Kategorie

Zawód ten sam, ale nie taki sam - międzynarodowe dyskusje o zawodzie księgowego

Zawód ten sam, ale nie taki sam - międzynarodowe dyskusje o zawodzie księgowego
Zawód ten sam, ale nie taki sam - międzynarodowe dyskusje o zawodzie księgowego
ShutterStock
Stan zawodu księgowego oraz wspieranie go przez organizacje zawodowe - jak to wygląda poza granicami Polski? Przedstawiciele Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz zagranicznych organizacji księgowych omawiali podczas międzynarodowej konferencji „Przyszłość zawodu księgowego” w Wieliczce, m.in. wyzwania stojące przed osobami zawodowo związanymi z rachunkowością w obliczu globalnych przemian.

„Zastanawianie się nad perspektywą rozwoju naszego zawodu jest aktualne i niezmiernie ważne dla każdej organizacji zawodowej, zrzeszającej osoby zajmujące się profesjonalnie rachunkowością - powiedział Franciszek Wala, prezes Zarządu Głównego SKwP. - Pragniemy poddać rozważaniu przewidywane zmiany zawodu - zarówno w różnych aspektach merytorycznych, w tym wiedzy, umiejętności, etyki, jak i w bliższej i dalszej perspektywie czasowej, chociaż w tym drugim obszarze niełatwo o prognozowanie, gdyż wielka jest dynamika zmian w otoczeniu” - dodał oraz podkreślił, że Stowarzyszenie dziś, rok po 2. Kongresie Polskiej Rachunkowości, powracając do „tej istotnej dla zawodu problematyki, posiada więcej informacji oraz jest bogatsze w bieżące doświadczenia”.

Prof. dr hab. Aldona Kamela-Sowińska, członek Zarządu Głównego SKwP, przewodnicząca Komisji ds. współpracy z zagranicą, otwierając panel międzynarodowy, mówiła, że dzisiaj Stowarzyszenie Księgowych w Polsce może cieszyć się pierwszymi owocami drzewa współpracy międzynarodowej, które organizacja „posadziła rok temu”. Podkreśliła, że czerwcowe spotkanie w Wieliczce jest pierwszą konferencją w skali międzynarodowej po ubiegłorocznym podpisaniu przez sygnatariuszy porozumienia o współpracy podczas 2. Kongresu Polskiej Rachunkowości. Sygnowane przez osiem organizacji porozumienie ma charakter otwarty dla innych organizacji księgowych na świecie.

„Naszą misją jest, by jednoczyć, informować i wspierać księgowych. Jak mamy to robić? Poprzez dzielenie się wiedzą, więc w Estonii co tydzień odbywa się bardzo wiele różnych seminariów i szkoleń” - mówił Margus Tammeraja, prezes zarządu Stowarzyszenia Estońskich Księgowych (AEA), prezentując sytuację księgowych w swoim kraju. Powiedział również, że w zakresie regulacji księgowości Estonia „ma dość dużo swobody”. „Nie ma bezpośredniej regulacji naszego zawodu i nie ma też obowiązkowych wymogów kwalifikacyjnych. Jeśli chodzi o formalną odpowiedzialność księgowego, to jest bardzo ograniczona, dlatego że pełną odpowiedzialność ponoszą właściciele spółki i zarząd spółki”.

„Zapewnienie jakości to coś, w czym przygotowujemy wytyczne dla branży księgowej” - podkreślił Margus Tammeraja. Jak mówił, w Estonii stworzono nowy komitet spółek rachunkowych, a księgowi współpracują z ministerstwem finansów, żeby stworzyć ramy prawne dla spółek zapewniających usługi rachunkowe. „Celem jest, aby jakość usług księgowych dla przedsiębiorców była naprawdę wysoka” - zaznaczył.

„Zakładamy, że wszystkie dane elektroniczne, wymieniane pomiędzy systemami elektronicznymi, są w 100% wiarygodne i prawidłowe, w tym celu istnieją pewne standardy, które należy wdrożyć i te standardy powinny być międzynarodowe w swoim charakterze” - zauważył. Dlatego, jak podkreślił, bardzo mocno wspierali XBRL - język rozszerzonego raportowania w biznesie. W Estonii ze względu na jej wielkość (Estonia liczy ok. 1,3 mln mieszkańców) jest łatwiej eksperymentować z cyfryzacją czynności wykonywanych przez księgowych. „Jesteśmy w stanie być bardziej elastyczni i podejmować większe ryzyko” - podsumował. Przypomniał również o zeszłorocznym poważnym problemie związanym z dowodami osobistymi - każdy Estończyk, który otrzymał dowód w ciągu ostatnich 5 lat, musiał go w krótkim okresie wymienić. „Ten problem rozwiązano w ciągu 3 miesięcy, co świadczy o szybkości działań podejmowanych w naszym kraju” - dodał.

Na Litwie zawód księgowego nie jest regulowany, nie ma wymogów dotyczących wykształcenia, kryteriów zawodowych ani etyki. „Tak naprawdę każdy może pracować w zawodzie, nie ma żadnych ograniczeń i wymagań” - powiedziała Laimute Vovierene, prezes Związku Stowarzyszeń Księgowych (AAA) na Litwie podczas swojego wystąpienia. Dodała, że ustawa o księgowości wprowadza koncepcję „księgowego profesjonalisty”, który odpowiednie kompetencje do wykonywania zawodu może nabyć w wielu prywatnych firmach specjalizujących się w przygotowaniach do pracy w księgowości.

Polecamy: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – nowe procedury

Laimute Vovierene wskazała na wiele innowacji na Litwie, związanych z robotyzacją księgowości i księgowych „aby księgowy mógł pracować w chmurze”. „Korzystanie z chmury będzie kontrolowane przez centralnego administratora podatkowego” - dodała i wyliczyła systemy funkcjonujące w obrębie litewskiej księgowości: „i.SAF, który rejestruje wszystkie otrzymane faktury oraz system i.VAZ, który reguluje otrzymanie takich faktur”. „To system, w którym małe przedsiębiorstwa mogą prowadzić księgowość” - zaznaczyła.

W kontekście największych problemów, przed którymi staje na Litwie księgowy, wskazała w pierwszej kolejności zmieniające się wciąż przepisy, dotyczące rachunkowości i podatków. „W ostatnich latach bardzo często ulegają zmianom, które odnoszą się do deklaracji dotyczących dochodów, zysków i VAT. Nie ma ustalonego systemu wymagań” - zaznaczyła prezes z Litwy. „Nowe systemy są stale wdrażane i różnią się swoimi celami i instrukcjami wypełniania”. Zwróciła przy tym uwagę, że księgowość elektroniczna na Litwie została wprowadzona na przełomie ostatnich 3 lat.

Kolejną problematyczną kwestię dla księgowych na Litwie stanowi interpretacja prawa przez służby podatkowe. „Bardzo często jest to sprzeczne z wymogami Unii Europejskiej. Poza tym wyjaśnienia nie mają mocy prawnej. Dlatego nie ma jasności prawnej w ustawodawstwie, a co za tym idzie - również w rachunkowości” - podsumowała.

Reklama

W Niemczech zawód księgowego jest prawnie uregulowany, istnieją określone wymagania dotyczące kwalifikacji. Kandydaci muszą zdać egzamin, po którym doradcę podatkowego formalnie mianuje odpowiednia lokalna izba doradców podatkowych. „Doradca podatkowy” jest tytułem podlegającym ochronie prawnej, a świadczenie usług doradztwa podatkowego stanowi działalność zastrzeżoną. „Chodzi o to, żeby nie można było samodzielnie mianować się takim doradcą” - wyjaśnił prof. Axel Pestke, sekretarz generalny Niemieckiego Stowarzyszenia Doradców Podatkowych (DStV). Jak podkreślił, głównymi problemami niemieckich księgowych są przede wszystkim cyfryzacja oraz rekrutacja młodych profesjonalistów.

„W ciągu ostatnich 30 lat w Niemczech wszystkie kwestie informatyczne były rozwiązywane wewnątrz firmy” - powiedział, co ocenił jako „zbyt wolne i zbyt staroświeckie”. „Okazuje się, że w innych krajach odbywa się to szybciej”. Zaznaczył, że Niemcy posiadają własnych dostawców rozwiązań informatycznych, ale „to wszystko zmienia się bardzo powoli”. Pewne rozwiązania są opracowywane, ale zauważył, że w przeciwieństwie do Estonii Niemcy są państwem federalnym, który posiada 16 regionów i każdy z nich ma własne zdanie na temat tego, jak kwestie informatyczne mają być zorganizowane. Jak zapewnił prof. Axel Pestke, „Niemcy dostrzegają rosnący wpływ sztucznej inteligencji, dlatego starają się wyszukiwać rozwiązania, uczyć się i oczywiście brać przykład z innych krajów”.


Drugie wyzwanie, przed którym stoi niemiecka księgowość, to rekrutacja młodych profesjonalistów. „Do tej pory liczba doradców podatkowych rosła, ale obecnie już tego niestety nie dostrzegamy” - mówił sekretarz generalny DStV. Według przedstawionych przez niego danych wynika, iż „w tym momencie ta krzywa się wypłaszacza albo wręcz maleje”. Zdaniem prof. Pestke dzieje się tak m.in. ze względu na to, że egzamin na doradcę podatkowego jest bardzo trudny. „Nie zdaje go 70% osób, a 30% zdawalność to dla młodych ludzi nie jest atrakcyjna perspektywa” - zauważył. „Po drugie, jest to bardzo ciężka praca, czasem wielogodzinna, a tym młodzi ludzie już nie są zainteresowani”. „Staramy się ten zawód jakoś uatrakcyjnić, dlatego zastanawiamy się, czy w dalszym ciągu egzamin jest odpowiednim narzędziem potrzebnym później do pracy. Nie chodzi o to, żeby drogę do zawodu ułatwić, ale zależy nam, aby skupić się na tym, co jest naprawdę ważne dla profesjonalizmu w tej branży” - podsumował.

W Republice Serbskiej prawa do wykonywania usług księgowych na rzecz osób trzecich reguluje Ustawa o rachunkowości i audycie Republiki Serbskiej. „Osoba prawna i przedsiębiorca określają konieczny poziom wykształcenia, doświadczenie zawodowe i inne wymagania dla osoby, która dla nich prowadzi księgowość i sporządza sprawozdania finansowe” - powiedział Sinisa Mutic - partner ds. kontroli jakości ze Stowarzyszenia Księgowych i Audytorów Republiki Serbskiej (AAARS).

Ustawa o rachunkowości i audycie Republiki Serbskiej przyznała AAARS uprawnienia do kształcenia specjalistów w zakresie rachunkowości i audytu oraz wydawania certyfikatów dla wszystkich kwalifikacji, w tym uprawnienia do wydawania licencji technikom księgowym i certyfikowanym księgowym. Jak mówił przedstawiciel serbskiej organizacji, „stowarzyszenie zawodowe określone w tej ustawie, zgodnie z międzynarodowymi standardami edukacyjnymi, wdraża unikatowy program nabywania kwalifikacji i tytułów w dziedzinie rachunkowości i audytu, a także innych powiązanych tytułów zawodowych w Republice Serbskiej”.

W odpowiedzi na zwiększającą się rolę cyfryzacji zawodu księgowego reprezentant Republiki Serbskiej podkreślił, że „aby przygotować członków Stowarzyszenia do zmieniających się funkcji zawodu księgowego w obszarze biznesu i technologii informacji, zawarli umowę z lokalną firmą informatyczną, która będzie przeprowadzać szkolenia”. Według niego maszyny nie zastąpią w przyszłości księgowego, ale najważniejsze problemy, na które wskazał, w związku z wykonywaniem zawodu księgowego w Republice Serbskiej, to zachowanie etyczne, jakość wykonywanych usług oraz opłaty związane z prowadzeniem księgowości i audytem. Zgodnie z Ustawą o rachunkowości i audycie Republiki Serbskiej zastosowanie obligatoryjne ma Kodeks Etyki dla Zawodowych Księgowych i nie ma żadnych dodatkowych wymagań etycznych dotyczących zawodu w aktach prawnych.

Na Ukrainie największym wyzwaniem obecnie staje się opracowanie metodologii i podręcznika przekształcania sprawozdań finansowych sporządzanych według krajowych standardów rachunkowości na sprawozdania finansowe sporządzane według międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej (MSSF), w celu pomocy przejścia z krajowych standardów rachunkowości do międzynarodowych standardów rachunkowości. „To jest w tym roku bardzo ważne, dlatego że bardzo wiele nowych podmiotów zostanie objęte obowiązkiem sporządzania sprawozdań zgodnie z MSSF” - powiedział Oleksander Blotner (UFPAA).

Jak zaznaczył, na Ukrainie istnieje „nowy” sektor spółek, który musi stosować MSSF, a są to niewielkie spółki, które np. wydobywają zasoby naturalne. „To rodzi bardzo wiele pytań, bo księgowi pracujący z bardzo małymi spółkami zawsze myśleli dotąd o podatkach, a tu nagle muszą znać i stosować międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej”.

„W Polsce mieliśmy duże przedsiębiorstwa państwowe w czasach komunizmu, które skupiały księgowych. Potem przyszło zachłyśnięcie się gospodarką rynkową i weszły biura rachunkowe i na tym rynku bardzo dobrze sobie radzą, ok. 50% księgowych jest tam zlokalizowanych. Teraz wchodzą nowe technologie i zupełna nowość - rynek outsourcing’ u usług księgowych” - wyliczył dr Łukasz Górka, skarbnik Zarządu Głównego, prezes zarządu SKwP O/O w Krakowie, podsumowując wystąpienia międzynarodowych prelegentów dodając, że „wszystko jest do nauczenia”.

„Nowe wyzwania w postaci plików kontrolnych czy raportowania elektronicznego do organów władzy wszystkim nam wychodzi” - zauważył Łukasz Górka oraz dodał, że „księgowi nie powinni obawiać się w żadnym wypadku zagrożenia ze strony robotów”. „Zmienią naszą pracę na pewno, ale jej nie zabiorą” - dodał. „Myślę, że ułatwią ją i w końcu będziemy mogli skupić się na rzeczach istotnych - na prawdziwej księgowości, a nie na aspektach technicznych” - podsumował.

„Zawód księgowego różni się w poszczególnych krajach, ponieważ różne są uwarunkowania, różne usytuowania prawne, normatywne oraz różne zwyczaje wykonywania tego zawodu i jak się okazuje - różny stopień zaawansowania w technologie informacyjne” - powiedział prezes Franciszek Wala, kończąc międzynarodową debatę oraz zapewnił, iż każdy głos z zewnątrz wzbogaca wiedzę Stowarzyszenia oraz „jest niezmiernie pożyteczny w dalszym odpowiednim jego funkcjonowaniu”.

Międzynarodowa sesja „Stan zawodu księgowego i jego wspieranie przez organizacje zawodowe w krajach uczestników konferencji” rozpoczęła obrady konferencji „Przyszłość zawodu księgowego” zorganizowanej przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce w dniach 4-5 czerwca 2018 r. w Wieliczce.

Źródło informacji: Centrum Prasowe PAP

Chcesz dowiedzieć się więcej, skorzystaj z naszego programu
INFORLEX Plan kont dla firm – program
INFORLEX Plan kont dla firm – program
Tylko teraz
Źródło: PAP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  24 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS)

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Ministerstwo Finansów przypomina o możliwości rejestracji w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Jak to zrobić?

  Umorzenie subwencji PFR - ujęcie w księgach rachunkowych

  Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że umorzenie subwencji finansowej (z Tarczy Finansowej PFR), które nastąpiło w 2021 roku powinno zostać ujęte w księgach rachunkowych roku, w którym nastąpiło to umorzenie. Zaniechanie poboru podatku ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych przez beneficjentów wsparcia począwszy od 1 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

  Ceny benzyny w 2021 roku będą nadal rosły. Kiedy 6 zł za litr?

  Ceny benzyny. Zdaniem analityków e-petrol, sytuacja cenowa na rynku paliw w Polsce cały czas nie daje kierowcom podstaw do optymizmu. Według nich, spadek cen paliw w rafineriach w tym tygodniu nie zwiastuje dalszych obniżek i jednocześnie jest zbyt mały, by pokazał się w cenach paliw na stacjach.

  Nadgodziny kierowców - jak obliczyć prawidłowo?

  Nadgodziny kierowców - jak obliczyć? Państwowa Inspekcja Pracy wyjątkowo polubiła się z branżą transportową i tematem nadgodzin. Dlaczego? Dlatego, że praca „za kółkiem” i nadgodziny są tak samo nierozłączne jak bajkowy Bolek i Lolek czy też filmowy Flip i Flap. Dlatego nie ma się co dziwić inspektorom, którzy pierwsze co biorą pod lupę, w przypadku firmy transportowej, to rozliczenia godzinowe.

  Dochody z pracy za granicą – gdzie trzeba płacić podatek dochodowy (PIT)?

  Dochody z pracy za granicą a podatek. Miejsce zamieszkania osoby fizycznej wpływa na ustalenie czy podlega ona nieograniczonemu, czy ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Trzeba podkreślić, że jeśli podatnik będzie miał stałe miejsce zamieszkania za granicą, to w Polsce będzie płacił podatek tylko od dochodów (przychodów) uzyskanych w danym roku podatkowym w Polsce.

  Płaca minimalna w 2022 roku wyniesie 3 tys. zł

  Płaca minimalna w 2022 roku. Od 1 stycznia 2022 r. minimalne wynagrodzenie za pracę (tzw. najniższa krajowa) ma wynosić 3 tys. zł, a minimalna stawka godzinowa ma być na poziomie 19,60 zł - zakłada projekt rozporządzenia Rady Ministrów.

  VAT e-commerce - rewolucja w handlu elektronicznym

  VAT e-commerce. Na pewno każdemu z nas zdarza się zamówić coś przez Internet. Z punktu widzenia konsumenta nie jest to nic trudnego – dodajemy produkt do koszyka, płacimy za niego i po jakimś czasie zamówienie dostarcza kurier we wskazane miejsce. Sprawa wygląda jednak zgoła inaczej z punktu widzenia przedsiębiorcy zajmującego się e-handlem. Zwłaszcza z podatkowego punktu widzenia rozliczenie tego rodzaju sprzedaży może być dość problematyczne. Dodatkowo do końca czerwca unijni sprzedawcy internetowi mogli być w nieco gorszej sytuacji niż ich konkurencja z USA czy Chin, która nie zawsze dbała o odprowadzenie podatku VAT. Między innymi z tych powodów 1 lipca 2021 r. w całej Unii Europejskiej weszły w życie przepisy podatkowe wprowadzające szereg zmian dotyczących handlu elektronicznego i importu tzw. małych przesyłek do Unii Europejskiej.

  Paczki spoza UE - zasady i koszty obsługi zgłoszeń celno-podatkowych od 1 lipca 2021 r.

  Paczki spoza UE - cło i podatki. Od 1 lipca 2021 r. na terenie całej Unii Europejskiej (także w Polsce) weszły w życie nowe przepisy (tzw. pakiet VAT e-commerce) dotyczące składania zgłoszeń celnych oraz poboru podatku VAT przez operatorów pocztowych. Od tego dnia każdy odbiorca towarów pochodzących spoza Unii Europejskiej (np. z Chin) jest zobowiązany do zapłaty należności celno-podatkowych. Obsługą tego procesu, z pewnymi wyjątkami, zajmuje się Poczta Polska, która przejęła obsługę celną przesyłek spoza UE, stając się podmiotem dokonującym zgłoszeń celnych działającym na rzecz odbiorcy przesyłki, czyli tzw. przedstawicielem pośrednim. Oznacza to, że pocztowcy mogą dokonać zgłoszenia celnego za klienta sprowadzającego towary ze sklepów internetowych np. w Azji.

  Rejestracja w e-TOLL - konieczna przed 30 września

  Rejestracja w e-TOLL. Do 30 września 2021 r. obowiązuje okres przejściowy, w którym funkcjonują dwa systemy – e-TOLL i viaTOLL. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa zachęcają przewoźników do szybkiej zmiany viaTOLL na e-TOLL i nie zostawiania tego na ostatni moment. Oprócz ulgi na zakup urządzeń OBU/ZSL, MF i KAS przygotowały pakiet kolejnych ułatwień dla przewoźników.

  Telewizor w kosztach podatkowych firmy

  Telewizor w kosztach firmy. Wydatek na zakup telewizora (używanego jako duży ekran komputerowy do wideokonferencji i sądowych rozpraw on-line) może zaliczyć do kosztów podatkowych przedsiębiorca (prawnik), który częściowo świadczy swoje usługi zdalnie ze swojego mieszkania. Jeżeli cena zakupu nie przekracza 10 tys. zł, to wydatek ten jest kosztem uzyskania przychodów w miesiącu oddania telewizora do używania. Natomiast nie może być kosztem telewizor, jeżeli nie będzie wykorzystywany dla celów prowadzonej działalności gospodarczej i służyć będzie celom osobistym podatnika.

  Kiedy przedsiębiorca nie musi tworzyć PPK?

  Kiedy przedsiębiorca nie musi tworzyć PPK? Z dniem 1 stycznia 2021 r. przepisy Ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych – dalej ustawa o PPK, objęły ostatnią grupę pracodawców. Tym samym wszystkie podmioty, które zatrudniają choćby jedną osobę są zobowiązane wdrożyć PPK w swoim zakładzie pracy. Warto przy tym pamiętać, że definicja osoby zatrudnionej na gruncie wspomnianej ustawy obejmuje nie tylko pracowników (zatrudnionych na podstawie umowy o pracę), ale m.in. także osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia (lub innej o świadczenie usług), jeżeli z tego tytułu podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Niski próg ilościowy – wystarczy zatrudnianie jednej osoby – w połączeniu z szeroką definicją osoby zatrudnionej, ma urzeczywistniać jedną z nadrzędnych cech programu, tj. powszechność PPK. Powstaje pytanie, czy nie ma wyjątków od tak ustanowionej zasady?

  System podatkowy w Wielkiej Brytanii - rodzaje podatków, stawki, główne zasady

  System podatkowy w Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania znana jest w świecie jako jurysdykcja przyjazna dla biznesu. Czy na ten wizerunek wpływa tamtejszy system podatkowy? Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące podatków w Zjednoczonym Królestwie, które pozwolą rozstrzygnąć, czy to właśnie one są najważniejszym czynnikiem przyciągającym tam przedsiębiorców z wielu krajów, w tym z Polski.

  Czy odprawy z tytułu zwolnień grupowych są opodatkowane PIT?

  Odprawy z tytułu zwolnień grupowych a PIT. Zwolnienie z pracy jest trudnym momentem dla pracownika. Emocjonalnie może nie mieć tutaj znaczenia, czy następuje ono z przyczyn prawa pracy, cywilnych, czy innych. W zakresie konsekwencji podatkowych, może to mieć jednak znaczenie zasadnicze. Podstawa wypłaty odprawy oraz jej ocena i charakter odszkodowawczy lub zadośćuczynienia, mogą bowiem wpływać wprost na obowiązki podatkowe, w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

  Rezygnacja ze zwolnienia z VAT przy sprzedaży nieruchomości w akcie notarialnym

  Podatnik korzystający ze zwolnienia z VAT przy dostawie nieruchomości, która jest sprzedawana 2 lata po pierwszym zasiedleniu, może zastosować zwolnienie lub z niego zrezygnować. Obecnie zawiadomienie o rezygnacji ze zwolnienia należy złożyć do urzędu przed dokonaniem dostawy. Od 1 października 2021 r. w ramach pakietu SLIM VAT 2 zostanie wprowadzona zmiana, która umożliwi rezygnację ze zwolnienia poprzez oświadczenie w akcie notarialnym. Jest to reakcja na dość wyraźny sygnał płynący z orzecznictwa sądów administracyjnych, które już obecnie uznają takie oświadczenia za skuteczne.

  Faktura korygująca "in minus" dokumentująca zwrot towarów - rozliczenie VAT kupującego

  Jak rozliczyć fakturę korygującą "in minus", jeśli uzgodnienia i zwrot towaru nastąpiły w maju 2021 r. (reklamacja), natomiast w czerwcu 2021 r. podatnik otrzymał fakturę korygującą (faktura wystawiona 2 czerwca 2021 r.)? Kontrahent wyjaśnił, iż nie ma możliwości poprawienia tego błędu. Czy fakturę korygującą należy ująć w rozliczeniu VAT za czerwiec 2021 r.?

  Nowe, kwartalne deklaracje akcyzowe - kto będzie je składał za III kwartał 2021 roku?

  Kwartalne deklaracje akcyzowe. Od rozliczenia za III kwartał 2021 r. podatnicy dokonujący obrotu niektórymi wyrobami zwolnionymi z akcyzy lub opodatkowanymi stawką zerową albo zużywający te wyroby będą składać w formie elektronicznej nowe deklaracje kwartalne AKC-KZ. Natomiast wewnątrzwspólnotowe nabycie wyrobów opodatkowanych stawką zerową trzeba wykazać w deklaracji AKC-UAKZ. Są to nowe obowiązki.

  JPK_VAT, GTU, oznaczenia transakcji - co się zmieniło od 1 lipca 2021 r.

  JPK_VAT, GTU, oznaczenia transakcji. Od 1 lipca 2021 r. zmieniły się zasady prowadzenia ewidencji VAT, oznaczania sprzedaży kodami GTU oraz stosowania oznaczeń niektórych transakcji. Oznacza to, że już w rozliczeniu za lipiec 2021 r. podatnik musi przygotować plik JPK_VAT zgodnie z nowymi zasadami.

  VAT od usług finansowych - planowane zmiany od 2022 roku

  VAT od usług finansowych. Na stronie Ministerstwa Finansów opublikowano skierowany do prekonsultacji projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (w tym ustawy o VAT), stanowiący część podatkowego pakietu Polskiego Ładu.

  Korekta VAT w ramach ulgi na złe długi po wyroku TSUE – jak to zrobić?

  Korekta VAT w ramach ulgi na złe długi. Nieuregulowanie przez kontrahenta należności wynikającej z faktury w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności uprawnia wierzyciela do skorygowania podstawy opodatkowania oraz kwoty VAT należnego. Dłużnik jest wówczas obowiązany do odpowiedniej korekty podatku naliczonego odliczonego na podstawie nieopłaconej faktury. Wyrok TSUE zakwestionował polskie przepisy, co oznacza, że nie musimy stosować warunków ustawowych. Od 1 października 2021 r. w ramach pakietu SLIM VAT 2 zostaną wprowadzone zmiany w tym zakresie.

  Usługi budowlane a kasa fiskalna

  Usługi budowlane a kasa fiskalna. Prowadzę firmę budowlaną. Świadczę usługi dla osób prywatnych i firm. Czy muszę stosować kasę fiskalną, jeżeli całą sprzedaż dokumentuję fakturami?

  Jak znaleźć rachunek bankowy? Centralna informacja o rachunkach

  Jak uzyskać informację o rachunkach bankowych (także o rachunkach w SKOK-ach) osób zmarłych (np. spadkodawców), „zapomnianych” rachunkach osób fizycznych oraz rachunkach osób wskazanych przez sąd, komornika, policję lub inne uprawnione organy? Można w tym celu skorzystać z Centralnej informacji o rachunkach. Jak to zrobić?

  Paragony fiskalne - dlaczego warto je brać?

  Paragony fiskalne. Pod hasłem „Weź paragon” rusza coroczna, ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna Ministerstwa Finansów. Akcja ma uświadomić Polakom znaczenie brania i wydawania paragonu fiskalnego. Kampania będzie prowadzona do końca sierpnia 2021 roku. Ministerstwo Finansów tłumaczy m.in. jak wygląda prawidłowy paragon i jak rozpoznać błędny.

  Czy warto inwestować w obligacje w 2021 roku?

  Opłacalność obligacji w 2021 roku. Boom na obligacje niezmiennie przybiera na sile - wynika z danych Ministerstwa Finansów. Popyt jest dziś o połowę wyższy niż przed rokiem, a już rok temu Polacy wydali na detaliczne papiery najwięcej w historii. Popularność obligacji wynika stąd, że dają 2-3 razy więcej odsetek niż depozyt.

  Przeniesienie własności mieszkania spółdzielczego w zamian za dożywotnią opiekę i pomoc finansową a PCC

  Umowa dożywocia dot. mieszkania spółdzielczego a PCC. Czy umowa podobna do umowy dożywocia, polegająca na przeniesieniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego na inną osobę, w zamian za zobowiązanie się do dożywotniej opieki i pomocy finansowej, podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

  Legalny hazard w internecie. Lista legalnych bukmacherów i stron z grami hazardowymi

  Legalny hazard w internecie. Ministerstwo Finansów przypomina, że udział w zagranicznej grze hazardowej (art. 107 § 2 kodeksu karnego skarbowego) lub w grze hazardowej urządzanej lub prowadzonej wbrew przepisom ustawy o grach hazardowych lub warunkom koncesji lub zezwolenia (art. 109 kodeksu karnego skarbowego), podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych - czyli kara grzywny może wynieść od 933,33 złotych do 4.479.984,00 złotych, zgodnie z art. 23 § 1 i 3 kodeksu karnego skarbowego. Przedstawiamy wykaz legalnych domen internetowych z grami hazardowymi.