reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Sprawozdawczość > Wycena bilansowa aktywów obrotowych

Wycena bilansowa aktywów obrotowych

Każda jednostka zobligowana jest do wyceny nie rzadziej niż na dzień bilansowy posiadanych aktywów (majątku) oraz pasywów (źródeł finansowania majątku). Ponieważ zdecydowana większość podmiotów określa swój dzień bilansowy jako 31 grudnia, zostało już tylko kilka dni na przypomnienie sobie zasad wyceny składników bilansowych. Dziś podpowiadamy, jak należy wycenić aktywa obrotowe.

Pojęcie aktywów obrotowych

Aktywa są posiadanym przez jednostkę majątkiem, określanym jako kontrolowane zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, które powstały wskutek przeszłych zdarzeń i które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych. Wyróżniamy aktywa trwałe i obrotowe, które w bilansie prezentowane są według malejącego stopnia płynności (czyli możliwości spieniężenia).

Aktywa obrotowe to część majątku jednostki, która w przypadku:

 • rzeczowych aktywów obrotowych, często określanych mianem zapasów – jest przeznaczona do zbycia lub zużycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub w ciągu normalnego cyklu operacyjnego
 • aktywów pieniężnych, instrumentów kapitałowych wyemitowanych przez inne jednostki, wynikającego z kontraktu prawa do otrzymania aktywów pieniężnych lub prawa do wymiany instrumentów finansowych z inną jednostką na korzystnych warunkach – jest płatna i wymagalna lub przeznaczona do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub od daty ich złożenia, wystawienia lub nabycia, albo stanowi aktywa pieniężne
 • rozliczeń międzyokresowych – trwa nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Należy pamiętać, że aktywami obrotowymi są również wszystkie należności z tytułu dostaw i usług – bez względu na termin ich spłaty (w bilansie należności handlowe poza rozdzielną prezentacją na podmioty powiązane i pozostałe, należy uwzględnić termin ich spłaty w podziale na „do 12 miesięcy” i „powyżej 12 miesięcy”) oraz wszystkie należności z innych tytułów, które stają się wymagalne w okresie 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Należności nieściągalne, przedawnione i umorzone w bilansie

Podział aktywów obrotowych w ustawie o rachunkowości

Zgodnie z polską ustawą o rachunkowości aktywa obrotowe dzielą się cztery podstawowe grupy: zapasy, należności krótkoterminowe, inwestycje krótkoterminowe, krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe. Szczegółowy podział majątku obrotowego prezentuje poniższa tabela:

aktywa obrotowe

zapasy

należności krótkoterminowe

inwestycje krótkoterminowe

krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

 1. Materiały
 2. Półprodukty i produkty w toku
 3. Produkty gotowe
 4. Towary
 5. Zaliczki na dostawy
 1. Należności od jednostek powiązanych
 1. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
 • do 12 miesięcy
 • powyżej 12 miesięcy
 1. Należności od pozostałych jednostek
 1. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
 • do 12 miesięcy
 • powyżej 12 miesięcy
 1. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń
 2. inne
 3. dochodzone na drodze sądowej

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe

 1. w jednostkach powiązanych
 • udziały lub akcje
 • inne papiery wartościowe
 • udzielone pożyczki
 • inne krótkoterminowe aktywa finansowe
 1. w pozostałych jednostkach
 • udziały lub akcje
 • inne papiery wartościowe
 • udzielone pożyczki
 • inne krótkoterminowe aktywa finansowe
 1. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
 • środki pieniężne w kasie i na rachunkach
 • inne środki pieniężne
 • inne aktywa pieniężne

2. Inne inwestycje krótkoterminowe

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Kręcisz

Księgowa, ekonomistka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama