REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Którą strukturę wybrać do sporządzenia e-sprawozdania finansowego?

Którą strukturę wybrać do sporządzenia e-sprawozdania finansowego? /fot. Fotolia
Którą strukturę wybrać do sporządzenia e-sprawozdania finansowego? /fot. Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

Ministerstwo Finansów przygotowało szczegółową informację, która ułatwia wybór odpowiedniej struktury danych e-sprawozdania finansowego. Zawarte zostały w niej wszystkie obowiązujące rodzaje struktur, ich powiązania i zastosowanie. Firmy muszą dostosować swoje programy finansowo-księgowego (lub pozyskać gotowe narzędzia informatyczne) do sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z daną strukturą.

Struktury logiczne do tworzenia e-sprawozdań finansowych

Obecnie sprawozdania finansowe należy składać do właściwych organów (Krajowego Rejestru Sądowego lub Szefa Krajowe Administracji Skarbowej) w odpowiedniej strukturze oraz formacie, zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Autopromocja

Udostępnione przez resort finansów pliki w formacie XSD stanowią wzorzec struktur danych dla każdego przewidzianego typu e-sprawozdań finansowych.

Wyjaśnijmy, że pliki z rozszerzeniem XSD (od XML Schema Definition) zawierają definicje i zasady jakimi należy się kierować przy tworzeniu pliku XML (od Extensible Markup Language). Sprawozdanie finansowe należy zatem wytworzyć jako jeden plik XML, który będzie zgodny z regułami określonymi we właściwej strukturze XSD.

Polecamy: 27 czerwca - Bezpłatne webinarium e-Sprawozdania – ostatni dzwonek!

Ministerstwo Finansów nie przygotowało niestety narzędzia pozwalającego wytworzyć sprawozdanie finansowe w wymaganym do przesyłania formacie XML. Wobec czego struktury logiczne w formacie XSD muszą przejść przez ręce informatyków, tzn. na ich podstawie muszą oni dokonać aktualizacji programów finansowo-księgowych (lub dostarczyć oddzielne od programu finansowo-księgowego narzędzie) tak, żeby można było przekształcić tworzone przez daną jednostkę sprawozdanie finansowe na pliki zawierające te sprawozdania finansowe we właściwej formie elektronicznej (formacie XML), odpowiadającej strukturze logicznej zgodnej z upublicznionym przez Ministerstwo Finansów formatem XSD.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W konsekwencji, w przypadku gdy plik e-sprawozdania finansowego nie zostanie wygenerowany zgodnie z opublikowanymi strukturami, nie uzyska akceptacji systemu teleinformatycznego dedykowanego do obsługi zgłoszeń takich dokumentów.

- Bardzo istotnym aspektem w kontekście e-sprawozdań finansowych, jest stworzenie przez przedsiębiorcę poprawnego pliku XML i dlatego zaszyliśmy w aplikacji Comarch e-Sprawozdania walidator, który działa dwuetapowo: najpierw sprawdzając merytorycznie poszczególne pozycje sprawozdania m.in. czy zysk/strata netto z bilansu zgadza się z zyskiem/stratą netto w rachunku zysków i strat, lub czy aktywa równają się pasywom. Następnie, całe sprawozdanie finansowe jest walidowane pod kątem poprawności i zgodności ze schematami przestawionymi na stronach Ministerstwa Finansów. W przypadku jakiejkolwiek nieprawidłowości, aplikacja Comarch e-Sprawozdania poinformuje użytkownika o konkretnym błędzie, co pozwala na szybkie zlokalizowanie i poprawienie nieprawidłowej treści w sprawozdaniu finansowym - mówi Paweł Krupa, konsultant ds. rozwiązań biznesowych w Comarch.

XSD dla poszczególnych e-sprawozdań finansowych

Ministerstwo Finansów przygotowało informację o strukturach sprawozdań finansowych udostępnionych na podstawie art. 45 ust. 1g ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Poszczególne struktury (pliki XSD) sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych przeznaczone są m.in. dla przedsiębiorstw, banków, zakładów ubezpieczeń i reasekuracji, organizacji pożytku publicznego, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Struktury dostępne są zarówno do prezentacji danych w złotych, jak również w tysiącach złotych.

I tak, zgodnie z przygotowaną przez Ministerstwo Finansów informację:

I. Struktury danych przygotowane na podstawie Załącznika Nr 1 do ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 395, z późn. zm.) „Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy, dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji” znajdują się w plikach:

1) JednostkaInnaWZlotych(1)_v1-0.xsd.xsd – sprawozdanie w wersji dla danych liczbowych podanych w złotych,

2) JednostkaInnaWTysiacach(1)_v1-0.xsd.xsd – sprawozdanie w wersji dla danych liczbowych podanych w zaokrągleniu do tysięcy złotych,

3) JednostkaInnaStrukturyDanychSprFin_v1-0.xsd.xsd – element wspólny dla obu powyższych wersji.

II. Struktury danych przygotowane na podstawie Załącznika Nr 2 do ustawy o rachunkowości „Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy, dla banków” oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 329 z późn. zm.) znajdują się w plikach:

1) BankWZlotych(1)_v1-0.xsd.xsd – sprawozdanie w wersji dla danych liczbowych podanych w złotych,

2) BankWTysiacach(1)_v1-0.xsd.xsd – sprawozdanie w wersji dla danych liczbowych podanych w zaokrągleniu do tysięcy złotych,

3) BankStrukturyDanychSprFin_v1-0.xsd.xsd – element wspólny dla obu powyższych wersji.

III. Struktury danych przygotowane na podstawie Załącznika Nr 3 do ustawy o rachunkowości „Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy, dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji” oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji (Dz. U. z 2016r. poz. 562) znajdują się w plikach:

1) ZakladUbezpieczenWZlotych(1)_v1-0.xsd.xsd – sprawozdanie w wersji dla danych liczbowych podanych w złotych,

2) ZakladUbezpieczenWTysiacach(1)_v1-0.xsd.xsd – sprawozdanie w wersji dla danych liczbowych podanych w zaokrągleniu do tysięcy złotych,

3) ZakladUbezpieczenStrukturyDanychSprFin_v1-0.xsd.xsd – element wspólny dla obu powyższych wersji.

IV. Struktury danych przygotowane na podstawie Załącznika Nr 4 do ustawy o rachunkowości „Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy, dla jednostek mikro” znajdują się w plikach:

1) JednostkaMikroWZlotych(1)_v1-0.xsd.xsd – sprawozdanie w wersji dla danych liczbowych podanych w złotych,

2) JednostkaMikroWTysiacach(1)_v1-0.xsd.xsd – sprawozdanie w wersji dla danych liczbowych podanych w zaokrągleniu do tysięcy złotych,

3) JednostkaMikroStrukturyDanychSprFin_v1-0.xsd.xsd – element wspólny dla obu powyższych wersji.

V. Struktury danych przygotowane na podstawie Załącznika Nr 5 do ustawy o rachunkowości „Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy, dla jednostek małych korzystających z uproszczeń odnoszących się do sprawozdania finansowego” znajdują się w plikach:

1) JednostkaMalaWZlotych(1)_v1-0.xsd.xsd – sprawozdanie w wersji dla danych liczbowych podanych w złotych,

2) JednostkaMalaWTysiacach(1)_v1-0.xsd.xsd – sprawozdanie w wersji dla danych liczbowych podanych w zaokrągleniu do tysięcy złotych,

3) JednostkaMalaStrukturyDanychSprFin_v1-0.xsd.xsd – element wspólny dla obu powyższych wersji.

VI. Struktury danych przygotowane na podstawie Załącznika Nr 6 do ustawy o rachunkowości „Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy, dla jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyjątkiem spółek kapitałowych, oraz jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 tej ustawy” znajdują się w plikach:

1) JednostkaOpWZlotych(1)_v1-0.xsd.xsd – sprawozdanie w wersji dla danych liczbowych podanych w złotych,

2) JednostkaOpWTysiacach(1)_v1-0.xsd.xsd – sprawozdanie w wersji dla danych liczbowych podanych w zaokrągleniu do tysięcy złotych,

3) JednostkaOpStrukturyDanychSprFin_v1-0.xsd.xsd – element wspólny dla obu powyższych wersji.

VII. Struktury danych zawierające elementy wspólne dla poniższych plików:

1) JednostkaInnaStrukturyDanychSprFin_v1-0.xsd.xsd,

2) BankStrukturyDanychSprFin_v1-0.xsd.xsd,

3) ZakladUbezpieczenStrukturyDanychSprFin_v1-0.xsd.xsd,

4) JednostkaMikroStrukturyDanychSprFin_v1-0.xsd.xsd,

5) JednostkaMalaStrukturyDanychSprFin_v1-0.xsd.xsd, 6) JednostkaOpStrukturyDanychSprFin_v1-0.xsd.xsd, znajdują się w pliku - StrukturyDanychSprFin_v1-0.xsd.xsd.

VIII. Struktury danych przygotowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2051) na podstawie ustawy o rachunkowości znajdują się w plikach:

1) ASIWZlotych(1)_v1-0.xsd.xsd – sprawozdanie w wersji dla danych liczbowych podanych w złotych,

2) ASIWTysiacach(1)_v1-0.xsd.xsd – sprawozdanie w wersji dla danych liczbowych podanych w zaokrągleniu do tysięcy złotych,

3) ASIStrukturyDanychSprFin_v1-0.xsd.xsd – element wspólny dla obu powyższych wersji

IX. Struktury danych przygotowane zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 123) „Sprawozdanie finansowe domu maklerskiego” na podstawie ustawy o rachunkowości znajdują się w plikach:

1) DomMaklerskiWZlotych(1)_v1-0.xsd.xsd – sprawozdanie w wersji dla danych liczbowych podanych w złotych,

2) DomMaklerskiWTysiacach(1)_v1-0.xsd.xsd – sprawozdanie w wersji dla danych liczbowych podanych w zaokrągleniu do tysięcy złotych,

3) DomMaklerskiStrukturyDanychSprFin_v1-0.xsd.xsd – element wspólny dla obu powyższych wersji .

X. Struktury danych przygotowane zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich „Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej domu maklerskiego” na podstawie ustawy o rachunkowości znajdują się w plikach:

1) SkonsolidowanyDomMaklerskiWZlotych(1)_v1-0.xsd.xsd – sprawozdanie w wersji dla danych liczbowych podanych w złotych,

2) SkonsolidowanyDomMaklerskiWTysiacach(1)_v1-0.xsd.xsd – sprawozdanie w wersji dla danych liczbowych podanych w zaokrągleniu do tysięcy złotych,

3) SkonsolidowanyDomMaklerskiStrukturyDanychSprFin_v1-0.xsd.xsd – element wspólny dla obu powyższych wersji.

XI. Struktury danych przygotowane zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 268) „Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym kasy” na podstawie ustawy o rachunkowości znajdują się w plikach:

1) SKOKWZlotych(1)_v1-0.xsd.xsd – sprawozdanie w wersji dla danych liczbowych podanych w złotych,

2) SKOKWTysiacach(1)_v1-0.xsd.xsd – sprawozdanie w wersji dla danych liczbowych podanych w zaokrągleniu do tysięcy złotych,

3) SKOKStrukturyDanychSprFin_v1-0.xsd.xsd – element wspólny dla obu powyższych wersji.

XII. Struktury danych przygotowane zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych „Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym małej kasy” na podstawie ustawy o rachunkowości znajdują się w plikach:

1) MalaSKOKWZlotych(1)_v1-0.xsd.xsd – sprawozdanie w wersji dla danych liczbowych podanych w złotych,

2) MalaSKOKWTysiacach(1)_v1-0.xsd.xsd – sprawozdanie w wersji dla danych liczbowych podanych w zaokrągleniu do tysięcy złotych,

3) MalaSKOKStrukturyDanychSprFin_v1-0.xsd.xsd – element wspólny dla obu powyższych wersji.

XIII. Struktury danych przygotowane zgodnie z Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 września 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 676) na podstawie ustawy o rachunkowości znajdują się w plikach:

1) SkonsolidowanaJednostkaInnaWZlotych(1)_v1-0.xsd.xsd ( 20 KB ) – sprawozdanie w wersji dla danych liczbowych podanych w złotych,

2) SkonsolidowanaJednostkaInnaWTysiacach(1)_v1-0.xsd.xsd – sprawozdanie w wersji dla danych liczbowych podanych w zaokrągleniu do tysięcy złotych,

3) SkonsolidowanaJednostkaInnaStrukturyDanychSprFin_v1-0.xsd.xsd – element wspólny dla obu powyższych wersji.

XIV. Struktury danych przygotowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji (Dz. U. z 2016 r. poz. 562) na podstawie ustawy o rachunkowości znajdują się w plikach:

1) SkonsolidowanyZakladUbezpieczenStrukturyDanychSprFin_v1-0.xsd.xsd – sprawozdanie w wersji dla danych liczbowych podanych w złotych,

2) SkonsolidowanyZakladUbezpieczenWTysiacach(1)_v1-0.xsd.xsd – sprawozdanie w wersji dla danych liczbowych podanych w zaokrągleniu do tysięcy złotych,

3) SkonsolidowanyZakladUbezpieczenStrukturyDanychSprFin_v1-0.xsd.xsd – element wspólny dla obu powyższych wersji

XV. Struktury danych zawierające elementy wspólne dla poniższych plików:

1) ASIStrukturyDanychSprFin_v1-0.xsd.xsd,

2) DomMaklerskiStrukturyDanychSprFin_v1-0.xsd.xsd,

3) SkonsolidowanyDomMaklerskiStrukturyDanychSprFin_v1-0.xsd.xsd,

4) SKOKStrukturyDanychSprFin_v1-0.xsd.xsd,

5) MalaSKOKStrukturyDanychSprFin_v1-0.xsd.xsd,

6) SkonsolidowanaJednostkaInnaStrukturyDanychSprFin_v1-0.xsd.xsd,

7) SkonsolidowanyZakladUbezpieczenStrukturyDanychSprFin_v1-0.xsd.xsd, znajdują się w pliku - StrukturyDanychSprFin_v1-1.xsd.xsd.

Struktury udostępniane przez Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów udostępniło struktury logiczne sprawozdań finansowych, o których mowa w art. 45 ust. 1g ustawy o rachunkowości. Powyższe struktury logiczne w formacie XSD są do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów pod adresem: https://www.mf.gov.pl/krajowa-administracja-skarbowa/dzialalnosc/struktury-e-sprawozdan.

Natomiast sprawozdania finansowe sporządzane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR), jak poinformowało Ministerstwo Finansów, również sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie, jeżeli zostaną udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Dotychczas jednak struktury logiczne oraz format sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z MSR nie zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów.

Dodatkowe informacje i objaśnienia e-sprawozdania finansowego

W opublikowanych strukturach logicznych, jak wyjaśniło Ministerstwo Finansów, element „Dodatkowe informacje i objaśnienia” (z wyjątkiem informacji dotyczącej rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym) ma postać nieustrukturyzowaną.

Oznacza to, że nieustrukturyzowana informacja dodatkowa może zostać dołączona jako element pliku XML sprawozdania finansowego w postaci binarnej, kodowanej w standardzie Base64 (np. jako .doc., .odt, .pdf, .jpg, .xls, .rft) albo może być zaprezentowana jako zawartość elementu o nazwie „Opis”.

Artykuł powstał przy współpracy Comarch.
Dowiedz się więcej na stronie: Program do tworzenia e-Sprawozdania finansowego

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Ulga na złe długi w VAT w 2024 r. Czy może z niej skorzystać podatnik stosujący metodę kasową?

Podatnik prowadzi przedsiębiorstwo rzemieślnicze, ma status małego podatnika i rozlicza VAT według metody kasowej. Czy w takiej sytuacji mały podatnik rozliczający VAT metodą kasową może skorzystać z ulgi na złe długi, gdy ma nieopłacone faktury?

