REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak zaksięgować ocieplenie i elewację budynku

Andrzej Waryszak
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Planujemy inwestycję polegającą na ociepleniu oraz dokonaniu elewacji budynku (§ 6050). Inwestycja dotyczy budynku własnego (jest ujęty w ewidencji środków trwałych) oraz budynku, który mamy w trwałym zarządzie (nie jest ujęty w ewidencji środków trwałych). Jak należy zaksięgować taką inwestycję?

Ocieplenie i wykonanie elewacji budynku stanowi ulepszenie środka trwałego. Ulepszenia w obcych środkach trwałych zalicza się do środków trwałych (art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości). Natomiast przyjęte do używania inwestycje w obcych środkach trwałych podlegają amortyzacji (art. 16a ust. 2 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych). W związku z tym, z formalnego (księgowego) punktu widzenia, wartość inwestycji w obcym środku trwałym należy ująć w ewidencji bilansowej na kontach zespołu 0 „Majątek trwały” oraz rozpocząć dokonywanie odpisów umorzeniowych.

REKLAMA

Autopromocja

Nakłady związane z ulepszeniem środka trwałego ewidencjonowane są na koncie 080 „Inwestycje (środki trwałe w budowie)”. Konto to służy do ewidencji kosztów inwestycji rozpoczętych, tj. kosztów pozostających w bezpośrednim związku z niezakończoną jeszcze budową, montażem lub przekazaniem do używania nowego lub ulepszeniem już istniejącego środka trwałego oraz rozliczenia kosztów inwestycji na uzyskane efekty. Ulepszenie środka trwałego polega na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji i powoduje, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową, mierzoną okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonego środka trwałego, kosztami eksploatacji lub innymi miarami.

Zasady prowadzenia, finansowania i rozliczania inwestycji w sektorze finansów publicznych określone są w rozporządzeniu Rady Ministrów z 3 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa.

Na koncie 080 ewidencjonuje się możliwe do wyodrębnienia koszty inwestycji, a zwłaszcza koszty:

• dokumentacji projektowej inwestycji,

Dalszy ciąg materiału pod wideo

• nabycia gruntu i opłat za jego użytkowanie,

• nabycia innych składników majątku trwałego,

• zużytych materiałów i energii,

• dostaw i usług obcych wykonawców,

• wynagrodzenia wraz z pochodnymi,

• przygotowania terenu pod budowę,

• ubezpieczenia inwestycji,

• nadzoru autorskiego i inwestorskiego,

a także

• naliczony przy zakupie dóbr inwestycyjnych podatek od towarów i usług niepodlegający odliczeniu lub zwrotowi,

• odsetki, prowizje i różnice kursowe związane z finansowaniem inwestycji w okresie jej realizacji.

REKLAMA

Koszty te powodują powstanie lub zwiększenie wartości obiektów majątku trwałego w wyniku zakończenia budowy na dzień przyjęcia ich do użytkowania. Koszty wspólne dotyczące kilku obiektów inwentarzowych rozlicza się na poszczególne obiekty proporcjonalnie do sumy poniesionych kosztów bezpośrednich lub na obiekty dominujące w kosztach.

Kosztów inwestycji nie obciążają odsetki, prowizje i różnice kursowe od pożyczek i kredytów przeznaczonych na finansowanie inwestycji, naliczonych i płatnych po przekazaniu obiektu do używania. Koszty te ujmowane są na koncie 750 jako koszty finansowe. Nie zalicza się także do kosztów inwestycji kar umownych i grzywien zapłaconych w związku z realizowaną inwestycją. Koszty te stanowią pozostałe koszty operacyjne, księgowane na koncie 760.

Na koncie 080 można księgować również rozliczenie kosztów dotyczących zakupów gotowych środków trwałych (patrz tabela).

Tabela. Ewidencja na koncie 080

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 080 powinna zapewnić co najmniej wyodrębnienie kosztów inwestycji według poszczególnych rodzajów efektów inwestycyjnych oraz skalkulowanie ceny nabycia lub kosztu wytworzenia poszczególnych obiektów środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z wyodrębnieniem strat i zysków nadzwyczajnych. Prowadzona ewidencja powinna także umożliwić rozliczenie tych nakładów inwestycyjnych, które nie przyniosły planowanych efektów gospodarczych. W trakcie realizacji inwestycji powinno się zapewnić możliwość rzetelnej weryfikacji poniesionych kosztów oraz przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji.

Po zakończeniu inwestycji, które nie dały efektu gospodarczego (w tym inwestycji zaniechanych), należy przeprowadzić analizę celowości i zasadności realizowania inwestycji w danym zakresie rzeczowym, terminie i miejscu. Przeprowadzenie rzetelnej analizy co do okoliczności i przyczyn straty ma na celu prawidłowe rozliczenie inwestycji, które nie dały efektu gospodarczego, oraz wskazanie lub wykluczenie przesłanek warunkujących odpowiedzialność majątkową, co może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania wyjaśniającego lub ewentualnego spisania straty inwestycyjnej jako niezawinionej.

Konto 080 może wykazywać saldo Wn, które oznacza koszty inwestycji niezakończonych. Saldo prezentowane jest w aktywach bilansu w poz. A.II.2 „Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)”.

Typowe operacje gospodarcze związane z modernizacją środka trwałego ewidencjonuje się w sposób wskazany na schemacie.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Odrębną kwestię stanowi zasadność prowadzenia takich działań w jednostce sektora finansów publicznych, w kontekście uprawnień kierownika jednostki do dysponowania poszczególnymi składnikami majątku i bardzo ograniczonym wpływem na gospodarowanie obcymi środkami trwałymi. Należałoby się upewnić, że takie przedsięwzięcie nie wykracza poza zakres działania określony w statucie jednostki.

Podstawy prawne

• Ustawa z 29 września o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 214, poz. 1343)

• Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11)

• Rozporządzenie Rady Ministrów z 3 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz.U. Nr 120, poz. 831)

• Rozporządzenie Ministra Finansów z 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. Nr 142, poz. 1020; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 72, poz. 422)

 

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Rachunkowość Budżetowa

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Nowości w KSeF: faktury konsumenckie, złożone załączniki, faktury poza KSeF. Konsultacje Ministerstwa Finansów

W dniu 18 lipca 2024 r. w Ministerstwie Finansów przy ul. Świętokrzyskiej 12 odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne dotyczące Krajowego Systemu e-Faktur zorganizowane przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową. Przedstawiciele MF podsumowali dotychczasowe prekonsultacje zmian w zakresie obowiązkowego KSeF. Eksperci Ministerstwa Finansów zaprezentowali też propozycje rozwiązań biznesowych tj. wymianę środowiska KSeF na docelowe, wdrożenie załączników i aktualizację struktury e-faktury,  a także planowane rozwiązania i nowe funkcjonalności KSeF.

Nowe dane o wynagrodzeniach Polaków. GUS odsłania karty

GUS opublikował dane dotyczące przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2024 r. Przeciętna płaca wyniosła 8144,83 zł. Wzrost okazał się niższy od prognozowanego przez ekspertów. Mamy też nowe statystyki dotyczące zatrudnienia.

Podatek od nieruchomości od obiektów sportowych. Będą zmiany od 2025 roku. Czy podatek obejmie place zabaw?

W ramach analiz opublikowanego projektu zmian w podatku od nieruchomości, chwilę uwagi należy poświęcić obiektom sportowym. Jako że standardowo ich wartość nie należy do niskich, ewentualne ruchy w tym zakresie, mogą generować istotne skutki podatkowe. Aczkolwiek, akurat w tym obszarze, MF zaproponował też trochę korzyści. Niekorzyści też.

Większe sumy gwarancyjne w OC posiadaczy pojazdów i rolników. Jednolity formularz zaświadczeń o przebiegu ubezpieczenia. Rząd przyjął projekt nowelizacji

W dniu 16 lipca 2024 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, która ma dostosować polskie prawo do unijnych przepisów dotyczących ubezpieczenia OC za szkody, które powstały w związku z ruchem pojazdów mechanicznych. Projekt ten przewiduje m.in. zwiększenie minimalnych sum gwarancyjnych w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych a także rolników. Czy w związku z tymi zmianami wzrosną ceny polis OC?

REKLAMA

Drastyczne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe. Najwięcej na płyn do e-papierosów, aż o 75 proc.

Rząd chce wprowadzić drastyczne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe. Ich skala ma być kilkukrotnie większa, niż zakładała mapa akcyzowa. Już w 20225 r. akcyza na wyroby tytoniowe ma wzrosnąć: o 25 proc. na papierosy, o 38 proc. na tytoń do palenia oraz o 50 proc. na wkłady do podgrzewaczy tytoniu. Będzie podwyżka również płynów do e-papierosów, na które w 2025 r. akcyza wzrośnie aż o 75 proc.

Zakup sprzętu IT? Czasem lepiej wynająć. Na czym polega DaaS?

Na czym polega model biznesowy Device as a Service (DaaS)? Komu i kiedy się opłaca? Co sprawia, że jest to rosnący trend nie tylko w polskich firmach?

Twój biznes działa dobrze ale pieniądze gdzieś wyciekają. Ekspert podpowiada gdzie szukać przyczyn i źródeł wycieków

Takie pytanie często zadają sobie przedsiębiorcy, którzy osiągając spore przychody, realizując duże i zyskowne projekty nagle stwierdzają brak gotówki na koncie. Dlaczego tak się dzieje? Gdzie są pieniądze? Na te i inne pytania odpowiada dr nauk ekonomicznych Elżbieta Sobów – specjalistka ds. finansów z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem.

Korekta podatku naliczonego: kiedy trzeba rozliczyć fakturę korygującą

Jak należy rozliczyć faktury korygujące? Podatnik będący nabywcą zgłosił reklamację oraz otrzymał mailową odpowiedź, w której sprzedawca uznał reklamację i wskazał kwotę korekty. Wiadomości mailowe są z marca 2024 r., a korekta wpłynęła w kwietniu 2024 r. Podatnik odliczył VAT naliczony z faktury pierwotnej w marcu 2024 r. Czy korektę należy rozliczyć w marcu 2024? 

REKLAMA

Prezesa skazano za zaległości podatkowe spółki. Ale to sąd popełnił błąd

Samo tylko objęcie funkcji prezesa zarządu spółki nie może powodować automatycznego przyjęcia na siebie odpowiedzialności karnej za cudze działania. Tak uznał Rzecznik Praw Obywatelskich, informując o wniesieniu skargi kasacyjnej na korzyść prezesa spółki, którego sąd skazał za nieodprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy, powstałych w okresie gdy nie objął jeszcze funkcji.

Podatek od nieruchomości obejmie nawet panele fotowoltaiczne. Takie zmiany już od 2025 roku

Zmiany w podatku od nieruchomości zmierzają do opodatkowania urządzeń energetycznych, np. paneli fotowoltaicznych. Budowle mają być opodatkowane jako całość techniczno-użytkowa. Podatkiem od nieruchomości (inaczej niż obecnie) już od 2025 roku objęte zostaną więc wszystkie elementów farmy fotowoltaicznej (w tym panele).

REKLAMA