| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Zasady ogólne > Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w przypadku spółek osobowych

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w przypadku spółek osobowych

Nie każdy podmiot jest obowiązany stosować przepisy ustawy o rachunkowości. Jest to bardzo ważne z punktu widzenia przedsiębiorców, ponieważ w niektórych przypadkach będą mieli obowiązek prowadzenia jedynie uproszczonej ewidencji operacji gospodarczych, czyli księgi przychodów i rozchodów.

Jakie podmioty mają obowiązek stosowania przepisów ustawy o rachunkowości?

Ustawodawca w katalogu zamkniętym ustawy o rachunkowości (dalej także: ustawa) wskazał podmioty, na których ciąży obowiązek stosowania przepisów ustawy. Po pierwsze podmioty wskazane przez ustawodawcę mają siedzibę działalności w Polsce lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Polski. Zaliczają się do nich:

1) spółki handlowe (zarówno osobowe jak i kapitałowe) i inne osoby prawne;

2) jednostki organizacyjne działające na podstawie Prawa bankowego, przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych lub przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, bez względu na wielkość przychodów;

3) gminy, powiaty, województwa oraz ich związki;

4) jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej;

5) oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej;

6) jednostki nie wymienione powyżej, jeżeli otrzymują na realizację zadań zleconych dotacje lub subwencje z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub funduszów celowych – od początku roku obrotowego, w którym dotacje lub subwencje zostały im przyznane.

Jakie podmioty pomimo spełnienia powyższych przesłanek są zwolnione ze stosowania przepisów ustawy o rachunkowości?

Jeżeli np. przedsiębiorca prowadzi spółkę jawną nie zawsze będzie musiał stosować się do przepisów ustawy o rachunkowości. Zgodnie bowiem z art. 2 ust 1 pkt 2 ustawy osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych i spółki partnerskie osób fizycznych, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły równowartości kwoty 2 000 000 euro wówczas nie będą obowiązane do stosowania przepisów ustawy o rachunkowości.

Z powyższego wynika, że jeżeli wspólnikiem w spółce jawnej jest np. spółka z.o.o., wówczas pomimo przychodu poniżej wskazanego w przepisie będzie ona zobowiązana stosować przepisy ustawy.

W przypadku spółek partnerskich nie pojawi się taki problem, ponieważ zgodnie z art. 87 Kodeksu spółek handlowych wspólnikami w niej mogą być wyłącznie osoby fizyczne.

Sprawdź: INFORLEX SUPERPREMIUM

Warto także zauważyć, iż powyższe zwolnienie nie dotyczy zarówno spółek komandytowych jak i komandytowo-akcyjnych, więc zawsze będą one zobowiązane prowadzić pełną księgowość.

Jeżeli chodzi o limit zobowiązujący do prowadzenia pełnej księgowości, warto zaznaczyć, że od roku 2017 obowiązuje kwota 2 000 000 euro, wcześniej wynosiła ona 1 200 000 euro.

Czy pomimo powyższego zwolnienia podmioty te mogą stosować się do przepisów ustawy o rachunkowości?

Ustawodawca dał możliwość prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości podmiotom, które zostały zwolnione z tego obowiązku na podstawie art. 2 ust 1 pkt 2 ustawy. Jednak takie podmioty muszą zawiadomić urząd skarbowy właściwy w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym o tym fakcie.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Company-logos.co

Katalog firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »