REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Nowe obowiązki sprawozdawcze spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych

AK

REKLAMA

Zaczęły obowiązywać nowe obowiązki sprawozdawcze dotyczące sprawozdawczości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej.

Zmiany wprowadza rozporządzenie Ministra Finansów z 8 stycznia 2013 r. w sprawie informacji sprawozdawczych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej - Dz.U. z 10 stycznia 2013 r. poz. 41. Nowe rozporządzenie zastąpiło dotychczas obowiązujące rozporządzenie z 30 grudnia 2011 r. - Dz. U. z 2012 r. poz. 45

REKLAMA

Autopromocja

Rozporządzenie, które weszło w życie z dniem 11 stycznia 2013 r., określa zakres, terminy i tryb przekazywania informacji sprawozdawczych przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową do Komisji Nadzoru Finansowego i ma zastosowanie do sprawozdań finansowych za rok obrotowy rozpoczynający się w 2013 r.

Zgodnie z rozporządzeniam sprawozdanie finansowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta oraz odpisem uchwały bądź postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa (dalej: kasa) oraz Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa (dalej: Kasa Krajowa) przekazują do Komisji Nadzoru Finansowego (dalej: KNF) nie później niż do dnia 31 lipca roku następującego po roku, za który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe.

Jak zmieniły się zasady publikacji sprawozdań finansowych

Obowiązki sprawozdawcze w przypadku likwidacji spółki

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W roku obrotowym, za który są sporządzane sprawozdania finansowe, odpowiednio kasa oraz Kasa Krajowa przekazują do KNF dane sprawozdawcze sporządzone zgodnie z zapisami ksiąg rachunkowych prowadzonych zgodnie z odrębnymi przepisami.

Natomiast kwartalne sprawozdania Kasa Krajowa przekazuje do Komisji nie później niż ostatniego dnia miesiąca następującego po kwartale, za który te sprawozdania zostały sporządzone.


Zakres danych zawartych w sprawozdaniu


Dla spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych szczegółowy zakres oraz strukturę danych sprawozdawczych określają formularze sprawozdawcze, których wzory określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. Kasa przekazuje dane sprawozdawcze w zakresie:

1) danych ogólnych;

2) bilansu oraz rachunku zysków i strat;

3) funduszy własnych;

4) inwestycji kasy;

5) przekroczenia koncentracji zaangażowań;

6) płynności oraz rezerwy płynnej;

7) aktywów finansowych, w tym:

a) kredytów i pożyczek,

b) instrumentów kapitałowych,

c) dłużnych papierów wartościowych,

d) pozostałych należności oraz lokat;

8) zobowiązań finansowych;

9) zobowiązań z tytułu zabezpieczeń pieniężnych oraz z tytułu oszczędności;

10) zobowiązań z tytułu kredytów;

11) zobowiązań z tytułu własnej emisji;

12) zobowiązań pozabilansowych udzielonych oraz zobowiązań pozabilansowych otrzymanych;

13) promes udzielenia kredytu;

14) informacji o radzie nadzorczej i zarządzie;

15) informacji o poziomie współczynnika wypłacalności.

Dane sprawozdawcze kasa sporządza, odpowiednio do charakteru tych danych, narastająco od początku roku obrotowego do końca kwartału, którego dotyczą, albo według stanu na ostatni dzień kwartału i przekazuje do KNF do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale, za który te dane są sporządzane.

 


Natomiast dla Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej szczegółowy zakres oraz strukturę danych sprawozdawczych określają formularze sprawozdawcze, których wzory określa załącznik nr 2 do rozporządzenia. Kasa Krajowa przekazuje dane sprawozdawcze w zakresie:

1) danych ogólnych;

2) bilansu oraz rachunku zysków i strat;

3) środków na rachunkach bieżących i ekwiwalentów środków pieniężnych;

4) aktywów finansowych, w tym:

a) aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu,

b) aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży,

c) pożyczek udzielonych i należności własnych,

d) aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności;

5) instrumentów dłużnych;

6) instrumentów kapitałowych;

7) kredytów, pożyczek i pozostałych należności;

8) pozostałych instrumentów finansowych;

9) utraty wartości dla aktywów finansowych;

10) rzeczowego majątku trwałego, nieruchomości inwestycyjnych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym będących przedmiotem leasingu;

11) zobowiązań finansowych, z uwzględnieniem podziału na:

a) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu,

b) zobowiązania finansowe wyceniane w wysokości skorygowanej ceny nabycia;

12) zobowiązań z tytułu własnej emisji papierów wartościowych;

13) rezerw;

14) funduszu stabilizacyjnego, w tym wykorzystania środków funduszu stabilizacyjnego;

15) informacji o wartości godziwej aktywów finansowych oraz zobowiązań finansowych;

16) przychodów z tytułu odsetek oraz kosztów z tytułu odsetek;

17) zysków i strat z tytułu aktywów finansowych oraz zobowiązań finansowych;

18) pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych;

19) kosztów działania, w tym: kosztów pracowniczych, kosztów usług obcych, podatków i opłat;

20) zobowiązań pozabilansowych udzielonych oraz zobowiązań pozabilansowych otrzymanych;

21) promes udzielenia kredytu;

22) informacji o radzie nadzorczej i zarządzie Kasy Krajowej.

Jakie skutki dla jednostki niesie obowiązek badania sprawozdania finansowego

Dane sprawozdawcze Kasa Krajowa sporządza, odpowiednio do charakteru tych danych, narastająco od początku roku obrotowego do końca miesiąca kalendarzowego, którego dotyczą, albo według stanu na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego i przekazuje do KNF do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który te dane są sporządzane.


Przekazywanie danych sprawozdawczych

REKLAMA


Kasa oraz Kasa Krajowa przekazują dane sprawozdawcze w postaci elektronicznej za pomocą systemu teleinformatycznego udostępnionego przez KNF, w formie plików zgodnych z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do rozporządzenia, utworzonych w oparciu o pliki wzorcowe udostępnione na stronie internetowej KNF.

Dane sprawozdawcze kasa oraz Kasa Krajowa przekazują do KNF także jako dokumenty w postaci papierowej podpisane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) albo jako dokumenty elektroniczne podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.), w terminie 10 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa odpowiednio w § 6 ust. 1 i § 11 ust. 1.

Dane sprawozdawcze są przekazywane w postaci cyfrowego odwzorowania (skanu) dokumentu w postaci papierowej z własnoręcznymi podpisami osób określonych w formularzu sprawozdawczym określonym dla tych danych.

 

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Zakup sprzętu IT? Czasem lepiej wynająć. Na czym polega DaaS?

Na czym polega model biznesowy Device as a Service (DaaS)? Komu i kiedy się opłaca? Co sprawia, że jest to rosnący trend nie tylko w polskich firmach?

Twój biznes działa dobrze ale pieniądze gdzieś wyciekają. Ekspert podpowiada gdzie szukać przyczyn i źródeł wycieków

Takie pytanie często zadają sobie przedsiębiorcy, którzy osiągając spore przychody, realizując duże i zyskowne projekty nagle stwierdzają brak gotówki na koncie. Dlaczego tak się dzieje? Gdzie są pieniądze? Na te i inne pytania odpowiada dr nauk ekonomicznych Elżbieta Sobów – specjalistka ds. finansów z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem.

Korekta podatku naliczonego: kiedy trzeba rozliczyć fakturę korygującą

Jak należy rozliczyć faktury korygujące? Podatnik będący nabywcą zgłosił reklamację oraz otrzymał mailową odpowiedź, w której sprzedawca uznał reklamację i wskazał kwotę korekty. Wiadomości mailowe są z marca 2024 r., a korekta wpłynęła w kwietniu 2024 r. Podatnik odliczył VAT naliczony z faktury pierwotnej w marcu 2024 r. Czy korektę należy rozliczyć w marcu 2024? 

Prezesa skazano za zaległości podatkowe spółki. Ale to sąd popełnił błąd

Samo tylko objęcie funkcji prezesa zarządu spółki nie może powodować automatycznego przyjęcia na siebie odpowiedzialności karnej za cudze działania. Tak uznał Rzecznik Praw Obywatelskich, informując o wniesieniu skargi kasacyjnej na korzyść prezesa spółki, którego sąd skazał za nieodprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy, powstałych w okresie gdy nie objął jeszcze funkcji.

REKLAMA

Podatek od nieruchomości obejmie nawet panele fotowoltaiczne. Takie zmiany już od 2025 roku

Zmiany w podatku od nieruchomości zmierzają do opodatkowania urządzeń energetycznych, np. paneli fotowoltaicznych. Budowle mają być opodatkowane jako całość techniczno-użytkowa. Podatkiem od nieruchomości (inaczej niż obecnie) już od 2025 roku objęte zostaną więc wszystkie elementów farmy fotowoltaicznej (w tym panele).

Zwrot podatku z Irlandii. Kto może dostać? Jak uzyskać?

Irlandia nadal jest popularnym kierunkiem emigracji zarobkowej dla Polaków. Tym bardziej zachęcamy gorąco do zapoznania się z przygotowanymi poniżej informacjami na temat rozliczenia podatku w tym kraju.

Spory skok inflacji w lipcu 2024 r. Na jesieni już 4%. Powodem wzrost cen gazu i energii elektrycznej

W lipcu wzrost rachunków za gaz i energię elektryczną podbije inflację o 1,3-1,5 pkt. proc. – czytamy w komentarzu ekonomisty banku ING BSK Adama Antoniaka do poniedziałkowych danych GUS. Zdaniem ekonomistów PKO BP może to być nawet +2 pkt proc. W opinii ekonomistów PKO BP trend spadkowy inflacji bazowej wyczerpuje się i jesienią możemy zobaczyć jej nieznaczny wzrost, ponownie do ok. 4 proc. rdr.

Dlaczego księgowość wciąż jest pewnym wyborem? Po pierwsze, potrzeba prowadzenia rachunkowości jest niezmienna. Po drugie, księgowość to dziedzina, która stale ewoluuje

Księgowość jest nadal pewnym wyborem. Po pierwsze, potrzeba prowadzenia rachunkowości jest niezmienna. Niezależnie od tego, jak rozwija się technologia, firmy zawsze będą potrzebować wykwalifikowanych osób do zarządzania swoimi finansami. Po drugie, księgowość to dziedzina, która stale ewoluuje, mimo nowych technologii i sztucznej inteligencji.

REKLAMA

Skarbówka gorliwie kontroluje podatek u źródła (WHT). WSA w Warszawie: zabezpieczenie „na zapas” wykluczone

Rozliczenia w podatku u źródła (WHT) w ostatnich latach są obiektem wzmożonego zainteresowania organów podatkowych. Oprócz wszczynania kontroli podatkowych czy celno-skarbowych wobec płatników, organy dokonują bardziej dotkliwych i niekorzystnych działań, takich jak chociażby wszczynanie postępowań karnoskarbowych czy wydawanie decyzji zabezpieczających. Często te dodatkowe działania podejmowane są jedynie w celu zawieszenia biegu terminu przedawnienia i wydłużenia czasu na wydanie decyzji. Takie działania organów podlegają jednak kontroli sądowej, czego wyraz dał WSA w Warszawie w wyroku z 22 lutego 2024 r., sygn. III SA/Wa 2564/23.

Nowa era fundacji rodzinnych w Polsce: wyzwania i korzyści po roku funkcjonowania

W ciągu roku od wprowadzenia przepisów o fundacjach rodzinnych, powstało ich ponad tysiąc, a setki innych czekają na rejestrację. Niemniej jednak, w tym okresie pojawiły się pewne aspekty wymagające poprawy.

REKLAMA