| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Prawo Unii Europejskiej > Ewidencja księgowa i zasady gospodarowania środkami z funduszy unijnych

Ewidencja księgowa i zasady gospodarowania środkami z funduszy unijnych

Zarówno fundacje, jak i stowarzyszenia, jednostki samorządu terytorialnego, związki i stowarzyszenia międzygminne, małe, średnie i mikroprzedsiębiorstwa, samorządy zawodowe, a także miasta na prawach powiatu mogą ubiegać się o środki z funduszy unijnych. Środki te powinny być gromadzone na wyodrębnionych rachunkach bankowych, prowadzonych w euro, i wydatkowane do wysokości kwot zgromadzonych na tych rachunkach.


Zasady ewidencjonowania dotacji otrzymanych z Unii Europejskiej

Chcąc pozyskać informacje o sposobie finansowania czy współfinansowania określonych projektów, wykorzystania środków finansowych oraz o osiągniętych efektach z zainwestowanych środków, konieczne jest prowadzenie ksiąg rachunkowych i sporządzanie sprawozdań finansowych. Zgodnie z rozporządzeniem UE fundusze europejskie muszą być wyodrębnione księgowo od innych źródeł finansowania.
UWAGA!
Do ewidencji środków pieniężnych pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, co do których:
• umowa albo przepis obliguje wydzielenie środków pomocowych na odrębnym rachunku bankowym,
• umowa albo przepis przewiduje wyodrębnienie księgowe środków otrzymanych i wykorzystanych,
• umowa albo przepis przewiduje, że środki pomocowe do czasu ich wykorzystania są przechowywane na rachunku bankowym w walucie obcej oraz gdy umowa albo przepis przewiduje możliwość ich zamiany na walutę polską bezpośrednio po ich otrzymaniu w walutach obcych,
służy konto „Rachunki bankowe środków funduszy pomocowych”. Jeżeli umowa lub przepis takich rygorów nie nakładają, wówczas środki pomocowe są ujmowane na koncie „Rachunki bankowe”.
Otrzymane środki pieniężne ewidencjonuje się w wartości nominalnej. Środki otrzymane lub rozchodowane w walutach obcych wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości. Różnice kursowe odnosi się na koszty lub przychody finansowe.
Ewidencja na koncie „Rachunki bankowe środków funduszy pomocowych” powinna być dokonywana wyłącznie na podstawie dokumentów bankowych (wyciągów bankowych). Przy tym musi zachodzić pełna zgodność zapisów na tym koncie w ewidencji księgowej jednostki a ewidencją księgową banku. Ewentualne błędy i różnice w wyciągach bankowych są ewidencjonowane, do czasu ich wyjaśnienia, na koncie „Pozostałe rozrachunki”.
WARTO ZAPAMIĘTAĆ!
Sprostowanie błędnego zapisu w wyciągu bankowym może nastąpić na podstawie korygującej noty bankowej.
Po stronie Wn tego konta ujmuje się wpływy środków pieniężnych z funduszy pomocowych, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, dodatnie różnice kursowe wynikające z wyceny walut obcych, a po stronie Ma wszelkie rozchody środków funduszy pomocowych na opłacenie zadań realizowanych w ramach programu. Warto przy tym dodać, że po stronie Ma na koncie „Rachunek bankowy środków funduszy pomocowych” ujmuje się tylko te wydatki, które uznawane są za wydatki kwalifikowane9. Muszą być one potwierdzone fakturą, a jeżeli nie jest to możliwe, to innymi dokumentami rachunkowymi o równoważnej wartości dowodowej. Ponadto wystawiona faktura musi być zgodna z podpisaną umową spełniającą wymogi procedur udzielania zamówień publicznych.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Przywara

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »