Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Którą strukturę wybrać do sporządzenia e-sprawozdania finansowego?

Adam Kuchta
Redaktor naczelny portalu Infor.pl
Którą strukturę wybrać do sporządzenia e-sprawozdania finansowego? /fot. Fotolia
Którą strukturę wybrać do sporządzenia e-sprawozdania finansowego? /fot. Fotolia
Ministerstwo Finansów przygotowało szczegółową informację, która ułatwia wybór odpowiedniej struktury danych e-sprawozdania finansowego. Zawarte zostały w niej wszystkie obowiązujące rodzaje struktur, ich powiązania i zastosowanie. Firmy muszą dostosować swoje programy finansowo-księgowego (lub pozyskać gotowe narzędzia informatyczne) do sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z daną strukturą.

Struktury logiczne do tworzenia e-sprawozdań finansowych

Obecnie sprawozdania finansowe należy składać do właściwych organów (Krajowego Rejestru Sądowego lub Szefa Krajowe Administracji Skarbowej) w odpowiedniej strukturze oraz formacie, zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Udostępnione przez resort finansów pliki w formacie XSD stanowią wzorzec struktur danych dla każdego przewidzianego typu e-sprawozdań finansowych.

Wyjaśnijmy, że pliki z rozszerzeniem XSD (od XML Schema Definition) zawierają definicje i zasady jakimi należy się kierować przy tworzeniu pliku XML (od Extensible Markup Language). Sprawozdanie finansowe należy zatem wytworzyć jako jeden plik XML, który będzie zgodny z regułami określonymi we właściwej strukturze XSD.

Polecamy: 27 czerwca - Bezpłatne webinarium e-Sprawozdania – ostatni dzwonek!

Ministerstwo Finansów nie przygotowało niestety narzędzia pozwalającego wytworzyć sprawozdanie finansowe w wymaganym do przesyłania formacie XML. Wobec czego struktury logiczne w formacie XSD muszą przejść przez ręce informatyków, tzn. na ich podstawie muszą oni dokonać aktualizacji programów finansowo-księgowych (lub dostarczyć oddzielne od programu finansowo-księgowego narzędzie) tak, żeby można było przekształcić tworzone przez daną jednostkę sprawozdanie finansowe na pliki zawierające te sprawozdania finansowe we właściwej formie elektronicznej (formacie XML), odpowiadającej strukturze logicznej zgodnej z upublicznionym przez Ministerstwo Finansów formatem XSD.

W konsekwencji, w przypadku gdy plik e-sprawozdania finansowego nie zostanie wygenerowany zgodnie z opublikowanymi strukturami, nie uzyska akceptacji systemu teleinformatycznego dedykowanego do obsługi zgłoszeń takich dokumentów.

- Bardzo istotnym aspektem w kontekście e-sprawozdań finansowych, jest stworzenie przez przedsiębiorcę poprawnego pliku XML i dlatego zaszyliśmy w aplikacji Comarch e-Sprawozdania walidator, który działa dwuetapowo: najpierw sprawdzając merytorycznie poszczególne pozycje sprawozdania m.in. czy zysk/strata netto z bilansu zgadza się z zyskiem/stratą netto w rachunku zysków i strat, lub czy aktywa równają się pasywom. Następnie, całe sprawozdanie finansowe jest walidowane pod kątem poprawności i zgodności ze schematami przestawionymi na stronach Ministerstwa Finansów. W przypadku jakiejkolwiek nieprawidłowości, aplikacja Comarch e-Sprawozdania poinformuje użytkownika o konkretnym błędzie, co pozwala na szybkie zlokalizowanie i poprawienie nieprawidłowej treści w sprawozdaniu finansowym - mówi Paweł Krupa, konsultant ds. rozwiązań biznesowych w Comarch.

XSD dla poszczególnych e-sprawozdań finansowych

Ministerstwo Finansów przygotowało informację o strukturach sprawozdań finansowych udostępnionych na podstawie art. 45 ust. 1g ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Poszczególne struktury (pliki XSD) sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych przeznaczone są m.in. dla przedsiębiorstw, banków, zakładów ubezpieczeń i reasekuracji, organizacji pożytku publicznego, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Struktury dostępne są zarówno do prezentacji danych w złotych, jak również w tysiącach złotych.

I tak, zgodnie z przygotowaną przez Ministerstwo Finansów informację:

I. Struktury danych przygotowane na podstawie Załącznika Nr 1 do ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 395, z późn. zm.) „Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy, dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji” znajdują się w plikach:

1) JednostkaInnaWZlotych(1)_v1-0.xsd.xsd – sprawozdanie w wersji dla danych liczbowych podanych w złotych,

2) JednostkaInnaWTysiacach(1)_v1-0.xsd.xsd – sprawozdanie w wersji dla danych liczbowych podanych w zaokrągleniu do tysięcy złotych,

3) JednostkaInnaStrukturyDanychSprFin_v1-0.xsd.xsd – element wspólny dla obu powyższych wersji.

II. Struktury danych przygotowane na podstawie Załącznika Nr 2 do ustawy o rachunkowości „Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy, dla banków” oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 329 z późn. zm.) znajdują się w plikach:

1) BankWZlotych(1)_v1-0.xsd.xsd – sprawozdanie w wersji dla danych liczbowych podanych w złotych,

2) BankWTysiacach(1)_v1-0.xsd.xsd – sprawozdanie w wersji dla danych liczbowych podanych w zaokrągleniu do tysięcy złotych,

3) BankStrukturyDanychSprFin_v1-0.xsd.xsd – element wspólny dla obu powyższych wersji.

III. Struktury danych przygotowane na podstawie Załącznika Nr 3 do ustawy o rachunkowości „Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy, dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji” oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji (Dz. U. z 2016r. poz. 562) znajdują się w plikach:

1) ZakladUbezpieczenWZlotych(1)_v1-0.xsd.xsd – sprawozdanie w wersji dla danych liczbowych podanych w złotych,

2) ZakladUbezpieczenWTysiacach(1)_v1-0.xsd.xsd – sprawozdanie w wersji dla danych liczbowych podanych w zaokrągleniu do tysięcy złotych,

3) ZakladUbezpieczenStrukturyDanychSprFin_v1-0.xsd.xsd – element wspólny dla obu powyższych wersji.

IV. Struktury danych przygotowane na podstawie Załącznika Nr 4 do ustawy o rachunkowości „Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy, dla jednostek mikro” znajdują się w plikach:

1) JednostkaMikroWZlotych(1)_v1-0.xsd.xsd – sprawozdanie w wersji dla danych liczbowych podanych w złotych,

2) JednostkaMikroWTysiacach(1)_v1-0.xsd.xsd – sprawozdanie w wersji dla danych liczbowych podanych w zaokrągleniu do tysięcy złotych,

3) JednostkaMikroStrukturyDanychSprFin_v1-0.xsd.xsd – element wspólny dla obu powyższych wersji.

V. Struktury danych przygotowane na podstawie Załącznika Nr 5 do ustawy o rachunkowości „Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy, dla jednostek małych korzystających z uproszczeń odnoszących się do sprawozdania finansowego” znajdują się w plikach:

1) JednostkaMalaWZlotych(1)_v1-0.xsd.xsd – sprawozdanie w wersji dla danych liczbowych podanych w złotych,

2) JednostkaMalaWTysiacach(1)_v1-0.xsd.xsd – sprawozdanie w wersji dla danych liczbowych podanych w zaokrągleniu do tysięcy złotych,

3) JednostkaMalaStrukturyDanychSprFin_v1-0.xsd.xsd – element wspólny dla obu powyższych wersji.

VI. Struktury danych przygotowane na podstawie Załącznika Nr 6 do ustawy o rachunkowości „Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy, dla jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyjątkiem spółek kapitałowych, oraz jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 tej ustawy” znajdują się w plikach:

1) JednostkaOpWZlotych(1)_v1-0.xsd.xsd – sprawozdanie w wersji dla danych liczbowych podanych w złotych,

2) JednostkaOpWTysiacach(1)_v1-0.xsd.xsd – sprawozdanie w wersji dla danych liczbowych podanych w zaokrągleniu do tysięcy złotych,

3) JednostkaOpStrukturyDanychSprFin_v1-0.xsd.xsd – element wspólny dla obu powyższych wersji.

VII. Struktury danych zawierające elementy wspólne dla poniższych plików:

1) JednostkaInnaStrukturyDanychSprFin_v1-0.xsd.xsd,

2) BankStrukturyDanychSprFin_v1-0.xsd.xsd,

3) ZakladUbezpieczenStrukturyDanychSprFin_v1-0.xsd.xsd,

4) JednostkaMikroStrukturyDanychSprFin_v1-0.xsd.xsd,

5) JednostkaMalaStrukturyDanychSprFin_v1-0.xsd.xsd, 6) JednostkaOpStrukturyDanychSprFin_v1-0.xsd.xsd, znajdują się w pliku - StrukturyDanychSprFin_v1-0.xsd.xsd.

VIII. Struktury danych przygotowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2051) na podstawie ustawy o rachunkowości znajdują się w plikach:

1) ASIWZlotych(1)_v1-0.xsd.xsd – sprawozdanie w wersji dla danych liczbowych podanych w złotych,

2) ASIWTysiacach(1)_v1-0.xsd.xsd – sprawozdanie w wersji dla danych liczbowych podanych w zaokrągleniu do tysięcy złotych,

3) ASIStrukturyDanychSprFin_v1-0.xsd.xsd – element wspólny dla obu powyższych wersji

IX. Struktury danych przygotowane zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 123) „Sprawozdanie finansowe domu maklerskiego” na podstawie ustawy o rachunkowości znajdują się w plikach:

1) DomMaklerskiWZlotych(1)_v1-0.xsd.xsd – sprawozdanie w wersji dla danych liczbowych podanych w złotych,

2) DomMaklerskiWTysiacach(1)_v1-0.xsd.xsd – sprawozdanie w wersji dla danych liczbowych podanych w zaokrągleniu do tysięcy złotych,

3) DomMaklerskiStrukturyDanychSprFin_v1-0.xsd.xsd – element wspólny dla obu powyższych wersji .

X. Struktury danych przygotowane zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich „Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej domu maklerskiego” na podstawie ustawy o rachunkowości znajdują się w plikach:

1) SkonsolidowanyDomMaklerskiWZlotych(1)_v1-0.xsd.xsd – sprawozdanie w wersji dla danych liczbowych podanych w złotych,

2) SkonsolidowanyDomMaklerskiWTysiacach(1)_v1-0.xsd.xsd – sprawozdanie w wersji dla danych liczbowych podanych w zaokrągleniu do tysięcy złotych,

3) SkonsolidowanyDomMaklerskiStrukturyDanychSprFin_v1-0.xsd.xsd – element wspólny dla obu powyższych wersji.

XI. Struktury danych przygotowane zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 268) „Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym kasy” na podstawie ustawy o rachunkowości znajdują się w plikach:

1) SKOKWZlotych(1)_v1-0.xsd.xsd – sprawozdanie w wersji dla danych liczbowych podanych w złotych,

2) SKOKWTysiacach(1)_v1-0.xsd.xsd – sprawozdanie w wersji dla danych liczbowych podanych w zaokrągleniu do tysięcy złotych,

3) SKOKStrukturyDanychSprFin_v1-0.xsd.xsd – element wspólny dla obu powyższych wersji.

XII. Struktury danych przygotowane zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych „Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym małej kasy” na podstawie ustawy o rachunkowości znajdują się w plikach:

1) MalaSKOKWZlotych(1)_v1-0.xsd.xsd – sprawozdanie w wersji dla danych liczbowych podanych w złotych,

2) MalaSKOKWTysiacach(1)_v1-0.xsd.xsd – sprawozdanie w wersji dla danych liczbowych podanych w zaokrągleniu do tysięcy złotych,

3) MalaSKOKStrukturyDanychSprFin_v1-0.xsd.xsd – element wspólny dla obu powyższych wersji.

XIII. Struktury danych przygotowane zgodnie z Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 września 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 676) na podstawie ustawy o rachunkowości znajdują się w plikach:

1) SkonsolidowanaJednostkaInnaWZlotych(1)_v1-0.xsd.xsd ( 20 KB ) – sprawozdanie w wersji dla danych liczbowych podanych w złotych,

2) SkonsolidowanaJednostkaInnaWTysiacach(1)_v1-0.xsd.xsd – sprawozdanie w wersji dla danych liczbowych podanych w zaokrągleniu do tysięcy złotych,

3) SkonsolidowanaJednostkaInnaStrukturyDanychSprFin_v1-0.xsd.xsd – element wspólny dla obu powyższych wersji.

XIV. Struktury danych przygotowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji (Dz. U. z 2016 r. poz. 562) na podstawie ustawy o rachunkowości znajdują się w plikach:

1) SkonsolidowanyZakladUbezpieczenStrukturyDanychSprFin_v1-0.xsd.xsd – sprawozdanie w wersji dla danych liczbowych podanych w złotych,

2) SkonsolidowanyZakladUbezpieczenWTysiacach(1)_v1-0.xsd.xsd – sprawozdanie w wersji dla danych liczbowych podanych w zaokrągleniu do tysięcy złotych,

3) SkonsolidowanyZakladUbezpieczenStrukturyDanychSprFin_v1-0.xsd.xsd – element wspólny dla obu powyższych wersji

XV. Struktury danych zawierające elementy wspólne dla poniższych plików:

1) ASIStrukturyDanychSprFin_v1-0.xsd.xsd,

2) DomMaklerskiStrukturyDanychSprFin_v1-0.xsd.xsd,

3) SkonsolidowanyDomMaklerskiStrukturyDanychSprFin_v1-0.xsd.xsd,

4) SKOKStrukturyDanychSprFin_v1-0.xsd.xsd,

5) MalaSKOKStrukturyDanychSprFin_v1-0.xsd.xsd,

6) SkonsolidowanaJednostkaInnaStrukturyDanychSprFin_v1-0.xsd.xsd,

7) SkonsolidowanyZakladUbezpieczenStrukturyDanychSprFin_v1-0.xsd.xsd, znajdują się w pliku - StrukturyDanychSprFin_v1-1.xsd.xsd.

Struktury udostępniane przez Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów udostępniło struktury logiczne sprawozdań finansowych, o których mowa w art. 45 ust. 1g ustawy o rachunkowości. Powyższe struktury logiczne w formacie XSD są do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów pod adresem: https://www.mf.gov.pl/krajowa-administracja-skarbowa/dzialalnosc/struktury-e-sprawozdan.

Natomiast sprawozdania finansowe sporządzane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR), jak poinformowało Ministerstwo Finansów, również sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie, jeżeli zostaną udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Dotychczas jednak struktury logiczne oraz format sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z MSR nie zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów.

Dodatkowe informacje i objaśnienia e-sprawozdania finansowego

W opublikowanych strukturach logicznych, jak wyjaśniło Ministerstwo Finansów, element „Dodatkowe informacje i objaśnienia” (z wyjątkiem informacji dotyczącej rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym) ma postać nieustrukturyzowaną.

Oznacza to, że nieustrukturyzowana informacja dodatkowa może zostać dołączona jako element pliku XML sprawozdania finansowego w postaci binarnej, kodowanej w standardzie Base64 (np. jako .doc., .odt, .pdf, .jpg, .xls, .rft) albo może być zaprezentowana jako zawartość elementu o nazwie „Opis”.

Artykuł powstał przy współpracy Comarch.
Dowiedz się więcej na stronie: Program do tworzenia e-Sprawozdania finansowego

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Ordynacja podatkowa - część 1
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść:
  płatnika
  podatnika
  urzędu skarbowego
  budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Praca obywateli Ukrainy w Polsce a opodatkowanie PIT. Co trzeba wiedzieć po pół roku pobytu w Polsce
  Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę miliony (dosłownie) obywateli Ukrainy mniej lub bardziej tymczasowo przeniosło się do Polski, aby szukać schronienia przed wojną. W rezultacie albo rozpoczęli pracę zdalną w Polsce dla swojego pracodawcy z siedzibą na Ukrainie albo po prostu podjęli pracę w Polsce. Wykonują oni swoją pracę z polskiego adresu zamieszkania i to wkrótce zrodzi problem dotyczący opodatkowania dochodów z tej pracy omówiony poniżej.
  Slim VAT 3 - znaczące zmiany w VAT
  Slim VAT 3 trafił do konsultacji publicznych. Jest to kolejny pakiet uproszczeń w rozliczeniach VAT dla przedsiębiorców. Na czym będą polegać proponowane zmiany?
  Remanent likwidacyjny dla celów VAT - jak ustalić wartość towarów
  Podatnik będzie sporządzał spis z natury dla celów VAT przy likwidacji działalności gospodarczej. Na fakturach ze składnikami majątku obecne są również koszty przesyłki. Czy poniesiony koszt przesyłki/transportu należy doliczyć do wartości składnika majątku i rozliczyć od tej kwoty VAT?
  Wypłata czternastej emerytury - jaki termin?
  Pierwsze wypłaty czternastej emerytury rozpoczną się już 25 sierpnia; Nie jest konieczne składanie żadnego wniosku w tym zakresie - poinformowało w czwartek na stronach rządowych Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
  Dodatki do ogrzewania i taryfy z rekompensatą - opublikowano założenia ustawy
  W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów opublikowano 11 sierpnia 2022 r. założenia projektu ustawy "o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw". Ustawa ta ma wprowadzić m.in. jednorazowe dodatki finansowe dla ogrzewających swoje domy paliwem innym niż węgiel. Ustawa ta ma także ograniczyć podwyżki cen ciepła poprzez wprowadzenie taryf z rekompensatą.
  Sprzedaż napojów w restauracji - jakie stawki VAT
  Czy jest możliwość zastosowania stawki 0% VAT do napojów w restauracji? Sprzedaż dotyczy np. soku pomarańczowego, który kupowany jest w hurtowni ze stawką 0%. A co z herbatą z suszu owocowego, smoothie, shake'ami?
  Jak zostać biegłym rewidentem? Czy warto?
  Biegły rewident to osoba będąca ekspertem w dziedzinie finansów, w szczególności w zakresie rachunkowości i audytu finansowego. Z uwagi na zdobyte kompetencje i doświadczenie, a także wszechstronną wiedzę umiejętności biegłego rewidenta są niezwykle pożądane w biznesie. Wysoki prestiż zawodu wiąże się jednak z dużą odpowiedzialnością, a proces zdobywania uprawnień wymaga czasu i poświecenia. Czy rekompensują to zarobki?
  Nadpłata kredytu hipotecznego - czy to się opłaca
  W pierwszym półroczu 2022 roku Polacy nadpłacili prawie 25 miliardów złotych na złotowe kredyty mieszkaniowe. To najpewniej najwyższy wynik w historii. Dzięki nadpłacie kredytu kredytobiorca będzie musiał oddać bankowi mniej odsetek. Ale odpowiedź na pytanie, czy warto nadpłacać kredyt nie jest łatwa. Trzeba porównać oprocentowanie lokat i kredytów w perspektywie kilku, kilkunastu, czy nawet kilkudziesięciu lat - czyli w takim okresie w którym będziemy jeszcze (po nadpłacie) spłacać kredyt hipoteczny. Zatem dopiero po latach można dokładnie obliczyć, czy warto było nadpłacać kredyt.
  Sprzedaż miejsc pod reklamę (udostępnianie powierzchni reklamowych) - kod GTU
  Wydawnictwo sprzedaje miejsce pod reklamę zarówno w czasopismach papierowych, jak i w ich wersjach internetowych. Dodatkowo udostępniamy miejsce na reklamę na naszych budynkach. Czy sprzedaż takich miejsc pod reklamę należy oznaczać kodem GTU_12 jak usługi reklamowe?
  Wielu podatników płaci za wysoki podatek od nieruchomości, choć nie musi
  Podatek od nieruchomości jest nagminne zawyżany. Wynika to z rozbieżności interpretacyjnych co do kwalifikacji danego obiektu jako gruntu, budynku czy budowli, a w przypadku przedsiębiorców istotne jest też, czy nieruchomość służy prowadzeniu działalności gospodarczej. Należne podatnikom nadpłaty sięgają niekiedy nawet kilkuset tysięcy złotych, można je jednak odzyskać.
  Aplikacja e-Paragony Ministerstwa Finansów - do czego służy. Donosy na sprzedawców i planowanie domowego budżetu
  Podatnicy mogą już pobrać na telefon aplikację e-Paragony przygotowaną przez Ministerstwo Finansów. Ale – jak mówią eksperci – to program bardziej do planowania domowego budżetu i zgłaszania nieprawidłowości paragonowych fiskusowi. Podobnie zresztą reklamuje ją sam resort finansów. „To bezpłatna aplikacja, dzięki której możesz zarządzać wydatkami, sprawdzać paragony z kodem QR, a także zgłaszać nieprawidłowości” - czytamy na stronie podatki.gov.pl.
  Waloryzacja umów w zamówieniach publicznych w czasie dużej inflacji - korzyści dla firm i państwa
  Firmy, które przed miesiącami czy latami wygrały przetargi, dziś muszą dokładać do interesu, bo wielu zamawiających nie chce podwyższyć im wynagrodzenia. To efekt chociażby rosnącej inflacji (w lipcu wyniosła 15,5 proc.) czy cen materiałów budowlanych. Teraz przedsiębiorcy dostali w końcu silny argument do ręki. Prokuratoria Generalna RP w opublikowanych właśnie wytycznych przekonuje, że waloryzacja tych kontraktów jest nie tylko dopuszczalna, ale często wręcz niezbędna. Także z perspektywy samych zamawiających czy też – szerzej – interesu publicznego. Prokuratoria Generalna RP zachęca do zmian w kontraktach o zamówienia publiczne, przekonując, że ostateczne koszty upadłości przedsiębiorców może ponieść sama administracja publiczna.
  Finansowanie społecznościowe (crowdfunding) - nowe przepisy od 29 lipca 2022 r.
  Co zmienia w polskim finansowaniu społecznościowym (crowdfundingu) wejście w życie ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych (...)? Co to jest crowdfunding udziałowy? Wyjaśniają eksperci CRIDO.
  VAT 2023: Faktura w walucie obcej - kurs przeliczeniowy dla faktury korygującej
  Od stycznia 2023 roku w ustawie o VAT zostaną uregulowane zasady stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących, w przypadkach gdy pierwotna faktura została wystawiona w walucie obcej. Dotąd kwestia ta nie była objęta regulacją ustawy o VAT, co powodowało wątpliwości podatników przy korektach zmniejszających i zwiększających wartość transakcji. Przyjęte w projekcie nowelizacji ustawy o VAT (pakiet SLIM VAT 3) rozwiązanie stanowić ma uproszczenie dotychczasowej praktyki przyjmowanej w zakresie kursu przeliczenia waluty obcej w fakturach korygujących.
  Mały podatnik VAT 2023 - nowy limit 2 mln euro
  Od 1 stycznia 2023 r. zwiększy się (z 1,2 mln euro do 2 mln euro) limit rocznego obrotu, uprawniającego do posiadania statusu małego podatnika VAT. Zmiana taka wynika z projektu nowelizacji ustawy o VAT zwanej potocznie (SLIM VAT 3), która ma wejść w życie od początku 2023 roku. Projekt ten aktualnie jest poddawany konsultacjom publicznym i uzgodnieniom międzyresortowym. Kim jest mały podatnik VAT? Jakie korzyści daje status małego podatnika VAT? Co to jest metoda kasowa w VAT?
  Odliczenie VAT z faktur sprzed rejestracji
  Podatnik można odliczyć VAT z faktur sprzed rejestracji działalności. Jakie warunki należy spełnić, by odzyskać VAT?
  SLIM VAT 3 od 2023 roku - najważniejsze zmiany
  Co do zasady (z pewnymi wyjątkami) od 1 stycznia 2023 r. wejdzie w życie pakiet zmian w ustawie o VAT określany przez Ministerstwo Finansów "SLIM VAT 3" (Simple Local And Modern VAT). Gotowy jest już projekt nowelizacji ustawy o VAT i kilku innych ustaw wprowadzającej te zmiany. Projekt ten jest aktualnie w fazie konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych. Jakie zmiany w VAT przewiduje ten projekt?
  Podatek od składki zdrowotnej - wyjaśnienia Ministra Finansów
  Podatnicy opodatkowani podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) wg skali podatkowej nie mają od 1 stycznia 2022 r. prawa do odliczenia zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne - w przeciwieństwie do składek na ubezpieczenia społeczne. Czy oznacza to podwójne opodatkowanie tego samego dochodu i "podatek od podatku"? Minister Finansów odpowiedział 4 sierpnia 2022 r. Rzecznikowi Praw Obywatelskich na te wątpliwości.
  Outsourcing kadrowo-płacowy – korzyści dla pracodawców, pracowników i działów HR
  Ostatnie miesiące ubiegłego roku oraz początek 2022 r. stanowiły ogromne wyzwanie m.in. dla księgowych oraz działów kadrowo-płacowych. Zmiany i niejasność wprowadzanych aktów prawnych wprowadziły chaos, który bezpośrednio dotknął też pracowników w postaci nieprawidłowo naliczonych wynagrodzeń czy opóźnienia w ich wypłacie. Brak dostępności na rynku specjalistów od kadr i płac zmusił przedsiębiorców do poszukiwania rozwiązań usprawniających obsługę tych procesów.
  Digitalizacja w firmie - jakie korzyści. E-kancelaria
  Digitalizacja w przedsiębiorstwach nie jest procesem nowym. Transformacja cyfrowa w firmach dotyczy coraz większej ilości dokumentów i obejmuje obszary związane z bieżącą pracą. Trend ten uwypuklił się szczególnie w ostatnich dwóch latach, a wpływ na ten stan miała m.in. pandemia. Czy dziś digitalizacja jest nadal na topie? Czy przedsiębiorcy doceniają korzyści płynące z tej zmiany ? Czy są gotowi inicjować kolejne etapy transformacji cyfrowej, by jeszcze mocniej usprawniać pracę swoich firm?
  Rozliczenie używania prywatnych samochodów do celów służbowych - auta elektryczne, hybrydowe i napędzane wodorem
  Wprowadzenie możliwości zwrotu pracownikom kosztów używania do celów służbowych samochodów prywatnych z napędem elektrycznym, hybrydowym i wodorowym, przewiduje projekt ustawy, który został opublikowany 8 sierpnia 2022 r. w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów. Nowe przepisy mają być przyjęte przez rząd w trzecim kwartale 2022 roku.
  Dochody i wydatki budżetowe 2022/2023. Czy rządowi wystarczy pieniędzy na dodatki drożyźniane?
  Dodatki drożyźniane, które otrzymają obywatele w związku ze wzrostem cen ogrzewania (sam dodatek węglowy – a to dopiero początek – kosztować będzie prawie 12 mld zł.), wymagają radykalnego zwiększenia dochodów budżetu państwa. Rosnące niezadowolenie a przede wszystkim strach przed brakiem ogrzewania i najzwyklejszą biedą wraz z perspektywą podwójnych wyborów (Sejm i Senat oraz samorządu terytorialnego) uzasadniać będzie wypłatę obywatelom dodatkowych świadczeń, których jedynym źródłem jest kasa państwowa. Trzeba ją dodatkowo zasilić, bo inflacyjna premia fiskalna na pewno nie wystarczy – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.
  Spółka rodzinna – problemy związane z przekształceniem
  Przekształcenie jako jedna z transakcji restrukturyzacji spółki, zasadniczo nie wpływa na jej funkcjonowanie, zmieniając jedynie formę prawną prowadzonej działalności. Praktyka pokazuje jednak, że cała procedura może być zdecydowanie bardziej skomplikowana i znacząco wykraczać poza przygotowanie umowy przyszłej spółki, a sam plan przekształcenia uwzględniać szereg innych czynności, nie tylko z zakresu prawa. Dobrze widać to na przykładzie przekształcenia spółki rodzinnej, gdzie dodatkowym wyzwaniem może być udział małoletnich dzieci. Jakie wyzwania stoją przed prawnikami?
  PIT-36, PIT-36L, PIT-39 (i załączniki) za 2022 rok - nowe wzory formularzy podatkowych
  Ministerstwo Finansów przygotowało nowe wzory formularzy rocznego zeznania podatkowego PIT-36 (wersja 30), PIT-36S (wersja 30), PIT-36L (wersja 19), PIT-36LS (wersja 19), PIT-39 (wersja 12) i załączników PIT/B (wersja 20), PIT/BR (wersja 6), PIT/IP (wersja 4), PIT/M (wersja 9), PIT/O (wersja 27) oraz PIT/Z (wersja11), które mają dotyczyć rozliczenia dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2022 r. oraz do odliczeń od dochodu (przychodu) i od podatku dokonanych w zeznaniu składanym za 2022 r. Konsultacje podatkowe tych wzorów rozpoczęły się 4 sierpnia 2022 r. i potrwają do 16 sierpnia 2022 r. Po zakończeniu tych konsultacji podatkowych, wzory formularzy, zostaną udostępnione do stosowania (opublikowane) w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów, zgodnie z art. 45b ustawy o PIT, w brzmieniu obwiązującym od 1 stycznia 2022 r. Formularze te nie będą ogłoszone w drodze rozporządzenia Ministra Finansów publikowanego w Dzienniku Ustaw.
  Dodatek na ogrzewanie - wniosek do 30 listopada 2022 roku
  Rząd przyjął założenia do ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Ustawa ta ma m.in. zapewnić wsparcie finansowe w postaci jednorazowego dodatku pieniężnego dla posiadaczy niektórych indywidualnych źródeł ciepła wspomoże te gospodarstwa domowe, dla których główne źródło ciepła zasilane jest: pelletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy albo skroplonym gazem LPG względnie olejem opałowym.