REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Kolejne deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym

Kolejne deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym
Kolejne deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym

REKLAMA

REKLAMA

Deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym. Ministerstwo Finansów planuje poszerzenie listy deklaracji podatkowych, które mogą być podpisywane elektronicznie o deklaracje akcyzowe AKC-UAKZ i AKC-KZ. Ponadto możliwe będzie opatrywanie podpisem zaufanym albo podpisem osobistym - deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US) oraz podań w sprawach dotyczących podatku akcyzowego − przesyłanych przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.

Zmiany te wynikają z projektu (z 10 czerwca 2021 r.) rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone. Projekt ten został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji i aktualnie jest poddawany konsultacjom publicznym. Celem zmiany rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 września 2017 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 52, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem", jest:

REKLAMA

Autopromocja
 1. aktualizacja (w tym poszerzenie) katalogu dokumentów, które mogą być opatrywane poszczególnymi rodzajami podpisów elektronicznych;
 2. aktualizacja tytułów i symboli formularzy podatkowych przywołanych w rozporządzeniu.

Nowe deklaracje akcyzowe (AKC-UAKZ i AKC-KZ) z podpisem elektronicznym

Omawiany projekt zakłada włączenie nowych deklaracji, tj.
- kwartalnej deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych objętych stawką zerową (AKC-UAKZ) oraz
- deklaracji kwartalnej w sprawie podatku akcyzowego od wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego i zerową stawką podatku akcyzowego (AKC-KZ),

do grupy dokumentów, które mogą być opatrywane:

  1. podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy certyfikatu celnego (§ 8 rozporządzenia), oraz
  2. innym podpisem elektronicznym zapewniającym autentyczność deklaracji i podań
   (§ 11 rozporządzenia).

Powyższe nowe wzory deklaracji  wynikają z aktualnie procedowanych aktów prawnych, tj.:

 1. rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wzorów deklaracji uproszczonych w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych (nr 322 w wykazie prac legislacyjnych Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej),
 2. rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy  (nr 340 w wykazie prac legislacyjnych Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej).

Ważne!
Nowe deklaracje będą obowiązywały od dnia 1 lipca 2021 r. i będą składane poprzez stronę internetową
www.puesc.gov.pl.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Deklaracja uproszczona w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US) z podpisem zaufanym lub osobistym przez PUESC

W zmienionym rozporządzeniu pojawi się możliwość opatrywania podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, o którym mowa w § 4 pkt 4 rozporządzenia:
- deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US) oraz
- podań w sprawach dotyczących podatku akcyzowego

przesyłanych przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.

Ważne!
Warto wskazać, ze zgodnie z § 4 pkt 4 rozporządzenia
deklaracje i podania mogą być opatrywane m.in. podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, jeżeli są przesyłane przez:
a) portal podatkowy albo
b) Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej, albo
c)Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.

W chwili obecnej, zgodnie z § 10 rozporządzenia, podpisem elektronicznym, o którym mowa w § 4 pkt 4, mogą być opatrywane, przesyłane przez:
1) portal podatkowy przez podatnika:
- zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-37),
- zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-38),
- oświadczenie o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego (PIT-OP),
- zgłoszenie rejestracyjne uproszczone w zakresie podatku akcyzowego/zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności, o których mowa w art. 16b ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (AKC-RU/AKC-ZU);
2) Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej:
- wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16),
- zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług (VAT-R);
3) Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych zgłoszenie rejestracyjne uproszczone w zakresie podatku akcyzowego/zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności, o których mowa w art. 16b ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (AKC-RU/AKC-ZU).

Projektowana zmiana stanowi zatem poszerzenie katalogu podpisów elektronicznych, którymi deklaracja AKC-US będzie mogła być opatrywana.

Proponowane rozwiązanie umożliwi opatrywanie podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, o którym mowa w § 4 pkt 4 zmienianego rozporządzenia, deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US) przesyłanej przez PUESC. Wraz z nową deklaracją podatnik w przypadku samochodów zwolnionych od podatku akcyzowego np. samochodów elektrycznych będzie składał wniosek o wydanie przez organ podatkowy zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy. Zatem w przypadku opatrywania podpisem zaufanym albo podpisem osobistym deklaracji uproszczonej AKC-US przesyłanej przez PUESC należy również umożliwić podpisanie tym samym podpisem ww. wniosku przesyłanego wraz z tą deklaracją przez PUESC. Mając na uwadze, że przez PUESC składany może być również wniosek o wydanie dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy, zaproponowany został zapis „podania w sprawach dotyczących podatku akcyzowego”. Jest to zapis zgodny z terminologią używaną w rozporządzeniu (§ 8 pkt 17 oraz § 11 pkt 40a).

Deklaracja AKC-US stanowi nową wersję wzoru aktualnie obowiązującej deklaracji, tj. deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych (AKC-U/S). Zmiana nazwy deklaracji wynika z procedowanego rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wzoru deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (nr 303 w wykazie prac legislacyjnych Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej). Nowy wzór deklaracji będzie obowiązywał od dnia 1 lipca 2021 r.

Zmiany dotyczące zgłoszeń AKC-R i AKC-Z

REKLAMA

Nastąpi wyłączenie z rozporządzenia:
- zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego (AKC-R)
oraz zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie lub wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, opodatkowanych zerową stawką podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie lub o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej (AKC-Z).

Ustawą z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 72), z dniem 1 lutego 2021 r., zostały wprowadzone do ustawy o podatku akcyzowym nowe rozwiązania dotyczące centralnej, elektronicznej rejestracji podmiotów w obszarze podatku akcyzowego. Co istotne w stanie prawnym obowiązującym przed dniem 1 lutego 2021 r. podmioty składały zgłoszenie rejestracyjne (AKC-R) oraz zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności w obszarze podatku akcyzowego (AKC-Z) w postaci papierowej. Natomiast po nowelizacji, która miała na celu elektronizację procesu rejestracji w podatku akcyzowym, zgłoszenia rejestracyjnego do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych (CRPA) oraz zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania czynności można dokonać wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC).

W konsekwencji wzory formularzy AKC-R oraz AKC-Z zastąpione zostały zgłoszeniami elektronicznymi na PUESC.
W związku z czym w § 8 rozporządzenia zmienianego proponuje się uchylenie pkt 11 i 12, które dotyczą odpowiednio zgłoszenia AKC-R oraz AKC-Z. Ponadto zgodnie z art. 16 ust. 2c oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722, z późn. zm.) zgłoszenie rejestracyjne oraz zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo zaawansowanym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego albo zapewnia się w inny sposób możliwość potwierdzenia pochodzenia oraz integralności danych w postaci elektronicznej, jeżeli w przepisach wydanych na podstawie art. 3b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. − Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz.
poz. 1325, z późn. zm.) minister właściwy do spraw finansów publicznych umożliwił podpisywanie dokumentów w taki sposób.

Aktualizacja tytułów i symboli formularzy podatkowych

Omawiana nowelizacja przewiduje także aktualizację tytułów i symboli formularzy podatkowych używanych w rozporządzeniu.

Aktualizacja nazwy i symbolu formularza o aktualnym brzmieniu „deklaracja uproszczona dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych (AKC-U/A)”.

Nowa wersja wzoru formularza o nazwie „deklaracja uproszczona w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych objętych stawką inną niż stawka zerowa (AKC-UA)” wynika z aktualnie procedowanego rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wzorów deklaracji uproszczonych w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych (nr 322 w wykazie prac legislacyjnych Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej). Nowy wzór formularza będzie obowiązywał od dnia 1 lipca 2021 r.

Aktualizacja nazwy i symbolu formularza o aktualnym brzmieniu „deklaracja uproszczona dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych (AKC-U/S)”

Nowa wersja wzoru formularza o nazwie „deklaracja uproszczona w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US)” wynika z aktualnie procedowanego rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wzoru deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (nr 303 w wykazie prac legislacyjnych Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej). Nowy wzór formularza będzie obowiązywał od dnia 1 lipca 2021 r.

Aktualizacja nazwy formularza o aktualnym brzmieniu „deklaracja dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych) (AKC-WG)”

Nowa wersja wzoru formularza o nazwie „deklaracja w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych) (AKC-WG)” wynika
z aktualnie
procedowanego rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy  (nr 340 w wykazie prac legislacyjnych Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej). Nowy wzór formularza będzie obowiązywał od dnia 1 lipca 2021 r.

Aktualizacja nazwy formularza o aktualnym brzmieniu „deklaracja o wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika (AKC-P)”

Nowa wersja wzoru formularza o nazwie „deklaracja o wysokości podatku akcyzowego pobranego i wpłaconego przez płatnika (AKC-P)” wynika z rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie deklaracji o wysokości podatku akcyzowego pobranego i wpłaconego przez płatnika (Dz. U. poz. 841). Nowy wzór formularza będzie obowiązywał od dnia 1 lipca 2021 r.

Aktualizacja nazwy i symbolu formularza o aktualnym brzmieniu „deklaracja dla podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie miedzi i srebra (P-KOP/MS)”

Nowa wersja wzoru formularza o nazwie „deklaracja w sprawie podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie miedzi i srebra (KOP-MS)” wynika z aktualnie procedowanego rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wzorów deklaracji w sprawie podatku od wydobycia niektórych kopalin (nr 335 w wykazie prac legislacyjnych Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej). Nowy wzór formularza będzie obowiązywał od dnia 1 lipca 2021 r.

Aktualizacja nazwy i symbolu formularza o aktualnym brzmieniu „deklaracja dla podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie ropy naftowej lub gazu ziemnego (P-KOP/RG)”

Nowa wersja wzoru formularza o nazwie „deklaracja w sprawie podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie ropy naftowej i gazu ziemnego (KOP-RG)” wynika z aktualnie procedowanego rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wzorów deklaracji w sprawie podatku od wydobycia niektórych kopalin (nr 335 w wykazie prac legislacyjnych Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej). Nowy wzór formularza będzie obowiązywał od dnia 1 lipca 2021 r.

Przepisy przejściowe

W projekcie zamieszczono również stosowne przepisy przejściowe (§ 2 projektu). Przepisy te mają na celu pozostawienia w obrocie prawnym regulacji dotyczących sposobu przesyłania deklaracji oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone, dla tych wzorów deklaracji, które będą mogły być wykorzystywane, zgodnie z przepisami odrębnymi, po dniu 1 lipca 2021 r. Wejście w życie projektowanego rozporządzenia (bez przepisów przejściowych) spowodowałoby, że poza zakresem normowania w systemie prawnym pozostałyby dotychczas wykorzystywane wzory deklaracji, które planuje się pozostawić w mocy przez określony w przepisach okres. Sytuacja taka dotyczy wzorów deklaracji w sprawie podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie miedzi i srebra oraz deklaracji w sprawie podatku akcyzowego, tj. AKC-WG. Deklaracje te wejdą w życie z dniem 1 lipca 2021 r., jednakże do dnia 30 września 2021 r. będą mogły być składane deklaracje sporządzone według wzoru określonego w dotychczasowych przepisach.

Zgodnie bowiem z § 3 projektu rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wzorów deklaracji w sprawie podatku od wydobycia niektórych kopalin (nr 335 w wykazie prac legislacyjnych Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej) do dnia 30 września 2021 r. mogą być składane deklaracje sporządzone według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia uchylanego w § 4 tego projektu. Natomiast stosownie do treści § 2 ust. 1 projektu rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy  (nr 340 w wykazie prac legislacyjnych Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej) wzory deklaracji określone w załącznikach nr 12 i 18 do rozporządzenia zmienianego w § 1 tego rozporządzenia, w brzmieniu nadanym tym rozporządzeniem, będą stosowane począwszy od rozliczenia za wrzesień 2021 r.

Termin wejścia w życie zmian

Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 lipca 2021 r. co ma na celu skorelowanie zmian ze zmianami wprowadzanymi w wyżej wymienionych deklaracjach w podatku akcyzowym oraz w podatku od wydobycia niektórych kopalin.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Mały ZUS Plus przegrywa w sądzie. To jest bardzo ważny wyrok dla przedsiębiorców

Mały ZUS Plus - jak długo powinna trwać przerwa, po upływie której przedsiębiorca może ponownie skorzystać z niższych składek? Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim wydał pierwszy wyrok w tej sprawie, który jest korzystny dla przedsiębiorców.

Czy przygotowania do KSeF poszły na marne? Co dalej z wdrożeniami w firmach?

Firmy, które przygotowały się na pierwotny termin wejścia w życie obligatoryjnego Krajowego Systemu e-Faktur, poniosły już związane z tym koszty. Pojawiają się więc pytania, czy powinny zaplanować w budżetach nowe wydatki, aby dostosować procesy i systemy do kolejnych zmian w KSeF. Czy dotychczasowe wdrożenia poszły na marne?

Nowości w KSeF: faktury papierowe czasowo poza KSeF, faktury konsumenckie, złożone załączniki. Konsultacje Ministerstwa Finansów

W dniu 18 lipca 2024 r. w Ministerstwie Finansów przy ul. Świętokrzyskiej 12 odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne dotyczące Krajowego Systemu e-Faktur zorganizowane przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową. Przedstawiciele MF podsumowali dotychczasowe prekonsultacje zmian w zakresie obowiązkowego KSeF. Eksperci Ministerstwa Finansów zaprezentowali też propozycje rozwiązań biznesowych tj. wymianę środowiska KSeF na docelowe, wdrożenie załączników i aktualizację struktury e-faktury,  a także planowane rozwiązania i nowe funkcjonalności KSeF.

Nowe dane o wynagrodzeniach Polaków. GUS odsłania karty

GUS opublikował dane dotyczące przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2024 r. Przeciętna płaca wyniosła 8144,83 zł. Wzrost okazał się niższy od prognozowanego przez ekspertów. Mamy też nowe statystyki dotyczące zatrudnienia.

REKLAMA

Podatek od nieruchomości od obiektów sportowych. Będą zmiany od 2025 roku. Czy podatek obejmie place zabaw?

W ramach analiz opublikowanego projektu zmian w podatku od nieruchomości, chwilę uwagi należy poświęcić obiektom sportowym. Jako że standardowo ich wartość nie należy do niskich, ewentualne ruchy w tym zakresie, mogą generować istotne skutki podatkowe. Aczkolwiek, akurat w tym obszarze, MF zaproponował też trochę korzyści. Niekorzyści też.

Większe sumy gwarancyjne w OC posiadaczy pojazdów i rolników. Jednolity formularz zaświadczeń o przebiegu ubezpieczenia. Rząd przyjął projekt nowelizacji

W dniu 16 lipca 2024 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, która ma dostosować polskie prawo do unijnych przepisów dotyczących ubezpieczenia OC za szkody, które powstały w związku z ruchem pojazdów mechanicznych. Projekt ten przewiduje m.in. zwiększenie minimalnych sum gwarancyjnych w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych a także rolników. Czy w związku z tymi zmianami wzrosną ceny polis OC?

Drastyczne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe. Najwięcej na płyn do e-papierosów, aż o 75 proc.

Rząd chce wprowadzić drastyczne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe. Ich skala ma być kilkukrotnie większa, niż zakładała mapa akcyzowa. Już w 20225 r. akcyza na wyroby tytoniowe ma wzrosnąć: o 25 proc. na papierosy, o 38 proc. na tytoń do palenia oraz o 50 proc. na wkłady do podgrzewaczy tytoniu. Będzie podwyżka również płynów do e-papierosów, na które w 2025 r. akcyza wzrośnie aż o 75 proc.

Zakup sprzętu IT? Czasem lepiej wynająć. Na czym polega DaaS?

Na czym polega model biznesowy Device as a Service (DaaS)? Komu i kiedy się opłaca? Co sprawia, że jest to rosnący trend nie tylko w polskich firmach?

REKLAMA

Twój biznes działa dobrze ale pieniądze gdzieś wyciekają. Ekspert podpowiada gdzie szukać przyczyn i źródeł wycieków

Takie pytanie często zadają sobie przedsiębiorcy, którzy osiągając spore przychody, realizując duże i zyskowne projekty nagle stwierdzają brak gotówki na koncie. Dlaczego tak się dzieje? Gdzie są pieniądze? Na te i inne pytania odpowiada dr nauk ekonomicznych Elżbieta Sobów – specjalistka ds. finansów z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem.

Korekta podatku naliczonego: kiedy trzeba rozliczyć fakturę korygującą

Jak należy rozliczyć faktury korygujące? Podatnik będący nabywcą zgłosił reklamację oraz otrzymał mailową odpowiedź, w której sprzedawca uznał reklamację i wskazał kwotę korekty. Wiadomości mailowe są z marca 2024 r., a korekta wpłynęła w kwietniu 2024 r. Podatnik odliczył VAT naliczony z faktury pierwotnej w marcu 2024 r. Czy korektę należy rozliczyć w marcu 2024? 

REKLAMA