reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Sprawozdawczość > Którą strukturę wybrać do sporządzenia e-sprawozdania finansowego?

Którą strukturę wybrać do sporządzenia e-sprawozdania finansowego?

Ministerstwo Finansów przygotowało szczegółową informację, która ułatwia wybór odpowiedniej struktury danych e-sprawozdania finansowego. Zawarte zostały w niej wszystkie obowiązujące rodzaje struktur, ich powiązania i zastosowanie. Firmy muszą dostosować swoje programy finansowo-księgowego (lub pozyskać gotowe narzędzia informatyczne) do sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z daną strukturą.

Struktury logiczne do tworzenia e-sprawozdań finansowych

Obecnie sprawozdania finansowe należy składać do właściwych organów (Krajowego Rejestru Sądowego lub Szefa Krajowe Administracji Skarbowej) w odpowiedniej strukturze oraz formacie, zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Udostępnione przez resort finansów pliki w formacie XSD stanowią wzorzec struktur danych dla każdego przewidzianego typu e-sprawozdań finansowych.

Wyjaśnijmy, że pliki z rozszerzeniem XSD (od XML Schema Definition) zawierają definicje i zasady jakimi należy się kierować przy tworzeniu pliku XML (od Extensible Markup Language). Sprawozdanie finansowe należy zatem wytworzyć jako jeden plik XML, który będzie zgodny z regułami określonymi we właściwej strukturze XSD.

Polecamy: 27 czerwca - Bezpłatne webinarium e-Sprawozdania – ostatni dzwonek!

Ministerstwo Finansów nie przygotowało niestety narzędzia pozwalającego wytworzyć sprawozdanie finansowe w wymaganym do przesyłania formacie XML. Wobec czego struktury logiczne w formacie XSD muszą przejść przez ręce informatyków, tzn. na ich podstawie muszą oni dokonać aktualizacji programów finansowo-księgowych (lub dostarczyć oddzielne od programu finansowo-księgowego narzędzie) tak, żeby można było przekształcić tworzone przez daną jednostkę sprawozdanie finansowe na pliki zawierające te sprawozdania finansowe we właściwej formie elektronicznej (formacie XML), odpowiadającej strukturze logicznej zgodnej z upublicznionym przez Ministerstwo Finansów formatem XSD.

W konsekwencji, w przypadku gdy plik e-sprawozdania finansowego nie zostanie wygenerowany zgodnie z opublikowanymi strukturami, nie uzyska akceptacji systemu teleinformatycznego dedykowanego do obsługi zgłoszeń takich dokumentów.

- Bardzo istotnym aspektem w kontekście e-sprawozdań finansowych, jest stworzenie przez przedsiębiorcę poprawnego pliku XML i dlatego zaszyliśmy w aplikacji Comarch e-Sprawozdania walidator, który działa dwuetapowo: najpierw sprawdzając merytorycznie poszczególne pozycje sprawozdania m.in. czy zysk/strata netto z bilansu zgadza się z zyskiem/stratą netto w rachunku zysków i strat, lub czy aktywa równają się pasywom. Następnie, całe sprawozdanie finansowe jest walidowane pod kątem poprawności i zgodności ze schematami przestawionymi na stronach Ministerstwa Finansów. W przypadku jakiejkolwiek nieprawidłowości, aplikacja Comarch e-Sprawozdania poinformuje użytkownika o konkretnym błędzie, co pozwala na szybkie zlokalizowanie i poprawienie nieprawidłowej treści w sprawozdaniu finansowym - mówi Paweł Krupa, konsultant ds. rozwiązań biznesowych w Comarch.

XSD dla poszczególnych e-sprawozdań finansowych

Ministerstwo Finansów przygotowało informację o strukturach sprawozdań finansowych udostępnionych na podstawie art. 45 ust. 1g ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Poszczególne struktury (pliki XSD) sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych przeznaczone są m.in. dla przedsiębiorstw, banków, zakładów ubezpieczeń i reasekuracji, organizacji pożytku publicznego, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Struktury dostępne są zarówno do prezentacji danych w złotych, jak również w tysiącach złotych.

I tak, zgodnie z przygotowaną przez Ministerstwo Finansów informację:

I. Struktury danych przygotowane na podstawie Załącznika Nr 1 do ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 395, z późn. zm.) „Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy, dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji” znajdują się w plikach:

1) JednostkaInnaWZlotych(1)_v1-0.xsd.xsd – sprawozdanie w wersji dla danych liczbowych podanych w złotych,

2) JednostkaInnaWTysiacach(1)_v1-0.xsd.xsd – sprawozdanie w wersji dla danych liczbowych podanych w zaokrągleniu do tysięcy złotych,

3) JednostkaInnaStrukturyDanychSprFin_v1-0.xsd.xsd – element wspólny dla obu powyższych wersji.

II. Struktury danych przygotowane na podstawie Załącznika Nr 2 do ustawy o rachunkowości „Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy, dla banków” oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 329 z późn. zm.) znajdują się w plikach:

1) BankWZlotych(1)_v1-0.xsd.xsd – sprawozdanie w wersji dla danych liczbowych podanych w złotych,

2) BankWTysiacach(1)_v1-0.xsd.xsd – sprawozdanie w wersji dla danych liczbowych podanych w zaokrągleniu do tysięcy złotych,

3) BankStrukturyDanychSprFin_v1-0.xsd.xsd – element wspólny dla obu powyższych wersji.

III. Struktury danych przygotowane na podstawie Załącznika Nr 3 do ustawy o rachunkowości „Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy, dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji” oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji (Dz. U. z 2016r. poz. 562) znajdują się w plikach:

1) ZakladUbezpieczenWZlotych(1)_v1-0.xsd.xsd – sprawozdanie w wersji dla danych liczbowych podanych w złotych,

2) ZakladUbezpieczenWTysiacach(1)_v1-0.xsd.xsd – sprawozdanie w wersji dla danych liczbowych podanych w zaokrągleniu do tysięcy złotych,

3) ZakladUbezpieczenStrukturyDanychSprFin_v1-0.xsd.xsd – element wspólny dla obu powyższych wersji.

IV. Struktury danych przygotowane na podstawie Załącznika Nr 4 do ustawy o rachunkowości „Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy, dla jednostek mikro” znajdują się w plikach:

1) JednostkaMikroWZlotych(1)_v1-0.xsd.xsd – sprawozdanie w wersji dla danych liczbowych podanych w złotych,

2) JednostkaMikroWTysiacach(1)_v1-0.xsd.xsd – sprawozdanie w wersji dla danych liczbowych podanych w zaokrągleniu do tysięcy złotych,

3) JednostkaMikroStrukturyDanychSprFin_v1-0.xsd.xsd – element wspólny dla obu powyższych wersji.

V. Struktury danych przygotowane na podstawie Załącznika Nr 5 do ustawy o rachunkowości „Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy, dla jednostek małych korzystających z uproszczeń odnoszących się do sprawozdania finansowego” znajdują się w plikach:

1) JednostkaMalaWZlotych(1)_v1-0.xsd.xsd – sprawozdanie w wersji dla danych liczbowych podanych w złotych,

2) JednostkaMalaWTysiacach(1)_v1-0.xsd.xsd – sprawozdanie w wersji dla danych liczbowych podanych w zaokrągleniu do tysięcy złotych,

3) JednostkaMalaStrukturyDanychSprFin_v1-0.xsd.xsd – element wspólny dla obu powyższych wersji.

VI. Struktury danych przygotowane na podstawie Załącznika Nr 6 do ustawy o rachunkowości „Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy, dla jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyjątkiem spółek kapitałowych, oraz jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 tej ustawy” znajdują się w plikach:

1) JednostkaOpWZlotych(1)_v1-0.xsd.xsd – sprawozdanie w wersji dla danych liczbowych podanych w złotych,

2) JednostkaOpWTysiacach(1)_v1-0.xsd.xsd – sprawozdanie w wersji dla danych liczbowych podanych w zaokrągleniu do tysięcy złotych,

3) JednostkaOpStrukturyDanychSprFin_v1-0.xsd.xsd – element wspólny dla obu powyższych wersji.

VII. Struktury danych zawierające elementy wspólne dla poniższych plików:

1) JednostkaInnaStrukturyDanychSprFin_v1-0.xsd.xsd,

2) BankStrukturyDanychSprFin_v1-0.xsd.xsd,

3) ZakladUbezpieczenStrukturyDanychSprFin_v1-0.xsd.xsd,

4) JednostkaMikroStrukturyDanychSprFin_v1-0.xsd.xsd,

5) JednostkaMalaStrukturyDanychSprFin_v1-0.xsd.xsd, 6) JednostkaOpStrukturyDanychSprFin_v1-0.xsd.xsd, znajdują się w pliku - StrukturyDanychSprFin_v1-0.xsd.xsd.

VIII. Struktury danych przygotowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2051) na podstawie ustawy o rachunkowości znajdują się w plikach:

1) ASIWZlotych(1)_v1-0.xsd.xsd – sprawozdanie w wersji dla danych liczbowych podanych w złotych,

2) ASIWTysiacach(1)_v1-0.xsd.xsd – sprawozdanie w wersji dla danych liczbowych podanych w zaokrągleniu do tysięcy złotych,

3) ASIStrukturyDanychSprFin_v1-0.xsd.xsd – element wspólny dla obu powyższych wersji

IX. Struktury danych przygotowane zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 123) „Sprawozdanie finansowe domu maklerskiego” na podstawie ustawy o rachunkowości znajdują się w plikach:

1) DomMaklerskiWZlotych(1)_v1-0.xsd.xsd – sprawozdanie w wersji dla danych liczbowych podanych w złotych,

2) DomMaklerskiWTysiacach(1)_v1-0.xsd.xsd – sprawozdanie w wersji dla danych liczbowych podanych w zaokrągleniu do tysięcy złotych,

3) DomMaklerskiStrukturyDanychSprFin_v1-0.xsd.xsd – element wspólny dla obu powyższych wersji .

X. Struktury danych przygotowane zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich „Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej domu maklerskiego” na podstawie ustawy o rachunkowości znajdują się w plikach:

1) SkonsolidowanyDomMaklerskiWZlotych(1)_v1-0.xsd.xsd – sprawozdanie w wersji dla danych liczbowych podanych w złotych,

2) SkonsolidowanyDomMaklerskiWTysiacach(1)_v1-0.xsd.xsd – sprawozdanie w wersji dla danych liczbowych podanych w zaokrągleniu do tysięcy złotych,

3) SkonsolidowanyDomMaklerskiStrukturyDanychSprFin_v1-0.xsd.xsd – element wspólny dla obu powyższych wersji.

XI. Struktury danych przygotowane zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 268) „Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym kasy” na podstawie ustawy o rachunkowości znajdują się w plikach:

1) SKOKWZlotych(1)_v1-0.xsd.xsd – sprawozdanie w wersji dla danych liczbowych podanych w złotych,

2) SKOKWTysiacach(1)_v1-0.xsd.xsd – sprawozdanie w wersji dla danych liczbowych podanych w zaokrągleniu do tysięcy złotych,

3) SKOKStrukturyDanychSprFin_v1-0.xsd.xsd – element wspólny dla obu powyższych wersji.

XII. Struktury danych przygotowane zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych „Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym małej kasy” na podstawie ustawy o rachunkowości znajdują się w plikach:

1) MalaSKOKWZlotych(1)_v1-0.xsd.xsd – sprawozdanie w wersji dla danych liczbowych podanych w złotych,

2) MalaSKOKWTysiacach(1)_v1-0.xsd.xsd – sprawozdanie w wersji dla danych liczbowych podanych w zaokrągleniu do tysięcy złotych,

3) MalaSKOKStrukturyDanychSprFin_v1-0.xsd.xsd – element wspólny dla obu powyższych wersji.

XIII. Struktury danych przygotowane zgodnie z Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 września 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 676) na podstawie ustawy o rachunkowości znajdują się w plikach:

1) SkonsolidowanaJednostkaInnaWZlotych(1)_v1-0.xsd.xsd ( 20 KB ) – sprawozdanie w wersji dla danych liczbowych podanych w złotych,

2) SkonsolidowanaJednostkaInnaWTysiacach(1)_v1-0.xsd.xsd – sprawozdanie w wersji dla danych liczbowych podanych w zaokrągleniu do tysięcy złotych,

3) SkonsolidowanaJednostkaInnaStrukturyDanychSprFin_v1-0.xsd.xsd – element wspólny dla obu powyższych wersji.

XIV. Struktury danych przygotowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji (Dz. U. z 2016 r. poz. 562) na podstawie ustawy o rachunkowości znajdują się w plikach:

1) SkonsolidowanyZakladUbezpieczenStrukturyDanychSprFin_v1-0.xsd.xsd – sprawozdanie w wersji dla danych liczbowych podanych w złotych,

2) SkonsolidowanyZakladUbezpieczenWTysiacach(1)_v1-0.xsd.xsd – sprawozdanie w wersji dla danych liczbowych podanych w zaokrągleniu do tysięcy złotych,

3) SkonsolidowanyZakladUbezpieczenStrukturyDanychSprFin_v1-0.xsd.xsd – element wspólny dla obu powyższych wersji

XV. Struktury danych zawierające elementy wspólne dla poniższych plików:

1) ASIStrukturyDanychSprFin_v1-0.xsd.xsd,

2) DomMaklerskiStrukturyDanychSprFin_v1-0.xsd.xsd,

3) SkonsolidowanyDomMaklerskiStrukturyDanychSprFin_v1-0.xsd.xsd,

4) SKOKStrukturyDanychSprFin_v1-0.xsd.xsd,

5) MalaSKOKStrukturyDanychSprFin_v1-0.xsd.xsd,

6) SkonsolidowanaJednostkaInnaStrukturyDanychSprFin_v1-0.xsd.xsd,

7) SkonsolidowanyZakladUbezpieczenStrukturyDanychSprFin_v1-0.xsd.xsd, znajdują się w pliku - StrukturyDanychSprFin_v1-1.xsd.xsd.

Struktury udostępniane przez Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów udostępniło struktury logiczne sprawozdań finansowych, o których mowa w art. 45 ust. 1g ustawy o rachunkowości. Powyższe struktury logiczne w formacie XSD są do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów pod adresem: https://www.mf.gov.pl/krajowa-administracja-skarbowa/dzialalnosc/struktury-e-sprawozdan.

Natomiast sprawozdania finansowe sporządzane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR), jak poinformowało Ministerstwo Finansów, również sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie, jeżeli zostaną udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Dotychczas jednak struktury logiczne oraz format sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z MSR nie zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów.

Dodatkowe informacje i objaśnienia e-sprawozdania finansowego

W opublikowanych strukturach logicznych, jak wyjaśniło Ministerstwo Finansów, element „Dodatkowe informacje i objaśnienia” (z wyjątkiem informacji dotyczącej rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym) ma postać nieustrukturyzowaną.

Oznacza to, że nieustrukturyzowana informacja dodatkowa może zostać dołączona jako element pliku XML sprawozdania finansowego w postaci binarnej, kodowanej w standardzie Base64 (np. jako .doc., .odt, .pdf, .jpg, .xls, .rft) albo może być zaprezentowana jako zawartość elementu o nazwie „Opis”.

Artykuł powstał przy współpracy Comarch.
Dowiedz się więcej na stronie: Program do tworzenia e-Sprawozdania finansowego

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

WFY Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama