Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

VI Międzynarodowa Konferencja Doradców Podatkowych z cyklu „Podatki bez granic” - podsumowanie

Krajowa Izba Doradców Podatkowych
Samorząd zawodowy doradców podatkowych
W dniach 9 -10 października 2015 roku w Pradze odbyła się VI Międzynarodowa Konferencja "Podatki bez granic", którą wspólnie zorganizowały Izba Doradców Podatkowych Republiki Czeskiej oraz Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych pod honorowym patronatem merytorycznym Krajowej Rady Doradców Podatkowych, medialnym ze strony polskiej portalu Infor.pl.

Honorowe patronaty nad konferencją objęły: Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze – w imieniu Pani Ambasador Grażyny Bernatowicz w konferencji uczestniczył Sekretarz ambasady Pan Arkadiusz Toś, Ambasada Republiki Czeskiej w Warszawie oraz Honorowy konsul Republiki Czeskiej we Wrocławiu oraz CFE - Confederation  Fiscale  Europeenne (Europejska Konfederacja Podatkowa).

Dzięki uprzejmości i zaangażowaniu partnerów konferencji: Datev – Czechy, Wolters Kluwer – Czechy, Słowackiej Izby Doradców Podatkowych, Izby Doradców Podatkowych Norymbergii (Steuerberaterkammer Nürnberg), Warty – Towarzystwa Ubezpieczeń i Asekuracji – Polska oreaz Niemiecko-Czeskiej Izby Gospodarczej (Die Deutsch-Tschechische Industrie-und  Handelskammer) konferencja zyskała prawdziwie międzynarodowy charakter.

„Podatki bez granic” – konferencja, na której warto być

Wydarzenie skierowane było do uczestników z Polski i Republiki Czeskiej oraz Niemiec, Austrii i Słowacji którzy zajmują się podatkami. Tematyka konferencji koncentrowała się głównie na praktycznych kwestiach egzekwowania i zwrotów podatku VAT w obrocie transgranicznym, opodatkowania w transgranicznej działalności gospodarczej, zakładania oddziałów w drugim państwie, delegowania pracowników do innego państwa jak również omówieniu relacji pomiędzy powiązanymi podmiotami - identyfikacji obszarów ryzyka i odpowiedzialności przy ustalaniu cen transferowych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Otwarcia konferencji dokonali: pełniąca obowiązki Przewodniczącej Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych Pani Danuta Bącler oraz Prezydent Czeskiej Izby Doradców Podatkowych Pan Martin Tucek. Następnie Przewodnicząca Krajowej Rady Doradców Podatkowych Pani Profesor dr hab.. Jadwiga Glumińska-Pawlic przywitała zgromadzonych a Pan Profesor dr hab. Bogumił Brzeziński wygłosił wykład inaugurujący konferencję.  Profesor Brzeziński, który jest również członkiem Rady Naukowej KIDP, zwrócił w swojej wypowiedzi uwagę na potrzebę powołania rzecznika praw podatnika, ponieważ administracja podatkowa coraz bardziej "przykręca śrubę" podatnikom między innymi w związku z rosnącą skalą wyłudzeń VAT. Zauważył również, iż sama formuła podatku VAT jest przestarzała i nie przystaje do obecnych realiów społecznych, wręcz "zjada własny ogon". Wyjaśnił, że w połowie XX wieku, gdy powstał ten rodzaj podatku "handlowano zbożem, węglem, stalą, cegłami, ale nikomu wtedy raczej nie przychodziło do głowy żeby przedmiotem obrotu były same faktury".

Zobacz wywiad portalu Infor.pl z Panią prof. Jadwigą Glumińską-Pawlic, przewodniczącą Krajowej Rady Doradców Podatkowych: Księgowy to za mało, potrzebny jest prawnik i doradca podatkowy

Otwierając konferencję zabrali również głos:

Simona Hornochova - wiceminister finansów Czech, która przyznała, że państwa znajdują się pod presją malejących dochodów podatkowych.

Bronislav Kovacz (CFE), który zwrócił uwagę na wyzwania stojące przed doradcami podatkowymi. Wymienił w tym kontekście: informatyzację systemu podatkowego, fakt że prawo podatkowe opiera się nie tylko na ustawach ale też na interpretacjach oraz konflikt między przejrzystością działań a obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej przez doradców podatkowych.

Obrady przebiegały w pięciu panelach dyskusyjnych, w których uczestniczyli przedstawiciele trzech państw: Czech, Polski i Niemiec a uczestnicy konferencji mogli włączyć się aktywnie do dyskusji.

Panel pierwszy: Spółki zależne z siedziba w innym państwie członkowskim – kontekst podatkowy i prawny. Prelegenci w osobach: Lucie Rytirowa (CZ), Vlastimil Sojka (Cz) , Paweł Jackowki (PL), Sten Guensel (DE) dyskutowali o tym jakie warunki należy spełnić aby podjąć działalność gospodarczą w poszczególnych krajach, w jakiej formie ją prowadzić oraz jakich obowiązków ewidencyjnych dokonać.

Panel drugi: Praktyczne kwestie dotyczące podatku VAT w obrocie transgranicznym w UE. Przedmiotem dyskusji były praktyczne problemy dotyczące egzekwowania podatku VAT w obrocie transgranicznym pojawiające się przy często zmieniających się przepisach prawnych. Panel prowadziła Kristina Simackova.

VAT 2015/2016 – bieżące problemy i zmiany

Charakterystyki przestępstwa karuzelowego dokonał Robert Wojewódka (PL): „Karuzelę podatkową” zdefiniować można jako popełniane w sposób zorganizowany przestępstwo wykorzystujące konstrukcję podatku od wartości dodanej (VAT), związaną z rozliczaniem międzynarodowych transakcji towarowych. Oszuści opierają swój proceder o wprowadzoną do systemu VAT UE (od stycznia 1993 r.) zasadę nakładania podatku w miejscu przeznaczenia towarów przemieszczanych między różnymi krajami UE.

Źródło: E. Żbikowska; Przestępstwa karuzelowe, czyli wyłudzenie podatku VAT; Edukacja Prawnicza 6/2009. W łańcuchu transakcji „znikający podatnik” dokonuje wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów z jednej strony, a dostaw krajowych do bufora lub brokera z drugiej. Zwykle posiada tylko adres rejestracyjny, nie dysponuje majątku, nie prowadzi rzeczywistej działalności handlowej, nie składa deklaracji podatkowych, nie posiada dokumentacji księgowej. Przyjmuje często formę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której członkami zarządu są osoby podstawione, tzw. „słupy” lub osoby czy firmy zagraniczne. Pan Wojewódka zwrócił uwagę iż 95 % wykrywanych przez urzędy kontroli skarbowej przestępstw związanych z podatkiem VAT dotyczy transakcji transgranicznych dokonywanych w ramach Unii Europejskiej

Ondrej Macoun z Republiki Czeskiej zwrócił  uwagę na fakt, iż wspólnym problemem organów podatkowych w Polsce, Niemczech oraz w Czechach jest brak możliwości komunikowania się w języku urzędowym UE, czyli w języku angielskim. Uznał, że co prawda można zaakceptować Jako wspólny problem organów podatkowych w Polsce, Niemczech oraz w Czechach należy traktować brak możliwości komunikowania się w języku urzędowym UE, czyli w języku angielskim. Uznał, że można zaakceptować pierwszeństwo języków narodowych w ramach komunikowania się z organami podatkowymi w poszczególnych państwach członkowskich UE, jednak przy czynnościach transgranicznych typu wniosek o zwrot podatku brak możliwości komunikowania się w języku angielskim jest trudny do zrozumienia.

Dagmara Dominik-Ogińska mówiła między innymi o wpływie orzecznictwa TSUE na postępowania w zakresie oszustw VAT w obrocie transgranicznym,. Zwróciła uwagę również na fakt, iż przy wykonywaniu przyznanych im kompetencji państwa członkowskie muszą przestrzegać ogólnych zasad prawa będących częścią wspólnotowego [unijnego] porządku prawnego, wśród których znajdują się między innymi zasada pewności prawa i zasada proporcjonalności  i o ile uzasadnione jest, by przepisy przyjęte przez państwa członkowskie służyły jak najbardziej efektywnej ochronie praw Skarbu Państwa, to nie mogą one wykraczać poza to, co niezbędne do realizacji tego celu. Przypomniała również, iż wymaganie, by dostawca przedsięwziął wszystkie środki, których zastosowania można od niego racjonalnie żądać w celu zagwarantowania, by dokonywana przez niego czynność nie prowadziła do udziału w oszustwie podatkowym nie jest sprzeczne z prawem. Pamiętać należy również o tym, że artykuł 28c część A lit. a) akapit pierwszy szóstej dyrektywy należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie temu, by właściwe organy państwa członkowskiego dostawy zobowiązały dostawcę, który działał w dobrej wierze i przedstawił dowody wykazujące prima facie przysługiwanie mu prawa do zwolnienia od podatku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, do późniejszego rozliczenia VAT od tych towarów, w przypadku gdy powyższe dowody okazują się fałszywe, lecz jednak uczestnictwo dostawcy w oszustwie podatkowym nie zostało ustalone, o ile dostawca ten przedsięwziął wszelkie racjonalne środki, jakie pozostawały w jego mocy, w celu zagwarantowania, by dokonywana przez niego czynność nie prowadziła do udziału w tego rodzaju oszustwie.

Rony Langer przedstawił zasady postępowania dotyczący zwrotu podatku VAT obowiązujące na terenie Niemiec.

W dyskusji pojawiła się teza, ze obecny system poboru podatku VAT jest przestarzały i zbyt skomplikowany. Wydaje się, że zrównanie stawek VAT, likwidacja granic fiskalnych poprze ujednolicenie systemów podatkowych i wymiany informacji oraz obniżenie stawek mogłyby zapobiegać wyłudzeniom VAT.

500 pytań o VAT odpowiedzi na trudne pytania z interpretacjami Ministerstwa Finansów (PDF)

Panel trzeci: Zobowiązanie podatnika do udowodnienia pochodzenia dochodów podatkowych i majątku. Dyskusja Martina Tucka (CZ), Grzegorza Borkowskiego(PL),  Jiri Nekovara (CZ) i Ralfa Busse (DE) koncentrowała się na ujawnianiu dochodów do opodatkowania oraz zakresem wymiany infortmacji między organami administracji podatkowej poszczególnych państw. Ciekawą zasadę obowiązująca w niemieckim systemie prawnym przedstawił Ralf Busse: „ciężar ustalenia co do okoliczności w sprawie podwyższenia podatku spoczywa na organie skarbowym; ciężar dowodowy w przypadku okoliczności dotyczącym obniżenia podatku spoczywa na podatniku”. Przedstawił również powody wszczęcia dochodzenia przez organ skarbowy  w przypadku braku współdziałania.

Panel czwarty i piąty w drugim dniu konferencji dotyczyły problemów określania właściwej podstawy opodatkowania spółek powiązanych funkcjonujących w różnych państwach członkowskich w kontekście różnych ustawodawstw krajowych i umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz obszarów ryzyka i odpowiedzialności przy ustalaniu cen transferowych. Dyskutowano o doświadczeniach odnośnie stosowania procedur stosowanych przez organy administracji podatkowej w poszczególnych państwach oraz stosowaniu zasad wpływających na ustalenie prawidłowej podstawy opodatkowania w tym o doświadczeniach w sporządzaniu dokumentacji klienta.

Swoje zdania na ten temat przedstawili: Monika Diekert (CZ), Jiri Jindrak (CZ), Rafał Szafraniec (PL), Christian Schmidt (DE), Robert Jurka (CZ), Lenka Lopatowa (CZ), Andrzej Dmowski (PL) i Thomas Richter(DE).

Andrzej Dmowski przedstawił jedną z najważniejszych informacji dla polskich doradców podatkowych - jest przedłużenie terminu wejścia w życie planowanych zmian w zakresie dokumentacji cen, tj. do 1 stycznia 2017 r. Podatnicy prawdopodobnie będą mieli zatem ponad rok na analizę planowanych  regulacji i ich wpływu na rzeczywistość gospodarczą podatników, wypracowanie nowych rozwiązań  i rozplanowanie prac, związanych z przygotowaniem dokumentacji podatkowych. Nowelizacja ustaw podatkowych likwiduje progi wartościowe, powyżej których podatnicy są zobowiązani sporządzać dokumentacje cen transakcyjnych. Wskazał również, że - co ważne - dokumentacji podlegać będą jedynie te transakcje i zdarzenia, które mają istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) Podatnika. Ustawodawca wprowadza nowe pojęcie – transakcje lub zdarzenia, mające istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika i zdecydował się na wyjaśnienie pojęcia „transakcji lub zdarzeń, mających istotny wpływ na wysokość dochodu (straty)”. Definicja opiera się na określeniu wartości transakcji lub zdarzeń w oparciu o wysokość przychodów, osiągniętych przez Podatnika w poprzednim roku podatkowym. Wartość transakcji lub zdarzeń, podlegających obowiązkowi sporządzania dokumentacji cen transakcyjnych będzie zatem zależeć od całości przychodów podatnika.

W konferencji uczestniczyło ponad 100 doradców podatkowych z DOKIDP i Czeskiej Izby Doradców Podatkowych Izb, które zorganizowały to przedsięwzięcie, a także doradcy z innych regionów Polski, jak również z Niemiec, Słowacji i Austrii. W czasie spotkania nie zabrakło elementów integrujących środowiska doradców  podatkowych z krajów  uczestniczących w konferencji. Konferencja stworzyła również przestrzeń dla osobistych spotkań doradców podatkowych z sąsiadujących krajów Europy Środkowej nad tematami przekraczającymi nasze wspólne granice poprzez udział w imprezach towarzyszących. Zorganizowano meeting point, gdzie doradcy mogli skonfrontować swoje zawodowe potrzeby i doświadczenia oraz imprezy towarzyszące m.in. uroczysty bankiet oraz wycieczka po Pradze zakończona wspólną kolacją w jednej z restauracji w centrum Pragi.

Do zobaczenia na kolejnej konferencji z cyklu „Podatki bez Granic”.

Reklama
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Usługi dla stałego miejsca prowadzenia działalności pod lupą NSA

  Naczelny Sąd Administracyjny rozpatrzył skargę kasacyjną spółki, która toczyła spór z organem podatkowym w zakresie miejsca rozliczania VAT od usług wsparcia (orzeczenie z 14 lutego 2023 r., sygnatura I FSK 1794/19).

  Nowelizacja SLIM VAT 3 to także zmiany w PIT, wyższe kwoty wolne w podatku od spadków i darowizn i odroczenie obowiązku wysyłania JPK_PIT i JPK_CIT

  W dniu 1 czerwca 2023 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (zwana potocznie SLIM VAT 3). Ta nowelizacja zawiera nie tylko zmiany w podatku VAT ale także kilka zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i wyższe kwoty wolne w podatku od spadków i darowizn. Przesunięto o rok obowiązek wysyłania JPK_PIT i JPK_CIT.

  Księgowość to fundament rozwoju firmy

  Zarówno w małych firmach, jak i w międzynarodowych przedsiębiorstwach, dział księgowości odgrywa kluczową rolę w zakresie zarządzania finansami i zapewnianiu przejrzystości informacji finansowych. Obchodzony 9 czerwca Dzień Księgowego to doskonała okazja, aby uznać i docenić wkład grupy, która zapewnia solidne podstawy do podejmowania decyzji biznesowych w firmach.

  800 plus za styczeń 2024 r. może być wypłacone w lutym

  Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej opublikowało projekt nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, który ma na celu podwyższenie świadczenia wychowawczego (tzw. 500 plus) do kwoty 800 zł miesięcznie od 2024 roku.

  "Ewa, nasza tęczowa księgowa". Historyjka napisana przez ChatGPT

  "Ewa, nasza tęczowa księgowa" - tak nazwaliśmy historyjkę o księgowej, którą napisał ChatGPT-4. Ciekawi jesteśmy jak Wam się spodoba i przede wszystkim, czy wywoła uśmiech na Waszych twarzach… a w których miejscach - to już sprawka sztucznej inteligencji!

  Przelewy bankowe w Boże Ciało 2023 i długi weekend 8-11 czerwca

  Jak działają międzybankowe systemy rozliczeniowe Elixir, Euro Elixir i Express Elixir w czasie Bożego Ciała (8 czerwca 2023 r.) i całego długiego weekendu 8-11 czerwca? Kiedy dojdzie do odbiorcy przelew bankowy wysłany w Boże Ciało?

  WIRON stosowany do prefinansowania PROW 2014-2020 od 1 września 2023 r.

  Nowy wskaźnik referencyjny WIRON, który ma zastąpić dotychczasowy WIBOR, będzie stosowany przy prefinansowaniu działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Tak przewiduje zakłada projekt rozporządzenia opublikowany 24 maja 2023 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

  Od początku 2023 roku spadają wskaźniki WIBOR i WIRON. Co dalej?

  Trzymiesięczny WIRON spadł od początku 2023 roku z 6,18 proc. do 5,83 proc. W tym samym czasie WIBOR 3M stopniał o 10 pkt bazowych (do 6,9 proc.). Jeśli sytuacja się nie zmieni, inwestorzy po zaplanowanej na 1 stycznia 2025 r. tranzycji, będą zarabiali mniej.

  Prezydent podpisał ustawę SLIM VAT 3. Jakie zmiany i od kiedy?

  Prezydent podpisał ustawę znaną jako SLIM VAT 3. Na mocy nowych przepisów zwiększony został m.in. limit dla podatników, którzy mogą korzystać z metody kasowej rozliczania podatku VAT oraz rozliczać się kwartalnie. Próg przychodowy wzrósł z 1,2 miliona do 2 milionów euro. Ustawa wejdzie w życie 1 lipca. Jej celem jest uproszczenie regulacji podatkowych i ułatwienie prowadzenia działalności przedsiębiorcom. Jakie zmiany na nich czekają?

  Domy seniora z preferencyjną stawką podatku od nieruchomości

  Zapadł ważny wyrok dla praktyki naliczania stawki podatku od nieruchomości dla działalności opiekuńczej (domów seniora). Chodzi o wyrok z dnia 23 maja 2023 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie w sprawie o sygn. I SA/ Kr 250/23.

  Pomysły na prezent dla współpracownika odchodzącego na emeryturę

  Prezent dla współpracownika odchodzącego na emeryturę to sympatyczny gest i podziękowanie za dotychczasową wspólną pracę. Ale co kupić? Przygotowaliśmy kilka pomysłów. 

  Prezydent podpisał pakiet Slim VAT 3

  Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o VAT – podała kancelaria prezydenta. Ustawa wprowadza pakiet Slim VAT 3, który ma uprosić rozliczanie tego podatku.

  Emilewicz: projektem nowelizacji ustawy o KUKE w przyszłym tygodniu zajmie się rząd

  Zakładam, że projekt ustawy o KUKE w przyszłym tygodniu trafi pod obrady rządu, byśmy zdążyli przepracować ją w Sejmie w czerwcu i lipcu - powiedziała PAP pełnomocnik rządu ds. polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej Jadwiga Emilewicz.

  Zwrot składki zdrowotnej: wydłużenie terminu, ostatni moment

  Jeżeli w wyniku rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne okaże się, że składka ta została opłacona w kwocie wyższej niż ustalona, płatnikowi składek przysługuje  jej zwrot. Termin na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty wynikającej z rocznego rozliczenia (RZS-R) został wydłużony do 5 czerwca 2023 r.

  Podatek od napiwku. Kto zapłaci?

  Napiwek przypisany konkretnej osobie nie jest dochodem spółki gastronomicznej, a spółka nie zapłaci podatku dochodowego. Podatek dochodowy za napiwek obciąża jednak osobę, która otrzymała napiwek.

  Spółka nie musi pobierać podatku przy wypłacie zaliczki na poczet zysku

  Do obliczenia podatku od zysku wypłaconego komplementariuszowi konieczne jest poznanie wysokości podatku należnego od spółki. Skoro PIT od zysku komplementariusza pomniejszany jest o proporcjonalną część CIT zapłaconego przez spółkę komandytową, to pierwszy z wymienionych podatków będzie mógł zostać wyliczony i pobrany dopiero po złożeniu przez spółkę rocznego zeznania i podjęciu przez wspólników uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku. Spółka, jako płatnik, nie ma więc obowiązku pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego przy wypłacie komplementariuszowi zaliczki na poczet zysku. Wyrok z 2 lutego 2023 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu (sygn. akt I SA/Wr 394/22).

  Aktualizacja aplikacji mZUS 2023 - nowe funkcje i zmiana wyglądu

  31 maja 2023 r. ZUS poinformował, że udostępnił aktualizację aplikacji mobilnej mZUS. W nowej wersji zmieniony został wygląd aplikacji i rozbudowano ją o kolejne funkcje.

  Wnioski na PUE ZUS o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej można składać do 5 czerwca

  Do 5 czerwca 2023 r. prowadzący działalność gospodarczą mają czas na złożenie wniosku RZS-R o zwrot nadpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne wynikającej z rocznego rozliczenia. Wniosek w tej sprawie należy złożyć elektronicznie na Platformie Usług Elektronicznych ZUS – poinformował 1 czerwca 2023 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

  Czy da się oszczędzić milion na emeryturę? Sprawdzamy!

  Aż 79% Polaków nie oszczędza pieniędzy na emeryturę poza obowiązującymi składkami, a 62,5% nie odkłada regularnie żadnej kwoty na żaden cel. Jednocześnie dochód rozporządzalny na 1 osobę w Polsce w 2022 roku wyniósł 2 249,79 zł. Czy daje to możliwość odłożenia miliona złotych na emeryturę?

  Mały ZUS Plus 2023/2024 - dodatkowe 12 miesięcy korzyści. Ile zaoszczędzi przedsiębiorca?

  Mały ZUS Plus będzie wydłużony o rok dla przedsiębiorców, którzy korzystają z tej preferencji (ulgi) w 2023 roku. Poinformowało o tym 31 maja 2023 r. Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Wskutek tego przedłużenia przedsiębiorcy ci zaoszczędzą nawet kilkaset złotych miesięcznie. 

  UE pozwala na obniżenie stawki VAT na odzież dziecięcą. Polska nie chce

  Obniżony VAT na odzież dziecięcą. W ostatnim czasie ożywiła się dyskusja wokół obniżenia stawki VAT na odzież i obuwie dla dzieci. Eksperci nie wykluczają, że temat powróci w najbliższej kampanii wyborczej. Na czym polega problem?

  Niezgłoszenie zmiany w KRS - konsekwencje. Postępowanie przymuszające – jakie jest zagrożenie?

  Dokonanie wpisu oraz rejestracja zmian danych ujawnionych w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) to jeden z podstawowych obowiązków przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w formie spółki handlowej. Zgodnie z przepisami, wniosek o wpis lub o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców KRS powinien być złożony do sądu rejestrowego w terminie 7 dni od dnia, w którym zdarzenie uzasadniające zmianę miało miejsce. Praktyka pokazuje, że wielu przedsiębiorców zaniedbuje ten obowiązek i zgłasza zmiany za późno lub nie robi tego wcale.

  KSeF uszczelni system podatkowy. Czy zlikwiduje szarą strefę?

  Krajowy System e-Faktur (KSeF) to ważne narzędzie pomagające w zwalczaniu oszustw podatkowych. Elektroniczny proces wystawiania, przekazywania i przechowywania faktur ułatwia walkę z nieuczciwymi praktykami. Czy obowiązkowe wprowadzenie systemu zapewni skuteczne środki kontroli i wyeliminuje tzw. szarą strefę? Jakie korzyści przyniesie firmom? 

  Podatek od nadmiarowych zysków w Polsce. Czy i kiedy będzie wprowadzony? Sasin: prace trwają

  Wprowadzenie podatku od nadmiarowych zysków dla niektórych branż nie jest przesądzone - poinformował wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Zastrzegł, że nad rozwiązaniami pracuje resort klimatu.

  Podatkowe zagadnienia e-commerce ze szczególnym uwzględnieniem roli operatorów interfejsu elektronicznego

  Pakiet e-commerce, który wprowadził szereg zmian oraz nowych pojęć  głównie w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązuje od 20 maja 2021 r. Szczególnie ciekawe były zmiany, które „uporządkowały” kwestię platform ułatwiających sprzedaż wysyłkową dla konsumentów z UE (B2C).  Mowa jest tutaj głównie o interfejsach elektronicznych takich jak chociażby Amazon. Co istotne, adres siedziby dla takich platform nie ma żadnego znaczenia w rozwiązaniu, o którym będzie mowa, o ile ułatwiają one określone dostawy towarów.