REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak rozliczyć nabycie środka trwałego z innego kraju UE

REKLAMA

Jan Kowalski zakupił w Niemczech maszynę o wartości 25 000 euro. Niemiecki kontrahent wystawił 6 stycznia 2005 r. fakturę, natomiast maszynę spółka otrzymała 20 stycznia. Sprzedawca naliczył niemiecki podatek w wysokości 3750 euro, ponadto pobrał koszty opakowania w wysokości 250 euro. Od kwoty wartości maszyny udzielono również skonta w wysokości 3%. Polski podatnik nie dokonuje transakcji wewnątrzwspólnotowych. Zakup maszyny jest jedyną transakcją wewnątrzwspólnotową.
Prawidłowe rozliczenie tej transakcji, niezależnie od tego, z jakiego kraju nabywamy towar, powinno przebiegać następująco.

I. Zarejestrować się jako podatnik VAT UE (art. 97 ustawy)

Podatnicy VAT czynni są zobowiązani przed dniem dokonania pierwszej wewnątrzwspólnotowej dostawy lub pierwszego wewnątrzwspólnotowego nabycia zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego, składając zgłoszenie o zamiarze rozpoczęcia wykonywania tych czynności. Żaden przepis nie wyłącza obowiązku rejestracji, nawet w przypadku gdy transakcja została dokonana jednorazowo. Należy złożyć zgłoszenie rejestracyjne lub aktualizacyjne VAT-R wraz z załącznikiem VAT-UE. Brak tej rejestracji powoduje, że nasz kontrahent nie może zastosować stawki 0% lub zwolnienia z prawem do odliczenia VAT. My natomiast narażamy się na sankcje z kodeksu karnego skarbowego. Nie zwalnia to nas z obowiązku rejestracji jako podatników VAT. Mimo że z art. 97 ust. 10 ustawy wynika, że dopiero zarejestrowane podmioty VAT UE, które uzyskały potwierdzenie z urzędu, mogą posługiwać się NIP PL, to jednak organy podatkowe zajmują bardziej liberalne stanowisko. W piśmie z 29 grudnia 2004 r. Urzędu Skarbowego w Grudziądzu nr USI/443-179/04 czytamy: Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów – Departament Podatków Pośrednich nie należy kwestionować rozliczenia transakcji jako wewnątrzwspólnotowej dostawy, jeżeli podatnik przed jej dokonaniem złożył formularz VAT-R/UE, w którym zaznaczył, że będzie dokonywał wewnątrzwspólnotowej dostawy i przed złożeniem deklaracji został zarejestrowany jako podatnik VAT UE – w sposób analogiczny zdaniem Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego należy potraktować podatnika dokonującego wewnątrzwspólnotowych nabyć. To oznacza, że jeśli dokonamy zgłoszenia dzień przed dokonaniem transakcji wewnątrzwspólntowej, możemy stosować NIP PL.
WAŻNE
Należy pamiętać, że w przypadku gdy nabycie środka trwałego jest jedyną transakcją wewnątrzwspólnotową, trzeba ten fakt zgłosić na piśmie poprzez aktualizację VAT-R w terminie 15 dni od dnia zaistnienia okoliczności.

II. Ustalić podstawę opodatkowania (art. 31 ustawy)

Podstawą opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów jest kwota, jaką nabywający jest obowiązany zapłacić. W Państwa przypadku będzie to kwota 25 000 euro. Należy do niej doliczyć następujące należności:
1) podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze związane z nabyciem towarów, z wyjątkiem podatku VAT; jednak w przypadku, gdy nasz kontrahent naliczył podatek od wartości dodanej, powiększy on podstawę opodatkowania;
2) wydatki dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu oraz ubezpieczenia, pobierane przez dostawcę od podmiotu dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia. Gdy dostawca nie pobiera tych opłat, nie powiększają one podstawy podatku.
Natomiast podstawę opodatkowania zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, upustów, uznanych reklamacji i skont), a także kwot wynikających z dokonanych korekt faktur.

Przykład
Jan Kowalski zakupił w Niemczech maszynę o wartości 25 000 euro. Ponieważ nie był zarejestrowany jako podatnik VAT, sprzedawca naliczył niemiecki podatek w wysokości 3750 euro. Sprzedawca doliczył dodatkowo koszty opakowania w wysokości 250 euro. Od kwoty wartości maszyny udzielono skonta w wysokości 3%. Dlatego podstawa opodatkowania będzie wynosiła:
(25 000 – 25 000 x 3%) + 250 + 3750 = 24 250 + 250 + 3750 = 28 250 euro

III. Przeliczyć kurs euro na złotówki (§ 37 rozporządzenia)

Na gruncie VAT faktura taka przeliczana jest na podstawie przepisów § 37 rozporządzenia wykonawczego. A więc najczęściej – średniego kursu waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia wystawienia faktury przez czeskiego kontrahenta. Wtedy najprawdopodobniej powstanie obowiązek podatkowy. W przypadku niewystawienia faktury w terminie, w którym podatnik obowiązany jest do jej wystawienia, kwoty wyrażone w walucie obcej przelicza się na złote według wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski bieżącego kursu średniego waluty obcej na dzień powstania obowiązku podatkowego. Mimo że brzmienie przepisów w tej kwestii nie jest jednoznaczne, przyjmuje się zgodnie, że należy stosować kurs z dnia wystawienia faktury przez unijnego dostawcę.

Przykład
Jan Kowalski nabył w Niemczech maszynę produkcyjną. Niemiecki kontrahent wystawił 6 stycznia 2005 r. fakturę, natomiast maszynę spółka otrzymała 20 stycznia. 27 stycznia wystawiła fakturę wewnętrzną. W związku z tym, że obowiązek podatkowy powstał 6 stycznia 2005 r., do przeliczenia euro na złote należy przyjąć kurs waluty z 6 stycznia. W tym dniu kurs euro wynosił 3,8094 zł. To oznacza, że podstawa opodatkowania będzie wynosić 28 250 x 3,8094 zł = 107 615,55 zł. Od tej kwoty należy naliczyć VAT, który w tym przypadku wyniesie 107 615,55 x 22% = 23 675,42 zł.

IV. Wystawić fakturę wewnętrzną (§ 28 rozporządzenia)

Faktury wewnętrzne dokumentujące wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów powinny zawierać takie same elementy, jak „normalna” faktura, z tym wyjątkiem, że faktura wewnętrzna może nie zawierać numeru identyfikacji podatkowej kontrahenta. Faktury można wystawić w 1 egzemplarzu i należy przechowywać je wraz z całą dokumentacją dotyczącą podatku. Fakturę należy wystawić w terminie 7 dni od dnia dokonania nabycia. Gdy podatnik wystawia jedną fakturę dokumentującą dokonane nabycia w danym miesiącu, to fakturę należy wystawić nie później niż 7 dnia od zakończenia miesiąca, w którym dokonano tych nabyć.
Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

V. Ustalić moment powstania obowiązku podatkowego i termin odliczenia podatku naliczonego (art. 20 ust. 5–7 i 86 ust. 10 pkt 2 i ust. 11 ustawy)

W wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów obowiązek podatkowy powstaje 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia. Jednak, gdy podatnik podatku od wartości dodanej wystawił fakturę przed tym terminem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury. Również wystawienie przez podatnika faktur podatku od wartości dodanej, potwierdzających otrzymanie przez niego od podatnika całości lub części należności przed dokonaniem dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na terytorium kraju, powoduje powstanie obowiązku podatkowego w terminie jej wystawienia.
W miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia, lub w następnym, podatnik może odliczyć podatek naliczony, który stanowi jednocześnie podatek naliczony. Obowiązują tutaj takie same zasady i ograniczenia, jak w przypadku sprzedaży krajowej. To oznacza, że dokonany zakup musi być wykorzystywany do sprzedaży opodatkowanej. Nie ma znaczenia, że samo wewnątrzwspólnotowe nabycie jest opodatkowane VAT.
WAŻNE
Należy pamiętać, że dla podatników, którzy rozpoczęli wykonywanie tych czynności w okresie krótszym niż 12 miesięcy przed złożeniem zawiadomienia VAT UE i którzy zostali zarejestrowani jako podatnicy VAT UE, termin zwrotu różnicy podatku wydłuża się do 180 dni. Termin zwrotu nie wydłuża się, jeżeli podatnik złoży w urzędzie skarbowym kaucję gwarancyjną, zabezpieczenie majątkowe lub gwarancje bankowe na kwotę 250 000 zł.

Przykład
Jan Kowalski nabył w Niemczech maszynę produkcyjną. Niemiecki kontrahent wystawił 6 stycznia 2005 r. fakturę, natomiast maszynę spółka otrzymała 20 stycznia. 27 stycznia spółka wystawiła fakturę wewnętrzną. To oznacza, że obowiązek podatkowy powstał 6 stycznia. Dlatego w deklaracji za styczeń należy rozliczyć zarówno podatek naliczony, jak i należny.

VI. Rozliczenie podatku w deklaracji (art. 99)

Podatek należny z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia należy rozliczyć w poz. 32 i 33 deklaracji. Gdy zakupiony towar stanowi środek trwały, należy go rozliczyć jak w przypadku zakupów krajowych – w poz. 44 i 45.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.


Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

VII. Złożyć informację podsumowującą (art. 100)

Podatnicy, którzy dokonali wewnątrzwspólnotowego nabycia lub dostawy, zarejestrowani jako podatnicy VAT UE, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym informacje podsumowujące do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu:
1) wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów – w przypadku informacji podsumowujących dotyczących wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów;
2) wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów – w przypadku informacji podsumowujących dotyczących wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów.
W naszym przypadku, ponieważ obowiązek podatkowy powstał w styczniu, informację podsumowującą należy złożyć za I kwartał 2006 r.

Agnieszka Jasiorowska
specjalista w zakresie VAT


Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Biuletyn VAT

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Ulga na złe długi w VAT w 2024 r. Czy może z niej skorzystać podatnik stosujący metodę kasową?

Podatnik prowadzi przedsiębiorstwo rzemieślnicze, ma status małego podatnika i rozlicza VAT według metody kasowej. Czy w takiej sytuacji mały podatnik rozliczający VAT metodą kasową może skorzystać z ulgi na złe długi, gdy ma nieopłacone faktury?

11,532 mln uncji złota w skarbcu NBP. Ich wartość rośnie

W marcu 2024 r. wartość złota w posiadaniu Narodowego Banku Polskiego wzrosła o ponad 8,5 mld zł, choć same zasoby złota pozostały niezmienione w stosunku do lutego. Tak wynika z opublikowanych 19 kwietnia 2024 r. danych NBP o płynnych aktywach i pasywach w walutach obcych.

MF: awaria na e-Urząd Skarbowy. Twój e-PIT działa poprawnie ale trzeba się logować przez epit.podatki.gov.pl

W dniu 19 kwietnia 2024 r. w godzinach przedpołudniowych nastąpiła przerwa w działaniu witryny urzadskarbowy.gov.pl, spowodowana najprawdopodobniej jakąś awarią. Ministerstwo Finansów poinformowało, że usługa Twój e-PIT działa poprawnie tylko, że trzeba się logować wchodząc z linka epit.podatki.gov.pl.

MF przygotowało ustawę o obowiązkowym raportowaniu ESG, implementującą dyrektywę UE

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy implementujący dyrektywę UE o obowiązkowym raportowaniu ESG. MF szacuje, że koszty dla przedsiębiorstw objętych obowiązkiem raportowania w ciągu 10 lat wyniosą 8,7 mld zł.

Twój e-PIT – przedsiębiorca musi uważać! Może pozbawić korzyści finansowych, a nawet narazić na straty

Twój e-PIT, czyli oferowana przez MF usługa jest dla podatnika bardzo wygodna, bo deklarację rozliczeniową wypełnia za niego skarbówka. Ale z racji tego, że żaden system czy urzędnik nie ma pełnej wiedzy na temat zmian jakie zachodzą w życiu podatnika, może pozbawić go wymiernych korzyści finansowych, czyli mówiąc wprost – narazić na straty.

System kaucyjny a VAT. MKiŚ ma opinię MF

Ministerstwo Klimatu i Środowiska uzyskało od Ministerstwa Finansów opinię, że VAT nie będzie naliczany dla opakowań jednorazowych, a w przypadku opakowań wielokrotnego użytku, pojawi się tylko dla tych, które nie wrócą do systemu.

Ulga na dziecko po rozwodzie - były mąż rozliczał ulgę według schematu 50/50%, z czym nie godziła się była małżonka

Po rozwodzie matka dzieci próbowała zawrzeć z byłym mężem porozumienie dotyczące ulgi na dzieci. Proponowała byłemu mężowi proporcjonalne korzystanie z ulgi według proporcji - 30% dla niego i 70% dla niej. Mąż jednak nie godził się na takie rozwiązanie. Co postanowił w tej sprawie organ skarbowy?

Podatek dla superbogaczy, by zwalczać uchylanie się od opodatkowania

Globalny podatek od superbogatych. Francuski minister finansów Bruno Le Maire poinformował, że wraz ze swoim brazylijskim odpowiednikiem Haddadem Fernando rozpoczyna wspólną inicjatywę, by na szczycie G20 w Waszyngtonie podjąć decyzję w sprawie minimalnego opodatkowania najbogatszych osób na świecie.

PFRON 2024. Zasady obliczania wpłat

Regulacje dotyczące dokonywania wpłat na PFRON zawarte są w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Warto też pamiętać, że ustawa ta była wielokrotnie nowelizowana, z dwoma poważnymi zmianami z 2016 i 2018 roku. Jakie zasady obliczania wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obowiązują aktualnie w kwietniu 2024 roku?

Praca w Wielkiej Brytanii – czy i kiedy trzeba rozliczyć podatek w Polsce? Jak rozliczyć się z brytyjskim urzędem?

Mimo wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej nasi rodacy dalej wybierają ten kraj jako miejsce pracy. Destynacja ta jest wygodna pod wieloma względami. Jednym z nich jest łatwość dotarcia poprzez liczne połączenia samolotowe, dostępne prawie z każdego portu lotniczego w Polsce. Zebraliśmy garść informacji o rozliczeniu podatkowym w tym kraju. Warto je poznać zanim podejmiesz tam pracę.

REKLAMA