REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dokumentacja inwentaryzacyjna

Magdalena Rypińska
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Podstawowym dokumentem inwentaryzacyjnym jest arkusz spisu z natury. Jest to dokument, na którym komisja inwentaryzacyjna (zespół spisowy) zapisuje stan majątku ustalony podczas spisu.

MAGDALENA RYPIŃSKA

Autopromocja

Arkusz spisu z natury

Komisja inwentaryzacyjna ogranicza się do wypełnienia górnej części arkusza (skład komisji, osoba odpowiedzialna materialnie, rodzaj inwentaryzacji, czas trwania spisu) oraz rubryk dotyczących rodzaju i ilości mienia. Rubryki „Cena jednostkowa” i „Wartość” pozostawia puste, gdyż zgodnie z założeniem spisu z natury komisja inwentaryzacyjna (zespół spisowy) dokonuje spisu majątku na podstawie tego, co widzi w danym polu spisowym. Komisja nie ma też dostępu do ksiąg inwentarzowych, dlatego wyceny dokonuje się po zakończeniu spisu, w komórce księgowości.

Prawidłowo sporządzony arkusz spisowy zawiera:

1) określenie inwentaryzacji (np. okresowa, doraźna) i przyjętej metody inwentaryzacji (spis z natury),

Dalszy ciąg materiału pod wideo

2) nazwę jednostki oraz nazwę komórki, w której dokonywana jest inwentaryzacja (określenie pola spisowego),

3) skład komisji inwentaryzacyjnej (zespołu spisowego) oraz imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej materialnie za spisywany majątek,

4) określenie czasu trwania spisu,

5) szczegółowe określenie stwierdzonego w toku spisu majątku, z podaniem jego cech charakterystycznych, numeru inwentarzowego, numeru seryjnego, jeśli taki posiada, oraz ilości wyrażonej w jednostkach naturalnych (np. sztuki, kilogramy, metry),

6) podpisy członków komisji (zespołu) oraz osoby odpowiedzialnej materialnie,

7) wycenę dokonaną po zakończeniu spisu przez komórkę księgowości.

ZAPAMIĘTAJ!

Arkusz spisu z natury jest dowodem księgowym, w związku z czym błędy należy poprawiać w nim tak jak w dowodach księgowych, czyli przez skreślenie błędnego zapisu, tak aby pozostał on czytelny, zapisanie powyżej lub poniżej właściwej kwoty oraz złożenie podpisu osoby, która dokonała korekty, oraz daty jej dokonania. Niedopuszczalne w arkuszach spisu jest wymazywanie, zacieranie, wydrapywanie zapisów czy używanie korektora. Ponadto w arkuszu nie powinno się pozostawiać niewypełnionych pól. Jeśli zostają puste rubryki, należy je zakreślić.

Przede wszystkim arkusz spisu z natury powinien posiadać numer. Numer ten nadawany jest wcześniej, ponieważ przy tradycyjnie prowadzonej inwentaryzacji, aby zapewnić jej rzetelność, arkusze spisu z natury są pieczętowane, numerowane i parafowane przez głównego księgowego jednostki przed rozpoczęciem spisu i wydawane przewodniczącemu lub członkom komisji inwentaryzacyjnej za pokwitowaniem. Z pobranych arkuszy komisja musi się rozliczyć.

Wzór

Autopromocja

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Wzór arkusza spisu z natury

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Wypełniając arkusz spisu, należy pamiętać o zawarciu w nim wszystkich niezbędnych danych. Przede wszystkim należy określić:

1) rodzaj przeprowadzanej inwentaryzacji, np. okresowa, doraźna, zdawczo-odbiorcza,

2) sposób przeprowadzania inwentaryzacji - zawsze będzie to spis z natury, z tym że można go określić bardziej szczegółowo, zwłaszcza jeśli stosowany jest jakiś szczególny sposób ustalania stanu ze względu na rodzaj majątku, np. pomiar pryzmy w przypadku materiałów sypkich itp.,

3) nazwę i adres jednostki inwentaryzowanej - tu oprócz nazwy i adresu należy, jeśli jest to możliwe, wskazać też konkretnie komórkę, w której przeprowadzana jest inwentaryzacja, np. magazyn nr 1,

4) imię i nazwisko oraz stanowisko osoby odpowiedzialnej materialnie,

5) skład komisji inwentaryzacyjnej lub zespołu spisowego z podaniem imienia i nazwiska oraz określeniem roli w komisji, np. członek, przewodniczący,

6) imię i nazwisko innej osoby obecnej przy spisie, jeśli taka osoba była,

7) czas trwania spisu - określenie w datach i godzinach,

8) stwierdzony w trakcie spisu stan majątku - wykazaniu tych danych służy tabelaryczna część arkusza.

W tabeli zawrzeć należy:

• kolejną liczbę porządkową,

• numer inwentarzowy spisany z konkretnego rzeczowego składnika majątku,

• nazwę spisanego przedmiotu lub jego dokładne określenie, np. szafa dwudrzwiowa XT17, biurko zielone z szufladą itp.,

• jednostkę miary (metry, sztuki, kilogramy, metry bieżące itp.),

• stwierdzoną w trakcie spisu ilość danych składników majątku,

• cenę i wartość (rubryka wartość stanowi iloczyn rubryk ilość i cena) - rubryk tych nie wypełnia komisja inwentaryzacyjna w trakcie spisu, pozostają one puste. Wyceny dokonuje komórka księgowości po zakończeniu spisu na podstawie ewidencji analitycznej - księgi inwentarzowej, wycenie nie podlegają pozycje, w których znajduje się majątek ujęty tylko w ewidencji ilościowej,

• uwagi o miejscu znajdowania się danego majątku, jego stanie technicznym i użytkowym itp.

ZAPAMIĘTAJ!

Częstym problemem kierowników, księgowych i pracowników zajmujących się ewidencją mienia jest to, czy i w jaki sposób mienie musi zostać oznakowane. Rzeczywiście nie ma przepisu mówiącego wprost o takim obowiązku, jednak tylko nadanie numerów inwentarzowych i umieszczenie ich na mieniu gwarantuje rzetelność inwentaryzacji, ponieważ tylko numer inwentarzowy pozwala jednoznacznie i niewątpliwie powiązać dany przedmiot z odpowiadającym mu zapisem w księdze inwentarzowej.

Przykład wypełnionego arkusza spisu z natury

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Potwierdzenie salda

Za pomocą potwierdzenia salda inwentaryzuje się należności od jednostek prowadzących pełne księgi rachunkowe.

Prośba o potwierdzenie salda powinna zawierać następujące informacje:

• nazwę i adres jednostki wysyłającej prośbę o potwierdzenie,

• nazwę i adres jednostki, która ma potwierdzić saldo,

• kwotę należności, a także przyczynę jej powstania, z podaniem nazwy i numeru dowodu księgowego (np. faktura nr 45/2007 należność z tytułu dostawy),

• podpis osoby odpowiedzialnej za dokonanie potwierdzenia salda (głównego księgowego lub księgowego).

Wzór pisma w sprawie potwierdzenia salda

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Jak widać we wzorze, weryfikacja, tak jak każda inna metoda inwentaryzacji, może albo potwierdzić zgodność stanu ewidencyjnego z rzeczywistym, albo nie, czyli wykazać różnice. W sytuacji kiedy kontrahent nie potwierdzi salda, ponieważ stwierdzi, że nie figuruje w jego księgach rachunkowych jako zobowiązanie, należy postąpić tak jak w przypadku innych różnic inwentaryzacyjnych, czyli je wyjaśnić, a potem rozliczyć.

W przypadku należności różnice mogą wynikać:

• z popełnionych błędów rachunkowych i księgowych (niewłaściwa kwota ujęta w fakturze czy rachunku, błędy w obliczeniach, błędy przy wprowadzaniu dowodu księgowego do ksiąg rachunkowych w jednej bądź drugiej jednostce),

• z niesłusznego zarachowania należności (np. przypisanie należności niewłaściwemu kontrahentowi, przypisanie należności, mimo że nie powstała, np. nie doszła do skutku operacja gospodarcza powodująca jej powstanie),

• z niezaewidencjonowania operacji i dokumentów, np. w sytuacji kiedy dokument stwierdzający powstanie należności i zobowiązania, np. faktura, nie dotarł do którejś ze stron i nie został zaewidencjonowany.

Jeśli różnice wynikają z błędów, należy je poprawić. Natomiast jeśli różnica wynika z faktu, że jednostka zaewidencjonowała należność, która nie zaistniała, należy ją odpowiednio wyksięgować.

W przypadku różnic wynikłych przy tej metodzie inwentaryzacji, ich wyjaśnienie i rozliczenie również należy udokumentować protokołem.

Weryfikacja salda

Niektórych składników majątku jednostki nie da się zinwentaryzować inaczej niż przez weryfikację salda.

Przykładem takiego majątku mogą być wartości niematerialne i prawne, których zasady inwentaryzowania wraz ze wzorem protokołu z takiej inwentaryzacji zostały przedstawione wcześniej.

Weryfikacja sald polega na porównaniu stanów zapisanych w księgach rachunkowych z danymi zawartymi w dokumentach i dowodach źródłowych (np. umowach, rejestrach, protokołach, decyzjach, aktach notarialnych itp.). Przykładem może być tu inwentaryzacja budynku przeprowadzona w drodze weryfikacji, polegająca na porównaniu stanu w ewidencji środków trwałych z protokołem odbioru, przekazania, aktem notarialnym czy innym dokumentem potwierdzającym prawo jednostki do użytkowania budynku.

Innym przykładem będzie inwentaryzacja rozrachunków z pracownikami z tytułu pożyczek z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, polegająca na porównaniu sald wynikających z ksiąg rachunkowych z imiennymi kartotekami pożyczkowymi poszczególnych pracowników.

Przykład ogólnego protokołu z weryfikacji sald - na sąsiedniej stronie.

Przykład ogólnego protokołu z weryfikacji sald

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Protokoły poinwentaryzacyjne

Nie tylko poszczególne sposoby inwentaryzacji, ale również inwentaryzacja jako całość musi zostać odpowiednio udokumentowana. Sposób tej dokumentacji zależy od przyjętych rozwiązań w danej jednostce, a także skali inwentaryzacji. Można sporządzić jeden protokół poinwentaryzacyjny, można też sporządzić oddzielnie protokół z przebiegu inwentaryzacji (zazwyczaj odpowiedzialny jest za to przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej) i protokół różnic.

Przykłady protokołów poinwentaryzacyjnych

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Wzór protokołu likwidacyjnego

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Sposób ewidencjonowania zlikwidowanego środka trwałego przedstawia się następująco:

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Poradnik Rachunkowości Budżetowej
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Przekształcenie, połączenie, wniesienie aportu a możliwość stosowania estońskiego CIT

  Estoński CIT staje się coraz bardziej popularną formą opodatkowania spółek. Warto jednak wskazać, że wiąże się z nią szereg ograniczeń i warunków, jakie musi spełnić spółka, aby móc korzystać z dobrodziejstw estońskiego CIT.

  MF: Kasowy PIT od 2025 roku. Niedługo pojawi się projekt

  W Ministerstwie Finansów toczą się już prace nad projektem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dot. wdrożenia w polskim systemie podatkowym kasowego PIT. W najbliższych dniach projekt ten ma zostać wpisany do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Takie informacje przekazał 22 lutego 2024 r. w Sejmie wiceminister finansów Jarosław Neneman. Ale te nowe przepisy wejdą w życie nie wcześniej niż od 2025 roku.

  Składka zdrowotna na ryczałcie - progi przychodów w 2024 roku

  O wysokości składki zdrowotnej dla podatników na ryczałcie decydują progi osiąganych przychodów oraz wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Jak prawidłowo obliczyć składkę zdrowotną dla ryczałtu w 2024 roku?

  Ulga dla seniorów przed otrzymaniem emerytury - co mówi prawo?

  Czy seniorzy mogą korzystać z ulgi podatkowej w PIT przed otrzymaniem emerytury, mimo osiągnięcia wieku emerytalnego? Chodzi o zwolnienie w podatku dochodowym nazywane „ulgą dla pracujących seniorów”.

  Niestaranny pracodawca zapłaci podatek za oszustwo pracownika. Wyrok TSUE nie usuwa wszystkich wątpliwości i nie daje wytycznych

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 30 stycznia 2024 r. orzekł, że pracownik wykorzystujący dane swego pracodawcy do wystawiania fałszywych faktur jest zobowiązany do zapłaty wskazanej w nich kwoty podatku  Ale takie konsekwencje powinny dotknąć pracownika pod warunkiem, że pracodawca (podatnik VAT) dochował należytej staranności, rozsądnie wymaganej w celu kontrolowania działań swojego pracownika. Jeżeli pracodawca takiej staranności nie dochował, to poniesie konsekwencje sam i będzie musiał zapłacić podatek.

  Ekoschematy obszarowe - są już stawki płatności za 2023 rok [tabela]

  Ustalone zostały stawki płatności w ramach ekoschematów obszarowych za 2023 rok - informuje resort rolnictwa.

  Zwrot podatku - kiedy? Czy da się przyspieszyć?

  Gdy z zeznania podatkowego PIT wynika nadpłata podatku, to urząd skarbowy dokona jej zwrotu. W jakim terminie można spodziewać się zwrotu podatku? Czy można przyspieszyć zwrot korzystając z usługi Twój e-PIT?

  Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze a zmiana powierzchni użytków rolnych

  Jak wygląda kwestia zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze w przypadku zmiany powierzchni posiadanych przez producenta rolnego użytków rolnych? W jakich terminach składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2024 roku?

  Wynagrodzenie kierowcy zawodowego w 2024 roku. Co się zmienia? O czym muszą wiedzieć firmy transportowe i sami kierowcy?

  Rok 2024 rozpoczął się kolejnymi, ważnymi zmianami dla polskich przewoźników, które przekładają się na wyższe koszty pracownicze, a wszystko wskazuje na to, że to jeszcze nie koniec. Od lipca czeka nas druga podwyżka płacy minimalnej, która może oznaczać wzrost kosztów zatrudnienia kierowców blisko o 900 zł. Istnieją jednak pewne sposoby optymalizacji wynagrodzeń kierowców, dzięki którym mogą zyskać nie tylko przedsiębiorcy transportowi, ale również sami truckerzy, wykonujący przewozy za granicę. Jakie są najważniejsze zmiany w wynagrodzeniach kierowców i co mogą zrobić firmy, by jak najwięcej zaoszczędzić?

  Umowa o pracę na czas określony. TSUE: trzeba podać przyczynę wypowiedzenia

  W wyroku z 20 lutego 2024 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) orzekł, że pracownik zatrudniony na czas określony musi zostać poinformowany przez pracodawcę o przyczynach rozwiązania z nim umowy o pracę za wypowiedzeniem, jeśli informacji takiej udziela się pracownikowi zatrudnionemu na czas nieokreślony. Zdaniem TSUE polskie przepisy przewidujące wskazanie tych przyczyn jedynie pracownikom zatrudnionym na czas nieokreślony naruszają prawo podstawowe pracownika na czas określony do skutecznego środka prawnego. W Polsce dopiero od 26 kwietnia 2023 r w Kodeksie pracy istnieje obowiązek podawania przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony. Wcześniej przyczynę wypowiedzenia pracodawca musiał wskazywać tylko w przypadku rozwiązania umowy bez zachowania wypowiedzenia. 

  REKLAMA