reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Aktualności > Wiążąca informacja taryfowa - zmiany od 1 października 2019 r.

Wiążąca informacja taryfowa - zmiany od 1 października 2019 r.

Ministerstwo Finansów informuje o zmianach dotyczących składania wniosków dotyczących udzielenia wiążącej informacji taryfowej (WIT). Od 1 października 2019 r. wnioski o udzielenie wiążących informacji taryfowych (WIT) będą mogły być składane wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych – PUESC.

Wiążące informacje taryfowe od 1 października 2019 r.

Po dniu 30 września 2019 r. wnioski złożone w formie papierowej nie zostaną przyjęte. Od tej daty korespondencja z urzędem, począwszy od złożenia wniosku do wydania decyzji WIT, będzie prowadzona wyłącznie elektronicznie. Wszystkie informacje dotyczące rejestracji i uzyskania uprawnień do składania e-wniosków o WIT dostępne są na stronie PUESC (zakładka Katalog usług/ e-WIT).

Warunkiem koniecznym do ubiegania się o wiążącą informację taryfową jest założenie konta na portalu PUESC oraz uzyskanie uprawnienia „Obsługa Wiążącej Informacji Taryfowej" (uprawnienie nr 15). Ponadto wymogiem formalnym jest posiadanie numeru EORI - Economic Operators Registration and Identification.

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie informuje, że rejestracji na platformie PUESC należy dokonać na miesiąc przed złożeniem wniosku. Użytkownicy posiadający już konto na PUESC powinni dokonać aktualizacji danych (aktualna nazwa i adres firmy, adres e-mail). Warunkiem koniecznym uzyskania dostępu do formularzy e-WIT jest posiadanie uprawnienia „Obsługa Wiążącej Informacji Taryfowej" (uprawnienie nr 15).

Od 31 grudnia 2018 r. uruchomiona zostanie na platformie PUESC (https://puesc.gov.pl) nowa e-usługa, umożliwiająca elektroniczne składanie wniosków o udzielenie wiążących informacji taryfowych oraz otrzymywanie decyzji WIT drogą elektroniczną.

NOWOŚĆ na Infor.pl: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!

Polecamy: INFORLEX Biznes

Decyzje WIT

Wiążące informacje taryfowe (WIT) są decyzjami rozstrzygającymi o klasyfikacji taryfowej towarów, tj. ustalającymi właściwy kod Taryfy celnej dla określonego towaru. Decyzje WIT ważne są przez okres 3 lat od daty ich wydania i są wiążące dla organów celnych i posiadacza jedynie w odniesieniu do towarów, dla których formalności celne zostały dokonane po dniu, w którym informacja została wydana. Sytuacje, w których decyzja WIT może utracić swoją ważność przed upływem 3 lat lub mogą być cofnięte, opisane zostały w tytule "Ważność decyzji WIT".

Korzyści wynikające z posiadanie decyzji WIT:

 • WIT to jedyna oficjalna, wiążąca i bezpłatna informacja o klasyfikacji taryfowej towarów, która zapewnia jednolite i poprawne stosowanie nomenklatury towarowej dla potrzeb celnych na terenie UE;
 • WIT ułatwia zarządzanie przedsiębiorstwem w zakresie kalkulacji przewidywanych zysków, ponieważ gwarantuje właściwe naliczanie należności celnych;
 • WIT jest pomocna przy ustalaniu refundacji wywozowych i wszelkich innych kwot ustanowionych dla wywozu lub przywozu w ramach wspólnej polityki rolnej;
 • WIT skraca czas odprawy celnej.

Podstawy prawne

Podstawowe regulacje, stanowiące podstawę prawną do wydawania wiążących informacji taryfowych to:

 • art. 33 i 34 Unijnego Kodeksu Celnego (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny Dziennik Urzędowy L 269 z 10.10.2013 r.);
 • art. od 16 do 23 przepisów wykonawczych do Unijnego Kodeksu Celnego (Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2015/2447 z 24 listopada 2015 r. Dziennik Urzędowy L 343 z 29.12.2015 r.);
 • art. od 19 do 23 rozporządzenia delegowanego (Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. Dziennik Urzędowy L 343 z 29.12.2015 r.);
 • załączniki nr 4 i nr 5 rozporządzenia delegowanego uzupełniającego (Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2016/341 z dnia 17 grudnia 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego w okresie, gdy nie działają jeszcze odpowiednie systemy teleinformatyczne, i zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446 Dziennik Urzędowy L 69 z 15.03.2016 r.).

Miejsce składania wniosków i adres do korespondencji

Wiążąca informacja taryfowa wydawana jest wyłącznie na wniosek strony składany na piśmie i adresowany do właściwego organu celnego. Od dnia 1 marca 2017 r. w Polsce decyzje WIT wydawane są centralnie przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.

Adres:
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Dział Wiążących Informacji
ul. Erazma Ciołka 14A
01-443 Warszawa

Wniosek o WIT

Wniosek w sprawie udzielenia wiążącej informacji taryfowej WIT dotyczy wyłącznie formalności celnych związanych z przywozem lub wywozem towarów. Wniosku nie przyjmuje się jeżeli dotyczy obrotu wewnątrzwspólnotowego. Podpisując wniosek wnioskodawca przyjmuje odpowiedzialność za prawdziwość i kompletność danych podanych we wniosku.
UWAGA! Przed wypełnieniem wniosku zapoznaj się instrukcją wypełniania wniosku.

Wniosek o WIT (plik PDF 317 KB)
Wniosek o WIT (plik DOC 71 KB)
Instrukcja wypełniania wniosku o WIT (plik PDF 251)

Chcesz skrócić czas oczekiwania na WIT?

Można skorzystać z pomocy ekspertów z Izby Administracji Skarbowej w Warszawie. Przed formalnym złożeniem pisemnego wniosku o udzielenie wiążącej informacji taryfowej, eksperci pomogą Ci przy jego wypełnieniu.
Telefon: 22 510-46-52- tutaj możesz zadać pytania związane z wypełnieniem wniosku o WIT
E-mail: wit-pomoc.ias.warszawa@mf.gov.pl - tutaj możesz wysłać pytania związane z wypełnianiem wniosku o WIT lub skonsultować swój wniosek.

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie zachęca, że wypełniony z pomocą jej ekspertów wniosek pozwoli przede wszystkim uniknąć szeregu błędów formalnych, co znacznie może skrócić czas oczekiwania na decyzję WIT.

Składane dokumenty (załączniki do wniosku)

Oprócz sporządzonego we wniosku opisu towaru (pole 9.), niekiedy zachodzi potrzeba załączenia dodatkowych dokumentów zawierających informacje uzupełniające o towarze, pozwalające na jednoznaczne ustalenie jego tożsamości i określenie właściwego kodu nomenklatury towarowej Taryfy celnej, a tam gdzie to jest możliwe, pomocnym będzie także dostarczenie próbki towaru.

UWAGA! Nie należy przesyłać próbek o specjalnym charakterze, np. leków pod specjalnym nadzorem (w tym narkotyków) czy substancji radioaktywnych.

 • W przypadku produktów z grupy towarów rolno-chemicznych, niezbędne są dokładne dane producenta o składzie surowcowym towaru (do 100%) i technologii jego wytwarzania, jak również informacje o zastosowaniu preparatu i sposobie wykorzystania, metodzie jego dozowania, rodzaju i wielkości opakowania, wartości towaru, wynikach badań itp.
 • W odniesieniu do wyrobów przemysłowych, maszyn, urządzeń, pojazdów, do wniosku należy dołączyć wszelkie dane techniczne, opis budowy i zasady działania, rysunki, dokumentację techniczną, fotografie oraz wskazać zasadniczą funkcję i przeznaczenie.
 • Jeżeli zachodzi potrzeba przeprowadzania dodatkowych badań laboratoryjnych lub ekspertyz, osoba ubiegająca się o wydanie WIT zobowiązana jest do wpłacenia (na wniosek Izby) określonej kwoty zaliczki na wskazany rachunek dla potrzeb pokrycia kosztów badań.
 • W załączonych do wniosku dokumentach powinny znaleźć się także pełnomocnictwa dla osób upoważnionych do reprezentowania firmy, podpisujących dokumenty i działających w jej imieniu.
 • Do wniosku powinna zostać załączona kopia dokumentów założycielskich firmy, zawierających informacje o organach firmy uprawnionych do reprezentacji podmiotu oraz o sposobie reprezentowania (np.: KRS, umowa spółki lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej).

Opłaty

Złożenie wniosku o udzielenie wiążącej informacji taryfowej oraz wydanie decyzji WIT, nie podlegają opłacie skarbowej.

UWAGA! Standardowej opłacie skarbowej w kwocie 17 zł podlega natomiast złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (upoważnienia) do reprezentowania podmiotu przed Dyrektorem Izby Administracji Skarbowej w Warszawie w sprawie dotyczącej wniosku o wydanie decyzji WIT. W takich przypadkach wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej dokonanej na następujący rachunek:
Urząd m.st. Warszawy Dzielnica Żoliborz
Bank Handlowy
12 1030 1508 0000 0005 5003 7092

reklama

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI

Jak założyć nowoczesne biuro rachunkowe?

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Monika Jaranowska

Specjalista do spraw kampanii linków sponsorowanych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama