REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak rozliczać organizacje prowadzące działalność

REKLAMA

Fundacje oraz stowarzyszenia, które prowadzą działalność gospodarczą, powinny, tak jak inni przedsiębiorcy, prowadzić w pełni księgi rachunkowe, z tym że wykazują one wynik finansowy odrębnie na działalności statutowej i na działalności gospodarczej.


Każda organizacja, np. fundacja czy stowarzyszenie, oprócz działalności statutowej może podejmować również działalność gospodarczą. Organizacje te działalność gospodarczą mogą prowadzić w celu pozyskiwania dodatkowych środków na prowadzenie działalności statutowej. W przypadku podjęcia działalności gospodarczej według ogólnych zasad stają się one przedsiębiorcami. Oznacza to, że muszą stosować m.in. przepisy ustawy o rachunkowości.


Dozwolona działalność


Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów. Jeżeli fundacja ma prowadzić działalność gospodarczą, wartość środków majątkowych fundacji przeznaczonych na działalność gospodarczą nie może być mniejsza niż 1 tys. zł, o czym stanowi ustawa o fundacjach. Stowarzyszenie z kolei może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Zgodnie z ustawą o stowarzyszeniach, dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.


Uproszczone zasady


Trzeba pamiętać, że jednostki nieprowadzące działalności gospodarczej, np. fundacje i stowarzyszenia, prowadzą księgi rachunkowe, stosując odpowiednie przepisy ustawy o rachunkowości. Stanowi to uproszczenie w stosunku do prowadzących księgi rachunkowe przedsiębiorców. W takim przypadku, przy uproszczonym prowadzeniu rachunkowości, do przychodów jednostki zalicza się otrzymane środki pieniężne i inne aktywa finansowe ze źródeł określonych odrębnymi przepisami prawa i statutem, w tym otrzymane składki statutowe, nieodpłatnie otrzymane składniki majątku, a także kwoty należne ze sprzedaży składników majątku oraz przychody finansowe, dotacje i subwencje.


Do kosztów działalności jednostki zalicza się koszty związane z realizacją zadań statutowych - w tym także świadczenia określone statutem. Za koszty uważa się również koszty administracyjne jednostki, a w szczególności wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników i innych osób, odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zużycie materiałów i energii, usługi obce oraz pozostałe koszty o charakterze administracyjnym.


Różnica pomiędzy przychodami a kosztami ustalona w rachunku wyników zwiększa - po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego - odpowiednio przychody lub koszty w następnym roku obrotowym; różnicę dodatnią można zaliczyć na zwiększenie funduszu statutowego. W przypadku jednostek prowadzących działalność gospodarczą mają zastosowanie ogólne zasady wynikające z ustawy o rachunkowości.


Ustalenie wyniku


Wynik finansowy za rok obrotowy ustala się za pośrednictwem konta 860 „Wynik finansowy”. W organizacjach prowadzących działalność gospodarczą ustala się wynik odrębnie na działalności statutowej i na działalności gospodarczej. Na stronę debetową konta „Wynik finansowy” przeksięgowuje się wszystkie koszty poniesione w danym roku obrotowym. Na stronie kredytowej ewidencjonuje się przychody uzyskane zarówno z działalności statutowej, jak i działalności gospodarczej. Wyprowadzony w rachunku wyników wynik finansowy wykazuje się w bilansie na stronie pasywów w pozycji A.III, która wykazuje:

- nadwyżkę przychodów nad kosztami (dodatni wynik finansowy),

- nadwyżkę kosztów nad przychodami (ujemny wynik finansowy).

Po ustaleniu wyniku finansowego wynik ten podlega przeksięgowaniu z konta „Wynik finansowy”:

- jeżeli organizacja w roku obrotowym osiągnęła nadwyżkę przychodów nad kosztami - na konto „Rozliczenia międzyokresowe przychodów” (wykazane na tym koncie przychody zwiększają przychody następnego roku obrotowego),

- jeżeli w roku obrotowym poniesione koszty były wyższe od osiągniętych przychodów - na konto „Rozliczenie międzyokresowe kosztów” (koszty te zwiększają koszty następnego roku obrotowego).


PRZYKŁAD: EWIDENCJONOWANIE WYNIKU FINANSOWEGO FUNDACJI


Fundacja uzyskała w 2006 roku łączne przychody w wysokości 1 963 500 zł, w tym: dotacje z budżetu państwa w wysokości: 71 500 zł, przychody z darowizn od osób fizycznych i prawnych: 940 000 zł, wpływy z tytułu 1-proc. podatku: 152 000 zł, przychody z prowadzonej działalności gospodarczej: 800 000 zł.

Fundacja poniosła w 2006 roku koszty łącznie w kwocie 1 950 300 zł, w tym: koszty realizacji celów statutowych: 1 350 300 zł oraz koszty działalności gospodarczej: 600 000 zł.

Przychody z działalności gospodarczej stanowiły 68,76 proc. pozostałych przychodów uzyskanych przez fundację.

Z prowadzenia działalności statutowej fundacja uzyskała wynik w wysokości /-/186 800 zł.

Z prowadzenia działalności gospodarczej fundacja uzyskała wynik w wysokości /+/200 000 zł.

W 2006 roku fundacja na całości działalności uzyskała wynik dodatni w wysokości /+/13 200 zł. Nadwyżkę przychodów nad kosztami fundacja w całości przeznacza na cele statutowe, dlatego kwota ta zwiększa przychody w następnym roku obrotowym.


Ewidencja ustalenia wyniku finansowego i jego rozliczenie

1. Przeksięgowanie przychodów roku obrotowego na wynik finansowy:

Wn różne konta przychodowe 1 963 500/Ma „Wynik finansowy” 1 963 500

2. Przeksięgowanie poniesionych kosztów na wynik finansowy:

Wn „Wynik finansowy” 1 950 300/ Ma różne konta kosztowe 1 950 300

3. Rozliczenie wyniku finansowego:

Wn „Wynik finansowy” 13 200/Ma „Rozliczenie międzyokresowe” 13 200


Fragment rachunku zysków i strat

A. Przychody z działalności statutowej 1 163 500

B. Koszty realizacji zadań statutowych 1 350 300

C. Wynik finansowy na działalności statutowej 186 800

D. Koszty działalności gospodarczej 600 000

E. Przychody z działalności gospodarczej 800 000

F. Wynik finansowy na całokształcie działalności 13 200

H. Wynik finansowy ogółem

  Różnica zwiększająca przychody roku następnego 13 200


Fragment bilansu

Wynik finansowy netto za rok obrotowy 13 200

1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (dodatni wynik finansowy) 13 200

2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (ujemny wynik finansowy)


PODSUMOWANIE

- Wynik finansowy za rok obrotowy ustala się za pośrednictwem konta 860 „Wynik finansowy”

- Wynik ustala się odrębnie na działalności statutowej i na działalności gospodarczej

- Wynik na całokształcie działalności stanowi łączny wynik na działalności statutowej i gospodarczej

- Nadwyżka przychodów nad kosztami zwiększa przychody następnego roku obrotowego, nadwyżka kosztów nad przychodami zwiększa koszty następnego roku obrotowego (nadwyżka przychodów nad kosztami może być przeznaczona na zwiększenie funduszu statutowego)


Podstawa prawna:

- Art. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).

- Par. 2 ust. 4 rozporządzenia ministra finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz.U. nr 137, poz. 1539 z późn. zm.).

- Art. 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz.U. z 1991 r. nr 46, poz. 203 z późn. zm.).

- Art. 34 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 z późn. zm.).


Gyöngyvér Takáts

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Limit działalności nierejestrowanej w 2024 r. wzrośnie do 3225 zł. Ale VAT i tak trzeba będzie niekiedy zapłacić.

  Kolejny wzrost limitu dla działalności nierejestrowanej cieszy tych, którzy poprawiają kondycję domowego budżetu korzystając z możliwości prowadzenia niewielkiej działalności bez konieczności jej rejestrowania w CEIDG. Jednak brak rejestracji to jedno, a rozliczenia na gruncie VAT, to odrębna sprawa. Warto sprawdzić, czy ciesząc się uproszczeniami przewidzianymi dla tej formy działalności nie zaniedbuje się obowiązków czynnego podatnika VAT.

  Jak sformułować klauzulę arbitrażową w umowie?

  Klauzule arbitrażowe w umowach. Jak odzyskać zaległą płatność nawet w 3 tygodnie? Duże, ale także małe firmy np. z sektorów budowalnego, logistycznego czy informatycznego coraz częściej korzystają z arbitrażu online zamiast sądów powszechnych.

  Tabela kursów średnich NBP z 5 grudnia 2023 roku - nr 235/A/NBP/2023

  Tabela kursów średnich NBP waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 5 grudnia 2023 roku - nr 235/A/NBP/2023. Kurs euro to 4,3233 zł.

  Wyższe opłaty drogowe w transporcie – czy zapłacą za nie konsumenci?

  Podwyżki opłat drogowych, które wyniosą nawet 80 proc. w Niemczech sprawią, że firmy transportowe będą musiały szukać oszczędności gdzie indziej. Jedynym skutecznym rozwiązaniem wydaje się podniesienie cen frachtu, chociaż wiadomo, że koszty tego rozwiązania poniosą nie zleceniodawcy, lecz konsumenci. A niezależnie od tego firmy transportowe i tak muszą dobrze przygotować się do funkcjonowania w nowej, droższej rzeczywistości. Sprawdzamy nastroje panujące w branży i szukamy rozwiązań, które mogą pomóc przewoźnikom oszczędzać nie tylko w tym trudnym okresie. 

  Nowe stawki minimalnego wynagrodzenia w 2024 roku. Wyższe nie tylko pensje. Jak wzrosną w nowym roku inne świadczenia pracownicze?

  Minimalne wynagrodzenie za pracę, które obecnie wynosi 3600 zł, od 1 stycznia 2024 r. wzrośnie do 4242 zł, a od 1 lipca 2024 r. - o kolejne kilkadziesiąt złotych, do 4300 zł. Łącznie da to wzrost płacy minimalnej o 19,4%. Zaplanowana na przyszły rok podwyżka będzie rekordową w ujęciu kwotowym i bliską rekordowej w ujęciu procentowym. Od 2000 roku tylko dwukrotnie procentowy wzrost płacy minimalnej był wyższy. W 2008 r. jej kwota została ona podniesiona z 936 zł do 1126 zł, a więc o 20,3%. Natomiast w 2023 r. dwie zmiany, obowiązujące od stycznia i od lipca, wywindowały płacę minimalną z 3010 zł do 3600 zł, a więc łącznie o 19,6%. Podwyższenie płacy minimalnej wpłynie również w 2024 roku na szereg wskaźników i świadczeń pracowniczych. 

  Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia. Kiedy przysługuje i ile wynosi? Jakie warunki trzeba spełnić? Jak długo można być na zwolnieniu lekarskim?

  ZUS informuje, że zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy nie tylko w trakcie zatrudnienia, lecz także podczas wypowiedzenia, a nawet po rozwiązaniu umowy o pracę. Ale w tym przypadku muszą być spełnione określone warunki. Jakie?

  Nowe oszustwo na rynku finansowym: przestępcy oferują „klejnoty flippowe”

  Na rynku pojawiła się nowa metoda „inwestycyjna”. Oszuści poprzez spółki zawierają umowy sprzedaży tzw. biżuterii flippowej z pewnym zyskiem. W rzeczywistości wartość przedmiotu z reguły jest kilkukrotnie zawyżona. Sprzedawcy często proponują zawarcie umowy komisu, na mocy której mają dokonać dalszej sprzedaży klejnotu, co jednak nie następuje. Następnie klientom proponuje się zawarcie kolejnych umów z innymi podmiotami, np. umowy pożyczki i kolejnej umowy komisu z inną spółką. Dzięki temu moment rozliczenia jest odsunięty w czasie, a podmiot wyłudza w ten sposób dodatkowe pieniądze. Z reguły na zabezpieczenie roszczeń zawierana jest też umowa zastawu na udziałach innej spółki. Warto też dodać, że większość pokrzywdzonych prawdopodobnie jeszcze nie wie lub nie ma pewności, że doszło do oszustwa.

  Do jakiej kwoty nie płaci się podatku od darowizny?

  Podatek od darowizny dotyka wielu osób w Polsce. W 2023 roku wprowadzono znaczące zmiany w przepisach dotyczących podatku od spadków i darowizn, które wpłynęły na kwoty wolne od podatku. W tym artykule skupimy się na aktualnym stanie prawnym, przywołując obowiązujące regulacje.

  Chcesz dostać emeryturę lub rentę na czas? Musisz szybko powiadomić ZUS o zmianie adresu lub konta bankowego! Jak to zrobić i w jakim terminie?

  Emeryt i rencista powinien jak najszybciej poinformować Zakład Ubezpieczeń Społecznych o zmianie adresu zamieszkania, czy numeru rachunku bankowego. Jeśli zrobi to z opóźnieniem, to może zdarzyć się, że emerytura czy renta zostanie zwrócona do ZUS-u.

  Dziś rozpoczyna się dwudniowe posiedzenie RPP. Czy czeka nas zmiana stóp procentowych?

  Dziś rozpoczyna się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. "RPP nie zmieni stóp procentowych na rozpoczynającym się dzisiaj grudniowym posiedzeniu" – powiedział ekonomista ING BSK Adam Anotniak. Jego zdaniem, pauza w obniżkach stóp potrwa co najmniej do marca.

  REKLAMA