| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Zmiany prawa > Zmiany w ustawie o rachunkowości – uproszczone sprawozdania finansowe

Zmiany w ustawie o rachunkowości – uproszczone sprawozdania finansowe

Zmiany w ustawie o rachunkowości, które obowiązują od 5 września br., wprowadzają do ustawy definicję pojęcia jednostek mikro oraz dają możliwość sporządzania uproszczonych sprawozdań finansowych przez te podmioty.

Przewodnik po zmianach przepisów III-IV kwartał 2014 r

W dniu 5 września 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1100), na podstawie której m.in.:

  • wprowadzono  i zdefiniowano pojęcie jednostek mikro;
  • ustalono, że do jednostek mikro zaliczane są m.in.:
  1. z pewnymi wyłączeniami, spółki handlowe, inne osoby prawne a także oddziały przedsiębiorców zagranicznych, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli jednostki te w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy (a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność w roku obrotowym, w którym rozpoczęły działalność) nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:
  1. 1 500 000 zł - w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,
  2. 3 000 000 zł - w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,
  3. 10 osób - w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty,
  1. osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, jeżeli przychody netto tych jednostek ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych (z uwzględnieniem nieco odmiennych warunków dla jednostek rozpoczynających działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych) wyniosły równowartość w walucie polskiej nie mniej niż 1 200 000 euro i nie więcej niż 2 000 000 euro za poprzedni rok obrotowy, w stosunku, do których organ zatwierdzający podjął decyzję w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego z zastosowaniem określonych w ustawie przepisów o rachunkowości;

Jednostki mikro mogą skorzystać z uproszczeń w sprawozdawczości już za 2014 r.

  • przewidziano, że określone jednostki mikro mogą zrezygnować z zachowania zasady ostrożności przy wycenie poszczególnych składników aktywów i pasywów;
  • wprowadzono uproszczenia w zakresie prowadzenia rachunkowości przez jednostki mikro, polegające m.in. na przyjęciu, że:

- jednostka mikro może nie sporządzać informacji dodatkowej, pod warunkiem że przedstawi informacje uzupełniające do bilansu;

- jednostka mikro może nie sporządzać zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych;

- określona jednostka mikro może nie sporządzać sprawozdania z działalności, pod warunkiem że niektóre z tych informacji zostaną przedstawione w informacji dodatkowej lub jako informacje uzupełniające do bilansu;

  • zmieniono katalog podmiotów zobowiązanych do stosowania przepisów ustawy o rachunkowości, poprzez wyłączenie z tego katalogu także spółdzielni socjalnych, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro oraz wszystkich państwowych funduszy celowych.

Przejście z podatkowej księgi przychodów i rozchodów na księgi rachunkowe


Podyskutuj o tym na naszym FORUM

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

KORONAWIRUS - podatki, prawo

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Wydawnictwo GASKOR

Profesjonalne publikacje z zakresu prawa i biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »