Kategorie

Jak rozliczyć nabycie środka trwałego z innego kraju UE

Jan Kowalski zakupił w Niemczech maszynę o wartości 25 000 euro. Niemiecki kontrahent wystawił 6 stycznia 2005 r. fakturę, natomiast maszynę spółka otrzymała 20 stycznia. Sprzedawca naliczył niemiecki podatek w wysokości 3750 euro, ponadto pobrał koszty opakowania w wysokości 250 euro. Od kwoty wartości maszyny udzielono również skonta w wysokości 3%. Polski podatnik nie dokonuje transakcji wewnątrzwspólnotowych. Zakup maszyny jest jedyną transakcją wewnątrzwspólnotową.
Prawidłowe rozliczenie tej transakcji, niezależnie od tego, z jakiego kraju nabywamy towar, powinno przebiegać następująco.

I. Zarejestrować się jako podatnik VAT UE (art. 97 ustawy)

Podatnicy VAT czynni są zobowiązani przed dniem dokonania pierwszej wewnątrzwspólnotowej dostawy lub pierwszego wewnątrzwspólnotowego nabycia zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego, składając zgłoszenie o zamiarze rozpoczęcia wykonywania tych czynności. Żaden przepis nie wyłącza obowiązku rejestracji, nawet w przypadku gdy transakcja została dokonana jednorazowo. Należy złożyć zgłoszenie rejestracyjne lub aktualizacyjne VAT-R wraz z załącznikiem VAT-UE. Brak tej rejestracji powoduje, że nasz kontrahent nie może zastosować stawki 0% lub zwolnienia z prawem do odliczenia VAT. My natomiast narażamy się na sankcje z kodeksu karnego skarbowego. Nie zwalnia to nas z obowiązku rejestracji jako podatników VAT. Mimo że z art. 97 ust. 10 ustawy wynika, że dopiero zarejestrowane podmioty VAT UE, które uzyskały potwierdzenie z urzędu, mogą posługiwać się NIP PL, to jednak organy podatkowe zajmują bardziej liberalne stanowisko. W piśmie z 29 grudnia 2004 r. Urzędu Skarbowego w Grudziądzu nr USI/443-179/04 czytamy: Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów – Departament Podatków Pośrednich nie należy kwestionować rozliczenia transakcji jako wewnątrzwspólnotowej dostawy, jeżeli podatnik przed jej dokonaniem złożył formularz VAT-R/UE, w którym zaznaczył, że będzie dokonywał wewnątrzwspólnotowej dostawy i przed złożeniem deklaracji został zarejestrowany jako podatnik VAT UE – w sposób analogiczny zdaniem Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego należy potraktować podatnika dokonującego wewnątrzwspólnotowych nabyć. To oznacza, że jeśli dokonamy zgłoszenia dzień przed dokonaniem transakcji wewnątrzwspólntowej, możemy stosować NIP PL.
WAŻNE
Należy pamiętać, że w przypadku gdy nabycie środka trwałego jest jedyną transakcją wewnątrzwspólnotową, trzeba ten fakt zgłosić na piśmie poprzez aktualizację VAT-R w terminie 15 dni od dnia zaistnienia okoliczności.

II. Ustalić podstawę opodatkowania (art. 31 ustawy)

Podstawą opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów jest kwota, jaką nabywający jest obowiązany zapłacić. W Państwa przypadku będzie to kwota 25 000 euro. Należy do niej doliczyć następujące należności:
1) podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze związane z nabyciem towarów, z wyjątkiem podatku VAT; jednak w przypadku, gdy nasz kontrahent naliczył podatek od wartości dodanej, powiększy on podstawę opodatkowania;
2) wydatki dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu oraz ubezpieczenia, pobierane przez dostawcę od podmiotu dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia. Gdy dostawca nie pobiera tych opłat, nie powiększają one podstawy podatku.
Natomiast podstawę opodatkowania zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, upustów, uznanych reklamacji i skont), a także kwot wynikających z dokonanych korekt faktur.

Przykład
Jan Kowalski zakupił w Niemczech maszynę o wartości 25 000 euro. Ponieważ nie był zarejestrowany jako podatnik VAT, sprzedawca naliczył niemiecki podatek w wysokości 3750 euro. Sprzedawca doliczył dodatkowo koszty opakowania w wysokości 250 euro. Od kwoty wartości maszyny udzielono skonta w wysokości 3%. Dlatego podstawa opodatkowania będzie wynosiła:
(25 000 – 25 000 x 3%) + 250 + 3750 = 24 250 + 250 + 3750 = 28 250 euro

III. Przeliczyć kurs euro na złotówki (§ 37 rozporządzenia)

Na gruncie VAT faktura taka przeliczana jest na podstawie przepisów § 37 rozporządzenia wykonawczego. A więc najczęściej – średniego kursu waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia wystawienia faktury przez czeskiego kontrahenta. Wtedy najprawdopodobniej powstanie obowiązek podatkowy. W przypadku niewystawienia faktury w terminie, w którym podatnik obowiązany jest do jej wystawienia, kwoty wyrażone w walucie obcej przelicza się na złote według wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski bieżącego kursu średniego waluty obcej na dzień powstania obowiązku podatkowego. Mimo że brzmienie przepisów w tej kwestii nie jest jednoznaczne, przyjmuje się zgodnie, że należy stosować kurs z dnia wystawienia faktury przez unijnego dostawcę.

Przykład
Jan Kowalski nabył w Niemczech maszynę produkcyjną. Niemiecki kontrahent wystawił 6 stycznia 2005 r. fakturę, natomiast maszynę spółka otrzymała 20 stycznia. 27 stycznia wystawiła fakturę wewnętrzną. W związku z tym, że obowiązek podatkowy powstał 6 stycznia 2005 r., do przeliczenia euro na złote należy przyjąć kurs waluty z 6 stycznia. W tym dniu kurs euro wynosił 3,8094 zł. To oznacza, że podstawa opodatkowania będzie wynosić 28 250 x 3,8094 zł = 107 615,55 zł. Od tej kwoty należy naliczyć VAT, który w tym przypadku wyniesie 107 615,55 x 22% = 23 675,42 zł.

IV. Wystawić fakturę wewnętrzną (§ 28 rozporządzenia)

Faktury wewnętrzne dokumentujące wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów powinny zawierać takie same elementy, jak „normalna” faktura, z tym wyjątkiem, że faktura wewnętrzna może nie zawierać numeru identyfikacji podatkowej kontrahenta. Faktury można wystawić w 1 egzemplarzu i należy przechowywać je wraz z całą dokumentacją dotyczącą podatku. Fakturę należy wystawić w terminie 7 dni od dnia dokonania nabycia. Gdy podatnik wystawia jedną fakturę dokumentującą dokonane nabycia w danym miesiącu, to fakturę należy wystawić nie później niż 7 dnia od zakończenia miesiąca, w którym dokonano tych nabyć.
Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

V. Ustalić moment powstania obowiązku podatkowego i termin odliczenia podatku naliczonego (art. 20 ust. 5–7 i 86 ust. 10 pkt 2 i ust. 11 ustawy)

W wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów obowiązek podatkowy powstaje 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia. Jednak, gdy podatnik podatku od wartości dodanej wystawił fakturę przed tym terminem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury. Również wystawienie przez podatnika faktur podatku od wartości dodanej, potwierdzających otrzymanie przez niego od podatnika całości lub części należności przed dokonaniem dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na terytorium kraju, powoduje powstanie obowiązku podatkowego w terminie jej wystawienia.
W miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia, lub w następnym, podatnik może odliczyć podatek naliczony, który stanowi jednocześnie podatek naliczony. Obowiązują tutaj takie same zasady i ograniczenia, jak w przypadku sprzedaży krajowej. To oznacza, że dokonany zakup musi być wykorzystywany do sprzedaży opodatkowanej. Nie ma znaczenia, że samo wewnątrzwspólnotowe nabycie jest opodatkowane VAT.
WAŻNE
Należy pamiętać, że dla podatników, którzy rozpoczęli wykonywanie tych czynności w okresie krótszym niż 12 miesięcy przed złożeniem zawiadomienia VAT UE i którzy zostali zarejestrowani jako podatnicy VAT UE, termin zwrotu różnicy podatku wydłuża się do 180 dni. Termin zwrotu nie wydłuża się, jeżeli podatnik złoży w urzędzie skarbowym kaucję gwarancyjną, zabezpieczenie majątkowe lub gwarancje bankowe na kwotę 250 000 zł.

Przykład
Jan Kowalski nabył w Niemczech maszynę produkcyjną. Niemiecki kontrahent wystawił 6 stycznia 2005 r. fakturę, natomiast maszynę spółka otrzymała 20 stycznia. 27 stycznia spółka wystawiła fakturę wewnętrzną. To oznacza, że obowiązek podatkowy powstał 6 stycznia. Dlatego w deklaracji za styczeń należy rozliczyć zarówno podatek naliczony, jak i należny.

VI. Rozliczenie podatku w deklaracji (art. 99)

Podatek należny z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia należy rozliczyć w poz. 32 i 33 deklaracji. Gdy zakupiony towar stanowi środek trwały, należy go rozliczyć jak w przypadku zakupów krajowych – w poz. 44 i 45.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.


Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

VII. Złożyć informację podsumowującą (art. 100)

Podatnicy, którzy dokonali wewnątrzwspólnotowego nabycia lub dostawy, zarejestrowani jako podatnicy VAT UE, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym informacje podsumowujące do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu:
1) wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów – w przypadku informacji podsumowujących dotyczących wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów;
2) wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów – w przypadku informacji podsumowujących dotyczących wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów.
W naszym przypadku, ponieważ obowiązek podatkowy powstał w styczniu, informację podsumowującą należy złożyć za I kwartał 2006 r.

Agnieszka Jasiorowska
specjalista w zakresie VAT


Źródło: Biuletyn VAT
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  21 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Akcyza. Wzory deklaracji uproszczonych AKC-UA i AKC-UAKZ

  Wzory deklaracji akcyzowych. Ukazało się rozporządzenie dotyczące wzorów deklaracji uproszczonych w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych, chodzi o wzory AKC-UA i AKC-UAKZ. Nowe deklaracje mają zastosowanie począwszy od rozliczenia za trzeci kwartał 2021 r.

  22 czerwca 2021 roku przypada "Dzień Wolności Podatkowej"

  Dzień Wolności Podatkowej. W tym roku "Dzień Wolności Podatkowej" przypada 22 czerwca w 173. dniu roku. Na opłacenie wszystkich danin, czyli podatków i opłat, które są przymusowe niezależnie od tego, jak się nazywają, pracujemy 172 dni z 365, czyli o 12 dni dłużej niż w 2020 r. - poinformowało w poniedziałek Centrum im. Adama Smitha. W 2020 roku Dzień Wolności Podatkowej przypadał 10 czerwca, w 2019 roku 8 czerwca, a w roku 2018 - 6 czerwca.

  Rejestracja samochodu ciężarowego do 3,5 tony - nowy obowiązek akcyzowy od 1 lipca 2021 r.

  Rejestracja samochodu ciężarowego do 3,5 tony. Od 1 lipca 2021 r., aby zarejestrować samochód ciężarowy i specjalny o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, sprowadzany z innego kraju UE, będziemy musieli przedłożyć w wydziale komunikacji odpowiedni dokument z urzędu skarbowego, który potwierdzi, że nie musimy zapłacić akcyzy od tego samochodu. Jest to nowy obowiązek.

  Stawki VAT w gastronomii - dania na wynos z 5% czy 8% VAT?

  Stawki VAT w gastronomii. Sprzedaż w lokalach gastronomicznych dań na wynos jest dostawą towarów, dlatego mogła być opodatkowana stawką 5% zamiast 8%. Tak wynika z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE z 22 kwietnia 2021 r. w sprawie C-703/19, dotyczącej polskiego podatnika. Wyrok ma praktyczne konsekwencje głównie w stanie prawnym obowiązującym do 30 czerwca 2020 r. Zawiera jednak przydatne wskazówki odnoszące się również do stosowania obecnych przepisów, po wprowadzeniu nowej matrycy stawek VAT.

  Specjalista ds. e-przetargów

  Specjalista ds. e-przetargów. Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie 1 stycznia 2021 roku, wprowadziła kilka istotnych zmian, które mają na celu usprawnienie procesów zakupowych wśród wykonawców i zamawiających. Nowe prawo pokazuje, że niezbędne jest także posiadanie dodatkowych kompetencji przez specjalistów z tego sektora. Czy można zatem mówić o tworzeniu się nowego stanowiska pracy, które da się określić mianem specjalisty ds. e-przetargów?

  Niższych podatków, stabilnego prawa - czego życzyć przedsiębiorcom?

  Dzień Przedsiębiorcy jest obchodzony w dniu 21 czerwca. Czego można im życzyć? Stabilnego prawa, mniej uciążliwych formalności oraz niższych podatków i składek ZUS – wynika z badania zleconego przez inFakt agencji ARC Rynek i Opinia. Równie ważne jest, aby pomimo niesprzyjających warunków do prowadzenia biznesu nadal odczuwali satysfakcję ze swojej działalności.

  Zamówienia publiczne w 2021 roku - nowe przepisy, problemy wykonawców i zamawiających

  Zamówienia publiczne. Powszechny dostęp do szczepień i stopniowe luzowanie obostrzeń to w końcu czas na odbudowanie gospodarki. Będzie miało to bezpośredni wpływ na wzrost procesów zakupowych, również w sektorze zamówień publicznych. Trudny okres pandemii, szczególnie w pierwszych jej miesiącach, spowolnił lub całkowicie sparaliżował niektóre branże. Zmiany w Prawie zamówień publicznych (Pzp), które weszły w życie od 1 stycznia 2021 r. miały usprawnić procesy zakupowe. Czy zamawiający i wykonawcy są gotowi na zmierzenie się z nową rzeczywistością wynikającą z nowelizacji ustawy?

  Strategia podatkowa a schematy podatkowe

  MDR to skrót od Mandatory Disclosure Rules – są to przepisy prawa związane z obowiązkiem przekazywania (raportowania) do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) informacji o schematach podatkowych. Regulacje te mają istotny wpływ na działalność podatników – w określonych przypadkach nakładają na podatników obowiązek raportowy, jak również obowiązek wdrożenia i stosowania tzw. procedury wewnętrznej.

  Ceny transferowe: nowe obowiązki także dla podmiotów niepowiązanych

  Ceny transferowe. W celu zabezpieczenia przedsiębiorstwa i zarządu przed ryzykiem surowych kar w związku z niewywiązaniem się z obowiązków w zakresie cen transferowych za 2021 r., kluczowe znaczenie ma jak najszybsza identyfikacja transakcji jednorodnych. Chodzi o te, których wartość może przekroczyć na koniec roku 500 tys. zł netto. Konieczna jest też implementacja procedury badania rzeczywistego właściciela, np. w formie wprowadzenia odpowiednich zapisów do umów zawieranych z kontrahentami.

  Zmiana pracy 2021. Oczekiwania pracowników i możliwości rozwoju

  Rynek pracy 2021. Pandemia koronawirusa nie tylko nie zakończyła rynku pracownika, ale poprzez geometrycznie rosnące zapotrzebowanie na niektóre specjalizacje, wręcz zaostrzyła walkę o talenty. Przedstawiamy analizę wyników badań przeprowadzonych wśród ponad 3 tys. respondentów z 20 dominujących na rynku pracy branż.

  Wyprowadzanie pieniędzy do rajów podatkowych - dwa nowe narzędzia fiskusa

  Wyprowadzanie pieniędzy do rajów podatkowych. W 2021 r. w związku z realizacją tzw. transakcji jednorodnej o wartości przekraczającej 500 tys. zł netto, po zakończeniu roku obrotowego konieczne będzie zbadanie, czy kontrahent nie dokonywał jakichkolwiek rozliczeń z podmiotem rajowym. Jeżeli tak – powstanie domniemanie nakazujące przyjęcie, że rzeczywisty właściciel jest podmiotem rajowym. Wskutek domniemania przedsiębiorca wejdzie w reżim przepisów o cenach transferowych. Oznacza to konieczność wypełnienia szeregu obowiązków sprawozdawczych.

  Wpływ pandemii na dochody firm w Polsce

  Polscy przedsiębiorcy a pandemia. Kryzys wywołany przez COVID-19 obniżył dochody 6 na 10 firm w Polsce i zmniejszył lukę płatniczą. Takie wnioski płyną z raportu ”European Payment Report 2021”. Jak pandemia wpłynęła na biznes w Polsce?

  Podatek u źródła - zmiany od 2022 roku

  Podatek u źródła. Ministerstwo Finansów chce kolejny raz przedłużyć (tym razem do końca 2021 roku) obecne przepisy dot. podatku u źródła (WHT - Withholding Tax). Jednocześnie w Ministerstwie Finansów przygotowywany jest projekt kompleksowej nowelizacji przepisów dotyczących zasad poboru podatku u źródła. Projekt ten jest częścią zmian podatkowych w ramach Polskiego Ładu. Nowe przepisy mają wejść w życie od początku 2022 roku.

  Podatkowe problemy z dziedziczeniem majątku w USA

  Dziedziczenie majątku w USA a podatki. Polak, który nigdy nie był w USA wpadł w duże długi podatkowe. To dlatego, że był dzieckiem obywatela Stanów Zjednoczonych i jako syn nie płacił w tym kraju podatku dochodowego.

  Pakiet VAT e-commerce od 1 lipca 2021 r.

  Pakiet VAT e-commerce ma wejść w życiu już od 1 lipca 2021 r. Pojawią się m.in. zmiany w zakresie rozliczania sprzedaży wysyłkowej. Na co powinni przygotować się podatnicy? Jakie nowe przepisy zawiera pakiet VAT e-commerce?

  Umorzone subwencje z Tarczy PFR 1.0 - bez podatku w czerwcu

  Zwolnienie z podatku od umorzonej subwencji PFR. Firmy, którym umorzyliśmy częściowo lub całkowicie subwencje z Tarczy PFR 1.0, nie zapłacą podatku w czerwcu - powiedział wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosz Marczuk.

  ECOFIN o reformie stawek VAT i unii bankowej

  Reforma stawek VAT w UE. Reforma stawek podatku VAT, unia bankowa i usługi finansowe – to tematy posiedzenia Rady ECOFIN, które odbyło się 18 czerwca 2021 r. Dyskutowane przez Radę rozwiązania na tym etapie uwzględniają większość głównych priorytetów negocjacyjnych Polski w zakresie stosowania obniżonych stawek VAT. Polska liczy na ich przyjęcie w trakcie Prezydencji Słowenii w Radzie UE. Było to ostatnie planowane posiedzenie ECOFIN za Prezydencji Portugalii.

  Wymiana danych podatkowych w czasie rzeczywistym - Finlandia i Estonia są pierwsze

  Wymiana danych podatkowych. O przystąpieniu do elektronicznej wymiany informacji podatkowych w czasie rzeczywistym poinformowały w 18 czerwca 2021 r. władze Finlandii i Estonii. Według organów podatkowych dwóch sąsiednich krajów tego typu rozwiązanie jest "unikatowe" w skali światowej.

  Transakcje z rajami podatkowymi – kolejne obowiązki dla podmiotów powiązanych i niepowiązanych

  Transakcje z rajami podatkowymi. Od 1 stycznia 2021 r. obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla podatników CIT, PIT i spółek niebędącymi osobami prawnymi dla transakcji o wartości powyżej 500 tys. PLN dotyczy zarówno podmiotów powiązanych, jak i niepowiązanych, jeżeli rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, czyli w raju podatkowym.

  Wartość początkowa środka trwałego - jak ustalić

  Wartość początkowa środka trwałego. Przepisy ustawy o podatkach dochodowych (ustawa o PIT i ustawa o CIT) określają dość dokładnie zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych. Ustalenie wartości początkowej wg wyceny podatnika jest możliwością daną przez przepisy jedynie w wyjątkowych przypadkach - jeżeli nie można ustalić tej wartości wg ceny zakupu. Podatnicy nabywający środki trwałe (np. samochody) i remontujący je mogą ustalić wartość początkową z uwzględnieniem wydatków poniesionych (do dnia oddania środka trwałego do użytkowania) na naprawę, remont, czy modernizację - o ile mogą udokumentować te wydatki.

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier na rynku wewnętrznym (wydanie II)

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii opublikowało 16 czerwca 2021 r. już drugą Czarną Księgę barier (administracyjnych i prawnych) na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej, które utrudniają działalność transgraniczną polskich przedsiębiorców.

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT - 300 zł więcej netto

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT. Proponowana przez rząd podwyżka najniższej krajowej (płacy minimalnej) w 2022 r. do poziomu 3000 zł brutto (tj. o 7,1 proc. w porównaniu do minimalnego wynagrodzenia 2021 roku) nie jest rewolucyjna - wskazują ekonomiści. Jednocześnie zauważają, że efekt podwyżki będzie wzmocniony przez zapowiedziane w Polskim Ładzie zmiany w systemie podatkowym (głównie w podatku dochodowym pd osób fizycznych - PIT). Szacuje się, że wynagrodzenie netto osoby zarabiającej płacę minimalną wzrośnie w 2022 roku o ok. 300 zł miesięcznie.

  Problematyczne transakcje z rajami podatkowymi – ceny transferowe, dokumentacja, odpowiedzialność

  Transakcje z rajami podatkowymi a ceny transferowe. Od pewnego czasu polski ustawodawca wyjątkowo chętnie wykorzystuje przepisy z zakresu cen transferowych do pobierania informacji o transakcjach realizowanych z podmiotami zarejestrowanymi w rajach podatkowych. Obowiązki nakładane na polskich podatników w tym zakresie są coraz szersze i wymagają coraz większych nakładów administracyjnych. Jednocześnie, wprowadzane przepisy często są tworzone w sposób chaotyczny i nie zawsze uzasadniony.

  Fiskus zajął majątek firmy mimo braku dowodów

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego na majątku podatnika. Urząd skarbowy zajął konto firmy i należny jej zwrot VAT mimo braku dowodów i nieprawidłowości. Czy miał do tego prawo?

  Podatki 2021: osobista odpowiedzialność członków zarządu na nowo (bezpłatne webinarium 24 czerwca)

  24 czerwca 2021 r. o godz. 10:00 rozpocznie się bezpłatne webinarium (szkolenie online) poświęcone obowiązującym od 1 stycznia 2021 r. przepisom rozszerzającym obowiązki z zakresu cen transferowych dla podmiotów niepowiązanych. Za brak dopełnienia należytej staranności i nowych obowiązków dokumentacyjnych odpowiadają osobiście członkowie zarządu! Webinarium poprowadzą Artur Klęsk, Partner w Enodo Advisors oraz Jakub Beym, Senior Associate w Enodo Advisors. Portal infor.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.