REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Nowelizacja ustawy o PIT od 1 lipca 2022 r. – najważniejsze zmiany. Wynagrodzenia brutto-netto

 e-file sp. z o.o.
Producent aplikacji i rozwiązań pomocnych w biznesie oraz w kontaktach z urzędami
Nowelizacja ustawy o PIT od 1 lipca 2022 r. – najważniejsze zmiany. Wynagrodzenia brutto-netto
Nowelizacja ustawy o PIT od 1 lipca 2022 r. – najważniejsze zmiany. Wynagrodzenia brutto-netto

REKLAMA

REKLAMA

Polski Ład, jedna z największych nowelizacji prawa podatkowego od wielu lat, doczekał się korekty (tzw. Polski Ład 2.0) w postaci ustawy z 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, która wchodzi w życie 1 lipca 2022 r. Jakie najważniejsze zmiany w PIT będą obowiązywać od lipca? Jak w praktyce zmiany wpłyną na sytuację podatników – osób fizycznych pracujących w ramach stosunku pracy?

Najważniejsze zmiany w PIT od 1 lipca 2022 r.

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw wpłynął do sejmu 22 kwietnia 2022 roku, 27 kwietnia 2022 roku odbyło się jego I czytanie na posiedzeniu Sejmu, a 11 i 12 maja II i III czytanie. Ustawę przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu, Senat wniósł poprawki. 13 czerwca 2022 roku Prezydent podpisał ustawę z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja została opublikowana w Dzienniku Ustaw z 2022 roku, poz. 1265.

Autopromocja

Do najważniejszych zmian tego aktu prawnego według jego twórców należy zaliczyć trzy rozwiązania:

1) po pierwsze obniżenie stawki podatku obowiązującego w pierwszym przedziale skali podatkowej z 17 % do 12 %,

2) po drugie wprowadzenie dla przedsiębiorców nierozliczających podatku wg skali podatkowej możliwości odliczania części zapłaconych składek zdrowotnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą opodatkowaną jednolitym 19% podatkiem, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oraz kartą podatkową – przedsiębiorcy rozliczający podatek według skali podatkowej zapłacą niższy podatek dzięki obniżonej stawce podatku,

3) po trzecie uchylenie ulgi dla klasy średniej.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Według uzasadnienia projektu wprowadzane są zarówno nowe rozwiązania, jak i uchylone mają zostać te, które niekorzystnie odbierane były przez podatników (w ramach zmian pierwotnego Polskiego Ładu). Dzięki powrotowi do sprawdzonych rozwiązań cały system na być lepszy oraz w dłuższej perspektywie wspomagać sukcesywny rozwój gospodarczy.

Inne ważniejsze zmiany:

 1. zmiana zasad stosowania kwoty wolnej od podatku (tj. 1/12 kwoty zmniejszającej podatek),
 2. zwolnienie płatnika z obowiązku poboru zaliczki na podatek,
 3. zmiana wysokości kryterium dochodowego pełnoletniego uczącego się dziecka, od którego zależy prawo rodzica lub opiekuna prawnego do preferencji podatkowych,
 4. zmiana katalogu dochodów małoletniego dziecka, które dolicza się do dochodów rodzica,
 5. zmiany w zakresie zwolnień przedmiotowych,
 6. zmiany o charakterze porządkowym,
 7. umożliwienie zdefiniowanej grupie podatników przekazywania kwot w wysokości 1% podatku należnego organizacji pożytku publicznego na podstawie wniosku za poprzedni rok podatkowy,
 8. uchylenie mechanizmu przedłużenia poboru i wpłaty zaliczek na podatek dochodowy w trakcie 2022 r.
 9. uszczelnienie ulgi na zabytki

Polecamy: „Jak przygotować się do zmian od 1 lipca 2022 r. Podatki. Wynagrodzenia”

Polecamy: Komplet „PIT 2022. Komentarz + suplement z komentarzem do zmian od 1 lipca 2022 r.”

Zmiany podatkowe dla podatnika – kiedy następują i co obejmują

Dla przeciętnego podatnika najważniejsze w zmianach podatkowych jest to w jaki sposób wpłyną one na wysokość jego zarobków – na przykład na pensję podatnika pracującego w ramach stosunku pracy (umowa o pracę) oraz od kiedy takie zmiany nastąpią.  

Ustawa zmieniająca Polski Ład w nowym brzmieniu, stosuje się, zasadniczo, do dochodów (przychodów) uzyskanych już od początku roku – czyli od dnia 1 stycznia 2022 roku. Ustawodawca zdecydował jednak, że niecelowe (i jednocześnie bardzo trudne techniczne) byłoby przeliczanie wszystkiego wstecz. Dlatego uznał, że oświadczenia i wnioski mające wpływ na obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, złożone podatnikom przed dniem wejścia w życie tej ustawy zachowują moc. Jednocześnie nowe zasady obliczania zaliczek od podatków stosowane będą od wprowadzane  przez płatników od 1 lipca 2022 roku, a wszelkie różnice będą rozliczane dopiero w zeznaniu rocznym.

W związku z powyższym można stwierdzić, że w praktyce podatnicy odczują zmiany w wysokości wynagrodzenia w dwóch momentach:

 • od 1 lipca 2022 roku (w wypłacanej pensji w związku ze zmianami zasad obliczania zaliczek na podatek) oraz
 • przy rozliczeniu roku podatkowego.

Ustawodawca stara się jednak zminimalizować ewentualne negatywne skutki zmian wprowadzanych w trakcie trwającego roku podatkowego. W tym celu został wprowadzony specjalny przepis – art. 26 – który mówi o tak zwanym podatku hipotetycznym. Zgodnie z nim w przypadku gdy podatek należny za obecny rok (2022) wynikający z zeznania jest wyższy od hipotetycznego podatku należnego za ten rok, właściwy naczelnik urzędu skarbowego zwraca podatnikowi kwotę tej różnicy. Należy jednak zapoznać się z dokładnymi zasadami możliwości skorzystania z tej preferencji, ponieważ ustawodawca wskazał wprost kto może z niej skorzystać, oraz określił tego warunki (np. możliwość skorzystania przez osoby osiągające przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz z pozarolniczej działalności gospodarczej, w wysokości od 68 412 zł do 133 692 zł).

Kalkulacja różnic Polski Ład, Polski Ład 2.0 - wynagrodzenia brutt-netto

Zmiany dla każdego podatnika mogą być inne w zależności od jego indywidualnej sytuacji życiowej oraz zawodowej. Zależy to od wielu czynników, w tym między innymi złożonych wniosków i oświadczeń. W celu przedstawienia różnic w wysokości wynagrodzeń na uproszczonym przykładzie osoby pracującej w ramach umowy o prace, powyżej 26 roku życia, bez innego zatrudnienia, oraz rozliczającego się indywidualne, bez korzystania z specjalnych ulg i zwolnień można przedstawić następujące porównanie dla różnych grup:

 1. brak zmian w ramach kwoty wolnej od podatku 30 000 zł

Projektowana zmiana nie wpłynęła na kwotę wolną od podatku, nadal pozostaje ona na poziomie 30 000 złotych. W tym zakresie więc można wskazać, że osoby zarabiające najmniej, (których dochód nie przekracza kwoty wolnej od podatku) nie odczują zmian w stosunku do pierwotnej wysokości wynagrodzenia (w zakresie nowego ładu). Natomiast ich wynagrodzenie będzie wyższe niż w roku 2021 (w związku z podniesieniem kwoty wolnej od podatku).

Przykład praktyczny:

kwota zarobków 3 000 zł brutto

Wynagrodzenie brutto

Wynagrodzenie w czerwcu 2022 (Polski Ład)

Wynagrodzenie Polski Ład w lipcu 2022 (Polski Ład 2.0.)

Różnica

3 000 zł

≈ 2 356 zł netto

≈ 2 356 zł netto

0 zł

 1. zmiany powyżej kwoty wolnej od podatku

Zmiany będą już jednak odczuwalne dla osób, które przekroczą granicę kwoty wolnej od podatku. Zmiany w ramach pierwszej grupy podatkowej (do progu podatkowego 120 000 zł) powinny być zasadniczo korzystne dla podatników (w związku z obniżeniem podatku o 5 punktów procentowych z 17% stawki na 12 % podatku). Jednocześnie zmiana ta neutralizować powinna usunięcie tak zwanej ulgi dla kasy średniej.

Przykład praktyczny:

kwota zarobków 4000 zł brutto

kwota zarobków 4500 zł brutto

kwota zarobków 5000 zł brutto
kwota zarobków 5500 zł brutto

kwota zarobków 6000 zł brutto

kwota zarobków 6500 zł brutto

Wynagrodzenie brutto

Wynagrodzenie w czerwcu 2022 (Polski Ład)

Wynagrodzenie Polski Ład w lipcu 2022 (Polski Ład 2.0.)

Różnica

4 000 zł

≈ 3 022  zł netto

≈ 3 056 zł netto

≈ 34 zł

4 500 zł

≈ 3 341 zł netto

≈ 3 398 zł netto

≈ 57 zł

5 000 zł

≈ 3 660 zł netto

≈ 3 738 zł netto

≈ 78 zł

5 500 zł

≈  3 980 zł netto

≈ 4 079zł netto

≈ 99 zł

6 000 zł

≈ 4 319 zł netto

≈ 4 420 zł netto

≈ 101 zł

6 500 zł

≈  4 672 zł netto

≈ 4 760 zł netto

≈ 88 zł

Wpływ na inne akty prawne

Zmiana Polskiego Ładu to dość obszerny akt prawny (w tekście oryginalnym składający się z 48 stron), który wprowadza zmiany nie tylko w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na marginesie niniejszego opracowania warto wspomnieć, że ustawa ta wprowadza również zmiany w:

 • Ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - patrz art. 2;
 • Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa - patrz art. 3;
 • Ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń - patrz art. 4;
 • Ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne  - patrz art. 5;
 • Ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa - patrz art. 6;
 • Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - patrz art. 7;
 • Ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu - patrz art. 8;
 • Ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych - patrz art. 9;
 • Ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - patrz art. 10;
 • Ustawie z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim - patrz art. 11;
 • Ustawie z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw  - patrz art. 12;
 • Ustawie z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw) - patrz art. 13.

Źródła opracowania:

 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw - Dziennik Ustaw z 2022 roku, poz. 1265;
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.);
 • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw - uzasadnienie, druk sejmowy nr 2186;

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Czy przepis podatkowy napisany w złej wierze nie rodzi normy prawnej? Dlaczego podatnicy unikają stosowania takich przepisów?

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą często kontestują obowiązki nakładane na podstawie przepisów podatkowych. Nigdy wcześniej nie spotkałem się z tym w takim natężeniu – może na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku, gdy wprowadzono drakońskie przepisy tzw. popiwku – pisze prof. Witold Modzelewski. Dlaczego tak się dzieje?

Szef KAS: Fundacje rodzinne nie są środkiem do unikania opodatkowania

Szef Krajowej Administracji skarbowej wydał opinię zabezpieczającą w której potwierdził, że utworzenie fundacji, wniesienie do niej akcji i następnie ich sprzedaż nie będzie tzw. „unikaniem opodatkowania”, mimo wysokich korzyści podatkowych. Opinię zabezpieczające wydaje się właśnie w celu rozstrzygnięcia, czy proponowana czynność tym unikaniem by była.
Przedmiotowa opinia została wydana na wniosek przedsiębiorcy, który planuje utworzenie rodzinnej platformy inwestycyjnej przy wykorzystaniu Fundacji poprzez wniesienie do niej m.in. akcji spółki. Natomiast spółka jest właścicielem spółek zależnych, które uzyskują przychody prowadząc działalność operacyjną w różnych krajach świata. 

Laptopy otrzymane przez uczniów i nauczycieli zwolnione z PIT - rozporządzenie MF

Laptopy oraz bony na laptopy, otrzymane w 2023 r. przez uczniów i nauczycieli, są zwolnione z PIT – wynika z rozporządzenia MF, które weszło w życie we wtorek 23 kwietnia 2024 r.

Kontyngent możliwym lekarstwem na cła

Każdy towar o statusie celnym nieunijnym w momencie wjazdu na terytorium UE obciążony jest długiem celnym. Dług ten wynika z unijnych przepisów prawa. Uzależniony jest od kodu taryfy celnej, wartości celnej towaru, pochodzenia oraz zastosowanej waluty dla danej transakcji. Unia Europejska stoi na straży konkurencyjności swoich rodzimych przedsiębiorstw, a to oznacza, że ma wielorakie narzędzia do swojej dyspozycji, aby zapewnić bezpieczne funkcjonowanie naszym przedsiębiorcom. Jednym z takich narzędzi jest cło ochronne (odwetowe), którego celem jest ochrona produkcji unijnej przed konkurencją z krajów trzecich. Często cło to występuje z cłem antydumpingowym, którego z kolei celem jest wyrównanie cen rynkowych towaru sprowadzanego z krajów trzecich z towarem produkowanym w UE.

Rozliczenie składki zdrowotnej za 2023 rok - termin w 2024 roku, zasady [komunikat ZUS]. Jak wypełnić i do kiedy złożyć ZUS DRA lub ZUS RCA?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że część płatników składek - osób prowadzących pozarolniczą działalność - musi przekazać do ZUS roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za rok 2023. W dniu 20 maja 2024 r. mija termin na złożenie ZUS DRA lub ZUS RCA za kwiecień 2024 r., w którym uwzględnione będzie to rozliczenie.

Nowe zwolnienia z PIT za 2023 r. Jeszcze tydzień na złożenie zeznania albo korekty [Rzut na taśmę rządu]

Skorzystają osoby, które otrzymały możliwość kupna laptopów na preferencyjnych warunkach. Przede wszystkim nauczyciele. Nie muszą płacić podatku od bonu 2500 zł na komputer. Podobnie rodzice uczniów IV klas, którzy otrzymali darmowe komputery dla swoich dzieci. 

Transformacja ESG w polskich firmach. Jak sfinansować?

Większość firm deklaruje, że zrównoważony rozwój jest dla nich ważny a nawet kluczowy. Ale jedynie 65% z nich jest gotowych inwestować w działania z nim związane. Największym wyzwaniem dla firm pozostaje pozyskanie finansowania na inwestycje zrównoważone - określonego przez większość firm jako główne wyzwanie w procesie transformacji ESG. Przedsiębiorstwa w Polsce, pomimo, że korzystają z części dostępnych narzędzi wsparcia, to jednak nie wykorzystują w pełni ich potencjału. Tak wynika z najnowszego raportu Ayming Polska. W związku z wejściem w życie dyrektywy CSRD, autorzy raportu postanowili zapytać organizacje 250+ m.in. o to, jak przygotowują się na zmiany, jakie wyzwania w związku z nimi identyfikują oraz w jaki sposób zamierzają finansować transformację ESG.

Bon energetyczny - czy trzeba będzie zapłacić podatek od jego wartości?

W uwagach do projektu ustawy o bonie energetycznym Ministerstwo Finansów sugeruje, aby beneficjentów bonu energetycznego zwolnić z podatku, inaczej będą musieli zapłacić PIT.

Legalna praca w Niemczech - rozliczenie podatkowe. Średni zwrot podatku z Niemiec to ok. 4 tys. zł. Czy trzeba złożyć PIT-a w Polsce?

Na złożenie deklaracji podatkowej w Polsce został zaledwie tydzień. Termin mija 30 kwietnia 2024 r. Jeśli więc w 2023 roku pracowałeś w Niemczech i wciąż zastanawiasz się czy masz obowiązek złożyć zeznanie podatkowe w Polsce i wykazać dochód zarobiony u naszego zachodniego sąsiada, to ten artykuł jest dla Ciebie. 

Fundacja rodzinna wynajmuje mieszkania - kwestie podatkowe

Fundacja rodzinna może wykonywać działalność gospodarczą jedynie w ustalonym ustawowo zakresie. Na podstawie art. 5 ustawy o fundacjach rodzinnych – fundacja rodzinna może prowadzić działalność z zakresu najmu, dzierżawy lub udostępniania mienia do korzystania na innej podstawie. Co za tym, idzie może np. wynajmować lokale mieszkalne.

REKLAMA