reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Aktualności > Pracownicze plany kapitałowe – zmiany podatkowe

Pracownicze plany kapitałowe – zmiany podatkowe

Projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (z 8 lutego 2018 r.), który obecnie jest przedmiotem konsultacji społecznych (w tym w ramach Rady Dialogu Społecznego) i uzgodnień międzyresortowych, zawiera szereg zmian w przepisach podatkowych. Co się zmieni (już od 2019 roku)?

1. Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT):

- zwolnienie od opodatkowania kwot dopłat rocznych i składek powitalnych, jak również kwot otrzymanych tytułem zwrotu dokonywanego na wniosek małżonka zmarłego uczestnika oraz zwrotu dokonanego osobom uprawnionym wskazanym przez zmarłego uczestnika;

- wydatki poniesione przez podmiot zatrudniający na zapewnienie prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z przepisów ustawy o pracowniczych planach kapitałowych będą kosztami uzyskania przychodu w miesiącu, za który są one należne, pod warunkiem że zostaną opłacone w przepisanym terminie;

- składki odprowadzone do PPK od nagród i premii wypłaconych z dochodu po opodatkowaniu podatkiem dochodowym nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodów;

Podatkiem od dochodów kapitałowych w ramach ustawy o PIT będą objęte:

- dochód uczestnika PPK uzyskany w związku z wypłatą w zakresie, w jakim uczestnik nie dokonał zwrotu wypłaconych środków w terminie wynikającym z umowy zawartej przez uczestnika z wybraną instytucją finansową w sprawie jednorazowej wypłaty do 100% wartości środków zgromadzonych w PPK w celu pokrycia wkładu własnego w związku z zaciągnięciem kredytu na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego oraz nabyciu praw własności mieszkania. W przedmiotowym przypadku dochodem będzie kwota niedokonanego w terminie zwrotu wypłaconych środków, pomniejszona o koszty nabycia umorzonych tytułów uczestnictwa przypadające na niedokonany zwrot. Za koszty te będzie uważana suma wpłat na nabycie umorzonych tytułów uczestnictwa w celu dokonania wypłaty, ustalona w takiej proporcji jaką stanowiła kwota niedokonanego zwrotu do wartości środków wypłaconych jednorazowo przez uczestnika w celu pokrycia wkładu własnego w związku z zaciągnięciem kredytu udzielonego na sfinansowanie budowy budynku mieszkania oraz nabycia praw związanych z mieszkaniem. Sumę wpłat będzie stanowiła suma kwot wpłaconych składek podstawowych i składek dodatkowych finansowanych przez podmiot zatrudniający i uczestnika;

- dochód uczestnika PPK z tytułu dokonanej w związku z osiągnięciem przez uczestnika 60 roku życia wypłaty 75% środków zgromadzonych w PPK w 120 ratach miesięcznych, w przypadku jeżeli wypłata ratalna będzie trwała krócej niż 10 lat. Dochodem będzie kwota wypłaty pomniejszona o przypadające na nią koszty. Za koszty te będzie uważany stosunek sumy wpłat w proporcji do ilości rat – w przypadku wypłaty ratalnej, lub suma wpłat – w przypadku wypłaty jednorazowej. Sumę wpłat będzie stanowić 75% sumy kwot wpłaconych składek podstawowych i składek dodatkowych finansowanych przez podmiot zatrudniający i uczestnika oraz 75% składki powitalnej i 75% sumy dopłat rocznych;

- dochód małżonka uczestnika PPK niebędącego stroną umowy o prowadzenie PPK z tytułu zwrotu dokonanego na jego rzecz. Dochodem będzie kwota zwrotu pomniejszona o sumę wpłat dokonaną przez uczestnika w części przypadającej małżonkowi. Sumę wpłat będzie stanowić suma kwot wpłaconych składek podstawowych i składek dodatkowych finansowanych przez podmiot zatrudniający i uczestnika;

- dochód uczestnika PPK uzyskany w związku z gromadzeniem w nim środków, w przypadku zwrotu zgromadzonych środków. Dochodem będzie kwota zwrotu z umorzenia tytułów uczestnictwa pomniejszona o wydatki na nabycie umarzanych tytułów uczestnictwa pochodzące z kwot wpłaconych składek podstawowych i składek dodatkowych finansowanych przez podmiot zatrudniający i uczestnika.

2. Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawa o CIT):

- wydatki poniesione przez podmiot zatrudniający na zapewnienie prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z przepisów ustawy o pracowniczych planach kapitałowych będą kosztami uzyskania przychodu w miesiącu, za który są one należne, pod warunkiem że zostaną opłacone w przepisanym terminie;

- nie będą natomiast uważane za koszty uzyskania przychodów składki odprowadzone do PPK od nagród i premii wypłaconych z dochodu po opodatkowaniu, jak również składki nieodprowadzone do PPK w części finansowanej przez podmiot zatrudniający.

3. Zmiana w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych:

 - kwoty obniżenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, wynikającego z projektowanej ustawy, zostaną dodane do zakresu imiennego raportu miesięcznego przekazywanego przez płatnika do ZUS, jak również do zakresu danych ubezpieczonego przekazywanych przez ZUS ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych oraz organom Krajowej Administracji Skarbowej na ich żądanie;

4. Zmiana w ustawie o podatku od towarów i usług:

 - zmiana dotyczy zwolnienia od podatku od towarów i usług usług zarządzania PPK – usługi wykonywane w tym zakresie będą analogiczne np. do czynności wykonywanych przez agenta transferowego w rozumieniu przepisów o funduszach inwestycyjnych.

Polecamy: INFORLEX Księgowość

Polecamy: INFORLEX Biznes

Terminy wejścia w życie nowych przepisów

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych ma wejść w życie co do zasady po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. Przepisy dotyczące tworzenia portalu PPK i dopuszczania do udziału w portalu PPK wejdą w życie z dniem 1 października 2018 r.

Jednak projekt ustawy zakłada, że nowe rozwiązania będą wprowadzane u poszczególnych kategorii pracodawców stopniowo w zależności od wielkości zatrudnienia lub typu pracodawcy.

Od 1 stycznia 2019 roku do PPK mają przystąpić najwięksi pracodawcy, zatrudniający powyżej 250 pracowników.

Od 1 lipca 2019 roku do PPK mają przystąpić pracodawcy zatrudniający od 50 do 249 osób.

Od 1 stycznia 2020 roku do PPK mają przystąpić pracodawcy zatrudniający od 20 do 49 osób.

Od 1 lipca 2020 roku do PPK mają przystąpić pozostali, tj. najmniejsi pracodawcy zatrudniający do 20 osób oraz jednostki sektora finansów publicznych.

Projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych

reklama

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Niebieska Linia

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama