REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Nowelizacja ustawy o PIT od 1 lipca 2022 r. – najważniejsze zmiany. Wynagrodzenia brutto-netto

 e-file sp. z o.o.
Producent aplikacji i rozwiązań pomocnych w biznesie oraz w kontaktach z urzędami
Nowelizacja ustawy o PIT od 1 lipca 2022 r. – najważniejsze zmiany. Wynagrodzenia brutto-netto
Nowelizacja ustawy o PIT od 1 lipca 2022 r. – najważniejsze zmiany. Wynagrodzenia brutto-netto

REKLAMA

REKLAMA

Polski Ład, jedna z największych nowelizacji prawa podatkowego od wielu lat, doczekał się korekty (tzw. Polski Ład 2.0) w postaci ustawy z 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, która wchodzi w życie 1 lipca 2022 r. Jakie najważniejsze zmiany w PIT będą obowiązywać od lipca? Jak w praktyce zmiany wpłyną na sytuację podatników – osób fizycznych pracujących w ramach stosunku pracy?

Najważniejsze zmiany w PIT od 1 lipca 2022 r.

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw wpłynął do sejmu 22 kwietnia 2022 roku, 27 kwietnia 2022 roku odbyło się jego I czytanie na posiedzeniu Sejmu, a 11 i 12 maja II i III czytanie. Ustawę przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu, Senat wniósł poprawki. 13 czerwca 2022 roku Prezydent podpisał ustawę z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja została opublikowana w Dzienniku Ustaw z 2022 roku, poz. 1265.

REKLAMA

Autopromocja

Do najważniejszych zmian tego aktu prawnego według jego twórców należy zaliczyć trzy rozwiązania:

1) po pierwsze obniżenie stawki podatku obowiązującego w pierwszym przedziale skali podatkowej z 17 % do 12 %,

2) po drugie wprowadzenie dla przedsiębiorców nierozliczających podatku wg skali podatkowej możliwości odliczania części zapłaconych składek zdrowotnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą opodatkowaną jednolitym 19% podatkiem, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oraz kartą podatkową – przedsiębiorcy rozliczający podatek według skali podatkowej zapłacą niższy podatek dzięki obniżonej stawce podatku,

3) po trzecie uchylenie ulgi dla klasy średniej.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Według uzasadnienia projektu wprowadzane są zarówno nowe rozwiązania, jak i uchylone mają zostać te, które niekorzystnie odbierane były przez podatników (w ramach zmian pierwotnego Polskiego Ładu). Dzięki powrotowi do sprawdzonych rozwiązań cały system na być lepszy oraz w dłuższej perspektywie wspomagać sukcesywny rozwój gospodarczy.

Inne ważniejsze zmiany:

 1. zmiana zasad stosowania kwoty wolnej od podatku (tj. 1/12 kwoty zmniejszającej podatek),
 2. zwolnienie płatnika z obowiązku poboru zaliczki na podatek,
 3. zmiana wysokości kryterium dochodowego pełnoletniego uczącego się dziecka, od którego zależy prawo rodzica lub opiekuna prawnego do preferencji podatkowych,
 4. zmiana katalogu dochodów małoletniego dziecka, które dolicza się do dochodów rodzica,
 5. zmiany w zakresie zwolnień przedmiotowych,
 6. zmiany o charakterze porządkowym,
 7. umożliwienie zdefiniowanej grupie podatników przekazywania kwot w wysokości 1% podatku należnego organizacji pożytku publicznego na podstawie wniosku za poprzedni rok podatkowy,
 8. uchylenie mechanizmu przedłużenia poboru i wpłaty zaliczek na podatek dochodowy w trakcie 2022 r.
 9. uszczelnienie ulgi na zabytki

Polecamy: „Jak przygotować się do zmian od 1 lipca 2022 r. Podatki. Wynagrodzenia”

Polecamy: Komplet „PIT 2022. Komentarz + suplement z komentarzem do zmian od 1 lipca 2022 r.”

Zmiany podatkowe dla podatnika – kiedy następują i co obejmują

Dla przeciętnego podatnika najważniejsze w zmianach podatkowych jest to w jaki sposób wpłyną one na wysokość jego zarobków – na przykład na pensję podatnika pracującego w ramach stosunku pracy (umowa o pracę) oraz od kiedy takie zmiany nastąpią.  

Ustawa zmieniająca Polski Ład w nowym brzmieniu, stosuje się, zasadniczo, do dochodów (przychodów) uzyskanych już od początku roku – czyli od dnia 1 stycznia 2022 roku. Ustawodawca zdecydował jednak, że niecelowe (i jednocześnie bardzo trudne techniczne) byłoby przeliczanie wszystkiego wstecz. Dlatego uznał, że oświadczenia i wnioski mające wpływ na obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, złożone podatnikom przed dniem wejścia w życie tej ustawy zachowują moc. Jednocześnie nowe zasady obliczania zaliczek od podatków stosowane będą od wprowadzane  przez płatników od 1 lipca 2022 roku, a wszelkie różnice będą rozliczane dopiero w zeznaniu rocznym.

W związku z powyższym można stwierdzić, że w praktyce podatnicy odczują zmiany w wysokości wynagrodzenia w dwóch momentach:

 • od 1 lipca 2022 roku (w wypłacanej pensji w związku ze zmianami zasad obliczania zaliczek na podatek) oraz
 • przy rozliczeniu roku podatkowego.

Ustawodawca stara się jednak zminimalizować ewentualne negatywne skutki zmian wprowadzanych w trakcie trwającego roku podatkowego. W tym celu został wprowadzony specjalny przepis – art. 26 – który mówi o tak zwanym podatku hipotetycznym. Zgodnie z nim w przypadku gdy podatek należny za obecny rok (2022) wynikający z zeznania jest wyższy od hipotetycznego podatku należnego za ten rok, właściwy naczelnik urzędu skarbowego zwraca podatnikowi kwotę tej różnicy. Należy jednak zapoznać się z dokładnymi zasadami możliwości skorzystania z tej preferencji, ponieważ ustawodawca wskazał wprost kto może z niej skorzystać, oraz określił tego warunki (np. możliwość skorzystania przez osoby osiągające przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz z pozarolniczej działalności gospodarczej, w wysokości od 68 412 zł do 133 692 zł).

Kalkulacja różnic Polski Ład, Polski Ład 2.0 - wynagrodzenia brutt-netto

Zmiany dla każdego podatnika mogą być inne w zależności od jego indywidualnej sytuacji życiowej oraz zawodowej. Zależy to od wielu czynników, w tym między innymi złożonych wniosków i oświadczeń. W celu przedstawienia różnic w wysokości wynagrodzeń na uproszczonym przykładzie osoby pracującej w ramach umowy o prace, powyżej 26 roku życia, bez innego zatrudnienia, oraz rozliczającego się indywidualne, bez korzystania z specjalnych ulg i zwolnień można przedstawić następujące porównanie dla różnych grup:

 1. brak zmian w ramach kwoty wolnej od podatku 30 000 zł

Projektowana zmiana nie wpłynęła na kwotę wolną od podatku, nadal pozostaje ona na poziomie 30 000 złotych. W tym zakresie więc można wskazać, że osoby zarabiające najmniej, (których dochód nie przekracza kwoty wolnej od podatku) nie odczują zmian w stosunku do pierwotnej wysokości wynagrodzenia (w zakresie nowego ładu). Natomiast ich wynagrodzenie będzie wyższe niż w roku 2021 (w związku z podniesieniem kwoty wolnej od podatku).

Przykład praktyczny:

kwota zarobków 3 000 zł brutto

Wynagrodzenie brutto

Wynagrodzenie w czerwcu 2022 (Polski Ład)

Wynagrodzenie Polski Ład w lipcu 2022 (Polski Ład 2.0.)

Różnica

3 000 zł

≈ 2 356 zł netto

≈ 2 356 zł netto

0 zł

 1. zmiany powyżej kwoty wolnej od podatku

Zmiany będą już jednak odczuwalne dla osób, które przekroczą granicę kwoty wolnej od podatku. Zmiany w ramach pierwszej grupy podatkowej (do progu podatkowego 120 000 zł) powinny być zasadniczo korzystne dla podatników (w związku z obniżeniem podatku o 5 punktów procentowych z 17% stawki na 12 % podatku). Jednocześnie zmiana ta neutralizować powinna usunięcie tak zwanej ulgi dla kasy średniej.

Przykład praktyczny:

kwota zarobków 4000 zł brutto

kwota zarobków 4500 zł brutto

kwota zarobków 5000 zł brutto
kwota zarobków 5500 zł brutto

kwota zarobków 6000 zł brutto

kwota zarobków 6500 zł brutto

Wynagrodzenie brutto

Wynagrodzenie w czerwcu 2022 (Polski Ład)

Wynagrodzenie Polski Ład w lipcu 2022 (Polski Ład 2.0.)

Różnica

4 000 zł

≈ 3 022  zł netto

≈ 3 056 zł netto

≈ 34 zł

4 500 zł

≈ 3 341 zł netto

≈ 3 398 zł netto

≈ 57 zł

5 000 zł

≈ 3 660 zł netto

≈ 3 738 zł netto

≈ 78 zł

5 500 zł

≈  3 980 zł netto

≈ 4 079zł netto

≈ 99 zł

6 000 zł

≈ 4 319 zł netto

≈ 4 420 zł netto

≈ 101 zł

6 500 zł

≈  4 672 zł netto

≈ 4 760 zł netto

≈ 88 zł

Wpływ na inne akty prawne

Zmiana Polskiego Ładu to dość obszerny akt prawny (w tekście oryginalnym składający się z 48 stron), który wprowadza zmiany nie tylko w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na marginesie niniejszego opracowania warto wspomnieć, że ustawa ta wprowadza również zmiany w:

 • Ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - patrz art. 2;
 • Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa - patrz art. 3;
 • Ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń - patrz art. 4;
 • Ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne  - patrz art. 5;
 • Ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa - patrz art. 6;
 • Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - patrz art. 7;
 • Ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu - patrz art. 8;
 • Ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych - patrz art. 9;
 • Ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - patrz art. 10;
 • Ustawie z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim - patrz art. 11;
 • Ustawie z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw  - patrz art. 12;
 • Ustawie z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw) - patrz art. 13.

Źródła opracowania:

 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw - Dziennik Ustaw z 2022 roku, poz. 1265;
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.);
 • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw - uzasadnienie, druk sejmowy nr 2186;

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Nowości w KSeF: faktury konsumenckie, złożone załączniki, faktury poza KSeF. Konsultacje Ministerstwa Finansów

W dniu 18 lipca 2024 r. w Ministerstwie Finansów przy ul. Świętokrzyskiej 12 odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne dotyczące Krajowego Systemu e-Faktur zorganizowane przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową. Przedstawiciele MF podsumowali dotychczasowe prekonsultacje zmian w zakresie obowiązkowego KSeF. Eksperci Ministerstwa Finansów zaprezentowali też propozycje rozwiązań biznesowych tj. wymianę środowiska KSeF na docelowe, wdrożenie załączników i aktualizację struktury e-faktury,  a także planowane rozwiązania i nowe funkcjonalności KSeF.

Nowe dane o wynagrodzeniach Polaków. GUS odsłania karty

GUS opublikował dane dotyczące przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2024 r. Przeciętna płaca wyniosła 8144,83 zł. Wzrost okazał się niższy od prognozowanego przez ekspertów. Mamy też nowe statystyki dotyczące zatrudnienia.

Podatek od nieruchomości od obiektów sportowych. Będą zmiany od 2025 roku. Czy podatek obejmie place zabaw?

W ramach analiz opublikowanego projektu zmian w podatku od nieruchomości, chwilę uwagi należy poświęcić obiektom sportowym. Jako że standardowo ich wartość nie należy do niskich, ewentualne ruchy w tym zakresie, mogą generować istotne skutki podatkowe. Aczkolwiek, akurat w tym obszarze, MF zaproponował też trochę korzyści. Niekorzyści też.

Większe sumy gwarancyjne w OC posiadaczy pojazdów i rolników. Jednolity formularz zaświadczeń o przebiegu ubezpieczenia. Rząd przyjął projekt nowelizacji

W dniu 16 lipca 2024 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, która ma dostosować polskie prawo do unijnych przepisów dotyczących ubezpieczenia OC za szkody, które powstały w związku z ruchem pojazdów mechanicznych. Projekt ten przewiduje m.in. zwiększenie minimalnych sum gwarancyjnych w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych a także rolników. Czy w związku z tymi zmianami wzrosną ceny polis OC?

REKLAMA

Drastyczne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe. Najwięcej na płyn do e-papierosów, aż o 75 proc.

Rząd chce wprowadzić drastyczne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe. Ich skala ma być kilkukrotnie większa, niż zakładała mapa akcyzowa. Już w 20225 r. akcyza na wyroby tytoniowe ma wzrosnąć: o 25 proc. na papierosy, o 38 proc. na tytoń do palenia oraz o 50 proc. na wkłady do podgrzewaczy tytoniu. Będzie podwyżka również płynów do e-papierosów, na które w 2025 r. akcyza wzrośnie aż o 75 proc.

Zakup sprzętu IT? Czasem lepiej wynająć. Na czym polega DaaS?

Na czym polega model biznesowy Device as a Service (DaaS)? Komu i kiedy się opłaca? Co sprawia, że jest to rosnący trend nie tylko w polskich firmach?

Twój biznes działa dobrze ale pieniądze gdzieś wyciekają. Ekspert podpowiada gdzie szukać przyczyn i źródeł wycieków

Takie pytanie często zadają sobie przedsiębiorcy, którzy osiągając spore przychody, realizując duże i zyskowne projekty nagle stwierdzają brak gotówki na koncie. Dlaczego tak się dzieje? Gdzie są pieniądze? Na te i inne pytania odpowiada dr nauk ekonomicznych Elżbieta Sobów – specjalistka ds. finansów z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem.

Korekta podatku naliczonego: kiedy trzeba rozliczyć fakturę korygującą

Jak należy rozliczyć faktury korygujące? Podatnik będący nabywcą zgłosił reklamację oraz otrzymał mailową odpowiedź, w której sprzedawca uznał reklamację i wskazał kwotę korekty. Wiadomości mailowe są z marca 2024 r., a korekta wpłynęła w kwietniu 2024 r. Podatnik odliczył VAT naliczony z faktury pierwotnej w marcu 2024 r. Czy korektę należy rozliczyć w marcu 2024? 

REKLAMA

Prezesa skazano za zaległości podatkowe spółki. Ale to sąd popełnił błąd

Samo tylko objęcie funkcji prezesa zarządu spółki nie może powodować automatycznego przyjęcia na siebie odpowiedzialności karnej za cudze działania. Tak uznał Rzecznik Praw Obywatelskich, informując o wniesieniu skargi kasacyjnej na korzyść prezesa spółki, którego sąd skazał za nieodprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy, powstałych w okresie gdy nie objął jeszcze funkcji.

Podatek od nieruchomości obejmie nawet panele fotowoltaiczne. Takie zmiany już od 2025 roku

Zmiany w podatku od nieruchomości zmierzają do opodatkowania urządzeń energetycznych, np. paneli fotowoltaicznych. Budowle mają być opodatkowane jako całość techniczno-użytkowa. Podatkiem od nieruchomości (inaczej niż obecnie) już od 2025 roku objęte zostaną więc wszystkie elementów farmy fotowoltaicznej (w tym panele).

REKLAMA