reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Aktualności > Estoński CIT w Polsce - opublikowano projekt nowelizacji

Estoński CIT w Polsce - opublikowano projekt nowelizacji

12 sierpnia 2020 r. opublikowany został na stronach Rządowego Centrum Legislacji projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, który dotyczy wprowadzenia od 2021 roku tzw. estońskiego CIT do polskiego systemu podatku dochodowego od osób prawnych. Jednocześnie rozpoczęły się uzgodnienia międzyresortowe, konsultacje publiczne i opiniowanie tego projektu.

Projekt ten nosi datę 10 sierpnia - jest to o tyle istotne, że jeżeli w toku rządowego procesu legislacyjnego zajdą zmiany w projekcie, to zmieniony projekt zostanie zapewne oznaczony inną datą. Projekt przewiduje zmiany w następujących aktach prawnych:
- ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 865 ze zm.),
- ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1387 ze zm.),
- ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, (Dz. U. z 2019 r., poz. 900 ze zm.),
- ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.).

Jak czytamy w Ocenie Skutków Regulacji tego projektu celem wprowadzanych bądź modyfikowanych niniejszą ustawą przepisów jest realizacja zapowiedzi wyrażonej przez Rząd w zakresie wprowadzenia nowego, proinwestycyjnego systemu opodatkowania osób prawnych, wzorowanego na rozwiązaniu zastosowanym w Estonii (od 2000 roku).

W projekcie przewidziane zostały dwa alternatywne (opcjonalne - do wyboru podatnika) warianty opodatkowania na nowych zasadach (bez możliwości ich łączenia) tj.:

Wariant pierwszy: system wzorowany na systemie estońskim (i pokrewnych: łotewskim, węgierskim, gruzińskim) wiążący dochód do opodatkowania z kategoriami prawa bilansowego i polegający na zmianie momentu powstania obowiązku podatkowego. Model ten zakłada odejście od dotychczasowych zasad podatkowych i tym samym, ze względu na swoją specyfikę i odrębność ma zostać uregulowany w nowym rozdziale 6b Ustawy o CIT: Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych a także, zgodnie z systematyką ustawy, w art. 12 ust. 1 pkt 4e, 5a i 12 oraz ust. 3aa pkt 3, ust. 4 pkt 28, art. 15 ust. 1ab pkt 3, ust. 1ze, art. 16g ust. 22 i 16h ust. 3e oraz art. 18aa.

Wariant drugi: specjalny fundusz inwestycyjny, który w sensie ekonomicznym umożliwia szybsze rozliczenie amortyzacji środków trwałych w kosztach podatkowych – który ma zostać uregulowany w art. 12 ust. 1 pkt 6b - 6d i ust. 1aa, 1ab, art. 15 ust. 1hb – 1hd, art. 16 ust. 1 pkt 48a-48b ustawy o CIT.

Jak ocenia Ministerstwo Finansów oba wskazane warianty mają charakter silnie proinwestycyjny i tym samym, wspierający wzrost gospodarczy. Są to kolejne, obok zwiększenia podatkowej atrakcyjności finansowania własnego (notional interest deduction– NID), zachęty podatkowe do pozostawiania w spółkach kapitału na rozwój i zwiększanie nakładów na środki trwałe. Zakłada się, że zarówno przesunięcie w czasie obowiązku podatkowego, jak i szybsze rozliczenie inwestycji w kosztach podatkowych, będzie dla przedsiębiorców stanowić zachętę inwestycyjną. Wzrost inwestycji przyczyni się do utworzenia nowych miejsc pracy i pobudzenia popytu krajowego, a także, w dłuższej perspektywie czasowej, wzrostu gospodarczego. Skorzystanie z nowych zasad opodatkowania ma charakter fakultatywny.

Jak wskazują projektodawcy, w wielu państwach funkcjonują systemy opodatkowania wspierające mniejsze przedsiębiorstwa i jednocześnie podobne do proponowanego w tym projekcie.

Przykładowo w Chile obowiązuje system opodatkowania na podstawie dystrybucji (podzielonych zysków) dla tych podatników, których roczny dochód nie przekracza 5000 UTM (ok. 1,25 mln), a kapitał własny 1000 UTM (ok. 0,25 mln zł); oraz system opodatkowania na podstawie przepływów pieniężnych, dla tych podatników, których roczny dochód nie przekracza 5000 UTM (ok. 1,25 mln), a kapitał własny 6000 UTM (ok. 1,5 mln zł) i którzy są podatnikami VAT.

Na Węgrzech od 01.01.2013 r. obowiązuje model opodatkowania nazywany KIVA (Small Business Tax) skierowany wyłącznie do małych przedsiębiorstw i polegający na opodatkowaniu przepływów pieniężnych. Ma on charakter opcjonalny, funkcjonuje równolegle z „klasycznym” systemem CIT.

Proponowane w wariancie pierwszym rozwiązanie wzorowane jest na systemie estońskim, wprowadzonym w 2000 roku. Rząd estoński oczekiwał, że reforma będzie promować inwestycje i przedsiębiorczość oraz tworzyć nowe miejsca pracy, a także sprawi, że Estonia będzie postrzegana jako kraj przyjazny obywatelom i inwestycjom. Po wprowadzeniu nowego reżimu odnotowano podwojenie wielkości stopy inwestycji, a także szybszy niż na Łotwie i Litwie wzrost płynności i produktywności przedsiębiorstw. Zmniejszyło się także zadłużenie, a zwiększył wolumen zatrzymanych zysków.

Podobne rozwiązanie przyjęły wkrótce kolejne kraje, m.in. Gruzja i Łotwa. W państwach tych funkcjonuje system opodatkowania zakładający odstąpienie od nałożenia podatku na zyski zatrzymane w spółce. Ich opodatkowanie następuje dopiero w momencie wypłaty (taka dystrybucja może mieć różne formy i obejmuje nie tylko dywidendy, ale również ekonomicznie podobne płatności).

Również Ukraina pracuje obecnie nad wprowadzaniem podobnego rozwiązania. Miałoby ono objąć podmioty o rocznych obrotach poniżej 200 mln UAH (tj. w przybliżeniu 32 mln zł, co odpowiada za ok. ¼ ogółu podatników CIT na Ukrainie).

Z kolei rozwiązania podobne do tych, proponowanych w wariancie drugim, funkcjonują m.in. na Węgrzech i w Niemczech.

System węgierski daje podatnikom możliwość stworzenia specjalnej rezerwy inwestycyjnej, która musi zostać wykorzystana na inwestycje w ciągu 4 lat. W ramach ww. rezerwy podatnik może dokonać odliczenia w wysokości 50% dochodu, jednak nie większego niż kwota rezerwy wykazana za rok poprzedni i nie przekraczającego kwoty limitu tj. 10 miliardów HUF (ok. 130 mln zł).

W Niemczech funkcjonuje podobna ulga mająca na celu jest poprawienie płynności oraz wzmocnienie potencjału inwestycyjnego sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Z preferencji mogą skorzystać te podmioty, których dochód roczny nie przekracza określonego progu (od 100.000 do 235.000 EUR, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności. Ulga polega na możliwości dokonania odliczenia inwestycyjnego, w zakresie planowanych przez przedsiębiorstwo inwestycji w aktywa trwałe wykorzystywane w więcej niż 90% na cele działalności gospodarczej i dokonywane jest w roku podatkowym poprzedzającym dokonanie inwestycji, o ile jej realizacja nastąpi w ciągu kolejnych 3 lat. Odliczenie nie może przekroczyć 40% planowanych kosztów zakupu oraz kwoty limitu 200.000 EUR.

Termin wejścia w życie

Omawiane zmiany mają wejść w życie od 1 stycznia 2021 r. Zatem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, spełniające warunki ustawowe, mogą wybrać opodatkowanie "estońskim" ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych od 1 stycznia 2021 r. i być opodatkowane ryczałtem od tego dnia.

Natomiast podatnicy podatku CIT, którzy wybiorą opodatkowanie ryczałtem oraz których rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2021 r., a zakończy się po dniu 31 grudnia 2020 r. będą mogli być opodatkowani ryczałtem począwszy od pierwszego roku podatkowego rozpoczynającego się po 1 stycznia 2021 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Polecamy: CIT 2020. Komentarz

reklama

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Nowy JPK_VAT

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Moduł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

ABC-ksiegowe

ABC-ksiegowe.pl - najnowsze informacje dotyczące obszaru księgowości, rachunkowości i prawa oraz praktyczne wskazówki, ułatwiające samodzielne prowadzenie księgowości.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama