REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Przestępstwa i wykroczenia skarbowe - kary dla księgowych

Instrukcje księgowego. 71 praktycznych procedur z serwisem internetowym
Instrukcje księgowego. 71 praktycznych procedur z serwisem internetowym

REKLAMA

REKLAMA

Jakiego rodzaju sankcje grożą księgowym za oszustwo podatkowe, nieprowadzenie lub nierzetelne prowadzenie ksiąg, niewpłacenie podatku, niepobranie podatku czy też za brak złożenia informacji podatkowej? Jakie granice kwotowe kar za przestępstwa i wykroczenia skarbowe obowiązują w 2019 r.?

REKLAMA

Autopromocja

I. Czyny zabronione i wysokość kar

1. Kary za oszustwo podatkowe

Lp.

Karze podlega

Wymiar kary

Podstawa prawna

1.

Podatnik, który składając organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu organowi lub płatnikowi deklarację lub oświadczenie:

● podaje nieprawdę lub zataja prawdę, albo

● nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych

- przez co naraża podatek na uszczuplenie

kara grzywny do 720 stawek dziennych (w 2019 r. maks. 21 600 000 zł) albo kara pozbawienia wolności, albo obie te kary łącznie

art. 56 § 1 k.k.s.

2.

Podatnik, który popełni czyn wskazany w pkt 1 - jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości (zob. cz. II)

kara grzywny do 720 stawek dziennych (w 2019 r. maks. 21 600 000 zł)

art. 56 § 2 k.k.s.

3.

Podatnik, który popełni czyn wskazany w pkt 1 - jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie nie przekracza ustawowego progu (zob. cz. II)

kara grzywny za wykroczenie skarbowe (w 2019 r. maks. 45 000 zł)

art. 56 § 3 k.k.s.

4.

Podatnik, który mimo ujawnienia przedmiotu lub podstawy opodatkowania nie składa w terminie organowi podatkowemu lub płatnikowi deklaracji lub oświadczenia lub wbrew obowiązkowi nie składa ich za pomocą środków komunikacji elektronicznej

kara grzywny za wykroczenie skarbowe (w 2019 r. maks. 45 000 zł)

art. 56 § 4 k.k.s.

Podstawa prawna: art. 56 ustawy z 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy - j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1958; ost.zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 2354

2. Kary za nieprowadzenie ksiąg

Lp.

Karze podlega

Wymiar kary

Podstawa prawna

1

2

3

4

1.

Kto wbrew obowiązkowi nie prowadzi księgi

kara grzywny do 240 stawek dziennych (w 2019 r. maks. 7 200 000 zł)

art. 60 § 1 k.k.s.

2.

Kto wbrew obowiązkowi nie przechowuje księgi w miejscu wykonywania działalności lub w miejscu wskazanym przez podatnika jako jego siedziba, przedstawicielstwo lub oddział, a jeżeli prowadzenie księgi zostało zlecone biuru rachunkowemu lub innemu uprawnionemu podmiotowi - w miejscu określonym w umowie z biurem rachunkowym lub w miejscu wskazanym przez kierownika jednostki

kara grzywny do 240 stawek dziennych (w 2019 r. maks. 7 200 000 zł)

art. 60 § 2 k.k.s.

3.

Podatnik lub płatnik, który nie zawiadamia w terminie właściwego organu o prowadzeniu księgi przez doradcę podatkowego, lub inny podmiot upoważniony do prowadzenia ksiąg w jego imieniu i na jego rzecz

kara grzywny do 240 stawek dziennych (w 2019 r. maks. 7 200 000 zł)

art. 60 § 3 k.k.s.

4.

Sprawca czynu zabronionego określonego w pkt 1-3 - w wypadku mniejszej wagi (zob. cz. II)

kara grzywny za wykroczenie skarbowe (w 2019 r. maks. 45 000 zł)

art. 60 § 4 k.k.s.

Podstawa prawna: art. 60 ustawy z 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy - j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1958; ost.zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 2354

3. Kary za nierzetelne lub wadliwe prowadzenie ksiąg

Lp.

Karze podlega

Wymiar kary

Podstawa prawna

1.

Kto nierzetelnie prowadzi księgę

kara grzywny do 240 stawek dziennych (w 2019 r. maks. 7 200 000 zł)

art. 61 § 1 k.k.s.

2.

Sprawca czynu zabronionego określonego w pkt 1 - w przypadku mniejszej wagi

kara grzywny za wykroczenie skarbowe (w 2019 r. maks. 45 000 zł)

art. 61 § 2 k.k.s.

3.

Kto wadliwie prowadzi księgę

kara grzywny za wykroczenie skarbowe (w 2019 r. maks. 45 000 zł)

art. 61 § 3 k.k.s.

UWAGA!

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Księga nierzetelna jest to księga prowadzona niezgodnie ze stanem rzeczywistym. Księga wadliwa jest to księga prowadzona niezgodnie z przepisem prawa.

Podstawa prawna: art. 53 § 22 i § 23 oraz art. 61 ustawy z 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy - j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1958; ost.zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 2354

4. Kary za niewpłacenie podatku

Lp.

Karze podlega

Wymiar kary

Podstawa prawna

1.

Płatnik lub inkasent, który pobranego podatku nie wpłaca w terminie na rzecz właściwego organu

kara grzywny do 720 stawek dziennych (w 2019 r. maks. 21 600 000 zł) albo kara pozbawienia wolności do lat 3, albo obie te kary łącznie

art. 77 § 1 k.k.s.

2.

Sprawca czynu zabronionego określonego w pkt 1 - jeżeli kwota niewpłaconego podatku jest małej wartości (zob. cz. II)

kara grzywny do 720 stawek dziennych (w 2019 r. maks. 21 600 000 zł)

art. 77 § 2 k.k.s.

3.

Sprawca czynu zabronionego określonego w pkt 1 - jeżeli kwota niewpłaconego podatku nie przekracza ustawowego progu, (zob. cz. II)

kara grzywny za wykroczenie skarbowe (w 2019 r. maks. 45 000 zł)

art. 77 § 3 k.k.s.

UWAGA!

Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od wymierzenia kary lub środka karnego, jeżeli przed wszczęciem postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe określone w pkt 1 lub 2 wpłacono w całości pobrany podatek na rzecz właściwego organu.

Sąd może odstąpić od wymierzenia kary, jeżeli przed wszczęciem postępowania w sprawie o wykroczenie skarbowe określone w pkt 3 wpłacono w całości pobrany podatek na rzecz właściwego organu.

Podstawa prawna: art. 77 ustawy z 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy - j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1958; ost.zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 2354

5. Kary za niepobranie podatku

Lp.

Karze podlega

Wymiar kary

Podstawa prawna

1.

Płatnik, który nie pobiera podatku albo pobiera go w kwocie niższej od należnej

kara grzywny do 720 stawek dziennych (w 2019 r. maks. 21 600 000 zł) albo kara pozbawienia wolności do lat 2, albo obie te kary łącznie

art. 78 § 1 k.k.s.

2.

Sprawca czynu zabronionego określonego w pkt 1 - jeżeli kwota niepobranego podatku jest małej wartości (zob. cz. II)

kara grzywny do 720 stawek dziennych (w 2019 r. maks. 21 600 000 zł)

art. 78 § 2 k.k.s.

3.

Sprawca czynu zabronionego określonego w pkt 1 - jeżeli kwota niepobranego podatku nie przekracza ustawowego progu (zob. cz. II)

kara grzywny za wykroczenie skarbowe (w 2019 r. maks. 45 000 zł)

art. 78 § 3 k.k.s.

Podstawa prawna: art. 78 ustawy z 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy - j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1958; ost.zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 2354

6. Kary za brak złożenia informacji podatkowej

Lp.

Karze podlega

Wymiar kary

Podstawa prawna

1

2

3

4

1.

Kto wbrew obowiązkowi nie składa w terminie właściwemu organowi wymaganej informacji podatkowej

kara grzywny do 120 stawek dziennych (w 2019 r. maks. 3 600 000 zł)

art. 80 § 1 k.k.s.

2.

Płatnik oraz podmiot, o którym mowa w art. 41 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, niepełniący funkcji płatnika, który wbrew obowiązkowi nie składa w terminie podatnikowi lub właściwemu organowi wymaganej informacji podatkowej lub informacji, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 updof

kara grzywny do 180 stawek dziennych (w 2019 r. maks. 5 400 000 zł)

art. 80 § 2 k.k.s.

3.

Kto wbrew obowiązkowi nie składa w terminie właściwemu organowi informacji o amerykańskich rachunkach raportowanych, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Dz.U. poz. 1712 oraz z 2016 r. poz. 1579 i 1948)

kara grzywny do 180 stawek dziennych (w 2019 r. maks. 5 400 000 zł)

art. 80 § 2a k.k.s.

4.

Sprawca - jeżeli informację określoną w pkt 1-3 złożono nieprawdziwą

kara grzywny do 240 stawek dziennych (w 2019 r. maks. 7 200 000 zł)

art. 80 § 3 k.k.s.

5.

Sprawca czynu zabronionego określonego w pkt 1-4 - w wypadku mniejszej wagi

kara grzywny za wykroczenie skarbowe (w 2019 r. maks. 45 000 zł)

art. 80 § 4 k.k.s.

Podstawa prawna: art. 80 ustawy z 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy - j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1958; ost.zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 2354

II. Wysokość kar a wartość uszczuplenia podatkowego

Definicje ustawowe, które mają wpływ na wysokość kar

Rodzaj

Definicja

W 2019 r.

Mała wartość

wartość, która w czasie popełnienia czynu zabronionego nie przekracza dwustukrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia

450 000 zł

Próg ustawowy

kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej albo wartość przedmiotu czynu nieprzekraczająca pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia

11 250 zł

Przypadek "mniejszej wagi"

wykroczenie skarbowe, które w konkretnej sprawie, ze względu na jej szczególne okoliczności - zarówno przedmiotowe, jak i podmiotowe - zawiera niski stopień społecznej szkodliwości czynu, w szczególności gdy uszczuplona lub narażona na uszczuplenie należność publicznoprawna nie przekracza ustawowego progu, a sposób i okoliczności popełnienia czynu zabronionego nie wskazują na rażące lekceważenie przez sprawcę porządku finansowo-prawnego lub reguł ostrożności wymaganych w danych okolicznościach, albo sprawca dopuszczający się czynu zabronionego, którego przedmiot nie przekracza kwoty małej wartości, czyni to z pobudek zasługujących na uwzględnienie

11 250 zł

Podstawa prawna: art. 53 § 3, § 6 i  § 14 ustawy z 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy - j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1958; ost.zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 2354

III. Granice kwotowe kar za przestępstwa i wykroczenia skarbowe

Granice kwotowe kar za przestępstwa i wykroczenia skarbowe obowiązujące w 2019 r.

Grzywny za przestępstwa skarbowe

2019 r.

granice stawki dziennej

od 75 zł do 30 000 zł

grzywna minimalna

750 zł

grzywna maksymalna

21 600 000 zł

Grzywny za wykroczenia skarbowe

2019 r.

grzywna minimalna

225 zł

grzywna maksymalna

45 000 zł

maksymalny mandat karny

4500 zł

Podstawa prawna: art. 23 § 1 i § 3, art. 47 § 1, art. 48 § 1 i § 2, art. 53 § 3, art.137 ustawy z 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy - j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1958; ost.zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 2354

Artykuł stanowi fragment książki Instrukcje księgowego. 71 praktycznych procedur z serwisem internetowym

Instrukcje księgowego. 71 praktycznych procedur z serwisem internetowym

Instrukcje księgowego. 71 praktycznych procedur z serwisem internetowym

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Wyrok TSUE dot. nadpłaty VAT. Prawo do zwrotu nadpłaconego podatku wskutek błędnej ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej

TSUE w wyroku z 21 marca 2024 r. zapadłym w sprawie C‑606/22 orzekł, że wykazanie nadpłaty podatku VAT i dochodzenie jej zwrotu dopuszczalne jest również wtedy, gdy sprzedaż z zawyżoną stawką VATu odbywała się na rzecz konsumentów na podstawie paragonów z kas rejestrujących (fiskalnych), a więc nie wyłącznie wówczas, gdy wystawiano faktury. Naczelny Sąd Administracyjny - w oczekiwaniu na powyższe orzeczenie - zawiesił kilka prowadzonych postępowań. Po wyroku TSUE postępowania te zostały podjęte na nowo i oczekują na rozstrzygnięcia.

W bankomacie Euronetu wypłacisz maksymalnie jednorazowo 200 zł (tylko 18 czerwca). Dlaczego? To akcja protestacyjna

We wtorek 18 czerwca 2024 r. w bankomatach Euronetu można wypłacić jednorazowo maksymalnie do 200 zł. Wprowadzone ograniczenie to akcja protestacyjna Euronetu, która - jak powiedział PAP prezes Euronet Polska Marek Szafirski - ma zwrócić uwagę na sytuację operatorów bankomatów.

Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników. MRPiPS przygotował zmianę rozporządzenia

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotował 13 czerwca 2024 r. projekt zmieniający rozporządzenie w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, który ma wejść w życie przed 1 lipca 2024 r. Co się zmieni?

Karty przedpłacone - jak rozliczać w VAT. Czy tak samo jak bony?

Aktualnie w obrocie gospodarczym często można się spotkać z różnego rodzaju kartami przedpłaconymi. Jak takie karty przedpłacone należy rozliczać dla celów VAT? Czy może tak samo jak bony (towarowe i usługowe)? A także czy niewykorzystane środki na kartach przedpłaconych należy opodatkować VAT?

REKLAMA

Są już propozycje nowych definicji budynku i budowli, na potrzeby podatkowe. Jest temat garaży wielostanowiskowych

Mamy już propozycje nowych definicji budynku i budowli oraz rozwiązanie kwestii opodatkowania garaży wielostanowiskowych. Zmiany zawiera projekt nowelizacji ustawy o podatku rolnym i innych ustaw, który został właśnie opublikowany na stronach rządowych.

Przedsiębiorca wydaje pieniądze na edukację i szkolenia. Kiedy może te wydatki zaliczyć do kosztów podatkowych firmy?

Czy przedsiębiorca może zaliczyć różnoraki wydatki edukacyjne i szkoleniowe do kosztów uzyskania przychodów? Przedsiębiorca może bowiem podjąć naukę w celu rozpoczęcia wykonywania określonej działalności gospodarczej lub zdobycia przewagi konkurencyjnej w ramach już wykonywanej. Nierzadko również dochodzi do otwierania nowej gałęzi prowadzonej działalności. Idąc tym samym tropem można spotkać się ze szkoleniami dla pracowników oraz współpracowników, które mogą okazać się korzystniejszym rozwiązaniem niż poszukiwanie nowych specjalistów. Co na ten temat sądzą organy podatkowe?

Chińskie platformy marketplace podbijają europejski rynek i logistykę e-commerce. Jakie skutki Europie i Polsce?

Na platformach e-commerce typu marketplace dokonywanych jest ok. 35% globalnych zakupów online, a według wyliczeń ChannelX w 2027 r. będzie to już 60% ogółu e-handlu. W Chinach 80% całkowitej e-sprzedaży to transakcje w serwisach działających właśnie w tym modelu. Azjatyckie platformy szturmem zdobyły Europę napędzając przy tym sektor logistyczny, także w Polsce.

Korekta składki zdrowotnej – ostateczny termin mija 1 lipca [komunikat ZUS]

ZUS informuje, że za każdy miesiąc prowadzenia działalności w 2023 r. płatnicy składek mieli obowiązek złożyć do ZUS dokumenty rozliczeniowe z ustaloną składką na ubezpieczenie zdrowotne. Korektę dokumentów, w których wskazali podstawy wymiaru i należne składki mogli przekazać do ZUS do dnia złożenia wniosku o zwrot nadpłaty. Jeśli nie złożyli takiego wniosku, to korekty mogą dostarczyć najpóźniej do 1 lipca.

REKLAMA

Wyższe preferencyjne składki ZUS od 1 lipca 2024 r. Zapłacą niektórzy przedsiębiorcy [tzw. Mały ZUS]

Od 1 lipca 2024 r. wzrosną preferencyjne składki ZUS przedsiębiorców (tzw. Mały ZUS), których podstawa nie może być niższa od 30% minimalnego wynagrodzenia. Spowodowane jest to wzrostem minimalnego wynagrodzenia od 1 lipca br. do kwoty 4300 zł brutto.

Rozliczenie PIT w 2024 roku. Rekordowo szybkie zwroty podatku - średnio 15 dni od złożenia deklaracji

Krajowa Administracja Skarbowa podsumowała ostatni "sezon  PIT-owy", czyli rozliczenie podatkowe dochodów osób fizycznych uzyskanych w 2023 roku. 95%, czyli ponad 23 mln deklaracji podatkowych za 2023 r. podatnicy złożyli elektronicznie, z czego większość, bo aż 13,8 mln przez usługę Twój e-PIT. Tylko 1,4 mln zeznań wpłynęło w wersji papierowej. W tym roku urzędy skarbowe rekordowo szybko zwracały nadpłaty podatku – średnio w ciągu 15 dni. Pierwszy raz z usługi Twój e-PIT skorzystali przedsiębiorcy, którzy złożyli w ten sposób ponad 910 tys. dokumentów. OPP mogą w tym roku otrzymać rekordowa sumę 1,9 mld zł.

REKLAMA