REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Którą strukturę wybrać do sporządzenia e-sprawozdania finansowego?

Którą strukturę wybrać do sporządzenia e-sprawozdania finansowego? /fot. Fotolia
Którą strukturę wybrać do sporządzenia e-sprawozdania finansowego? /fot. Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

Ministerstwo Finansów przygotowało szczegółową informację, która ułatwia wybór odpowiedniej struktury danych e-sprawozdania finansowego. Zawarte zostały w niej wszystkie obowiązujące rodzaje struktur, ich powiązania i zastosowanie. Firmy muszą dostosować swoje programy finansowo-księgowego (lub pozyskać gotowe narzędzia informatyczne) do sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z daną strukturą.

Struktury logiczne do tworzenia e-sprawozdań finansowych

Obecnie sprawozdania finansowe należy składać do właściwych organów (Krajowego Rejestru Sądowego lub Szefa Krajowe Administracji Skarbowej) w odpowiedniej strukturze oraz formacie, zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Autopromocja

Udostępnione przez resort finansów pliki w formacie XSD stanowią wzorzec struktur danych dla każdego przewidzianego typu e-sprawozdań finansowych.

Wyjaśnijmy, że pliki z rozszerzeniem XSD (od XML Schema Definition) zawierają definicje i zasady jakimi należy się kierować przy tworzeniu pliku XML (od Extensible Markup Language). Sprawozdanie finansowe należy zatem wytworzyć jako jeden plik XML, który będzie zgodny z regułami określonymi we właściwej strukturze XSD.

Polecamy: 27 czerwca - Bezpłatne webinarium e-Sprawozdania – ostatni dzwonek!

Ministerstwo Finansów nie przygotowało niestety narzędzia pozwalającego wytworzyć sprawozdanie finansowe w wymaganym do przesyłania formacie XML. Wobec czego struktury logiczne w formacie XSD muszą przejść przez ręce informatyków, tzn. na ich podstawie muszą oni dokonać aktualizacji programów finansowo-księgowych (lub dostarczyć oddzielne od programu finansowo-księgowego narzędzie) tak, żeby można było przekształcić tworzone przez daną jednostkę sprawozdanie finansowe na pliki zawierające te sprawozdania finansowe we właściwej formie elektronicznej (formacie XML), odpowiadającej strukturze logicznej zgodnej z upublicznionym przez Ministerstwo Finansów formatem XSD.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W konsekwencji, w przypadku gdy plik e-sprawozdania finansowego nie zostanie wygenerowany zgodnie z opublikowanymi strukturami, nie uzyska akceptacji systemu teleinformatycznego dedykowanego do obsługi zgłoszeń takich dokumentów.

- Bardzo istotnym aspektem w kontekście e-sprawozdań finansowych, jest stworzenie przez przedsiębiorcę poprawnego pliku XML i dlatego zaszyliśmy w aplikacji Comarch e-Sprawozdania walidator, który działa dwuetapowo: najpierw sprawdzając merytorycznie poszczególne pozycje sprawozdania m.in. czy zysk/strata netto z bilansu zgadza się z zyskiem/stratą netto w rachunku zysków i strat, lub czy aktywa równają się pasywom. Następnie, całe sprawozdanie finansowe jest walidowane pod kątem poprawności i zgodności ze schematami przestawionymi na stronach Ministerstwa Finansów. W przypadku jakiejkolwiek nieprawidłowości, aplikacja Comarch e-Sprawozdania poinformuje użytkownika o konkretnym błędzie, co pozwala na szybkie zlokalizowanie i poprawienie nieprawidłowej treści w sprawozdaniu finansowym - mówi Paweł Krupa, konsultant ds. rozwiązań biznesowych w Comarch.

XSD dla poszczególnych e-sprawozdań finansowych

Ministerstwo Finansów przygotowało informację o strukturach sprawozdań finansowych udostępnionych na podstawie art. 45 ust. 1g ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Poszczególne struktury (pliki XSD) sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych przeznaczone są m.in. dla przedsiębiorstw, banków, zakładów ubezpieczeń i reasekuracji, organizacji pożytku publicznego, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Struktury dostępne są zarówno do prezentacji danych w złotych, jak również w tysiącach złotych.

I tak, zgodnie z przygotowaną przez Ministerstwo Finansów informację:

I. Struktury danych przygotowane na podstawie Załącznika Nr 1 do ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 395, z późn. zm.) „Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy, dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji” znajdują się w plikach:

1) JednostkaInnaWZlotych(1)_v1-0.xsd.xsd – sprawozdanie w wersji dla danych liczbowych podanych w złotych,

2) JednostkaInnaWTysiacach(1)_v1-0.xsd.xsd – sprawozdanie w wersji dla danych liczbowych podanych w zaokrągleniu do tysięcy złotych,

3) JednostkaInnaStrukturyDanychSprFin_v1-0.xsd.xsd – element wspólny dla obu powyższych wersji.

II. Struktury danych przygotowane na podstawie Załącznika Nr 2 do ustawy o rachunkowości „Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy, dla banków” oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 329 z późn. zm.) znajdują się w plikach:

Autopromocja

1) BankWZlotych(1)_v1-0.xsd.xsd – sprawozdanie w wersji dla danych liczbowych podanych w złotych,

2) BankWTysiacach(1)_v1-0.xsd.xsd – sprawozdanie w wersji dla danych liczbowych podanych w zaokrągleniu do tysięcy złotych,

3) BankStrukturyDanychSprFin_v1-0.xsd.xsd – element wspólny dla obu powyższych wersji.

Autopromocja

III. Struktury danych przygotowane na podstawie Załącznika Nr 3 do ustawy o rachunkowości „Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy, dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji” oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji (Dz. U. z 2016r. poz. 562) znajdują się w plikach:

1) ZakladUbezpieczenWZlotych(1)_v1-0.xsd.xsd – sprawozdanie w wersji dla danych liczbowych podanych w złotych,

2) ZakladUbezpieczenWTysiacach(1)_v1-0.xsd.xsd – sprawozdanie w wersji dla danych liczbowych podanych w zaokrągleniu do tysięcy złotych,

3) ZakladUbezpieczenStrukturyDanychSprFin_v1-0.xsd.xsd – element wspólny dla obu powyższych wersji.

IV. Struktury danych przygotowane na podstawie Załącznika Nr 4 do ustawy o rachunkowości „Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy, dla jednostek mikro” znajdują się w plikach:

1) JednostkaMikroWZlotych(1)_v1-0.xsd.xsd – sprawozdanie w wersji dla danych liczbowych podanych w złotych,

2) JednostkaMikroWTysiacach(1)_v1-0.xsd.xsd – sprawozdanie w wersji dla danych liczbowych podanych w zaokrągleniu do tysięcy złotych,

3) JednostkaMikroStrukturyDanychSprFin_v1-0.xsd.xsd – element wspólny dla obu powyższych wersji.

V. Struktury danych przygotowane na podstawie Załącznika Nr 5 do ustawy o rachunkowości „Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy, dla jednostek małych korzystających z uproszczeń odnoszących się do sprawozdania finansowego” znajdują się w plikach:

1) JednostkaMalaWZlotych(1)_v1-0.xsd.xsd – sprawozdanie w wersji dla danych liczbowych podanych w złotych,

2) JednostkaMalaWTysiacach(1)_v1-0.xsd.xsd – sprawozdanie w wersji dla danych liczbowych podanych w zaokrągleniu do tysięcy złotych,

3) JednostkaMalaStrukturyDanychSprFin_v1-0.xsd.xsd – element wspólny dla obu powyższych wersji.

VI. Struktury danych przygotowane na podstawie Załącznika Nr 6 do ustawy o rachunkowości „Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy, dla jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyjątkiem spółek kapitałowych, oraz jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 tej ustawy” znajdują się w plikach:

1) JednostkaOpWZlotych(1)_v1-0.xsd.xsd – sprawozdanie w wersji dla danych liczbowych podanych w złotych,

2) JednostkaOpWTysiacach(1)_v1-0.xsd.xsd – sprawozdanie w wersji dla danych liczbowych podanych w zaokrągleniu do tysięcy złotych,

3) JednostkaOpStrukturyDanychSprFin_v1-0.xsd.xsd – element wspólny dla obu powyższych wersji.

VII. Struktury danych zawierające elementy wspólne dla poniższych plików:

1) JednostkaInnaStrukturyDanychSprFin_v1-0.xsd.xsd,

2) BankStrukturyDanychSprFin_v1-0.xsd.xsd,

3) ZakladUbezpieczenStrukturyDanychSprFin_v1-0.xsd.xsd,

4) JednostkaMikroStrukturyDanychSprFin_v1-0.xsd.xsd,

5) JednostkaMalaStrukturyDanychSprFin_v1-0.xsd.xsd, 6) JednostkaOpStrukturyDanychSprFin_v1-0.xsd.xsd, znajdują się w pliku - StrukturyDanychSprFin_v1-0.xsd.xsd.

VIII. Struktury danych przygotowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2051) na podstawie ustawy o rachunkowości znajdują się w plikach:

1) ASIWZlotych(1)_v1-0.xsd.xsd – sprawozdanie w wersji dla danych liczbowych podanych w złotych,

2) ASIWTysiacach(1)_v1-0.xsd.xsd – sprawozdanie w wersji dla danych liczbowych podanych w zaokrągleniu do tysięcy złotych,

3) ASIStrukturyDanychSprFin_v1-0.xsd.xsd – element wspólny dla obu powyższych wersji

IX. Struktury danych przygotowane zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 123) „Sprawozdanie finansowe domu maklerskiego” na podstawie ustawy o rachunkowości znajdują się w plikach:

1) DomMaklerskiWZlotych(1)_v1-0.xsd.xsd – sprawozdanie w wersji dla danych liczbowych podanych w złotych,

2) DomMaklerskiWTysiacach(1)_v1-0.xsd.xsd – sprawozdanie w wersji dla danych liczbowych podanych w zaokrągleniu do tysięcy złotych,

3) DomMaklerskiStrukturyDanychSprFin_v1-0.xsd.xsd – element wspólny dla obu powyższych wersji .

X. Struktury danych przygotowane zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich „Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej domu maklerskiego” na podstawie ustawy o rachunkowości znajdują się w plikach:

1) SkonsolidowanyDomMaklerskiWZlotych(1)_v1-0.xsd.xsd – sprawozdanie w wersji dla danych liczbowych podanych w złotych,

2) SkonsolidowanyDomMaklerskiWTysiacach(1)_v1-0.xsd.xsd – sprawozdanie w wersji dla danych liczbowych podanych w zaokrągleniu do tysięcy złotych,

3) SkonsolidowanyDomMaklerskiStrukturyDanychSprFin_v1-0.xsd.xsd – element wspólny dla obu powyższych wersji.

XI. Struktury danych przygotowane zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 268) „Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym kasy” na podstawie ustawy o rachunkowości znajdują się w plikach:

1) SKOKWZlotych(1)_v1-0.xsd.xsd – sprawozdanie w wersji dla danych liczbowych podanych w złotych,

2) SKOKWTysiacach(1)_v1-0.xsd.xsd – sprawozdanie w wersji dla danych liczbowych podanych w zaokrągleniu do tysięcy złotych,

3) SKOKStrukturyDanychSprFin_v1-0.xsd.xsd – element wspólny dla obu powyższych wersji.

XII. Struktury danych przygotowane zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych „Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym małej kasy” na podstawie ustawy o rachunkowości znajdują się w plikach:

1) MalaSKOKWZlotych(1)_v1-0.xsd.xsd – sprawozdanie w wersji dla danych liczbowych podanych w złotych,

2) MalaSKOKWTysiacach(1)_v1-0.xsd.xsd – sprawozdanie w wersji dla danych liczbowych podanych w zaokrągleniu do tysięcy złotych,

3) MalaSKOKStrukturyDanychSprFin_v1-0.xsd.xsd – element wspólny dla obu powyższych wersji.

XIII. Struktury danych przygotowane zgodnie z Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 września 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 676) na podstawie ustawy o rachunkowości znajdują się w plikach:

1) SkonsolidowanaJednostkaInnaWZlotych(1)_v1-0.xsd.xsd ( 20 KB ) – sprawozdanie w wersji dla danych liczbowych podanych w złotych,

2) SkonsolidowanaJednostkaInnaWTysiacach(1)_v1-0.xsd.xsd – sprawozdanie w wersji dla danych liczbowych podanych w zaokrągleniu do tysięcy złotych,

3) SkonsolidowanaJednostkaInnaStrukturyDanychSprFin_v1-0.xsd.xsd – element wspólny dla obu powyższych wersji.

XIV. Struktury danych przygotowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji (Dz. U. z 2016 r. poz. 562) na podstawie ustawy o rachunkowości znajdują się w plikach:

1) SkonsolidowanyZakladUbezpieczenStrukturyDanychSprFin_v1-0.xsd.xsd – sprawozdanie w wersji dla danych liczbowych podanych w złotych,

2) SkonsolidowanyZakladUbezpieczenWTysiacach(1)_v1-0.xsd.xsd – sprawozdanie w wersji dla danych liczbowych podanych w zaokrągleniu do tysięcy złotych,

3) SkonsolidowanyZakladUbezpieczenStrukturyDanychSprFin_v1-0.xsd.xsd – element wspólny dla obu powyższych wersji

XV. Struktury danych zawierające elementy wspólne dla poniższych plików:

1) ASIStrukturyDanychSprFin_v1-0.xsd.xsd,

2) DomMaklerskiStrukturyDanychSprFin_v1-0.xsd.xsd,

3) SkonsolidowanyDomMaklerskiStrukturyDanychSprFin_v1-0.xsd.xsd,

4) SKOKStrukturyDanychSprFin_v1-0.xsd.xsd,

5) MalaSKOKStrukturyDanychSprFin_v1-0.xsd.xsd,

6) SkonsolidowanaJednostkaInnaStrukturyDanychSprFin_v1-0.xsd.xsd,

7) SkonsolidowanyZakladUbezpieczenStrukturyDanychSprFin_v1-0.xsd.xsd, znajdują się w pliku - StrukturyDanychSprFin_v1-1.xsd.xsd.

Struktury udostępniane przez Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów udostępniło struktury logiczne sprawozdań finansowych, o których mowa w art. 45 ust. 1g ustawy o rachunkowości. Powyższe struktury logiczne w formacie XSD są do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów pod adresem: https://www.mf.gov.pl/krajowa-administracja-skarbowa/dzialalnosc/struktury-e-sprawozdan.

Natomiast sprawozdania finansowe sporządzane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR), jak poinformowało Ministerstwo Finansów, również sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie, jeżeli zostaną udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Dotychczas jednak struktury logiczne oraz format sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z MSR nie zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów.

Dodatkowe informacje i objaśnienia e-sprawozdania finansowego

W opublikowanych strukturach logicznych, jak wyjaśniło Ministerstwo Finansów, element „Dodatkowe informacje i objaśnienia” (z wyjątkiem informacji dotyczącej rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym) ma postać nieustrukturyzowaną.

Oznacza to, że nieustrukturyzowana informacja dodatkowa może zostać dołączona jako element pliku XML sprawozdania finansowego w postaci binarnej, kodowanej w standardzie Base64 (np. jako .doc., .odt, .pdf, .jpg, .xls, .rft) albo może być zaprezentowana jako zawartość elementu o nazwie „Opis”.

Artykuł powstał przy współpracy Comarch.
Dowiedz się więcej na stronie: Program do tworzenia e-Sprawozdania finansowego

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Zmiany: zwolnienie z PIT zapomóg do 10 000 zł tylko do końca 2023 r. W 2024 r. będzie gorzej

  Tylko do końca 2023 r. wysokie limity zwolnień w PIT dla niektórych zapomóg. Już od 1 stycznia 2024 r. gorsze warunki podatkowe dla tych świadczeń.

  Ile lat trzeba pracować by dostać emeryturę. Jak zagwarantować sobie minimalną emeryturę - 1 588,44 zł do corocznej waloryzacji

  Po to każdy pracujący na etacie jest zobowiązany do płacenia obowiązkowo składek na ubezpieczenie społeczne – podobnie jak jego pracodawca – by w przyszłości gdy już osiągnie ustawowy wiek emerytalny mógł złożyć wniosek o emeryturę i już do końca życia otrzymywać z ZUS takie świadczenie, które zapewni mu utrzymanie, podobnie jak wcześniej zapewniało wynagrodzenie za pracę. Mało kto jest zadowolony ze swojej emerytury, a ściślej – jej wysokości.

  MF ostrzega przed fałszywymi wiadomościami e-mail o zwrocie podatku

  Ministerstwo Finansów ostrzegło dzisiaj przed fałszywymi wiadomościami o zwrocie podatku. Resort podkreślił, że ani MF, ani KAS nie wysyłają tego typu wiadomości do podatników.

  Zamknięcie roku podatkowego 2023 – o czym muszą pamiętać przedsiębiorcy?

  Przedsiębiorcy przed zakończeniem roku podatkowego muszą wykonać wiele różnych czynności, takich jak sporządzenie inwentaryzacji czy weryfikacja ujęcia wszystkich wydatków w działalności gospodarczej. Przygotowana roczna dokumentacja pozwoli na sporządzenie i złożenie zeznania rocznego.

  Czy zostaną nałożone nowe podatki na spółki Skarbu Państwa?

  Nie ma planów nakładania dodatkowych podatków na spółki Skarbu Państwa - powiedziała posłanka Polska2050 Paulina Hennig-Kloska. Dodała, że Orlen do tej pory korzystał z uprzywilejowanej pozycji i nie rozliczył się z nadmiarowych zysków.

  Wysoki wzrost wynagrodzeń. Jak bardzo ożywi inflację?

  Wynagrodzenia realne wzrosły w najwyższym tempie od lutego 2019 r. Natomiast dwucyfrowe tempo wzrostu nominalnych płac, które jest czynnikiem napędzającym inflację, utrzymuje się od początku 2022 r. Dynamika konsumpcji znów rośnie.

  Funkcjonariusze KAS wykryli proceder obrotu podrabianą odzieżą. Wartość zajętego towaru to ponad 1 mln zł

  Warmińsko-mazurscy funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) wspólnie z policją ujawnili proceder obrotu odzieżą z podrabianymi znakami znanych marek odzieżowych - poinformowały obie służby. Wartość ubrań zabezpieczonych w magazynach i mieszkaniach na terenie Elbląga i Pasłęka to ponad 1 mln zł.

  Szybki szacunek inflacji w listopadzie 2023 r. Dane GUS

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2023 r. Pełne dane o listopadowej inflacji GUS przekaże 15 grudnia.

  Jednorazowe odszkodowania ZUS w 2024 roku

  Jednorazowe odszkodowania od ZUS w pierwszym kwartale 2024 roku są już znane. Określa je obwieszczenie MRiPS. Jakie dokładnie wypłaty z ZUS należą się w przypadku uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową?

  „Biały wywiad” – nie tylko wywiad gospodarczy wykorzystuje OSINT do zdobywania informacji

  Metody stosowane przez wywiad gospodarczy należy zaliczyć do tzw. wywiadu białego lub z ang. OSINT (ang. open-source Intelligence) czyli do kategorii wywiadu, polegającego na gromadzeniu informacji pochodzących z ogólnie dostępnych źródeł, jakim jest między innymi Internet. Jednak nie tylko wywiad gospodarczy wykorzystuje OSINT do zdobywania niezbędnych informacji. Od dawna metodę tę stosują wywiady państwowe, a wraz z rozwojem Internetu i mediów społecznościowych, OSINT w Internecie zyskiwał na znaczeniu. Obecnie, ocenia się, że informacje zdobywane w ten sposób stanowią od 70 do 90% wszystkich informacji pozyskiwanych przez państwowe służby wywiadowcze.

  REKLAMA