele biurowe, nigdy nie został wprowadzony do ewidencji środków trwałych. Jeżeli właściciel lokalu rozszerzy swoją działalność o wynajem, to czy część wynajmowaną należy wprowadzić do ewidencji środków trwałych? Czy odpisów amortyzacyjnych należy dokonywać przez cały ustalony okres ekonomicznej użyteczności? Czy - jeżeli skończy się umowa najmu - można przestać dokonywać tych odpisów? »

Jak ewidencjonować koszty serwisu samochodu stanowiącego obcy środek trwały

Aktualizacja: 22.05.2006

Używamy i serwisujemy samochody ciężarowe i osobowe, które nie stanowią naszych środków trwałych. Jak ewidencjonować serwis samochodu będącego obcym środkiem trwałym? »

Jak ująć w księgach rachunkowych dzierżawę od firmy z UE urządzenia produkcyjnego

Aktualizacja: 22.05.2006

Spółka z o.o. dzierżawi od firmy z Włoch urządzenie produkcyjne. Zgodnie z umową zobowiązanie z tytułu dzierżawy jest regulowane co miesiąc, na podstawie faktury wystawionej przez wynajmującego. Czy z kwoty wypłacanego zobowiązania spółka powinna potrącać zryczałtowany podatek dochodowy? Prosimy o podanie przykładu wyliczeń i księgowań. »

Jakie skutki powoduje opóźnienie wprowadzenia środka trwałego do ewidencji środków trwałych

Aktualizacja: 19.05.2006

Środek trwały został przyjęty do używania w styczniu. Do ewidencji środków trwałych został wprowadzony dopiero w kwietniu. Jak w tej sytuacji potraktować okres między przyjęciem do używania a ujęciem w ewidencji danego środka trwałego? Czy okres amortyzacji przesunie się i będzie liczony od momentu ujawnienia? »

Jak ujmować w księgach rachunkowych patenty i prace badawczo-rozwojowe

Aktualizacja: 19.05.2006

Kiedy należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki ponoszone na prace badawczo-rozwojowe? Jak zakwalifikować je w księgach rachunkowych? Kiedy należy zaliczyć do przychodów podatkowych środki pieniężne otrzymane od Naczelnej Organizacji Technicznej na dofinansowanie prac rozwojowych? »

Czy umorzony kredyt i odsetki stanowią przychód podatkowy

Aktualizacja: 18.05.2006

Czy umorzony przez bank kredyt i niespłacone odsetki stanowią przychód dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 9 updof? Moim zdaniem bank ma obowiązek wystawić informację PIT-8C, a wartość umorzenia będzie nieodpłatnym świadczeniem (art. 11 ust. 1 updof). Ponieważ ustne stanowiska organów skarbowych są niejednoznaczne, a z pisemnymi się nie zetknęłam, proszę o wyjaśnienie tej kwestii. »

Jak rozliczyć w deklaracji import usług zwolnionych z VAT

Aktualizacja: 18.05.2006

Nasza firma zakupiła ubezpieczenie w Unii. Potraktowaliśmy to jako import usług i wystawiliśmy fakturę wewnętrzną na stawkę zwolnioną. Jak należy rozliczyć tę transakcję w deklaracji VAT-7? »

Czy odsetki można zaliczyć do kosztów w chwili otrzymania kredytu

Aktualizacja: 17.05.2006

W bieżącym roku uzyskaliśmy kredyt na bieżącą działalność w kwocie 100 000 zł. Jednak na nasz rachunek bankowy wpłynęła kwota o 12 000 zł mniejsza, gdyż bank potrącił z góry odsetki. Czy możemy zaliczyć kwotę odsetek do kosztów finansowych w momencie otrzymania kredytu? »

Jak ewidencjonować raporty dobowe z kas rejestrujących

Aktualizacja: 17.05.2006

Czy w ewidencji sprzedaży VAT należy wpisywać co dzień raporty dobowe z kas fiskalnych, czy wystarczy na koniec miesiąca wpisać do ewidencji z każdej kasy raport okresowy miesięczny, a następnie zaksięgować jako zestawienie sprzedaży do podatkowej księgi przychodów i rozchodów? »

Czy próbki towarów można zaliczyć do kosztów

Aktualizacja: 16.05.2006

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów próbki towarów przekazane klientom (tzw. testery). Czy będą mogły być one zaliczone bezpośrednio, czy w ramach limitowanych kosztów reprezentacji i reklamy skierowanej do ograniczonej liczby osób? »

Jak zaewidencjonować nabycie samochodu osobowego poniżej wartości rynkowej

Aktualizacja: 16.05.2006

Kupiliśmy samochód poniżej wartości rynkowej. Jak go zaewidencjonować? Czy odpisy amortyzacyjne od takiego samochodu będą stanowiły dla nas koszty uzyskania przychodu? Czy ma znaczenie fakt, że właścicielami samochodu jesteśmy oboje z żoną, natomiast będzie on używany tylko w prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej? »

Jak zaliczać do kosztów wydatki na używanie samochodu osobowego w leasingu operacyjnym

Aktualizacja: 15.05.2006

Nasza spółka zamierza wziąć w leasing operacyjny samochód osobowy. Proszę o informację, które wydatki, związane z tym samochodem, i w jakiej wysokości możemy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. »

Czy przychód ze sprzedaży zagranicznej obejmuje zapłacony za granicą VAT

Aktualizacja: 15.05.2006

Spółka z o.o. w Polsce prowadzi sprzedaż wysyłkową towaru (mebli) dla odbiorców - wyłącznie osób fizycznych. Do faktur jest naliczany podatek VAT obowiązujący w Niemczech (16%), wpłacany do urzędu w Niemczech. Sprzedaż jest księgowana w cenie netto. Pozostałe podatki (dochodowy itd.) są wpłacane w Polsce. Czy od podatku VAT wpłacanego w Niemczech należy również wpłacić w Polsce podatek dochodowy 19%? »

Jak i kiedy wprowadzić towar handlowy do ewidencji środków trwałych

Aktualizacja: 12.05.2006

Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie handlu samochodami osobowymi. Jeden z samochodów, kupiony w styczniu, wpisaliśmy do ewidencji środków trwałych w kwietniu. Jego wartość przekroczyła 3500 zł. Kiedy powinniśmy skorygować koszty uzyskania przychodów: w miesiącu zakupu czy miesiącu przekwalifikowania samochodu? »

Jak rozliczyć zaliczkę przy wewnątrzwspólnotowej dostawie

Aktualizacja: 12.05.2006

Spółka otrzymała w marcu zaliczkę od kontrahenta z Niemiec w wysokości 15 000 euro na poczet wewnątrzwspólnotowej dostawy towaru, która będzie zrealizowana w kwietniu (wartość całej dostawy wg kontraktu wynosi 38 000 euro). Według jakiego kursu należy zaksięgować wartość zaliczki, jakie różnice kursowe i w którym momencie powstaną - proszę o przedstawienie stosownych księgowań. Jakie obowiązki w zakresie podatku VAT oraz podatku dochodowego wiążą się z otrzymaniem tej zaliczki? »

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Integra Consulting Poland

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama