| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Vademecum > Księgowi i rewidenci > Jak założyć biuro rachunkowe i mieć już na starcie uznaną markę

Jak założyć biuro rachunkowe i mieć już na starcie uznaną markę

Obecnie łatwiej niż kiedykolwiek wcześniej można założyć biuro rachunkowe. Nie jest problemem rejestracja działalności gospodarczej, a od prowadzącego takie biuro wymaga się obecnie jedynie niekaralności i ubezpieczenia OC. Znacznie trudniej nabyć wiedzę niezbędną do prowadzenia takiej firmy i zdobycia klientów. Pomocne w tym zakresie mogą się okazać program partnerski i franczyza oferowane przez Tax Care SA.

Zakładamy biuro rachunkowe

Od sierpnia 2014 r. może otworzyć i prowadzić biuro rachunkowe każda osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niekaralność w zakresie określonych przestępstw. Chodzi wyłącznie o niekaralność za przestępstwa przeciwko:

- wiarygodności dokumentów,

- mieniu, obrotowi gospodarczemu,

- obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi,

- za przestępstwo skarbowe oraz

- za czyn określony w rozdziale 9 ustawy o rachunkowości (m.in. nieprowadzenie wbrew obowiązkowi, bądź nierzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych, niesporządzenie sprawozdań finansowych lub niepodawanie takich sprawozdań badaniu przez biegłego rewidenta).

Polecamy: Monitor Księgowego – prenumerata

Takie osoby mogą wykonywać w ramach prowadzonej działalności gospodarczej następujące czynności:

1. udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami;

2. prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych (w szczególności ksiąg rachunkowych i podatkowej księgi przychodów i rozchodów) i innych ewidencji do celów podatkowych (np. ewidencji VAT) oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie;

3. sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie.

Wyłączną domeną doradców podatkowych pozostało natomiast reprezentowanie podatników, płatników i  inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach z zakresu ich (podatników, płatników i inkasentów) obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami.

Nie ma już obowiązku posiadania certyfikatu księgowego Ministerstwa Finansów, uprawniającego wcześniej do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Takie deregulacyjne zmiany wynikają z ustawy z 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych – opublikowanej w Dzienniku Ustaw z 10 czerwca 2014 r. (poz. 768), która w zakresie usług księgowych weszła w życie 10 sierpnia 2014 roku.

Oczywiście do założenia biura rachunkowego będzie też konieczna formalna rejestracja działalności gospodarczej w CEIDG, ZUS, urzędzie skarbowym.

Polecamy: Ustawa o rachunkowości z komentarzem do zmian (książka)
Autorzy: prof. dr hab. Irena Olchowicz, dr Agnieszka Tłaczała, dr Wanda Wojas, Ewa Sobińska, Katarzyna Kędziora, Justyna Beata Zakrzewska, dr Gyöngyvér Takáts

Łatwiej zacząć z doświadczonym partnerem

Rynek usług księgowych w Polsce od lat stale rośnie. Mimo już sporego nasycenia tego rynku (Tax Care szacuje, że funkcjonuje na nim około 70 tys. podmiotów) cały czas jest miejsce na nowe, profesjonalne biura rachunkowe.

Coraz większą popularnością cieszy się outsourcing usług księgowych (najczęściej połączony z usługami kadrowymi i płacowymi). Z drugiej strony coraz bardziej powszechna staje się księgowość online. Trendy te sprzyjają decyzjom o rezygnacji księgowych z etatów i zakładaniu własnych biur rachunkowych.

Oczywiście tacy księgowi są na początku działalności w formie biura rachunkowego pełni pytań i obaw. Nie wiedzą jak zorganizować taką działalność, jak pozyskiwać klientów, jak się promować i reklamować. Z pewnością łatwiej zacząć z profesjonalnym partnerem, który zna rynek i posiada know-how. A jeżeli taki partner ma już znaną na rynku markę, to współpraca z nim jest tym bardziej cenna.

Takim partnerem jest na pewno Tax Care SA, która od trzech lat rozwija program partnerski dla biur rachunkowych. Program jest dostępny zarówno dla podmiotów nowych, jak i tych które już działają na rynku. Obecnie sieć partnerska Tax Care liczy blisko 300 biur, a do końca 2018 roku ma ich być o ok. 200 więcej.

Program partnerski Tax Care

Korzyści, czyli co zapewnia Tax Care

Biura rachunkowe, które wchodzą do programu partnerskiego Tax Care zachowują autonomię, własna markę, wzory umów oraz standardy jakości. Prowadzą również samodzielną politykę cenową.

Dzięki funkcjonowaniu w sieci partnerskiej Tax Care w ofercie biur partnerskich mogą znaleźć się produkty finansowe Getin Noble Banku oraz Idea Banku. Pozwala to biurom partnerskim zarabiać nie tylko na sprzedaży usług księgowych ale także uzyskiwać przychody ze sprzedaży kredytów firmowych, usług leasingu, faktoringu, ubezpieczeń, czy rachunków bankowych.

W ramach programu partnerskiego Tax Care zapewnia (na własny koszt) w szczególności:

1. pełne wyposażenie biura partnerskiego – komputery, ergonomiczne, nowoczesne biurka, urządzenie wielofunkcyjne, ergonomiczne krzesła biurowe, fotele, kanapa, stolik w poczekalni, rama naścienna wraz z plakatami z logo Tax Care, plafon zewnętrzny.

2. system informatyczny - dostęp do sytemu księgowości online połączonego  programem zarządzania klientami dla partnera i jego klientów.

3. system szkoleń - wdrożenie i szkolenie z systemu księgowego przez trenera księgowości z wieloletnim doświadczeniem; ponadto szkolenia z aktualnych i zmieniających się przepisów (bezpłatne obowiązkowe dwa szkolenia, prowadzone przez certyfikowanych trenerów) i kompleksowe programy szkoleniowe Akademii Finansów Tax Care©.

4. wsparcie marketingowe - oznakowanie logo Tax Care (marka rozpoznawalna w całym kraju), zapewnienie profesjonalnej, indywidualnej strony internetowej w Programie Partnerskim.

5. doradcę podatkowego - dedykowany, bezpłatny doradca podatkowy.

6. program lojalnościowy - cenne nagrody dla księgowych.

7. know-how - strategia biznesowa sprawdzona przez już prawie 300 biur księgowych w Polsce.

8. wsparcie finansowe - w zakresie utrzymania płynności finansowej oraz uzyskania kapitału na rozwój biznesu.

Co zapewnia partner

Biuro rachunkowe uczestniczące w programie partnerskim jako partner ma obowiązek zapewnić na własny koszt:

  • biuro w mieście powiatowym (najlepiej powyżej 20 000 mieszkańców),
  • położony na parterze lokal o powierzchni min. 30 m² - własny lub wynajęty,
  • przygotowanie lokalu zgodnie ze standardem Tax Care,
  • wniesienie opłaty wstępnej (1 tys. zł) i wnoszenie comiesięcznej opłaty partnerskiej (wysokość uzależniona od liczby stanowisk w biurze oraz zakresu prowadzonej księgowości).

Oczywiście osoba prowadząca biuro rachunkowe (partner) musi zagwarantować i wykazać spełnienie przez siebie podstawowych warunków prowadzenia takiej działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. niekaralność w zakresie ww. przestępstw (zaświadczenie o niekaralności) i zarejestrowanie i sama rejestracja działalności gospodarczej. Konieczne będzie też posiadanie polisy OC.

Przykładowe zestawienie kosztów – nowe biuro partnerskie Tax Care (źródło: Tax Care) (Tax Care sugeruje wykonanie własnego biznesplanu do konkretnych warunków biznesowych)

Koszt inwestycji po stronie Tax Care (wyposażenie placówki: biurka, krzesła, kanapa, stolik do poczekalni, komputery, systemy IT, kompletna wizualizacja) - Razem: 34 tys. zł

Koszt inwestycji po stronie partnera:

- opłata wstępna 1 tys. zł,
- remont i dostosowanie lokalu do standardów, zapewnienie łącza internetowego: 7 tys. zł,
Razem: 8 tys. zł

Koszty miesięczne (partnera):

- wynajem lokalu: 2 tys. zł,
- media: 500 zł,
- koszty pracownicze: 3 tys. zł,
- opłata miesięczna (uzależniona od liczby stanowisk w biurze oraz zakresu prowadzonej księgowości) 600 zł,
Razem: 6 tys. zł

Spodziewane przychody miesięczne partnera:

- pracownik + właściciel pracujący: ok. 100 podmiotów do obsługi comiesięcznej: 15 tys. zł,
- dodatkowa sprzedaż produktów finansowych: 3 tys. zł,
Razem: 18 tys. zł

Spodziewane dochody miesięczne:

- 18 tys. zł minus 6 tys. zł

Dochód przed opodatkowaniem:
12 tys. zł

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI

Jak założyć nowoczesne biuro rachunkowe?

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

KPMG Sp. z o.o.

Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »