Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jakie błędy na fakturach powodują utratę prawa do odliczenia VAT

Podstawowym uprawnieniem podatników VAT jest prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (por. art. 86 ust. 1 ustawy o VAT).

Kwotę podatku naliczonego stanowi przede wszystkim suma kwot podatku, określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika (art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT). Faktury są zatem podstawowymi dokumentami, z których wynikają kwoty podatku naliczonego.

Odliczenie podatku naliczonego z faktury możliwe jest, jeśli łącznie spełnione są dwa warunki:
1) faktura ta jest wystawiona prawidłowo, tj. zawiera wymagane przepisami elementy (faktury zawierające błędy i braki nie stanowią, co do zasady, dokumentu pozwalającego na odliczanie podatku na nich naliczonego) oraz
2) faktura nie jest fakturą wymienioną jako faktura, która nie stanowi podstawy do odliczenia podatku na nich naliczonego.

Poniżej przedstawimy, jakie błędy w tekście faktury powodują utratę prawa do odliczenia VAT.

Wyłączenie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur zawierających błędy, czy też z faktur wymienionych jako niestanowiące podstawy do odliczenia, następuje niezależnie od istnienia dobrej wiary podatnika dysponującego takimi fakturami. Potwierdził to Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 18 stycznia 1998 r. (sygn. akt I SA/Lu 1031/97, niepubl.), wyjaśniając, że „dobra wiara skarżącego przy zawarciu transakcji nie ma wpływu na wymiar podatku od towarów usług i możliwość obniżenia podatku należnego (…), bowiem przepisy (…) nie łączą skutków prawnych w zakresie obowiązku i uprawnienia podatkowego z dobrą lub złą wiarą nabywcy towarów lub usług”.

Podobnie w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24 kwietnia 1998 r. (sygn. akt I SA/Gd 882/96, niepubl.) czytamy, że „nie ma znaczenia fakt, iż skarżąca nie miała podstaw do kwestionowania otrzymanych oryginałów faktur i że odliczenia dokonała w dobrej wierze, nie wiedząc o fakcie sfałszowania kopii tychże faktur. Przepisy (…) nie wiążą kwestii możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z dobrą lub złą wiarą podatnika czy też z jego zawinieniem, a uzależniają możliwość obniżenia od spełnienia obiektywnych warunków, jakim winna odpowiadać faktura, w której podatek został naliczony”.

Błędy na fakturach podzielić można na błędy pozbawiające faktury funkcji odliczeniowej oraz tzw. błędy mniejszej wagi (błędy, które nie pozbawiają faktury funkcji odliczeniowej).

Błędy pozbawiające faktury funkcji odliczeniowej

Do błędów wyłączających możliwość odliczenia podatku naliczonego z faktury zaliczyć należy błędy polegające na braku na fakturze danych sprzedawcy lub nabywcy oraz błędy polegające na wskazaniu na fakturze sprzedawcy lub nabywcy w sposób uniemożliwiający ich identyfikację.

Błędem wyłączającym możliwość odliczenia podatku naliczonego z faktury jest brak umieszczenia na fakturze daty sprzedaży, jeśli data ta nie może być ustalona w sposób niewątpliwy na podstawie innych dokumentów, posiadanych przez sprzedawcę lub nabywcę.

Błędy wyłączające prawo do odliczenia występować mogą również w pozycjach dotyczących nazw towarów lub usług; nie jest możliwe odliczenie podatku naliczonego z faktury, która nie zawiera nazwy towaru lub usługi lub określa tę nazwę w sposób uniemożliwiający ustalenie, o jaki towar lub usługę chodzi.

Odliczenie podatku naliczonego nie jest możliwe również w przypadku wskazania na fakturze towaru innego niż faktycznie nabyty (ewentualnie usługi innej niż faktycznie nabyta). Jak czytamy w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 6 października 2000 r. (sygn. akt I SA/Gd 805/99, niepubl.), „ustawodawca wiąże prawo podatnika do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z faktem otrzymania towaru, którego nabycie zostało udokumentowane fakturą. Warunek ten nie zostaje spełniony w przypadku, gdy w rzeczywistości nabywca otrzyma towar inny niż wymieniony w dokumencie sprzedaży”.

Prawo do odliczenia podatku naliczonego zostaje wyłączone również wówczas, gdy faktura zawiera wiele błędów mniejszej wagi. W praktyce podatnicy mogą mieć wątpliwości, ile błędów może zostać popełnionych, aby prawo do odliczenia podatku naliczonego nie zostało wyłączone. Niestety, odpowiedź na takie pytanie jest niemożliwa. Ocena taka może być bowiem dokonana tylko w stosunku do konkretnej faktury. W konsekwencji najbezpieczniej trzymać się zasady, że w każdym wypadku, gdy faktura zawiera więcej niż jeden błąd mniejszej wagi, dla bezpieczeństwa lepiej powstrzymać się z prawem do odliczenia do momentu wystawienia przez sprzedawcę faktury korygującej lub zaakceptowania przez niego wystawionej przez nabywcę noty korygującej.

Błędy mniejszej wagi

Nie wszystkie błędy na fakturach pozbawiają te faktury funkcji odliczeniowej (por. przykładowo wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 29 sierpnia 1998 r., sygn. akt I SA/Łd 1532/96, niepubl.). Istnieje wiele tzw. błędów mniejszej wagi, tj. błędów, których popełnienie nie wyłącza możliwości odliczania podatku naliczonego z faktur.
Katalog błędów mniejszej wagi jest katalogiem otwartym. Do błędów tych zaliczają się, między innymi, następujące błędy:
• wskazanie na fakturze nazwy firmy podatnika będącego osobą fizyczną (sprzedawcy lub nabywcy) zamiast adresu zamieszkania tej osoby (por. przykładowo postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Świeciu z 21 kwietnia 2006 r., sygn. PV/443- -11/06, publ. http://sip.mf.gov.pl/sip/),
• brak wypełnienia w fakturze rubryki sprzedawca, o ile dane sprzedawcy wydrukowane są na formularzu faktury lub naniesione przy użyciu pieczątki (por. pismo Ministerstwa Finansów z 15 grudnia 1994 r., sygn. MWM-6513/94, publ. Biul.Skarb. 1995/1/26, dalej zwane pismem MF),
• brak na fakturze adresu miejsca zamieszkania podatnika (sprzedawcy lub kupującego) będącego osobą fizyczną, w przypadku gdy na fakturze podano adres miejsca prowadzonej działalności, które zostało podane w zgłoszeniu rejestracyjnym (por. pismo MF),
• brak na fakturze adresu siedziby podatnika (sprzedawcy lub kupującego) niebędącego osobą fizyczną, w przypadku gdy na fakturze podano adres miejsca prowadzonej działalności, które zostało podane w zgłoszeniu rejestracyjnym (por. pismo MF),
• pomyłki w adresie podatnika (sprzedawcy lub nabywcy) lub braki dotyczące tego adresu, np. numeru: kodu pocztowego, ulicy, mieszkania, o ile adres zostanie w sposób niewątpliwy ustalony na podstawie innych posiadanych przez podatnika dokumentów (sprzedawcy lub nabywcy), np. księgowych dowodów wydania towaru, dokumentów przewozowych, treści zawartych umów w formie pisemnej, dowodów zapłaty itd. (por. pismo MF),
• stosowanie na fakturach skrótów w nazwach sprzedawcy lub odbiorcy, które nie są powszechnie stosowane w języku polskim, stosowanie skrótów powszechnie przyjętych, np. S.A. – spółka akcyjna, nie stanowi jakiejkolwiek wadliwości (por. pismo MF), przy czym jeśli podatnik stosuje podaną w zgłoszeniu rejestrującym nazwę skróconą, nie stanowi to jakiejkolwiek wadliwości,
• brak numeru NIP (por. przykładowo wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24 lutego 1999 r., sygn. akt I SA/Lu 1452/97, niepubl., czy decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 3 listopada 2005 r., sygn. PPB1-443/825/2005, publ. http://sip.mf.gov.pl/sip/),
• brak wskazania daty wystawienia faktury (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 28 stycznia 2000 r., sygn. akt I SA/Gd 1722/97),
• brak umieszczenia na fakturze daty sprzedaży towaru lub usługi, o ile data ta może zostać ustalona w sposób niewątpliwy na podstawie innych dokumentów będących u podatnika (sprzedawcy lub nabywcy), np. księgowych dowodów wydania towaru, dokumentów przewozowych, treści zawartych umów w formie pisemnej, dowodów zapłaty itd. (por. pismo MF),
• brak przekreślenia słowa „kopia” (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 6 czerwca 1997 r., sygn. akt I SA/Ka 622/97, niepubl.),
• podanie na fakturze skrótów nazwy towaru lub tylko jego symboli, gdy symbol ten stosowany jest w praktyce handlowej (por. pismo MF),
• brak symbolu PKWiU na fakturze (w przypadkach gdy symbol ten jest wymagany) lub wskazanie błędnego symbolu PKWiU,
• wskazanie na fakturze adresu zameldowania osoby fizycznej zamiast jej adresu zamieszkania,
• naruszenie obowiązku kolejnego numerowania faktur,
• błędy w tłumaczeniu treści faktury (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 9 lutego 2000 r., sygn. akt I SA/Wr 1885/99, niepubl.).

Błędy mniejszej wagi, występujące w pozycji lub pozycjach faktury, należy oceniać przez pryzmat treści pozostałych pozycji na fakturze. Wniosek taki płynie z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 17 listopada 1997 r. (sygn. akt I SA/Wr 758/97, niepubl.), w którym czytamy, że „sąd nie podziela poglądu organów, aby kwestionowane faktury posiadały takie wady, które by je dyskwalifikowały. Faktury te albo nie wskazywały pełnego adresu kupującego, albo pełnej jego nazwy, albo wreszcie zawierały błąd w numerze NIP, przy jednoczesnym wskazaniu nazwy kupującego i jego adresu. Błędy te - z uwagi na to, że występowały w poszczególnych fakturach odrębnie – nie wyłączały możliwości prawidłowego określenia nabywcy towaru. Ta bowiem faktura, która zawierała błąd w numerze NIP, określała prawidłowo nazwę i adres kupującego, w przypadku zaś braku pełnego adresu lub pełnej nazwy – zawierała prawidłowy numer NIP. W każdym więc z tych przypadków, bez szczególnego nakładu pracy możliwe było skontrolowanie, że nabywcą towaru była skarżąca spółka”.

Tomasz Krywan
konsultant podatkowy
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Źródło: Biuletyn VAT
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Ordynacja podatkowa - część 1
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść:
  płatnika
  podatnika
  urzędu skarbowego
  budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Waloryzacja umów w zamówieniach publicznych w czasie dużej inflacji - korzyści dla firm i państwa
  Firmy, które przed miesiącami czy latami wygrały przetargi, dziś muszą dokładać do interesu, bo wielu zamawiających nie chce podwyższyć im wynagrodzenia. To efekt chociażby rosnącej inflacji (w lipcu wyniosła 15,5 proc.) czy cen materiałów budowlanych. Teraz przedsiębiorcy dostali w końcu silny argument do ręki. Prokuratoria Generalna RP w opublikowanych właśnie wytycznych przekonuje, że waloryzacja tych kontraktów jest nie tylko dopuszczalna, ale często wręcz niezbędna. Także z perspektywy samych zamawiających czy też – szerzej – interesu publicznego. Prokuratoria Generalna RP zachęca do zmian w kontraktach o zamówienia publiczne, przekonując, że ostateczne koszty upadłości przedsiębiorców może ponieść sama administracja publiczna.
  Finansowanie społecznościowe (crowdfunding) - nowe przepisy od 29 lipca 2022 r.
  Co zmienia w polskim finansowaniu społecznościowym (crowdfundingu) wejście w życie ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych (...)? Co to jest crowdfunding udziałowy? Wyjaśniają eksperci CRIDO.
  VAT 2023: Faktura w walucie obcej - kurs przeliczeniowy dla faktury korygującej
  Od stycznia 2023 roku w ustawie o VAT zostaną uregulowane zasady stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących, w przypadkach gdy pierwotna faktura została wystawiona w walucie obcej. Dotąd kwestia ta nie była objęta regulacją ustawy o VAT, co powodowało wątpliwości podatników przy korektach zmniejszających i zwiększających wartość transakcji. Przyjęte w projekcie nowelizacji ustawy o VAT (pakiet SLIM VAT 3) rozwiązanie stanowić ma uproszczenie dotychczasowej praktyki przyjmowanej w zakresie kursu przeliczenia waluty obcej w fakturach korygujących.
  Mały podatnik VAT 2023 - nowy limit 2 mln euro
  Od 1 stycznia 2023 r. zwiększy się (z 1,2 mln euro do 2 mln euro) limit rocznego obrotu, uprawniającego do posiadania statusu małego podatnika VAT. Zmiana taka wynika z projektu nowelizacji ustawy o VAT zwanej potocznie (SLIM VAT 3), która ma wejść w życie od początku 2023 roku. Projekt ten aktualnie jest poddawany konsultacjom publicznym i uzgodnieniom międzyresortowym. Kim jest mały podatnik VAT? Jakie korzyści daje status małego podatnika VAT? Co to jest metoda kasowa w VAT?
  Odliczenie VAT z faktur sprzed rejestracji
  Podatnik można odliczyć VAT z faktur sprzed rejestracji działalności. Jakie warunki należy spełnić, by odzyskać VAT?
  SLIM VAT 3 od 2023 roku - najważniejsze zmiany
  Co do zasady (z pewnymi wyjątkami) od 1 stycznia 2023 r. wejdzie w życie pakiet zmian w ustawie o VAT określany przez Ministerstwo Finansów "SLIM VAT 3" (Simple Local And Modern VAT). Gotowy jest już projekt nowelizacji ustawy o VAT i kilku innych ustaw wprowadzającej te zmiany. Projekt ten jest aktualnie w fazie konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych. Jakie zmiany w VAT przewiduje ten projekt?
  Podatek od składki zdrowotnej - wyjaśnienia Ministra Finansów
  Podatnicy opodatkowani podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) wg skali podatkowej nie mają od 1 stycznia 2022 r. prawa do odliczenia zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne - w przeciwieństwie do składek na ubezpieczenia społeczne. Czy oznacza to podwójne opodatkowanie tego samego dochodu i "podatek od podatku"? Minister Finansów odpowiedział 4 sierpnia 2022 r. Rzecznikowi Praw Obywatelskich na te wątpliwości.
  Outsourcing kadrowo-płacowy – korzyści dla pracodawców, pracowników i działów HR
  Ostatnie miesiące ubiegłego roku oraz początek 2022 r. stanowiły ogromne wyzwanie m.in. dla księgowych oraz działów kadrowo-płacowych. Zmiany i niejasność wprowadzanych aktów prawnych wprowadziły chaos, który bezpośrednio dotknął też pracowników w postaci nieprawidłowo naliczonych wynagrodzeń czy opóźnienia w ich wypłacie. Brak dostępności na rynku specjalistów od kadr i płac zmusił przedsiębiorców do poszukiwania rozwiązań usprawniających obsługę tych procesów.
  Digitalizacja w firmie - jakie korzyści. E-kancelaria
  Digitalizacja w przedsiębiorstwach nie jest procesem nowym. Transformacja cyfrowa w firmach dotyczy coraz większej ilości dokumentów i obejmuje obszary związane z bieżącą pracą. Trend ten uwypuklił się szczególnie w ostatnich dwóch latach, a wpływ na ten stan miała m.in. pandemia. Czy dziś digitalizacja jest nadal na topie? Czy przedsiębiorcy doceniają korzyści płynące z tej zmiany ? Czy są gotowi inicjować kolejne etapy transformacji cyfrowej, by jeszcze mocniej usprawniać pracę swoich firm?
  Rozliczenie używania prywatnych samochodów do celów służbowych - auta elektryczne, hybrydowe i napędzane wodorem
  Wprowadzenie możliwości zwrotu pracownikom kosztów używania do celów służbowych samochodów prywatnych z napędem elektrycznym, hybrydowym i wodorowym, przewiduje projekt ustawy, który został opublikowany 8 sierpnia 2022 r. w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów. Nowe przepisy mają być przyjęte przez rząd w trzecim kwartale 2022 roku.
  Dochody i wydatki budżetowe 2022/2023. Czy rządowi wystarczy pieniędzy na dodatki drożyźniane?
  Dodatki drożyźniane, które otrzymają obywatele w związku ze wzrostem cen ogrzewania (sam dodatek węglowy – a to dopiero początek – kosztować będzie prawie 12 mld zł.), wymagają radykalnego zwiększenia dochodów budżetu państwa. Rosnące niezadowolenie a przede wszystkim strach przed brakiem ogrzewania i najzwyklejszą biedą wraz z perspektywą podwójnych wyborów (Sejm i Senat oraz samorządu terytorialnego) uzasadniać będzie wypłatę obywatelom dodatkowych świadczeń, których jedynym źródłem jest kasa państwowa. Trzeba ją dodatkowo zasilić, bo inflacyjna premia fiskalna na pewno nie wystarczy – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.
  Spółka rodzinna – problemy związane z przekształceniem
  Przekształcenie jako jedna z transakcji restrukturyzacji spółki, zasadniczo nie wpływa na jej funkcjonowanie, zmieniając jedynie formę prawną prowadzonej działalności. Praktyka pokazuje jednak, że cała procedura może być zdecydowanie bardziej skomplikowana i znacząco wykraczać poza przygotowanie umowy przyszłej spółki, a sam plan przekształcenia uwzględniać szereg innych czynności, nie tylko z zakresu prawa. Dobrze widać to na przykładzie przekształcenia spółki rodzinnej, gdzie dodatkowym wyzwaniem może być udział małoletnich dzieci. Jakie wyzwania stoją przed prawnikami?
  PIT-36, PIT-36L, PIT-39 (i załączniki) za 2022 rok - nowe wzory formularzy podatkowych
  Ministerstwo Finansów przygotowało nowe wzory formularzy rocznego zeznania podatkowego PIT-36 (wersja 30), PIT-36S (wersja 30), PIT-36L (wersja 19), PIT-36LS (wersja 19), PIT-39 (wersja 12) i załączników PIT/B (wersja 20), PIT/BR (wersja 6), PIT/IP (wersja 4), PIT/M (wersja 9), PIT/O (wersja 27) oraz PIT/Z (wersja11), które mają dotyczyć rozliczenia dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2022 r. oraz do odliczeń od dochodu (przychodu) i od podatku dokonanych w zeznaniu składanym za 2022 r. Konsultacje podatkowe tych wzorów rozpoczęły się 4 sierpnia 2022 r. i potrwają do 16 sierpnia 2022 r. Po zakończeniu tych konsultacji podatkowych, wzory formularzy, zostaną udostępnione do stosowania (opublikowane) w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów, zgodnie z art. 45b ustawy o PIT, w brzmieniu obwiązującym od 1 stycznia 2022 r. Formularze te nie będą ogłoszone w drodze rozporządzenia Ministra Finansów publikowanego w Dzienniku Ustaw.
  Dodatek na ogrzewanie - wniosek do 30 listopada 2022 roku
  Rząd przyjął założenia do ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Ustawa ta ma m.in. zapewnić wsparcie finansowe w postaci jednorazowego dodatku pieniężnego dla posiadaczy niektórych indywidualnych źródeł ciepła wspomoże te gospodarstwa domowe, dla których główne źródło ciepła zasilane jest: pelletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy albo skroplonym gazem LPG względnie olejem opałowym.
  Stawka 0% VAT na książki, gazety i czasopisma w Polsce? Od kiedy?
  Obniżenie do zera stawki VAT na książki, gazety i czasopisma może być szansą na zwiększenie czytelnictwa i dostępności niektórych wydawnictw. Ale to przede wszystkim szansa na poprawę sytuacji finansowej wydawców i ich utrzymanie na rynku – podkreśla Marek Frąckowiak, prezes Izby Wydawców Prasy. Unia Europejska już w kwietniu 2022 roku uchwaliła przepisy, które dają Polsce taką możliwość. Wprowadzenie stawki 0% VAT na książki i prasę oznaczałoby dla budżetu państwa koszt ok. 200 mln zł, ale – jak wskazuje IWP – finansowe konsekwencje braku wsparcia dla tej branży mogą się okazać dużo wyższe.
  Dodatek węglowy tylko dla gospodarstw domowych ogrzewających się węglem kamiennym
  Dodatek węglowy w wysokości 3 tys. zł ma przysługiwać gospodarstwom domowym ogrzewającym się węglem kamiennym - zdecydował 5 sierpnia 2022 r. Sejm. Wcześniej Sejm odrzucił część poprawek Senatu do ustawy o dodatku węglowym. Ustawa ta trafi teraz do podpisu Prezydenta RP. Odrębne przepisy mają przyznać wsparcie finansowe dla ogrzewających swoje mieszkania ciepłem systemowym, pelletem, drewnem, olejem opałowym, czy LPG.
  Kalkulator wynagrodzeń 2022 - brutto, netto, zaliczki na podatek, składki ZUS
  Przygotowany przez Infor kalkulator wynagrodzeń (Niskie Podatki, Polski Ład 2.0) oblicza wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne, według zasad, które obowiązują od 1 lipca 2022 r. Istnieje możliwość uwzględniania wysokości wynagrodzenia brutto w ciągu roku.
  Dopłaty (dodatki) na ogrzewanie - 3 tys. zł na pellet, 2 tys. zł na olej opałowy, 1 tys. zł na drewno kawałkowe, 500 zł na LPG, do 3,9 tys. zł dla nietaryfowanych odbiorców ciepła systemowego
  Przygotowaliśmy kompleksowe rozwiązanie dla odbiorców ciepła - poinformowała 5 sierpnia 2022 r. w Sejmie minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Poinformowała m.in. o dopłatach (dodatkach) dla ogrzewających się pelletem, drewnem, olejem opałowym, czy LPG. Nietaryfowani odbiorcy ciepła systemowego otrzymają do 3,9 tys. zł wsparcia finansowego.
  Zmiany w VAT od 2024 roku - ewidencja odbiorców płatności i płatności transgranicznych
  Minister Finansów przygotował projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, który przewiduje wprowadzenie od 2024 roku nowych obowiązków dostawców usług płatniczych w zakresie VAT. Dostawcy usług płatniczych będą musieli prowadzić kwartalną ewidencję odbiorców płatności i płatności transgranicznych i udostępniać ją administracji podatkowej, która przekaże te dane do Centralnego elektronicznego systemu informacji o płatnościach (CESOP), prowadzonego przez Komisję Europejską. Dostawca usług płatniczych będzie musiał prowadzić ewidencję na temat danego odbiorcy płatności tylko wówczas, gdy łączna liczba płatności otrzymanych przez danego odbiorcę płatności przekroczy próg 25 płatności w kwartale kalendarzowym.
  Jak korzystać z ulgi B+R?
  Ulga badawczo-rozwojowa (ulga B+R) jest atrakcyjnym instrumentem podatkowym, pozwalającym na znaczne obniżenie zobowiązania podatkowego. Polski Ład dodatkowo uatrakcyjnił tę ulgę poprzez umożliwienie połączenia jej z ulgą IP box oraz zwiększenie do 200% możliwości odliczenia kwoty kosztów kwalifikowanych.
  Polski Ład 2.0 - zmiany podatkowe od 1 lipca 2022 r. Rozliczenie wynagrodzeń kierowców. Mniejsze koszty przewoźników?
  Rozliczanie pracowników od nowego roku 2022 przysporzyło problemów niejednemu pracodawcy i księgowemu. Chociaż z założenia Polski Ład miał uprościć dotychczasowy system podatkowy i obniżyć ich wysokość, zmiana przepisów od stycznia jeszcze bardziej go skomplikowała. Dlatego rząd postanowił jeszcze raz znowelizować ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji zlikwidował niektóre z wcześniej wprowadzonych rozwiązań. Jakie? Przede wszystkim obniżył pierwszy próg podatkowy z 17 proc. na 12 proc., co związane jest z mniejszą kwotą wolną od podatku, zniósł ulgę dla klasy średniej oraz usunął tzw. rolowanie zaliczek. Ten ostatni przepis dawał pewną dowolność w rozliczaniu pracownika według systemu podatkowego z 2021 lub 2022 roku w zależności od tego, która opcja była dla niego korzystniejsza. Czy reforma „Niskie Podatki” (tzw. Polski Ład 2.0), obowiązująca od 1 lipca 2022 roku, okazała się tym razem sukcesem, a przewoźnicy oszczędzą na zmianach?
  Kara za brak obowiązkowego OC w 2023 roku - dwukrotna podwyżka
  Kara za jazdę samochodem osobowym bez obowiązkowego OC w 2023 roku wyniesie najprawdopodobniej 6770 zł (od 1 stycznia do 30 czerwca) i 6900 zł (od 1 lipca do 31 grudnia) - w przypadku przerwy w ciągłości ubezpieczenia powyżej 14 dni. Rząd planuje bowiem na 2023 rok sporą podwyżkę minimalnego wynagrodzenia (tzw. najniższej krajowej). Co więcej, w 2023 roku mają być dwie zmiany płacy minimalnej. Spowoduje to, że kary dla posiadaczy pojazdów bez opłaconego OC wzrosną do rekordowego poziomu. Eksperci porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl postanowili sprawdzić, ile po planowanych podwyżkach od 1 stycznia i od 1 lipca 2023 r. mogą wynosić stawki karne za brak obowiązkowego OC.
  Wpłaty na konto małoletniego dziecka a podatek od darowizn oraz inne niejasności opodatkowania darowizn
  Wpłaty dokonywane na konto małoletniego dziecka dokonywane przez prawnych opiekunów są wykonywaniem obowiązku alimentacyjnego, a nie umową darowizny, z tego powodu nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn – interpretacja podatkowa Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej sygn. 0111-KDIB2-2.4015.73.2022.1.MM.
  Dziedziczenie ulgi termomodernizacyjnej w PIT, sukcesja podatkowa spadkobierców - stanowisko Ministra Finansów
  W odpowiedzi z 27 lipca 2022 r. na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich, Minister Finansów zgodził się z wykładnią przepisów prawa podatkowego, zgodnie z którą prawo do ulgi termomodernizacyjnej w PIT ma wymiar majątkowy. A zatem prawo do ulgi termomodernizacyjnej co do zasady może (zdaniem MF) podlegać przejęciu przez spadkobiorców uprawnionego do tej ulgi podatnika na podstawie art. 97 § 1 Ordynacji podatkowej.
  Raty kredytu hipotecznego - prognoza jesień 2022-2023-2024. Podwójne wakacje kredytowe w sierpniu 2022 r.
  Od 10 miesięcy pierwszy lub drugi tydzień każdego miesiąca kredytobiorcy kojarzą głównie z podwyżkami stóp procentowych. Sierpień jednak będzie miesiącem wyjątkowym dla osób z kredytem. Jakie są prognozy na wysokość rat kredytów hipotecznych na jesień 2022 roku i na lata 2023-2024?