Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak założyć biuro rachunkowe i mieć już na starcie uznaną markę

Opracował Paweł Huczko
Jak założyć biuro rachunkowe i mieć już na starcie uznaną markę
Jak założyć biuro rachunkowe i mieć już na starcie uznaną markę
Obecnie łatwiej niż kiedykolwiek wcześniej można założyć biuro rachunkowe. Nie jest problemem rejestracja działalności gospodarczej, a od prowadzącego takie biuro wymaga się obecnie jedynie niekaralności i ubezpieczenia OC. Znacznie trudniej nabyć wiedzę niezbędną do prowadzenia takiej firmy i zdobycia klientów. Pomocne w tym zakresie mogą się okazać program partnerski i franczyza oferowane przez Tax Care SA.

Zakładamy biuro rachunkowe

Od sierpnia 2014 r. może otworzyć i prowadzić biuro rachunkowe każda osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niekaralność w zakresie określonych przestępstw. Chodzi wyłącznie o niekaralność za przestępstwa przeciwko:

- wiarygodności dokumentów,

- mieniu, obrotowi gospodarczemu,

- obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi,

- za przestępstwo skarbowe oraz

- za czyn określony w rozdziale 9 ustawy o rachunkowości (m.in. nieprowadzenie wbrew obowiązkowi, bądź nierzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych, niesporządzenie sprawozdań finansowych lub niepodawanie takich sprawozdań badaniu przez biegłego rewidenta).

Polecamy: Monitor Księgowego – prenumerata

Takie osoby mogą wykonywać w ramach prowadzonej działalności gospodarczej następujące czynności:

1. udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami;

2. prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych (w szczególności ksiąg rachunkowych i podatkowej księgi przychodów i rozchodów) i innych ewidencji do celów podatkowych (np. ewidencji VAT) oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie;

3. sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie.

Wyłączną domeną doradców podatkowych pozostało natomiast reprezentowanie podatników, płatników i  inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach z zakresu ich (podatników, płatników i inkasentów) obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami.

Nie ma już obowiązku posiadania certyfikatu księgowego Ministerstwa Finansów, uprawniającego wcześniej do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Takie deregulacyjne zmiany wynikają z ustawy z 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych – opublikowanej w Dzienniku Ustaw z 10 czerwca 2014 r. (poz. 768), która w zakresie usług księgowych weszła w życie 10 sierpnia 2014 roku.

Oczywiście do założenia biura rachunkowego będzie też konieczna formalna rejestracja działalności gospodarczej w CEIDG, ZUS, urzędzie skarbowym.

Polecamy: Ustawa o rachunkowości z komentarzem do zmian (książka)
Autorzy: prof. dr hab. Irena Olchowicz, dr Agnieszka Tłaczała, dr Wanda Wojas, Ewa Sobińska, Katarzyna Kędziora, Justyna Beata Zakrzewska, dr Gyöngyvér Takáts

Łatwiej zacząć z doświadczonym partnerem

Rynek usług księgowych w Polsce od lat stale rośnie. Mimo już sporego nasycenia tego rynku (Tax Care szacuje, że funkcjonuje na nim około 70 tys. podmiotów) cały czas jest miejsce na nowe, profesjonalne biura rachunkowe.

Coraz większą popularnością cieszy się outsourcing usług księgowych (najczęściej połączony z usługami kadrowymi i płacowymi). Z drugiej strony coraz bardziej powszechna staje się księgowość online. Trendy te sprzyjają decyzjom o rezygnacji księgowych z etatów i zakładaniu własnych biur rachunkowych.

Oczywiście tacy księgowi są na początku działalności w formie biura rachunkowego pełni pytań i obaw. Nie wiedzą jak zorganizować taką działalność, jak pozyskiwać klientów, jak się promować i reklamować. Z pewnością łatwiej zacząć z profesjonalnym partnerem, który zna rynek i posiada know-how. A jeżeli taki partner ma już znaną na rynku markę, to współpraca z nim jest tym bardziej cenna.

Takim partnerem jest na pewno Tax Care SA, która od trzech lat rozwija program partnerski dla biur rachunkowych. Program jest dostępny zarówno dla podmiotów nowych, jak i tych które już działają na rynku. Obecnie sieć partnerska Tax Care liczy blisko 300 biur, a do końca 2018 roku ma ich być o ok. 200 więcej.

Program partnerski Tax Care

Korzyści, czyli co zapewnia Tax Care

Biura rachunkowe, które wchodzą do programu partnerskiego Tax Care zachowują autonomię, własna markę, wzory umów oraz standardy jakości. Prowadzą również samodzielną politykę cenową.

Dzięki funkcjonowaniu w sieci partnerskiej Tax Care w ofercie biur partnerskich mogą znaleźć się produkty finansowe Getin Noble Banku oraz Idea Banku. Pozwala to biurom partnerskim zarabiać nie tylko na sprzedaży usług księgowych ale także uzyskiwać przychody ze sprzedaży kredytów firmowych, usług leasingu, faktoringu, ubezpieczeń, czy rachunków bankowych.

W ramach programu partnerskiego Tax Care zapewnia (na własny koszt) w szczególności:

1. pełne wyposażenie biura partnerskiego – komputery, ergonomiczne, nowoczesne biurka, urządzenie wielofunkcyjne, ergonomiczne krzesła biurowe, fotele, kanapa, stolik w poczekalni, rama naścienna wraz z plakatami z logo Tax Care, plafon zewnętrzny.

2. system informatyczny - dostęp do sytemu księgowości online połączonego  programem zarządzania klientami dla partnera i jego klientów.

3. system szkoleń - wdrożenie i szkolenie z systemu księgowego przez trenera księgowości z wieloletnim doświadczeniem; ponadto szkolenia z aktualnych i zmieniających się przepisów (bezpłatne obowiązkowe dwa szkolenia, prowadzone przez certyfikowanych trenerów) i kompleksowe programy szkoleniowe Akademii Finansów Tax Care©.

4. wsparcie marketingowe - oznakowanie logo Tax Care (marka rozpoznawalna w całym kraju), zapewnienie profesjonalnej, indywidualnej strony internetowej w Programie Partnerskim.

5. doradcę podatkowego - dedykowany, bezpłatny doradca podatkowy.

6. program lojalnościowy - cenne nagrody dla księgowych.

7. know-how - strategia biznesowa sprawdzona przez już prawie 300 biur księgowych w Polsce.

8. wsparcie finansowe - w zakresie utrzymania płynności finansowej oraz uzyskania kapitału na rozwój biznesu.

Co zapewnia partner

Biuro rachunkowe uczestniczące w programie partnerskim jako partner ma obowiązek zapewnić na własny koszt:

 • biuro w mieście powiatowym (najlepiej powyżej 20 000 mieszkańców),
 • położony na parterze lokal o powierzchni min. 30 m² - własny lub wynajęty,
 • przygotowanie lokalu zgodnie ze standardem Tax Care,
 • wniesienie opłaty wstępnej (1 tys. zł) i wnoszenie comiesięcznej opłaty partnerskiej (wysokość uzależniona od liczby stanowisk w biurze oraz zakresu prowadzonej księgowości).

Oczywiście osoba prowadząca biuro rachunkowe (partner) musi zagwarantować i wykazać spełnienie przez siebie podstawowych warunków prowadzenia takiej działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. niekaralność w zakresie ww. przestępstw (zaświadczenie o niekaralności) i zarejestrowanie i sama rejestracja działalności gospodarczej. Konieczne będzie też posiadanie polisy OC.

Przykładowe zestawienie kosztów – nowe biuro partnerskie Tax Care (źródło: Tax Care) (Tax Care sugeruje wykonanie własnego biznesplanu do konkretnych warunków biznesowych)

Koszt inwestycji po stronie Tax Care (wyposażenie placówki: biurka, krzesła, kanapa, stolik do poczekalni, komputery, systemy IT, kompletna wizualizacja) - Razem: 34 tys. zł

Koszt inwestycji po stronie partnera:

- opłata wstępna 1 tys. zł,
- remont i dostosowanie lokalu do standardów, zapewnienie łącza internetowego: 7 tys. zł,
Razem: 8 tys. zł

Koszty miesięczne (partnera):

- wynajem lokalu: 2 tys. zł,
- media: 500 zł,
- koszty pracownicze: 3 tys. zł,
- opłata miesięczna (uzależniona od liczby stanowisk w biurze oraz zakresu prowadzonej księgowości) 600 zł,
Razem: 6 tys. zł

Spodziewane przychody miesięczne partnera:

- pracownik + właściciel pracujący: ok. 100 podmiotów do obsługi comiesięcznej: 15 tys. zł,
- dodatkowa sprzedaż produktów finansowych: 3 tys. zł,
Razem: 18 tys. zł

Spodziewane dochody miesięczne:

- 18 tys. zł minus 6 tys. zł

Dochód przed opodatkowaniem:
12 tys. zł


Franczyza – kolejny krok w rozwoju sieci partnerskiej

Zarząd Tax Care ocenił, że zainteresowanie modelem partnerskim przerosło ich oczekiwania. Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że dochody biur partnerskich w niedługim czasie podwajają się po przystąpieniu do sieci partnerskiej.

Sukces programu partnerskiego sprawił, że Tax Care idzie dalej i obecnie rozpoczyna wdrażanie pełnej franczyzy. Pierwsze biuro franczyzowe właśnie się otwiera.

Franczyza skierowana jest w pierwszej kolejności do właścicieli już działających biur rachunkowych.

- Przyświeca nam idea konsolidacji rynku oraz rozwój w regionach, w których nas nie ma – deklaruje Grzegorz Grodek, wiceprezes Tax Care.

Franczyza dostępna jest także dla samodzielnych księgowych, którzy chcieliby pod marką Tax Care otworzyć swoje biuro rachunkowe.

W ramach franczyzy Tax Care proponuje swoim partnerom znacznie więcej niż możliwość poszerzenia oferty o produkty finansowe.

Franczyzobiorca dostanie nowoczesne narzędzia usprawniające komunikacje z klientem, jak:

-  internetowy panel księgowy,

- możliwość . korzystania z firmowego systemu w zakresie pełnej księgowości, systemu kadrowego i prawnego,

- dostęp do infolinii prawnej i podatkowej,

- szerszy program szkoleń.

Polecamy: Biuletyn VAT

Tax Care, jako franczyzodawca gwarantuje też właścicielom biur wsparcie marketingowe, lokalne działania promocyjne, wsparcie w zakresie administracji i sprzedaży.

Właściciele biur księgowych zwykle nie maja czasu, by zająć się rozwojem swojego biznesu, ponieważ są pochłonięci obsługą klientów. Przy marżach bliskich zero proc. nie są w stanie zatrudnić kolejnych pracowników, którzy mogliby ich odciążyć – mówi Adam Głos, prezes zarządu Tax Care.

Każdy partner Tax Care (także franczyzobiorca) może korzystać z pomocy dwóch regionalnych menedżerów. Jeden z nich odpowiada za kwestie dotyczące systemu księgowego i m.in. przekazuje informacje o nowych funkcjonalnościach dostępnych dla biura partnerskiego i klientów. Druga osoba zapewnia wsparcie w zakresie produktów finansowych.

Warto wiedzieć, że dotychczasowi partnerzy będą mogli wdrożyć pełną franczyzę ale również będą mogli pozostać, przy dotychczasowych warunkach współpracy.

Artykuł powstał we współpracy z

Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź »
Komplet: Dokumentacja kadrowa 2022 + Kodeks pracy 2022
Komplet: Dokumentacja kadrowa 2022 + Kodeks pracy 2022
Tylko teraz
198,00 zł
268,00
Przejdź do sklepu
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek od spadków i darowizn
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Podatkowi od spadków i darowizn nie podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:
  spadku
  darowizny
  odpłatnego zniesienia współwłasności
  zasiedzenia
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Aplikacja Podatnika KSeF - Ministerstwo Finansów udostępniło wersję produkcyjną
  Ministerstwo Finansów udostępniło 17 maja 2022 r. na podatki.gov.pl wersję produkcyjną Aplikacji Podatnika KSeF. Aplikacja ta umożliwia w szczególności wystawianie i odbieranie faktur z KSeF oraz podgląd faktur.
  Faktoring odwrotny - korzyści, zasady, rozliczenia
  Czym jest faktoring odwrotny (zwany też odwróconym, zakupowym, zamówieniowym, dłużnym, zwrotnym) i kiedy warto z niego skorzystać? Co można sfinansować faktoringiem odwrotnym? Jakie są główne korzyści faktoringu odwróconego?
  ING: prognozy wzrostu PKB bardziej optymistyczne niż publikuje KE
  Nasze prognozy wzrostu gospodarczego na najbliższe lata są nieco bardziej optymistyczne od prognoz Komisji Europejskiej - wskazali analitycy ING Banku Śląskiego, odnosząc się do poniedziałkowej publikacji KE
  Inspekcja Handlowa i straże gminne będą nakładać mandaty za wykroczenia skarbowe
  Inspekcja Handlowa i straże gminne uzyskają uprawnienia do prowadzenia postępowań mandatowych w sprawach o wybrane wykroczenia skarbowe. Tak zakłada projekt nowelizacji Kodeksu karnego skarbowego opublikowany 17 maja 2022 r.
  Wkrótce program „Mieszkanie bez wkładu własnego”
  Program "Mieszkanie bez wkładu własnego" rusza 26 maja tego roku - powiedziała na wtorkowej konferencji prasowej minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Dodał, że jest on skierowany dla osób bez mieszkania i rodzin chcących kupić większe mieszkanie.
  Polski Ład: Wiecej skarg do WSA na indywidualne interpretacje podatkowe. Wzrost na poziomie 34%
  W pierwszych trzech miesiącach 2022 roku do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych w całym kraju wpłynęło o przeszło 34% więcej skarg na indywidualne interpretacje podatkowe niż było to w analogicznym okresie ubiegłego roku. Najwięcej z nich było związanych z podatkiem VAT, a tylko nieznacznie mniej dotyczyło obszaru PIT. Komentujący dane eksperci z branży podatkowej prognozują, że w kolejnych kwartałach tego roku podatnicy zintensyfikują swoje działania, przede wszystkim ze względu na Polski Ład
  Ile zarabiają pracownicy ZUS?
  W odpowiedzi z 16 maja 2022 r. na interpelację poselską, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Stanisław Szwed (po uzyskaniu stosownych wyjaśnień od Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych) udzielił informacji w sprawie wynagrodzeń pracowników ZUS. Jakie jest przeciętne wynagrodzenie pracowników ZUS? Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy (ZUZP) pracowników ZUS-u zakłada waloryzację wynagrodzeń "o co najmniej 1% powyżej wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych z roku poprzedniego".
  Kredyty hipoteczne 2022 - zdolność kredytowa, raty, marża w II połowie maja
  W maju 2022 roku przeciętna marża kredytów mieszkaniowych (hipotecznych) osiągnęła poziom najniższy od kilku lat. Mimo to nadal rośnie oprocentowanie kredytów. Czy zdolność kredytowa jeszcze spadnie?
  Składka zdrowotna osób powołanych do pełnienia funkcji (np. prokurentów, członków zarządu) – zmiany od 1 lipca 2022 r.
  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o PIT oraz niektórych innych ustaw (tzw. Polski Ład 2.0), który został 11 maja uchwalony przez Sejm i trafił do prac legislacyjnych w Senacie przewiduje istotne zmiany w ustawie z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Jakie zmiany w zakresie składki zdrowotnej osób powołanych do pełnienia funkcji (np. członków zarządów spółek, prokurentów) wprowadzi ta nowelizacja?
  WIRD zamiast WIBOR-u. O ile spadnie oprocentowanie kredytów?
  18 maja 2022 r. GPW Benchmark (spółka należąca do Giełdy Papierów Wartościowych) ma przedstawić szczegóły dotyczące Warszawskiego Indeksu Rynku Depozytowego (WIRD), który zamiast WIBOR–u będzie podstawą do wyliczania rat kredytów. W rozmowie z Dziennikiem Gazetą Prawną szef warszawskiej giełdy Marek Dietl ujawnia, że nowy wskaźnik może być niższy od stosowanych teraz aż o 1,5–2 pkt proc. (WIBOR 3-miesięczny wynosi 6,4 proc.).
  NBP: w kwietniu inflacja bazowa wyniosła 7,7 proc.
  W kwietniu inflacja bazowa, liczona po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 7,7 proc. r/r – podał NBP w poniedziałkowym komunikacie
  Kiedy kasa online powinna być połączona z Internetem, gdy usługa jest wykonywana w domu klienta?
  Świadczę usługi informatyczne oraz serwisowe sprzętu komputerowego (drukarki, laptopy, skanery, komputery stacjonarne, składanie komputerów). Wykonuję je głównie na rzecz osób prywatnych. W związku z tym, że usługi świadczę przeważnie stacjonarnie w domu klienta, posiadam przenośną kasę online. Klienci nie odwiedzają mnie w mojej siedzibie (brak stałych godzin pracy). Pierwszy kontakt odbywa się na telefon lub e-mail, a zapłata po wykonaniu usługi. Czy w sytuacji gdy nie mam żadnego zlecenia (bywa tak nawet kilka dni), kasę online muszę mieć cały czas włączoną i połączoną z Internetem?
  Obowiązkowe eFaktury od 2023 roku – na co należy się przygotować?
  Komisja Europejska wyraziła Polsce zgodę na obowiązkowe powszechne stosowanie Krajowego Systemu eFaktur (KSeF). W konsekwencji, zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów, czeka nas rewolucja w fakturowaniu polegająca na zastąpieniu dotychczasowych papierowych faktur eFakturami, czyli fakturami ustrukturyzowanymi.
  Pełne odliczenie VAT od samochodów. Zapisy regulaminu użytkowania pojazdów w firmie
  Naczelny Sąd Administracyjny w wydanym 21 października 2021 r. wyroku (sygn. akt I FSK 1695/21) uznał, że podatnik, który w regulaminie określił zasady korzystania z pojazdów do celów służbowych wraz z karami za ich nieprzestrzeganie, wykluczającymi ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą, oraz zapewnił kontrolę przestrzegania tych zasad, może odliczać pełny VAT od wydatków samochodowych. Niestety, odmienne stanowisko prezentują organy podatkowe. Ich zdaniem określenie kar za nieprzestrzeganie zasad użytkowania pojazdu oznacza, że podatnik przewiduje możliwość złamania zasad. Dlatego nie może odliczać pełnego VAT.
  Komisja Europejska podwyższa prognozy dla inflacji w Polsce w 2022 r. i 2023 r.
  Komisja Europejska prognozuje, że inflacja w Polsce w 2022 r. wyniesie 11,6 proc., a w 2023 r. spadnie do 7,3 proc. Wcześniejsze, lutowe prognozy mówiły odpowiednio o 6,8 proc. i 3,8 proc.
  Komisja Europejska obniżyła prognozę wzrostu PKB Polski w 2022 r. i 2023 r.
  Komisja Europejska obniżyła w poniedziałek prognozę wzrostu PKB Polski w 2022 r. z 5,5 proc. do 3,7 proc. Jeszcze w lutym prognozowała, że w 2023 r. polski PKB wzrośnie o 4,2 proc. Obecne szacunki KE to 3 proc. Jak wskazuje, głównym powodem jest inwazja Rosji na Ukrainę.
  Program wsparcia kredytobiorców - w poniedziałek Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów zajmie się projektem
  W poniedziałek Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów a następnie Stały Komitet RM będą omawiały uwagi zgłoszone podczas konsultacji do programu wsparcia kredytobiorców; we wtorek projektem zajmie się Rada Ministrów - powiedział PAP rzecznik rządu Piotr Müller.
  Grupa VAT od 2023 roku? Podatek naliczony w grupie VAT – problemy sporne
  Przepisy dotyczące grupy VAT, które miały wejść w życie z dniem 1 lipca 2022 r. będą najprawdopodobniej obowiązywać dopiero od początku 2023 roku. Projekt „nowelizacji nowelizacji”, w tej sprawie został uchwalony przez Sejm i czeka uchwały Senatu. Profesor Witold Modzelewski wskazuje na najważniejsze problemy jakie mogą się pojawić podczas funkcjonowania grup VAT, w tym zwłaszcza na kwestię prawo do odliczenia podatku naliczonego.
  Jak sprawdzić czy akcyza za samochód została zapłacona?
  Znając numer VIN pojazdu, można na PUESC (Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych Krajowej Administracji Skarbowej) sprawdzić, czy zostały dopełnione: (1) formalności podatkowe w zakresie akcyzy – jeżeli samochód został przywieziony do kraju z innego państwa Unii Europejskiej lub zakupiony na terytorium kraju; (2) formalności celne oraz podatkowe w zakresie podatku VAT i akcyzy – jeżeli samochód został przywieziony do kraju spoza Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy. Usługa ta jest bezpłatna.
  Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania - 137 postępowań, 49 decyzji wymiarowych od 2016 roku
  „Według danych na koniec I kw. 2022 r. Szef KAS wszczął od początku działania tej procedury, czyli od 15 lipca 2016 r., 137 postępowań przeciwko unikaniu opodatkowania w pierwszej instancji, z czego w I kwartale 2022 r. – 18 postępowań. W pierwszej instancji sfinalizowanych zostało już 49 postępowań, w tym 29 zakończyło się już również rozstrzygnięciem drugiej instancji” – powiedział PAP zastępca dyrektora Departamentu Kluczowych Podmiotów w MF Dariusz Zasada.
  PIE: wojna i susza w Europie oznaczają jeszcze wyższą inflację
  W następstwie rosyjskiej agresji i suszy w Europie ceny żywności po wakacjach mogą być wyższe o prawie 20 proc. względem ubiegłego roku; wzrost cen żywności będzie dalej przyspieszać inflację – podano w piątkowym komentarzu Polskiego Instytutu Ekonomicznego
  Wakacje kredytowe raz na kwartał - żaden bank nie odmówi
  Rozwiązanie, które proponujemy, gwarantuje, że żaden bank nie odmówi kredytobiorcy wakacji kredytowych raz na kwartał do końca 2023 r., bank nie naliczy też za wakacje żadnej opłaty - podkreślił w opublikowanym w piątek 13 maja 2022 r. podcaście premier Mateusz Morawiecki.
  Nowe terminy składania zeznań rocznych w 2023 r. po Polskim Ładzie
  W 2023 r. zeznania PIT-28 oraz PIT-28S za 2022 r. można będzie złożyć najpóźniej 2 maja 2023 r. (30 kwietnia 2023 r. przypada w niedzielę). Zeznań tych nie będzie się już składało w terminie do końca lutego 2023 r.
  ING: inflacja może osiągnąć 15% w 2022 r.
  Dane GUS wskazują na rosnące ryzyko nakręcania pętli inflacyjnej i odkotwiczenia oczekiwań inflacyjnych. W 4 kwartale br. inflacja może wzrosnąć w okolice 15 proc. rdr. Dwucyfrowy wzrost cen także w 2023 to prawdopodobny scenariusz - przekazało w piątek ING.
  Nowe rodzaje obligacji skarbowych w oparciu o stopy procentowe NBP
  Są pierwsze oznaki stabilizacji na polskim rynku - ocenił w piątek prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys. Na horyzoncie nowe rodzaje obligacji skarbowych