11,532 mln uncji złota w skarbcu NBP. Ich wartość rośnie

W marcu 2024 r. wartość złota w posiadaniu Narodowego Banku Polskiego wzrosła o ponad 8,5 mld zł, choć same zasoby złota pozostały niezmienione w stosunku do lutego. Tak wynika z opublikowanych 19 kwietnia 2024 r. danych NBP o płynnych aktywach i pasywach w walutach obcych.

MF: awaria na e-Urząd Skarbowy. Twój e-PIT działa poprawnie ale trzeba się logować przez epit.podatki.gov.pl

W dniu 19 kwietnia 2024 r. w godzinach przedpołudniowych nastąpiła przerwa w działaniu witryny urzadskarbowy.gov.pl, spowodowana najprawdopodobniej jakąś awarią. Ministerstwo Finansów poinformowało, że usługa Twój e-PIT działa poprawnie tylko, że trzeba się logować wchodząc z linka epit.podatki.gov.pl.

MF przygotowało ustawę o obowiązkowym raportowaniu ESG, implementującą dyrektywę UE

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy implementujący dyrektywę UE o obowiązkowym raportowaniu ESG. MF szacuje, że koszty dla przedsiębiorstw objętych obowiązkiem raportowania w ciągu 10 lat wyniosą 8,7 mld zł.

Twój e-PIT – przedsiębiorca musi uważać! Może pozbawić korzyści finansowych, a nawet narazić na straty

Twój e-PIT, czyli oferowana przez MF usługa jest dla podatnika bardzo wygodna, bo deklarację rozliczeniową wypełnia za niego skarbówka. Ale z racji tego, że żaden system czy urzędnik nie ma pełnej wiedzy na temat zmian jakie zachodzą w życiu podatnika, może pozbawić go wymiernych korzyści finansowych, czyli mówiąc wprost – narazić na straty.

System kaucyjny a VAT. MKiŚ ma opinię MF

Ministerstwo Klimatu i Środowiska uzyskało od Ministerstwa Finansów opinię, że VAT nie będzie naliczany dla opakowań jednorazowych, a w przypadku opakowań wielokrotnego użytku, pojawi się tylko dla tych, które nie wrócą do systemu.

Ulga na dziecko po rozwodzie - były mąż rozliczał ulgę według schematu 50/50%, z czym nie godziła się była małżonka

Po rozwodzie matka dzieci próbowała zawrzeć z byłym mężem porozumienie dotyczące ulgi na dzieci. Proponowała byłemu mężowi proporcjonalne korzystanie z ulgi według proporcji - 30% dla niego i 70% dla niej. Mąż jednak nie godził się na takie rozwiązanie. Co postanowił w tej sprawie organ skarbowy?

Podatek dla superbogaczy, by zwalczać uchylanie się od opodatkowania

Globalny podatek od superbogatych. Francuski minister finansów Bruno Le Maire poinformował, że wraz ze swoim brazylijskim odpowiednikiem Haddadem Fernando rozpoczyna wspólną inicjatywę, by na szczycie G20 w Waszyngtonie podjąć decyzję w sprawie minimalnego opodatkowania najbogatszych osób na świecie.

PFRON 2024. Zasady obliczania wpłat

Regulacje dotyczące dokonywania wpłat na PFRON zawarte są w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Warto też pamiętać, że ustawa ta była wielokrotnie nowelizowana, z dwoma poważnymi zmianami z 2016 i 2018 roku. Jakie zasady obliczania wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obowiązują aktualnie w kwietniu 2024 roku?

Praca w Wielkiej Brytanii – czy i kiedy trzeba rozliczyć podatek w Polsce? Jak rozliczyć się z brytyjskim urzędem?

Mimo wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej nasi rodacy dalej wybierają ten kraj jako miejsce pracy. Destynacja ta jest wygodna pod wieloma względami. Jednym z nich jest łatwość dotarcia poprzez liczne połączenia samolotowe, dostępne prawie z każdego portu lotniczego w Polsce. Zebraliśmy garść informacji o rozliczeniu podatkowym w tym kraju. Warto je poznać zanim podejmiesz tam pracę.

REKLAMA