| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Prawo Unii Europejskiej > Ewidencja księgowa i zasady gospodarowania środkami z funduszy unijnych

Ewidencja księgowa i zasady gospodarowania środkami z funduszy unijnych

Zarówno fundacje, jak i stowarzyszenia, jednostki samorządu terytorialnego, związki i stowarzyszenia międzygminne, małe, średnie i mikroprzedsiębiorstwa, samorządy zawodowe, a także miasta na prawach powiatu mogą ubiegać się o środki z funduszy unijnych. Środki te powinny być gromadzone na wyodrębnionych rachunkach bankowych, prowadzonych w euro, i wydatkowane do wysokości kwot zgromadzonych na tych rachunkach.

a) dotacje należne, a nie otrzymane,
b) dotacje otrzymane i przekazane na rachunek bankowy.
Należy podkreślić, że decyzji o przyznaniu dotacji nie można utożsamiać z otrzymaniem środków pieniężnych. Dlatego do dnia wpływu na rachunek bankowy nie podlega ona ewidencji bilansowej. Należne kwoty można ująć w ewidencji pozabilansowej (zapis jednostronny) na koncie „Należności warunkowe”. Dlatego dotacje przyznane, a nie otrzymane do dnia bilansowego, nie mogą być wykazywane w bilansie. Wynika to z faktu, że decyzja o przyznaniu dotacji może być cofnięta.
W wypadku gdy jednostka non-profit poniosła wydatki, które mają być pokryte dotacją, to sam fakt otrzymania decyzji o przyznaniu środków można ująć w ewidencji bilansowej.
W księgach rachunkowych ujmuje się wpływ dotacji na rachunek bankowy potwierdzony wyciągiem. Potem ewidencja dotacji zależy od jej przeznaczenia. Może być ona dokonywana na stronie Ma:
a) „Pozostałych przychodów (operacyjnych)” – dotacje otrzymane na inne cele niż nabycie, wytworzenie środków trwałych, środków trwałych w budowie albo wartości niematerialnych i prawnych,
b) „Rozliczeń międzyokresowych przychodów” – dotacje na zakup środków trwałych, jeżeli stosownie do innych ustaw nie zwiększają one funduszy własnych12.
Kwoty tak zarachowanych dotacji na koncie „Rozliczenia międzyokresowe przychodów” są następnie sukcesywnie przeksięgowywane na „Pozostałe przychody (operacyjne)”. Zapisy te są dokonywane równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych, których zakup sfinansowano z dotacji. Jeżeli środek trwały został sfinansowany częściowo dotacją, to na pozostałe przychody operacyjne odnosi się wartość odpowiadającą części, w jakiej dotacją sfinansowano dany środek trwały.
Warto dodać, że otrzymane dotacje na sfinansowanie innych celów niż zakup środków trwałych, środków trwałych w budowie czy wartości niematerialnych i prawnych (np. na pokrycie kosztów szkolenia) ujmuje się w księgach rachunkowych jednostki niedochodowej następująco:
Wn „Rachunki bankowe”,
Ma „Pozostałe przychody (operacyjne)”.
W sprawozdaniu finansowym dotacje otrzymane i przeznaczone na nabycie środków trwałych czy środków trwałych w budowie wykazuje się w pasywach bilansu w pozycji „Inne rozliczenia międzyokresowe”. Z kolei w rachunku wyników otrzymane dotacje wykazuje się w pozycji „Pozostałe przychody”.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Peugeot Ciesielczyk

- autoryzowany koncesjoner marki Peugeot w Polsce

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »