| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Prawo Unii Europejskiej > Ewidencja księgowa i zasady gospodarowania środkami z funduszy unijnych

Ewidencja księgowa i zasady gospodarowania środkami z funduszy unijnych

Zarówno fundacje, jak i stowarzyszenia, jednostki samorządu terytorialnego, związki i stowarzyszenia międzygminne, małe, średnie i mikroprzedsiębiorstwa, samorządy zawodowe, a także miasta na prawach powiatu mogą ubiegać się o środki z funduszy unijnych. Środki te powinny być gromadzone na wyodrębnionych rachunkach bankowych, prowadzonych w euro, i wydatkowane do wysokości kwot zgromadzonych na tych rachunkach.

Do dotacji państwowej nie zalicza się takich form pomocy, którym nie można przypisać określonej wartości, oraz transakcji prowadzonych z rządem, co do których nie istnieje możliwość oddzielenia ich od zwykłych transakcji handlowych jednostki gospodarczej.
Najogólniej dotacje dzieli się na dwa rodzaje, tj. dotacje:
a) podmiotowe, udzielane jednostce ze względu na rodzaj prowadzonej przez nią działalności, także wówczas, gdy działalność jednostki jest finansowana ze środków pochodzących z dotacji budżetowych,
b) przedmiotowe, udzielane jednostce do wytworzenia przez nią produktów, sprzedanych towarów lub świadczonych usług.
Na potrzeby ich ujęcia w księgach rachunkowych wyróżnia się dotacje do aktywów i dotacje do przychodów.
Te pierwsze służą sfinansowaniu zakupu, wytworzeniu, budowie, ulepszeniu lub w inny sposób pozyskaniu aktywów trwałych (długoterminowych). Otrzymanie tych dotacji jest warunkowane ich wydatkowaniem zgodnie z przeznaczeniem (co do rodzaju dotowanych aktywów, ich umiejscowienia lub też okresów, w których mają być nabyte lub utrzymywane przez jednostkę.
Dotacje do przychodów są przeznaczone na dofinansowanie bieżącej działalności operacyjnej oraz na sfinansowanie sprzedaży produktów, świadczenia usług czy sprzedaży towarów.
Ujmowanie dotacji w księgach rachunkowych
UWAGA!
Dotację z UE należy ujmować w księgach rachunkowych, gdy istnieje pewność, że:
a) dotacja zostanie otrzymana,
b) jednostka wypełni warunki związane z dotacją.
Zgodnie z MSR nr 20 samo otrzymanie dotacji nie stanowi przesłanki świadczącej o wypełnieniu przez jednostkę określonych warunków z nią związanych. Warto podkreślić, że ujęcie dotacji nie zależy od jej formy (środki pieniężne, umorzenie pożyczki, regulacja zobowiązań). Aby zapewnić ich współmierność z odpowiednimi kosztami, powinny być one ujmowane jako przychód w poszczególnych okresach.
Z kolei dotacje będące formą rekompensaty już poniesionych kosztów lub dotacje przyznane jako wsparcie finansowe powinny być ujęte jako przychody w okresie, w którym są należne.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.


Dlatego ujęcie dotacji w księgach rachunkowych powinno być poprzedzone badaniem, czy przepisy regulujące gospodarkę finansową jednostki non-profit przewidują zaliczenie dotacji na zwiększenie funduszu własnego, czy też nakazują zaliczenie dotacji do przychodów z działalności statutowej.
W myśl ustawy o rachunkowości dotacje można rozpatrywać jako:

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Peugeot Ciesielczyk

- autoryzowany koncesjoner marki Peugeot w Polsce

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »