REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Naruszanie uniinych sankcji (środków zabezpieczających) będzie przestępstwem zagrożonym m.in. konfiskatą mienia

Naruszanie unijnych sankcji (środków zabezpieczających) będzie przestępstwem zagrożonym m.in. konfiskatą mienia
Naruszanie unijnych sankcji (środków zabezpieczających) będzie przestępstwem zagrożonym m.in. konfiskatą mienia

REKLAMA

25 maja 2022 r. Komisja Europejska przedstawiła projekt przepisów, zgodnie z którymi naruszanie unijnych środków ograniczających (sankcji) zostanie dopisane do wykazu przestępstw unijnych. Komisja proponuje również nowe, zaostrzone przepisy dotyczące odzyskiwania i konfiskaty mienia, co również pomoże we wdrażaniu unijnych środków ograniczających. W obliczu trwającej agresji Rosji na Ukrainę niezwykle istotne jest, aby unijne środki ograniczające były w pełni wdrażane. Ich naruszanie nie może się nikomu opłacać. Celem tych wniosków legislacyjnych jest zapewnienie w przyszłości skutecznej konfiskaty aktywów osób fizycznych i podmiotów, które naruszają środki ograniczające.

Wspomniane wnioski wpisują się w kontekst utworzonej przez Komisję w marcu grupy zadaniowej „Freeze and Seize”.

Uznanie naruszania unijnych środków ograniczających za przestępstwo unijne

Po pierwsze, Komisja Europejska proponuje dopisanie naruszania unijnych środków ograniczających do wykazu przestępstw unijnych. Pozwoli to na stworzenie wspólnego standardu w kwestii przestępstw oraz kar na terenie całej UE. Te wspólne unijne zasady ułatwiłyby z kolei prowadzenie postępowań przygotowawczych w przypadkach naruszenia środków ograniczających we wszystkich państwach członkowskich, a następnie wnoszenie oskarżenia i nakładanie kar.

Naruszenie środków ograniczających spełnia warunki określone w art. 83 ust. 1 TFUE, ponieważ jest uznawane za przestępstwo w większości państw członkowskich. Jest to również szczególnie poważne przestępstwo, ponieważ może utrwalać zagrożenia dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz ma jasny kontekst transgraniczny, który wymaga wspólnej reakcji na poziomie unijnym i globalnym.

Wraz z wnioskiem, w komunikacie z załącznikiem, Komisja przedstawia również, jak mogłaby wyglądać przyszła dyrektywa w sprawie sankcji karnych. Do potencjalnych przestępstw można by zaliczyć: udział w działaniach lub czynnościach, których celem jest bezpośrednie lub pośrednie obejście środków ograniczających, w tym ukrywanie aktywów; niezamrożenie środków należących do wyznaczonej osoby fizycznej/wyznaczonego podmiotu, znajdujących się w ich posiadaniu lub kontrolowanych przez nich; udział w wymianie handlowej, np. import lub eksport towarów objętych zakazem handlu.

Autopromocja

Gorące tematy dla biur rachunkowych. SLIM VAT 3, KSeF, praca zdalna

Kup książkę:

Gorące tematy dla biur rachunkowych. SLIM VAT 3, KSeF, praca zdalna - Poradnik Gazety Prawnej

Po osiągnięciu przez państwa członkowskie UE porozumienia w sprawie inicjatywy Komisji dotyczącej rozszerzenia wykazu przestępstw unijnych Komisja przedstawi wniosek ustawodawczy w oparciu o dołączony komunikat i załącznik.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zaostrzenie przepisów unijnych dotyczących odzyskiwania i konfiskaty mienia poprzez rozszerzenie na unijne środki ograniczające

Po drugie, Komisja przedstawia wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie odzyskiwania i konfiskaty mienia. Jej głównym celem jest zapewnienie, by przestępstwa nie były opłacalne, poprzez pozbawienie przestępców nieuczciwie uzyskanych korzyści oraz ograniczenie ich zdolności do popełniania kolejnych przestępstw. Zaproponowane przepisy będą miały również zastosowanie do naruszania środków ograniczających, co pozwoli zapewnić skuteczne śledzenie, zamrażanie i konfiskowanie dochodów uzyskanych w drodze naruszania środków ograniczających, jak i zarządzanie takimi dochodami.

Przedstawiony wniosek uaktualnia unijne przepisy dotyczące odzyskiwania mienia m.in. poprzez:

Autopromocja

KSeF. Jak przygotować się do wystawiania e-faktur

Kup książkę:

KSeF. Jak przygotować się do wystawiania e-faktur + plakat KSeF. Krok po kroku
 • rozszerzenie mandatu biur ds. odzyskiwania mienia, tak by mogły one szybko śledzić i identyfikować aktywa osób fizycznych i podmiotów objętych unijnymi środkami ograniczającymi. Uprawnienia te będą miały również zastosowanie do mienia pochodzącego z przestępstwa i będą obejmowały natychmiastowe zabezpieczenie mienia w przypadku, gdy istnieje ryzyko, że mogłoby ono zniknąć;
 • poszerzenie puli przestępstw, w przypadku których możliwa jest konfiskata mienia, w tym o naruszenie unijnych środków ograniczających – po przyjęciu wniosku Komisji w sprawie rozszerzenia wykazu przestępstw unijnych;
 • utworzenie biur ds. odzyskiwania mienia we wszystkich państwach członkowskich UE w celu zadbania o to, by zabezpieczone mienie nie straciło na wartości oraz umożliwienie sprzedaży zabezpieczonego mienia, które mogłoby w łatwy sposób ulec amortyzacji lub które jest kosztowne w utrzymaniu.

Wiceprzewodnicząca do spraw wartości i przejrzystości, Věra Jourová: Unijne sankcje muszą być respektowane, a tych, którzy próbują je obejść, należy ukarać. Naruszenie unijnych sankcji jest poważnym przestępstwem i musi spotkać się z poważnymi konsekwencjami. By to zapewnić, potrzebujemy ogólnounijnych przepisów. Stajemy w obronie naszych wartości jako Unia i musimy dopilnować, by ci, którzy napędzają wojenną maszynę Putina, za to zapłacili.

Komisarz do spraw wymiaru sprawiedliwości i konsumentów, Didier Reynders: Musimy dopilnować, żeby osoby czy przedsiębiorstwa, które obchodzą unijne środki ograniczające, zostały pociągnięte do odpowiedzialności. Takie działania są przestępstwem, które powinno być stanowczo karane w całej UE. Obecne rozbieżności w prawnych definicjach naruszenia środków ograniczających i sankcjach karnych mogą nadal prowadzić do bezkarności. Czas uszczelnić luki w prawie i wyposażyć organy wymiaru sprawiedliwości w odpowiednie narzędzia do ścigania w sprawach o naruszenie unijnych środków ograniczających.

Autopromocja

Akademia podatków 2023/2024

Uczestnicy szkolenia przypomną podstawowe zagadnienia dotyczące opodatkowania, które często uchodzą uwadze, a mają kluczowe znaczenie. Prowadzący wskaże jak rozliczać VAT i o czym pamiętać, gdy przedsiębiorca prowadzi działalność w zakresie najmu prywatnego.

Szkolenie: VAT w transakcjach krajowych 2023

Komisarz do spraw wewnętrznych, Ylva Johansson: Szefowie grup przestępczych kupują sobie milczenie i lojalność poprzez zastraszanie. Ich chciwość oznacza jednak zazwyczaj prowadzenie ekstrawaganckiego stylu życia, a to zawsze wiąże się z zostawianiem śladów. Komisja Europejska proponuje dzisiaj nowe narzędzia do zwalczania przestępczości zorganizowanej, opierające się na podążaniu w ślad za aktywami. Wspomniany wniosek pozwala pracownikom biur ds. odzyskiwania mienia na śledzenie i zamrażanie aktywów – śledzenie, gdzie aktywa są ulokowane oraz wydanie nakazu natychmiastowego zabezpieczenia mienia. Śledzenie pozwala ustalić, gdzie aktywa się znajdują, a ich natychmiastowe zabezpieczenie daje wymiarowi sprawiedliwości czas na podjęcie działań. Nowo zaproponowane przepisy obejmą nowe rodzaje przestępstw, w tym nielegalny handel bronią palną i wymuszenie o wartości do 50 miliardów. Wniosek Komisji zakłada również ściganie nielegalnego wzbogacenia. Osoby stojące na czele grup przestępczych również będą ścigane. Wreszcie kryminalizacja naruszenia sankcji oznacza szybszą reakcję na działania oszustów.

Czym są unijne środki ograniczające?

Środki ograniczające (potocznie zwane sankcjami) odgrywają kluczową rolę w obronie bezpieczeństwa międzynarodowego oraz promowaniu praw człowieka. Do takich środków zalicza się zabezpieczenie mienia, zakaz wjazdu na terytorium Unii Europejskiej, ograniczenia przywozowe i wywozowe, restrykcje w zakresie bankowości i innych usług. Obecnie w UE działa ponad 40 systemów środków ograniczających, a przepisy penalizujące naruszanie tych środków różnią się w poszczególnych państwach członkowskich.

Środki ograniczające wobec podmiotów rosyjskich i białoruskich

Unia przyjęła pakiet środków ograniczających wymierzonych w osoby fizyczne i przedsiębiorstwa z Rosji i Białorusi, a także środki sektorowe, z których część sięga 2014 roku. Na przykładzie wdrażania unijnych środków ograniczających w reakcji na atak Rosji na Ukrainę widać, jak skomplikowana jest identyfikacja aktywów należących do oligarchów, którzy ukrywają je w różnych jurysdykcjach, wykorzystując złożone struktury prawne i finansowe. Niekonsekwentne egzekwowanie środków ograniczających podkopuje zdolność Unii do mówienia jednym głosem.

Grupa „Freeze and Seize”

W celu wzmocnienia koordynacji na poziomie unijnym w zakresie egzekwowania tych środków ograniczających Komisja utworzyła grupę zadaniową „Freeze and Seize”. Poza zapewnieniem koordynacji pomiędzy państwami członkowskimi jej zadaniem jest również badanie wzajemnych zależności między środkami ograniczającymi a środkami prawa karnego. Do tej pory państwa członkowskie zgłosiły zabezpieczenie mienia o wartości 9,89 miliarda euro i zablokowały transakcje opiewające na 196 miliardów euro. 11 kwietnia Europol, we współpracy z państwami członkowskimi, Eurojustem i Frontexem, rozpoczął operację „Oscar” celem wsparcia dochodzeń finansowych i postępowań przygotowawczych dotyczących mienia pochodzącego z przestępstwa i należącego do osób fizycznych lub podmiotów prawnych objętych sankcjami UE.

Egzekucja środków ograniczających

Środki ograniczające są skuteczne tylko wtedy, gdy są systematycznie i w pełni egzekwowane, a ich naruszanie jest karane. Państwa członkowskie zostały już zobowiązane do wprowadzenia skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających kar za naruszanie środków ograniczających. Niektóre państwa członkowskie stosują jednak znacznie szersze definicje, podczas gdy w innych obowiązują bardziej szczegółowe przepisy. W części z nich naruszenie środków ograniczających jest przestępstwem administracyjnym i karnym, w części tylko przestępstwem karnym, a w jeszcze innych naruszenie środków ograniczających skutkuje obecnie tylko karą administracyjną. Taka mozaika umożliwia osobom objętym środkami ograniczającymi obejście sankcji.

Strategia UE w zakresie bezpieczeństwa

Komisja opublikowała 25 maja 2022 r. również sprawozdanie z postępu prac nad wdrożeniem strategii UE w zakresie bezpieczeństwa, w którym podkreślono zagrożenia dla bezpieczeństwa wynikające z niczym niesprowokowanego i nieuzasadnionego wypowiedzenia wojny Ukrainie przez Rosję. W sprawozdaniu podkreślono potrzebę skoordynowanego podejścia UE w wielu kwestiach oraz zaznaczono, że walka z przestępczością zorganizowaną jest jednym z priorytetów UE na drodze ku unii bezpieczeństwa dla wszystkich.

Więcej informacji:

Pytania i odpowiedzi

Zestawienie informacji

Postępy w realizacji dyrektywy w sprawie sankcji karnych za naruszenie prawa UE w zakresie środków ograniczających

Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie rozszerzenia wykazu przestępstw unijnych o naruszenie unijnych środków ograniczających

Komunikat i załącznik

Odzyskiwanie i konfiskata mienia

Wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie odzyskiwania i konfiskaty mienia

Unijna strategia zwalczania przestępczości zorganizowanej 2021–2025

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Komisja Europejska
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Darowizna w formie aktu notarialnego z zagranicy. Co jest istotne podatkowo?

  W dzisiejszych czasach, coraz częściej obywatele Polski otrzymują darowizny z zagranicy. Czy jednak taka darowizna podlega opodatkowaniu w Polsce? Jakie są obowiązki podatkowe osoby, która otrzymała taką darowiznę w formie aktu notarialnego?

  Odliczenie VAT od alkoholu dla kontrahenta. Inaczej traktowany poczęstunek a inaczej prezent

  Czy można odliczyć VAT od zakupu alkoholu dla kontrahenta? Czy ma znaczenie, że alkohol jest kupiony jako prezent, czy jako poczęstunek podczas spotkania biznesowego?

  Zatrudnienie i płace w sektorze przedsiębiorstw. Co pokazują dane GUS z sierpnia?

  GUS zaprezentował dane o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2023 roku. Jakie tendy pokazują najnowsze dane?

  Korekta zgłoszenia celnego wywozowego w przypadku obniżki/podwyżki cen towaru po wywozie towaru

  Korekta zgłoszenia wywozowego będzie miała wpływ na rozliczenie VATu w przedsiębiorstwie, więc warto dochować należytej staranności i mylić się jak najmniej. W przypadku pomyłki w trakcie wywozu może się tak zdarzyć, że towaru umieścimy za dużo, za mało lub w ogóle pomylimy towar i wyślemy nie to co było zamówione. Zdarza się również tak, że odprawimy towar zamówiony przez klienta, ale nie na tych dokumentach co powinniśmy. Ścieżki postępowania w takich sytuacjach są podobne i niestety długotrwałe.

  Fundacja rodzinna jako family office

  Od połowy maja 2023 r. przedsiębiorcy mogą korzystać z rozwiązania, na które środowisko czekało ponad trzy dekady, czyli z fundacji rodzinnej na prawie polskim. Większość komentarzy dotyczy fundacji rodzinnej jako wehikułu sukcesyjnego. Jest to rzeczywiście najczęstszy powód, dla którego fundacje są powoływane, czyli budowanie biznesu na pokolenia. Tymczasem można spojrzeć na fundację w szerszej perspektywie. Jedną z nich jest wykorzystanie fundacji jako rozwiązania o charakterze family office.

  Faktura ustrukturyzowana nie jest dokumentem handlowym

  Faktura ustrukturyzowana nie nadaje się do roli dokumentu handlowego ze wszystkich możliwych powodów. Można usiłować nadać tej fakturze charakter dokumentu handlowego, ale wymaga to wielu dodatkowych działań prawnych – pisze profesor Witold Modzelewski.

  Kary za przestępstwa gospodarcze od 1 października. Nawet 25 lat za łapownictwo

  Kary za przestępstwa gospodarcze managerów w firmach, znane jako przestępstwa białych kołnierzyków (z ang. white collar crimes), od 1 października 2023 r. ulegną zaostrzeniu. Za przyjęcie korzyści majątkowej lub osobistej w związku z piastowaniem kierowniczego stanowiska grozić będzie nawet do 25 lat pozbawienia wolności. Dotychczas za taki czyn można było trafić do więzienia na 8 lat.

  Ulga mieszkaniowa w PIT 2023 – pieniądze ze sprzedaży mieszkania można wydać na spłatę udziału byłego małżonka w nieruchomości przyznanej w wyniku rozwodu

  18 września 2023 r. Szef KAS zmienił interpretację indywidualną wydaną we wrześniu 2022 r. przez Dyrektora KIS i uznał, że podatniczka,  która przeznaczyła środki uzyskane ze sprzedaży mieszkania należącego do jej majątku odrębnego na spłatę udziału byłego męża w nieruchomości przyznanej jej na podstawie ugody sądowej zawartej po rozwodzie ma prawo do skorzystania z ulgi mieszkaniowej, o której mowa w art. 21 ust.1 pkt 131 ustawy o PIT. Zmiana stanowiska oznacza, że podatnicy którzy znajdą się w analogicznej sytuacji nie powinni płacić PIT z tytułu dokonanej sprzedaży nieruchomości. 

  Jednolita rejestracja VAT w ramach pakietu ViDA. Przedsiębiorcy popierają to rozwiązanie

  Na ten rok zapowiadane jest uchwalenie ostatecznego kształtu pakietu VAT w epoce cyfrowej (VAT in Digital Age – ViDA), który zakłada dalsze usprawnienie unijnego systemu podatku od wartości dodanej (VAT). Przyjęcie pakietu wiąże się ze znaczącymi zmianami w systemie rozliczenia VAT na terenie UE dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż wewnątrzwspólnotową. Krajowa Izba Gospodarcza dostrzega potrzebę poprawy otoczenia prawnego na poziomie unijnym, popierając projekt rozwiązań modernizujących system VAT oraz promujących gospodarkę cyfrową, zaproponowanych w ramach pakietu ViDA.

  Mikrorachunek podatkowy. Co musisz wiedzieć jako podatnik?

  W świecie podatków i opłat, mikrorachunek podatkowy stał się ważnym narzędziem dla podatników w Polsce. Ale co to dokładnie jest i jak działa? Oto, co musisz wiedzieć o mikrorachunku podatkowym.

  REKLAMA