REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Przestępstwa i wykroczenia skarbowe - kary dla księgowych

Instrukcje księgowego. 71 praktycznych procedur z serwisem internetowym
Instrukcje księgowego. 71 praktycznych procedur z serwisem internetowym

REKLAMA

REKLAMA

Jakiego rodzaju sankcje grożą księgowym za oszustwo podatkowe, nieprowadzenie lub nierzetelne prowadzenie ksiąg, niewpłacenie podatku, niepobranie podatku czy też za brak złożenia informacji podatkowej? Jakie granice kwotowe kar za przestępstwa i wykroczenia skarbowe obowiązują w 2019 r.?

Autopromocja

I. Czyny zabronione i wysokość kar

1. Kary za oszustwo podatkowe

Lp.

Karze podlega

Wymiar kary

Podstawa prawna

1.

Podatnik, który składając organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu organowi lub płatnikowi deklarację lub oświadczenie:

● podaje nieprawdę lub zataja prawdę, albo

● nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych

- przez co naraża podatek na uszczuplenie

kara grzywny do 720 stawek dziennych (w 2019 r. maks. 21 600 000 zł) albo kara pozbawienia wolności, albo obie te kary łącznie

art. 56 § 1 k.k.s.

2.

Podatnik, który popełni czyn wskazany w pkt 1 - jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości (zob. cz. II)

Autopromocja

kara grzywny do 720 stawek dziennych (w 2019 r. maks. 21 600 000 zł)

art. 56 § 2 k.k.s.

3.

Podatnik, który popełni czyn wskazany w pkt 1 - jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie nie przekracza ustawowego progu (zob. cz. II)

kara grzywny za wykroczenie skarbowe (w 2019 r. maks. 45 000 zł)

art. 56 § 3 k.k.s.

4.

Podatnik, który mimo ujawnienia przedmiotu lub podstawy opodatkowania nie składa w terminie organowi podatkowemu lub płatnikowi deklaracji lub oświadczenia lub wbrew obowiązkowi nie składa ich za pomocą środków komunikacji elektronicznej

kara grzywny za wykroczenie skarbowe (w 2019 r. maks. 45 000 zł)

art. 56 § 4 k.k.s.

Podstawa prawna: art. 56 ustawy z 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy - j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1958; ost.zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 2354

2. Kary za nieprowadzenie ksiąg

Lp.

Karze podlega

Wymiar kary

Podstawa prawna

1

2

3

4

1.

Kto wbrew obowiązkowi nie prowadzi księgi

kara grzywny do 240 stawek dziennych (w 2019 r. maks. 7 200 000 zł)

art. 60 § 1 k.k.s.

2.

Kto wbrew obowiązkowi nie przechowuje księgi w miejscu wykonywania działalności lub w miejscu wskazanym przez podatnika jako jego siedziba, przedstawicielstwo lub oddział, a jeżeli prowadzenie księgi zostało zlecone biuru rachunkowemu lub innemu uprawnionemu podmiotowi - w miejscu określonym w umowie z biurem rachunkowym lub w miejscu wskazanym przez kierownika jednostki

kara grzywny do 240 stawek dziennych (w 2019 r. maks. 7 200 000 zł)

art. 60 § 2 k.k.s.

3.

Podatnik lub płatnik, który nie zawiadamia w terminie właściwego organu o prowadzeniu księgi przez doradcę podatkowego, lub inny podmiot upoważniony do prowadzenia ksiąg w jego imieniu i na jego rzecz

kara grzywny do 240 stawek dziennych (w 2019 r. maks. 7 200 000 zł)

art. 60 § 3 k.k.s.

4.

Sprawca czynu zabronionego określonego w pkt 1-3 - w wypadku mniejszej wagi (zob. cz. II)

kara grzywny za wykroczenie skarbowe (w 2019 r. maks. 45 000 zł)

art. 60 § 4 k.k.s.

Podstawa prawna: art. 60 ustawy z 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy - j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1958; ost.zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 2354

3. Kary za nierzetelne lub wadliwe prowadzenie ksiąg

Lp.

Karze podlega

Wymiar kary

Podstawa prawna

1.

Kto nierzetelnie prowadzi księgę

kara grzywny do 240 stawek dziennych (w 2019 r. maks. 7 200 000 zł)

art. 61 § 1 k.k.s.

2.

Sprawca czynu zabronionego określonego w pkt 1 - w przypadku mniejszej wagi

kara grzywny za wykroczenie skarbowe (w 2019 r. maks. 45 000 zł)

art. 61 § 2 k.k.s.

3.

Kto wadliwie prowadzi księgę

kara grzywny za wykroczenie skarbowe (w 2019 r. maks. 45 000 zł)

art. 61 § 3 k.k.s.

UWAGA!

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Księga nierzetelna jest to księga prowadzona niezgodnie ze stanem rzeczywistym. Księga wadliwa jest to księga prowadzona niezgodnie z przepisem prawa.

Podstawa prawna: art. 53 § 22 i § 23 oraz art. 61 ustawy z 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy - j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1958; ost.zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 2354

4. Kary za niewpłacenie podatku

Lp.

Karze podlega

Wymiar kary

Podstawa prawna

1.

Płatnik lub inkasent, który pobranego podatku nie wpłaca w terminie na rzecz właściwego organu

kara grzywny do 720 stawek dziennych (w 2019 r. maks. 21 600 000 zł) albo kara pozbawienia wolności do lat 3, albo obie te kary łącznie

art. 77 § 1 k.k.s.

2.

Sprawca czynu zabronionego określonego w pkt 1 - jeżeli kwota niewpłaconego podatku jest małej wartości (zob. cz. II)

kara grzywny do 720 stawek dziennych (w 2019 r. maks. 21 600 000 zł)

art. 77 § 2 k.k.s.

3.

Sprawca czynu zabronionego określonego w pkt 1 - jeżeli kwota niewpłaconego podatku nie przekracza ustawowego progu, (zob. cz. II)

kara grzywny za wykroczenie skarbowe (w 2019 r. maks. 45 000 zł)

art. 77 § 3 k.k.s.

UWAGA!

Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od wymierzenia kary lub środka karnego, jeżeli przed wszczęciem postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe określone w pkt 1 lub 2 wpłacono w całości pobrany podatek na rzecz właściwego organu.

Sąd może odstąpić od wymierzenia kary, jeżeli przed wszczęciem postępowania w sprawie o wykroczenie skarbowe określone w pkt 3 wpłacono w całości pobrany podatek na rzecz właściwego organu.

Podstawa prawna: art. 77 ustawy z 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy - j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1958; ost.zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 2354

5. Kary za niepobranie podatku

Lp.

Karze podlega

Wymiar kary

Podstawa prawna

1.

Płatnik, który nie pobiera podatku albo pobiera go w kwocie niższej od należnej

kara grzywny do 720 stawek dziennych (w 2019 r. maks. 21 600 000 zł) albo kara pozbawienia wolności do lat 2, albo obie te kary łącznie

art. 78 § 1 k.k.s.

2.

Sprawca czynu zabronionego określonego w pkt 1 - jeżeli kwota niepobranego podatku jest małej wartości (zob. cz. II)

kara grzywny do 720 stawek dziennych (w 2019 r. maks. 21 600 000 zł)

art. 78 § 2 k.k.s.

3.

Sprawca czynu zabronionego określonego w pkt 1 - jeżeli kwota niepobranego podatku nie przekracza ustawowego progu (zob. cz. II)

kara grzywny za wykroczenie skarbowe (w 2019 r. maks. 45 000 zł)

art. 78 § 3 k.k.s.

Podstawa prawna: art. 78 ustawy z 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy - j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1958; ost.zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 2354

6. Kary za brak złożenia informacji podatkowej

Lp.

Karze podlega

Wymiar kary

Podstawa prawna

1

2

3

4

1.

Kto wbrew obowiązkowi nie składa w terminie właściwemu organowi wymaganej informacji podatkowej

kara grzywny do 120 stawek dziennych (w 2019 r. maks. 3 600 000 zł)

art. 80 § 1 k.k.s.

2.

Płatnik oraz podmiot, o którym mowa w art. 41 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, niepełniący funkcji płatnika, który wbrew obowiązkowi nie składa w terminie podatnikowi lub właściwemu organowi wymaganej informacji podatkowej lub informacji, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 updof

kara grzywny do 180 stawek dziennych (w 2019 r. maks. 5 400 000 zł)

art. 80 § 2 k.k.s.

3.

Kto wbrew obowiązkowi nie składa w terminie właściwemu organowi informacji o amerykańskich rachunkach raportowanych, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Dz.U. poz. 1712 oraz z 2016 r. poz. 1579 i 1948)

kara grzywny do 180 stawek dziennych (w 2019 r. maks. 5 400 000 zł)

art. 80 § 2a k.k.s.

4.

Sprawca - jeżeli informację określoną w pkt 1-3 złożono nieprawdziwą

kara grzywny do 240 stawek dziennych (w 2019 r. maks. 7 200 000 zł)

art. 80 § 3 k.k.s.

5.

Sprawca czynu zabronionego określonego w pkt 1-4 - w wypadku mniejszej wagi

kara grzywny za wykroczenie skarbowe (w 2019 r. maks. 45 000 zł)

art. 80 § 4 k.k.s.

Podstawa prawna: art. 80 ustawy z 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy - j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1958; ost.zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 2354

II. Wysokość kar a wartość uszczuplenia podatkowego

Definicje ustawowe, które mają wpływ na wysokość kar

Rodzaj

Definicja

W 2019 r.

Mała wartość

wartość, która w czasie popełnienia czynu zabronionego nie przekracza dwustukrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia

450 000 zł

Próg ustawowy

kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej albo wartość przedmiotu czynu nieprzekraczająca pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia

11 250 zł

Przypadek "mniejszej wagi"

wykroczenie skarbowe, które w konkretnej sprawie, ze względu na jej szczególne okoliczności - zarówno przedmiotowe, jak i podmiotowe - zawiera niski stopień społecznej szkodliwości czynu, w szczególności gdy uszczuplona lub narażona na uszczuplenie należność publicznoprawna nie przekracza ustawowego progu, a sposób i okoliczności popełnienia czynu zabronionego nie wskazują na rażące lekceważenie przez sprawcę porządku finansowo-prawnego lub reguł ostrożności wymaganych w danych okolicznościach, albo sprawca dopuszczający się czynu zabronionego, którego przedmiot nie przekracza kwoty małej wartości, czyni to z pobudek zasługujących na uwzględnienie

11 250 zł

Podstawa prawna: art. 53 § 3, § 6 i  § 14 ustawy z 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy - j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1958; ost.zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 2354

III. Granice kwotowe kar za przestępstwa i wykroczenia skarbowe

Granice kwotowe kar za przestępstwa i wykroczenia skarbowe obowiązujące w 2019 r.

Grzywny za przestępstwa skarbowe

2019 r.

granice stawki dziennej

od 75 zł do 30 000 zł

grzywna minimalna

750 zł

grzywna maksymalna

21 600 000 zł

Grzywny za wykroczenia skarbowe

2019 r.

grzywna minimalna

225 zł

grzywna maksymalna

45 000 zł

maksymalny mandat karny

4500 zł

Podstawa prawna: art. 23 § 1 i § 3, art. 47 § 1, art. 48 § 1 i § 2, art. 53 § 3, art.137 ustawy z 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy - j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1958; ost.zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 2354

Artykuł stanowi fragment książki Instrukcje księgowego. 71 praktycznych procedur z serwisem internetowym

Instrukcje księgowego. 71 praktycznych procedur z serwisem internetowym

Instrukcje księgowego. 71 praktycznych procedur z serwisem internetowym

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Obligacje skarbowe [marzec 2024 r.] - oprocentowanie i oferta obligacji oszczędnościowych (detalicznych)

  Ministerstwo Finansów w komunikacie z 23 lutego 2024 r. poinformowało o oprocentowaniu i ofercie obligacji oszczędnościowych Skarbu Państwa, które będą sprzedawane w marcu 2024 roku. Oprocentowanie tych obligacji nie zmieniło się w porównaniu do oferowanych w lutym br. Od 26 lutego br. można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany.

  Podatek od emisji CO2 w produkcji rolnej. Naukowcy obliczyli ile powinien wynosić

  W raporcie zamówionym przez rząd Danii eksperci zaproponowali wprowadzenie podatku od emisji CO2 w produkcji rolnej. Opłacie sprzeciwiają się rolnicy, a konsumenci obawiają się wzrostu cen mleka i mięsa.

  Składka na ubezpieczenie wypadkowe w 2024 roku - zmiany od 1 kwietnia. Obniżenie stopy procentowej składki dla 32 grup działalności

  Opublikowany 23 lutego 2024 r. projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków przewiduje zmianę  kategorii ryzyka dla 32 grup działalności, dzięki czemu nastąpi obniżenie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe. Tylko w przypadku jednej grupy działalności nastąpi wzrost kategorii ryzyka i tym samym wzrost stopy procentowej składki wypadkowej. Zmiany będą obowiązywać od składek należnych za kwiecień 2024 r.

  Projekt ustawy o kryptoaktywach. Będzie nadzór nad rynkiem i ochrona inwestorów

  Projekt ustawy o kryptoaktywach przewiduje wprowadzenie nowych rozwiązań w obszarze sektora rynku kryptoaktywów, mających na celu realizację prawa unijnego, w szczególności w zakresie skutecznego nadzoru nad tym rynkiem i ochrony inwestorów. Ustawa, z pewnymi wyjątkami, ma wejść w życie z dniem 30 czerwca 2024 roku.

  Rada Ministrów zajmie się projektem nowelizacji ustawy o rachunkowości

  Nowe przepisy mają wprowadzić do polskiego porządku prawnego unijne przepisy, które nakładają na duże firmy obowiązek publikacji danych o zapłaconych podatkach.

  MF ujawniło plany dotyczące podatku Belki - nie zostanie zniesiony, a jedynie zmodyfikowany

  Nie będzie całkowitego zniesienia podatku Belki, a jedynie modyfikacja obowiązujących przepisów. Tak wynika z wypowiedzi Jarosława Nenemana, wiceministra finansów. Co czeka inwestorów i oszczędzających?

  VAT 2024: czy ujemny podatek należny zwiększa podatek naliczony?

  Należy wprowadzić przepis prawa o charakterze uściślającym, który w art. 29a ustawy o VAT dotyczącego podstawy opodatkowania, oraz w art. 86 ustawy o VAT wprowadzi uprawnienie do rozliczania w czasie ujemnego podatku należnego oraz nakaz takiego rozliczania ujemnego podatku naliczonego – postuluje prof. dr hab. Witold Modzelewski

  Dlaczego gospodarka strefy euro słabnie wobec USA od czasu wprowadzenia waluty euro?

  W ciągu 25 lat od wprowadzenia euro przewaga gospodarcza Stanów Zjednoczonych nad strefą euro zwiększyła się niemal trzykrotnie. W 1999 r. roku, kiedy wprowadzono walutę euro, gospodarka USA była o 11% większa niż gospodarka strefy euro pod względem parytetu siły nabywczej. Od tego czasu różnica ta wzrosła do 30% - piszą eksperci Allianz Trade w obszernym opracowaniu Allianz Research: „Europa wydaje się pozostawać w tyle za Stanami Zjednoczonymi na wielu frontach” w lutym 2024 r.

  Masz czteroletnie obligacje skarbowe indeksowane inflacją? Opłaca się teraz sprzedać i kupić nowe takie same

  Czteroletnie obligacje indeksowane inflacją otrzymają w marcu 2024 r. oprocentowanie niższe niż Ministerstwo Finansów oferuje za nowe papiery tego samego typu. Ze strony inwestorów racjonalnym działaniem byłoby umorzenie starszych serii i zakup nowych papierów. Konwersja może dotyczyć papierów o wartości około…  84 mld zł. Tak radzi w komentarzu z 23 lutego 2024 r. Emil Szweda z Obligacje.pl,

  Ile wynosi obecnie stopa bezrobocia? Co pokazują dane GUS?

  Stopa bezrobocia wynosząc w końcu stycznia 5,4% była o 0,3 pkt proc. wyższa niż miesiąc wcześniej - tak wynika z danych GUS. Na przełomie lutego i marca stopa bezrobocia może sięgać 5,4% - 5,5% przy liczbie bezrobotnych na poziomie 840 – 850 tys. osób.

  REKLAMA