| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Prawo Unii Europejskiej > Jak sporządzić sprawozdanie finansowe według MSSF po raz pierwszy

Jak sporządzić sprawozdanie finansowe według MSSF po raz pierwszy

Wykorzystanie możliwości sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR/MSSF, jaką daje art. 45 ustawy o rachunkowości, wiąże się z dużym wyzwaniem. Celem artykułu jest przedstawienie, w jakim zakresie przy sporządzaniu po raz pierwszy sprawozdania finansowego zgodnie ze standardami międzynarodowymi ma zastosowanie MSSF nr 1 - "Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy".

Od spółek nie wymaga się podziału zobowiązań finansowych na element kapitałowy i element stanowiący zobowiązanie, jeżeli na dzień przejścia na MSR/MSSF zobowiązanie finansowe zostało uregulowane.
Prezentacja instrumentów finansowych rozpoznanych przed sporządzeniem bilansu otwarcia według MSR/MSSF
MSR nr 39 pozwala rozpoznać instrumenty finansowe na moment nabycia jako aktywa lub zobowiązania finansowe według wartości godziwej i korekty z tego tytułu wykazać w rachunku zysków i strat albo jako dostępne do sprzedaży. Taka klasyfikacja może być dokonana na moment przejścia na MSR/MSSF.
Zobowiązania wynikające z przywrócenia do stanu pierwotnego miejsca, w którym znajdował się składnik aktywów
Wyłączenie umożliwia przyjęcie uproszczonej metody kalkulacji zobowiązania wynikającego z przewidywanych kosztów związanych z przywróceniem do stanu pierwotnego miejsca, w którym znajdował się składnik aktywów (wycofanie z eksploatacji, rekultywacja terenu i podobne zobowiązania). W przypadku skorzystania z tego uproszczenia w wartości rzeczowych aktywów trwałych spółka powinna uwzględnić zdyskontowaną wstecz (do dnia powstania zobowiązania) kwotę zobowiązania z tytułu przywrócenia do stanu pierwotnego miejsca, w którym znajdował się składnik aktywów, po uwzględnieniu odpisów amortyzacyjnych od dnia powstania zobowiązania do dnia przejścia na MSR/MSSF.
Wycena aktywów finansowych i zobowiązań finansowych
Wartość godziwą instrumentów finansowych, dla których nie istnieje aktywny rynek, może na moment ich nabycia stanowić wartość rynkowa podobnego instrumentu notowanego na rynku lub wartość tego instrumentu, którego wycena została oparta na danych rynkowych podobnego instrumentu.

Obowiązkowe wyłączenia z retrospektywnego zastosowania MSR/MSSF

Zamknięty katalog obowiązkowych wyłączeń z retrospektywnego zastosowania wynika z tego, że pewnych zmian nie da się przeprowadzić wstecz w sposób wiarygodny.
Wyksięgowanie aktywów i zobowiązań finansowych
Spółki nie powinny rozpoznawać aktywów i zobowiązań finansowych w bilansie otwarcia zgodnym z MSR/MSSF z tytułu transakcji zawartych przed 1 stycznia 2004 r., jeżeli nie rozpoznawały tych transakcji w sprawozdaniu jednostkowym. Istnieje możliwość rozpoznania tych transakcji w bilansie zgodnym z MSR/MSSF, jeżeli na dzień dokonania transakcji spółka posiadała informacje wymagane przez MSR nr 39.
Rachunkowość zabezpieczeń

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

opti.pl

Księgowość online

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »