reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Sprawozdawczość > Nowe obowiązki sprawozdawcze spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych

Nowe obowiązki sprawozdawcze spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych

Zaczęły obowiązywać nowe obowiązki sprawozdawcze dotyczące sprawozdawczości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej.

Zmiany wprowadza rozporządzenie Ministra Finansów z 8 stycznia 2013 r. w sprawie informacji sprawozdawczych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej - Dz.U. z 10 stycznia 2013 r. poz. 41. Nowe rozporządzenie zastąpiło dotychczas obowiązujące rozporządzenie z 30 grudnia 2011 r. - Dz. U. z 2012 r. poz. 45

Rozporządzenie, które weszło w życie z dniem 11 stycznia 2013 r., określa zakres, terminy i tryb przekazywania informacji sprawozdawczych przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową do Komisji Nadzoru Finansowego i ma zastosowanie do sprawozdań finansowych za rok obrotowy rozpoczynający się w 2013 r.

Zgodnie z rozporządzeniam sprawozdanie finansowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta oraz odpisem uchwały bądź postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa (dalej: kasa) oraz Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa (dalej: Kasa Krajowa) przekazują do Komisji Nadzoru Finansowego (dalej: KNF) nie później niż do dnia 31 lipca roku następującego po roku, za który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe.

Jak zmieniły się zasady publikacji sprawozdań finansowych

Obowiązki sprawozdawcze w przypadku likwidacji spółki

W roku obrotowym, za który są sporządzane sprawozdania finansowe, odpowiednio kasa oraz Kasa Krajowa przekazują do KNF dane sprawozdawcze sporządzone zgodnie z zapisami ksiąg rachunkowych prowadzonych zgodnie z odrębnymi przepisami.

Natomiast kwartalne sprawozdania Kasa Krajowa przekazuje do Komisji nie później niż ostatniego dnia miesiąca następującego po kwartale, za który te sprawozdania zostały sporządzone.


Zakres danych zawartych w sprawozdaniu


Dla spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych szczegółowy zakres oraz strukturę danych sprawozdawczych określają formularze sprawozdawcze, których wzory określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. Kasa przekazuje dane sprawozdawcze w zakresie:

1) danych ogólnych;

2) bilansu oraz rachunku zysków i strat;

3) funduszy własnych;

4) inwestycji kasy;

5) przekroczenia koncentracji zaangażowań;

6) płynności oraz rezerwy płynnej;

7) aktywów finansowych, w tym:

a) kredytów i pożyczek,

b) instrumentów kapitałowych,

c) dłużnych papierów wartościowych,

d) pozostałych należności oraz lokat;

8) zobowiązań finansowych;

9) zobowiązań z tytułu zabezpieczeń pieniężnych oraz z tytułu oszczędności;

10) zobowiązań z tytułu kredytów;

11) zobowiązań z tytułu własnej emisji;

12) zobowiązań pozabilansowych udzielonych oraz zobowiązań pozabilansowych otrzymanych;

13) promes udzielenia kredytu;

14) informacji o radzie nadzorczej i zarządzie;

15) informacji o poziomie współczynnika wypłacalności.

Dane sprawozdawcze kasa sporządza, odpowiednio do charakteru tych danych, narastająco od początku roku obrotowego do końca kwartału, którego dotyczą, albo według stanu na ostatni dzień kwartału i przekazuje do KNF do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale, za który te dane są sporządzane.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Autor:

Źródło:

INFOR
INFORLEX PKWiU + CN ze stawkami VAT i WIS249.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Kosiński Adwokaci i Radcowie Prawni

Ekspert prawa nieruchomości, prawa budowlanego oraz projektów infrastrukturalnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama