REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Kolejne deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym

Kolejne deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym
Kolejne deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym

REKLAMA

REKLAMA

Deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym. Ministerstwo Finansów planuje poszerzenie listy deklaracji podatkowych, które mogą być podpisywane elektronicznie o deklaracje akcyzowe AKC-UAKZ i AKC-KZ. Ponadto możliwe będzie opatrywanie podpisem zaufanym albo podpisem osobistym - deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US) oraz podań w sprawach dotyczących podatku akcyzowego − przesyłanych przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.

Zmiany te wynikają z projektu (z 10 czerwca 2021 r.) rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone. Projekt ten został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji i aktualnie jest poddawany konsultacjom publicznym. Celem zmiany rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 września 2017 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 52, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem", jest:

Autopromocja
 1. aktualizacja (w tym poszerzenie) katalogu dokumentów, które mogą być opatrywane poszczególnymi rodzajami podpisów elektronicznych;
 2. aktualizacja tytułów i symboli formularzy podatkowych przywołanych w rozporządzeniu.

Nowe deklaracje akcyzowe (AKC-UAKZ i AKC-KZ) z podpisem elektronicznym

Omawiany projekt zakłada włączenie nowych deklaracji, tj.
- kwartalnej deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych objętych stawką zerową (AKC-UAKZ) oraz
- deklaracji kwartalnej w sprawie podatku akcyzowego od wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego i zerową stawką podatku akcyzowego (AKC-KZ),

do grupy dokumentów, które mogą być opatrywane:

  1. podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy certyfikatu celnego (§ 8 rozporządzenia), oraz
  2. innym podpisem elektronicznym zapewniającym autentyczność deklaracji i podań
   (§ 11 rozporządzenia).

Powyższe nowe wzory deklaracji  wynikają z aktualnie procedowanych aktów prawnych, tj.:

 1. rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wzorów deklaracji uproszczonych w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych (nr 322 w wykazie prac legislacyjnych Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej),
 2. rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy  (nr 340 w wykazie prac legislacyjnych Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej).

Ważne!
Nowe deklaracje będą obowiązywały od dnia 1 lipca 2021 r. i będą składane poprzez stronę internetową
www.puesc.gov.pl.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Deklaracja uproszczona w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US) z podpisem zaufanym lub osobistym przez PUESC

W zmienionym rozporządzeniu pojawi się możliwość opatrywania podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, o którym mowa w § 4 pkt 4 rozporządzenia:
- deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US) oraz
- podań w sprawach dotyczących podatku akcyzowego

przesyłanych przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.

Ważne!
Warto wskazać, ze zgodnie z § 4 pkt 4 rozporządzenia
deklaracje i podania mogą być opatrywane m.in. podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, jeżeli są przesyłane przez:
a) portal podatkowy albo
b) Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej, albo
c)Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.

W chwili obecnej, zgodnie z § 10 rozporządzenia, podpisem elektronicznym, o którym mowa w § 4 pkt 4, mogą być opatrywane, przesyłane przez:
1) portal podatkowy przez podatnika:
- zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-37),
- zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-38),
- oświadczenie o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego (PIT-OP),
- zgłoszenie rejestracyjne uproszczone w zakresie podatku akcyzowego/zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności, o których mowa w art. 16b ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (AKC-RU/AKC-ZU);
2) Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej:
- wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16),
- zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług (VAT-R);
3) Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych zgłoszenie rejestracyjne uproszczone w zakresie podatku akcyzowego/zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności, o których mowa w art. 16b ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (AKC-RU/AKC-ZU).

Projektowana zmiana stanowi zatem poszerzenie katalogu podpisów elektronicznych, którymi deklaracja AKC-US będzie mogła być opatrywana.

Proponowane rozwiązanie umożliwi opatrywanie podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, o którym mowa w § 4 pkt 4 zmienianego rozporządzenia, deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US) przesyłanej przez PUESC. Wraz z nową deklaracją podatnik w przypadku samochodów zwolnionych od podatku akcyzowego np. samochodów elektrycznych będzie składał wniosek o wydanie przez organ podatkowy zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy. Zatem w przypadku opatrywania podpisem zaufanym albo podpisem osobistym deklaracji uproszczonej AKC-US przesyłanej przez PUESC należy również umożliwić podpisanie tym samym podpisem ww. wniosku przesyłanego wraz z tą deklaracją przez PUESC. Mając na uwadze, że przez PUESC składany może być również wniosek o wydanie dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy, zaproponowany został zapis „podania w sprawach dotyczących podatku akcyzowego”. Jest to zapis zgodny z terminologią używaną w rozporządzeniu (§ 8 pkt 17 oraz § 11 pkt 40a).

Deklaracja AKC-US stanowi nową wersję wzoru aktualnie obowiązującej deklaracji, tj. deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych (AKC-U/S). Zmiana nazwy deklaracji wynika z procedowanego rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wzoru deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (nr 303 w wykazie prac legislacyjnych Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej). Nowy wzór deklaracji będzie obowiązywał od dnia 1 lipca 2021 r.

Zmiany dotyczące zgłoszeń AKC-R i AKC-Z

Nastąpi wyłączenie z rozporządzenia:
- zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego (AKC-R)
oraz zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie lub wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, opodatkowanych zerową stawką podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie lub o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej (AKC-Z).

Ustawą z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 72), z dniem 1 lutego 2021 r., zostały wprowadzone do ustawy o podatku akcyzowym nowe rozwiązania dotyczące centralnej, elektronicznej rejestracji podmiotów w obszarze podatku akcyzowego. Co istotne w stanie prawnym obowiązującym przed dniem 1 lutego 2021 r. podmioty składały zgłoszenie rejestracyjne (AKC-R) oraz zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności w obszarze podatku akcyzowego (AKC-Z) w postaci papierowej. Natomiast po nowelizacji, która miała na celu elektronizację procesu rejestracji w podatku akcyzowym, zgłoszenia rejestracyjnego do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych (CRPA) oraz zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania czynności można dokonać wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC).

W konsekwencji wzory formularzy AKC-R oraz AKC-Z zastąpione zostały zgłoszeniami elektronicznymi na PUESC.
W związku z czym w § 8 rozporządzenia zmienianego proponuje się uchylenie pkt 11 i 12, które dotyczą odpowiednio zgłoszenia AKC-R oraz AKC-Z. Ponadto zgodnie z art. 16 ust. 2c oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722, z późn. zm.) zgłoszenie rejestracyjne oraz zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo zaawansowanym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego albo zapewnia się w inny sposób możliwość potwierdzenia pochodzenia oraz integralności danych w postaci elektronicznej, jeżeli w przepisach wydanych na podstawie art. 3b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. − Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz.
poz. 1325, z późn. zm.) minister właściwy do spraw finansów publicznych umożliwił podpisywanie dokumentów w taki sposób.

Aktualizacja tytułów i symboli formularzy podatkowych

Omawiana nowelizacja przewiduje także aktualizację tytułów i symboli formularzy podatkowych używanych w rozporządzeniu.

Autopromocja

Aktualizacja nazwy i symbolu formularza o aktualnym brzmieniu „deklaracja uproszczona dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych (AKC-U/A)”.

Nowa wersja wzoru formularza o nazwie „deklaracja uproszczona w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych objętych stawką inną niż stawka zerowa (AKC-UA)” wynika z aktualnie procedowanego rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wzorów deklaracji uproszczonych w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych (nr 322 w wykazie prac legislacyjnych Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej). Nowy wzór formularza będzie obowiązywał od dnia 1 lipca 2021 r.

Aktualizacja nazwy i symbolu formularza o aktualnym brzmieniu „deklaracja uproszczona dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych (AKC-U/S)”

Nowa wersja wzoru formularza o nazwie „deklaracja uproszczona w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US)” wynika z aktualnie procedowanego rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wzoru deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (nr 303 w wykazie prac legislacyjnych Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej). Nowy wzór formularza będzie obowiązywał od dnia 1 lipca 2021 r.

Aktualizacja nazwy formularza o aktualnym brzmieniu „deklaracja dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych) (AKC-WG)”

Nowa wersja wzoru formularza o nazwie „deklaracja w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych) (AKC-WG)” wynika
z aktualnie
procedowanego rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy  (nr 340 w wykazie prac legislacyjnych Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej). Nowy wzór formularza będzie obowiązywał od dnia 1 lipca 2021 r.

Aktualizacja nazwy formularza o aktualnym brzmieniu „deklaracja o wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika (AKC-P)”

Nowa wersja wzoru formularza o nazwie „deklaracja o wysokości podatku akcyzowego pobranego i wpłaconego przez płatnika (AKC-P)” wynika z rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie deklaracji o wysokości podatku akcyzowego pobranego i wpłaconego przez płatnika (Dz. U. poz. 841). Nowy wzór formularza będzie obowiązywał od dnia 1 lipca 2021 r.

Aktualizacja nazwy i symbolu formularza o aktualnym brzmieniu „deklaracja dla podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie miedzi i srebra (P-KOP/MS)”

Nowa wersja wzoru formularza o nazwie „deklaracja w sprawie podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie miedzi i srebra (KOP-MS)” wynika z aktualnie procedowanego rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wzorów deklaracji w sprawie podatku od wydobycia niektórych kopalin (nr 335 w wykazie prac legislacyjnych Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej). Nowy wzór formularza będzie obowiązywał od dnia 1 lipca 2021 r.

Aktualizacja nazwy i symbolu formularza o aktualnym brzmieniu „deklaracja dla podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie ropy naftowej lub gazu ziemnego (P-KOP/RG)”

Nowa wersja wzoru formularza o nazwie „deklaracja w sprawie podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie ropy naftowej i gazu ziemnego (KOP-RG)” wynika z aktualnie procedowanego rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wzorów deklaracji w sprawie podatku od wydobycia niektórych kopalin (nr 335 w wykazie prac legislacyjnych Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej). Nowy wzór formularza będzie obowiązywał od dnia 1 lipca 2021 r.

Przepisy przejściowe

W projekcie zamieszczono również stosowne przepisy przejściowe (§ 2 projektu). Przepisy te mają na celu pozostawienia w obrocie prawnym regulacji dotyczących sposobu przesyłania deklaracji oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone, dla tych wzorów deklaracji, które będą mogły być wykorzystywane, zgodnie z przepisami odrębnymi, po dniu 1 lipca 2021 r. Wejście w życie projektowanego rozporządzenia (bez przepisów przejściowych) spowodowałoby, że poza zakresem normowania w systemie prawnym pozostałyby dotychczas wykorzystywane wzory deklaracji, które planuje się pozostawić w mocy przez określony w przepisach okres. Sytuacja taka dotyczy wzorów deklaracji w sprawie podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie miedzi i srebra oraz deklaracji w sprawie podatku akcyzowego, tj. AKC-WG. Deklaracje te wejdą w życie z dniem 1 lipca 2021 r., jednakże do dnia 30 września 2021 r. będą mogły być składane deklaracje sporządzone według wzoru określonego w dotychczasowych przepisach.

Zgodnie bowiem z § 3 projektu rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wzorów deklaracji w sprawie podatku od wydobycia niektórych kopalin (nr 335 w wykazie prac legislacyjnych Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej) do dnia 30 września 2021 r. mogą być składane deklaracje sporządzone według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia uchylanego w § 4 tego projektu. Natomiast stosownie do treści § 2 ust. 1 projektu rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy  (nr 340 w wykazie prac legislacyjnych Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej) wzory deklaracji określone w załącznikach nr 12 i 18 do rozporządzenia zmienianego w § 1 tego rozporządzenia, w brzmieniu nadanym tym rozporządzeniem, będą stosowane począwszy od rozliczenia za wrzesień 2021 r.

Termin wejścia w życie zmian

Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 lipca 2021 r. co ma na celu skorelowanie zmian ze zmianami wprowadzanymi w wyżej wymienionych deklaracjach w podatku akcyzowym oraz w podatku od wydobycia niektórych kopalin.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  PGNiG obniża ceny gazu dla gospodarstw domowych. Ale nadal ponad 90 zł/MWh drożej od ceny zamrożonej do połowy 2024 roku

  W czwartek 29 lutego 2024 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził obniżenie o 8,3 proc. (do 290,97 zł/MWh) zatwierdzonej w grudniu 2023 r. i obowiązującej w 2024 r. taryfy na sprzedaż gazu dla gospodarstw domowych i innych tzw. odbiorców uprawnionych przez spółkę PGNiG Obrót Detaliczny. Ale do 30 czerwca 2024 r. cena netto gazu dla odbiorców uprawnionych (w tym odbiorców w gospodarstwach domowych) została zamrożona na poziomie 200,17 zł/MWh.

  Tabela kursów średnich NBP z 29 lutego 2024 roku [nr 043/A/NBP/2024]

  Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona przez NBP 29 lutego 2024 roku - nr 043/A/NBP/2024. Jaki dziś kurs euro? Jakie zmiany w kursach walut?

  Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć remont łazienki?

  Ulga rehabilitacyjna a remont łazienki. Czy możliwe jest odliczenie w ramach ulgi rehabilitacyjnej kosztów remontu, adaptacji  i wyposażenia łazienki dla osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności?

  Księgowy na urlopie. Jak utrzymać płynność obsługi księgowej w firmie?

  Gdy księgowy udaje się na urlop, firma stoi przed wyzwaniem związanym nie tylko ze zorganizowaniem zastępstwa, ale również z utrzymaniem płynności obsługi księgowej. Podpowiadamy, jak przygotować firmę na taką sytuację.

  Od marca 2024 r. posiadacze obligacji zaczną tracić pieniądze. Opłaca się zamienić obligacje starych emisji na nowe

  Mocne hamowanie inflacji w Polsce jakie obserwujemy w ostatnich miesiącach powoduje nawet kilkukrotny spadek oprocentowania obligacji skarbowych indeksowanych inflacją. Na razie dotyczy to obligacji cztero- i dziesięcioletnich o łącznej wartości około 4,5 miliardów złotych, ale w najbliższych miesiącach kwota ta może szybko rosnąć. Rozwiązaniem jest zamiana posiadanych papierów na nowe. Dzięki temu Polacy (w sumie) mogą zarobić  nawet około o 65 milionów złotych więcej.

  Projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości przyjęty przez rząd

  Projektowane przepisy nakładają na firmy z siedzibą w Polsce obowiązek publikacji danych o podatkach zapłaconych w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

  Rząd przyjął dzisiaj projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości

  Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości oraz o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym. Przyjęty również został projekt ustawy zobowiązujący firmy do stosowania unijnych zasad dostępności w niektórych produktach i usługach.

  Właściwa weryfikacja kontrahentów to klucz do ograniczenia ryzyka sankcji gospodarczych

  Właściwa weryfikacja kontrahentów jest niezbędna w celu ograniczenia ryzyka sankcji gospodarczych. Weryfikacja powinna obejmować ustalenie struktury właścicielskiej i rzeczywistych beneficjentów kontrahentów.

  Wartość inwestycji firm amerykańskich w Polsce wynosi 26 mld USD. Najwięcej w obszarze oprogramowania

  Wartość inwestycji firm amerykańskich w Polsce wynosi 26 mld USD, stanowiąc tym samym 12 proc. wszystkich inwestycji zagranicznych w naszym kraju. Najwięcej przedsiębiorstw, bo aż 140, działa w obszarze oprogramowania.

  Koszty uzyskania przychodów 2024 - umowa o pracę, zlecenie, umowa o dzieło

  Jakie koszty uzyskania przychodu (tzw. koszty podatkowe) w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) można uwzględniać (potrącać) na umowie o pracę, umowie zlecenia i umowie o dzieło?

  REKLAMA