REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Stowarzyszenie zwolnione z VAT a kwestie wystawiania faktur

REKLAMA

Pismo Urzędu Skarbowego w Łodzi z 23 czerwca 2005 r. (nr USIII/443/VAT/53/42/05EL)
Stowarzyszenie Kupców dzierżawi od Urzędu Miasta grunty, które są przeznaczone pod budowę zespołu pawilonów handlowych. Wszystkie umowy dotyczące budowy – w imieniu zrzeszenia kupców – zostały zawarte przez Stowarzyszenie, które stało się inwestorem planowanego przedsięwzięcia budowlanego (Urząd Miasta Łodzi ani przedsiębiorstwo wykonujące nadzór i projektowanie robót budowlano-instalacyjnych, ani też wykonawca inwestycji nie byli zainteresowani podpisywaniem stosownych umów z każdym z poszczególnych kupców).
Stowarzyszenie podkreśla, iż budowa zespołu pawilonów handlowych jest w całości finansowana przez wyżej wymienionych kupców (z ich środków własnych oraz zaciąganych przez nich w bankach kredytów).
Po wykonaniu etapu robót (zgodnie z zawartą umową) wykonawca wystawia inwestorowi (Stowarzyszeniu Kupców) fakturę VAT, która powinna być w pełnej wysokości, przefakturowana przez Stowarzyszenie na poszczególnych kupców, którzy w większości są podatnikami podatku od towarów i usług. Stowarzyszenie, jako że nie jest podatnikiem VAT, może wystawić jedynie rachunek, co powoduje, iż zrzeszeni kupcy zostali pozbawieni możliwości odliczenia podatku VAT z tytułu poniesionych kosztów usługi budowlanej.
W powyższej sprawie Spółka przedstawia następujące stanowisko:
Zdaniem Stowarzyszenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi podatku od towarów i usług oraz Statutem Stowarzyszenia – jako podmiot zwolniony z podatku VAT – nie może ono wystawiać faktur VAT. Stowarzyszenie może wystawiać rachunki.
Po przeanalizowaniu stanu faktycznego wynikającego z przedmiotowego wniosku oraz stanu prawnego dotyczącego opodatkowania podatkiem od towarów i usług, dokumentowania wykonywanych czynności statutowych Stowarzyszenia oraz możliwości wystawiania przez Stowarzyszenie należy stwierdzić, iż przedstawione stanowisko jest słuszne.
Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (...) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów, import towarów, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Ponadto w cytowanej ustawie o VAT określono przypadki, w których czynności nieodpłatnej dostawy towarów i nieodpłatne świadczenie usług zrównano z czynnościami odpłatnymi, poddając je w ten sposób opodatkowaniu (art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy). Stowarzyszenie (osoba prawna) jest podatnikiem podatku od towarów i usług, w przypadku gdy prowadzi samodzielnie działalność gospodarczą w rozumieniua art. 15 ust. 1 i 2 powołanej wyżej ustawy i wykonuje czynności opodatkowane, o których mowa powyżej. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 i poz. 10 załącznika nr 4 do ustawy o VAT zwalnia się od podatku usługi świadczone przez organizacje członkowskie, gdzie indziej niesklasyfikowane (wyłącznie statutowe), zaliczane do grupy PKWiU 91.
W formularzu zgłoszeniowym NIP-2 Stowarzyszenie podało, iż będzie wykonywać czynności określone w PKWiU 91, czyli usługi świadczone przez organizacje członkowskie, gdzie indziej niesklasyfikowane (wyłącznie statutowe).
Czynności realizowane przez Stowarzyszenie korzystają ze zwolnienia przedmiotowego z podatku od towarów i usług, jeżeli spełnione są następujące warunki:
– czynności polegają na świadczeniu usług zaliczanych do symbolu 91, według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług wprowadzonej Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. (Dz. U. z 1999 r. Nr 42, poz. 264 ze zm.) – obowiązującej dla celów podatku od towarów i usług,
– usługi te mieszczą się w zakresie działalności statutowej Stowarzyszenia, z zachowaniem warunków wymaganych przepisami ustawy z dnia 07.04.1989 r. – Prawo o stowarzyszeniu (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.).
W świetle regulacji zawartej w art. 96 ust. 3 ww. ustawy, podatnicy wykonujący wyłącznie czynności zwolnione od podatku, na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy, nie są obowiązani do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 96 ust. 1 ustawy.
Natomiast zgodnie z art. 106 cyt. ustawy podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16. Z powyższego wynika, iż czynności statutowe wykonywane przez Stowarzyszenie nie są opodatkowane, w związku z czym Stowarzyszenie jako podmiot przedmiotowo zwolniony z podatku VAT nie może wystawić faktury VAT.
Kwestie dotyczące dokumentów, jakimi powinny być potwierdzane zdarzenia występujące w Stowarzyszeniu, zostały uregulowane w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.
Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 54 ze zm.) podatnicy są obowiązani do prowadzenia ewidencji rachunkowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
Dla jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej powyższe uregulowane zostało w § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 15 listopada 2001 r., stanowiącym: jednostki, o których mowa w § 1 ust. 1, prowadzą księgi rachunkowe, stosując przepisy ustawy o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ust. 2–6. W myśl art. 20 ustawy o rachunkowości do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić w postaci zapisu każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym. Podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej, zwane dalej „dowodami źródłowymi”:
1) zewnętrzne obce – otrzymane od kontrahenta,
2) zewnętrzne własne – przekazywane w oryginale kontrahentom,
3) wewnętrzne – dotyczące operacji wewnątrz jednostki.
Stosownie do art. 21 ustawy dowód księgowy powinien zawierać co najmniej:
1) określenie rodzaju dowodu i jego numeru identyfikacyjnego,
2) określenie stron (nazwy, adresy) dokonujących operacji gospodarczej,
3) opis operacji oraz jej wartość, jeżeli jest to możliwe, określoną także w jednostkach naturalnych,
4) datę dokonania operacji, a gdy dowód został sporządzony pod inną datą – także datę sporządzenia dowodu,
5) podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki aktywów,
6) stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia w księgach rachunkowych (dekretacja, podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania).
Natomiast zgodnie z art. 87 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy prowadzący działalność gospodarczą obowiązani są na żądanie kupującego lub usługobiorcy wystawić rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi.
Jednocześnie tutejszy organ informuje, iż nie jest uprawniony do udzielania odpowiedzi w zakresie prowadzenia działalności przez Stowarzyszenie, ponieważ powyższe zagadnienia są regulowane w ustawie – Prawo o stowarzyszeniu, i w powyższych kwestiach należy z zapytaniami zwracać się do Sądu, w którym zarejestrowane zostało Stowarzyszenie.
Powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.
Ponadto, zgodnie z art. 14b § 3, przedmiotowa interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia.


Autopromocja

REKLAMA

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Nowe dane o wynagrodzeniach Polaków. GUS odsłania karty

GUS opublikował dane dotyczące przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2024 r. Przeciętna płaca wyniosła 8144,83 zł. Wzrost okazał się niższy od prognozowanego przez ekspertów. Mamy też nowe statystyki dotyczące zatrudnienia.

Podatek od nieruchomości od obiektów sportowych. Będą zmiany od 2025 roku. Czy podatek obejmie place zabaw?

W ramach analiz opublikowanego projektu zmian w podatku od nieruchomości, chwilę uwagi należy poświęcić obiektom sportowym. Jako że standardowo ich wartość nie należy do niskich, ewentualne ruchy w tym zakresie, mogą generować istotne skutki podatkowe. Aczkolwiek, akurat w tym obszarze, MF zaproponował też trochę korzyści. Niekorzyści też.

Większe sumy gwarancyjne w OC posiadaczy pojazdów i rolników. Jednolity formularz zaświadczeń o przebiegu ubezpieczenia. Rząd przyjął projekt nowelizacji

W dniu 16 lipca 2024 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, która ma dostosować polskie prawo do unijnych przepisów dotyczących ubezpieczenia OC za szkody, które powstały w związku z ruchem pojazdów mechanicznych. Projekt ten przewiduje m.in. zwiększenie minimalnych sum gwarancyjnych w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych a także rolników. Czy w związku z tymi zmianami wzrosną ceny polis OC?

Drastyczne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe. Najwięcej na płyn do e-papierosów, aż o 75 proc.

Rząd chce wprowadzić drastyczne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe. Ich skala ma być kilkukrotnie większa, niż zakładała mapa akcyzowa. Już w 20225 r. akcyza na wyroby tytoniowe ma wzrosnąć: o 25 proc. na papierosy, o 38 proc. na tytoń do palenia oraz o 50 proc. na wkłady do podgrzewaczy tytoniu. Będzie podwyżka również płynów do e-papierosów, na które w 2025 r. akcyza wzrośnie aż o 75 proc.

REKLAMA

Zakup sprzętu IT? Czasem lepiej wynająć. Na czym polega DaaS?

Na czym polega model biznesowy Device as a Service (DaaS)? Komu i kiedy się opłaca? Co sprawia, że jest to rosnący trend nie tylko w polskich firmach?

Twój biznes działa dobrze ale pieniądze gdzieś wyciekają. Ekspert podpowiada gdzie szukać przyczyn i źródeł wycieków

Takie pytanie często zadają sobie przedsiębiorcy, którzy osiągając spore przychody, realizując duże i zyskowne projekty nagle stwierdzają brak gotówki na koncie. Dlaczego tak się dzieje? Gdzie są pieniądze? Na te i inne pytania odpowiada dr nauk ekonomicznych Elżbieta Sobów – specjalistka ds. finansów z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem.

Korekta podatku naliczonego: kiedy trzeba rozliczyć fakturę korygującą

Jak należy rozliczyć faktury korygujące? Podatnik będący nabywcą zgłosił reklamację oraz otrzymał mailową odpowiedź, w której sprzedawca uznał reklamację i wskazał kwotę korekty. Wiadomości mailowe są z marca 2024 r., a korekta wpłynęła w kwietniu 2024 r. Podatnik odliczył VAT naliczony z faktury pierwotnej w marcu 2024 r. Czy korektę należy rozliczyć w marcu 2024? 

Prezesa skazano za zaległości podatkowe spółki. Ale to sąd popełnił błąd

Samo tylko objęcie funkcji prezesa zarządu spółki nie może powodować automatycznego przyjęcia na siebie odpowiedzialności karnej za cudze działania. Tak uznał Rzecznik Praw Obywatelskich, informując o wniesieniu skargi kasacyjnej na korzyść prezesa spółki, którego sąd skazał za nieodprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy, powstałych w okresie gdy nie objął jeszcze funkcji.

REKLAMA

Podatek od nieruchomości obejmie nawet panele fotowoltaiczne. Takie zmiany już od 2025 roku

Zmiany w podatku od nieruchomości zmierzają do opodatkowania urządzeń energetycznych, np. paneli fotowoltaicznych. Budowle mają być opodatkowane jako całość techniczno-użytkowa. Podatkiem od nieruchomości (inaczej niż obecnie) już od 2025 roku objęte zostaną więc wszystkie elementów farmy fotowoltaicznej (w tym panele).

Zwrot podatku z Irlandii. Kto może dostać? Jak uzyskać?

Irlandia nadal jest popularnym kierunkiem emigracji zarobkowej dla Polaków. Tym bardziej zachęcamy gorąco do zapoznania się z przygotowanymi poniżej informacjami na temat rozliczenia podatku w tym kraju.

REKLAMA