| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > ZUS i kadry > Zatrudnianie i zwalnianie > Delegowanie pracowników na terytorium Polski - nowe zasady

Delegowanie pracowników na terytorium Polski - nowe zasady

Od 16 czerwca br. obowiązują przepisy ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług. Zawarte w ustawie regulacje wprowadzają do prawa polskiego przepisy unijnej dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług oraz dyrektywy w sprawie egzekwowania dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.

Zobacz: Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług

W największym skrócie sama ustawa reguluje między innymi kwestie dotyczące delegowania pracowników na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach świadczenia usług, kontroli przestrzegania przepisów o delegowaniu pracowników oraz realizacji obowiązków informacyjnych związanych z delegowaniem pracowników, współpracy z właściwymi organami innych państw członkowskich dotyczącej delegowania pracowników na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i z tego terytorium oraz ochrony pracowników delegowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i z tego terytorium.

Jak było do tej pory?

Dotychczas w polskim prawie problematyka delegowania pracowników na terytorium kraju nie była szczegółowo uregulowana. Jedynie w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy znajdowały się przepisy dotyczące warunków zatrudnienia pracowników skierowanych do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państwa będącego członkiem Unii Europejskiej (art. 67 (1) – art. 67(4)). Zgodnie z tymi przepisami, w przypadku wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez pracownika skierowanego do tej pracy na określony czas przez pracodawcę mającego siedzibę w państwie będącym członkiem Unii Europejskiej, pracodawca ten miał obowiązek zapewnić pracownikowi warunki zatrudnienia nie mniej korzystne niż wynikające z przepisów Kodeksu pracy oraz innych przepisów regulujących prawa i obowiązki pracowników.

Polecamy: Kodeks pracy 2016 z komentarzem (książka)

Co się zmienia?

Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług po pierwsze nakazuje pracodawcy delegującemu pracownika na terytorium RP zapewnienie takiemu pracownikowi warunków zatrudnienia nie mniej korzystnych niż wynikające z przepisów Kodeksu pracy oraz innych przepisów regulujących prawa i obowiązki pracowników. Ważnym jest również to, że nowe przepisy regulują obowiązki pracodawcy delegującego pracowników na terytorium RP. Pracodawca delegujący pracownika wyznacza przede wszystkim osobę upoważnioną do pośredniczenia w kontaktach z Państwową Inspekcją Pracy oraz do przesyłania i otrzymywania dokumentów lub zawiadomień, przebywającą w okresie delegowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Oświadczenie pracodawcy delegującego pracowników

Pracodawca delegujący pracownika na terytorium RP najpóźniej w dniu rozpoczęcia świadczenia usługi jest zobowiązany do złożenia Państwowej Inspekcji Pracy oświadczenia zawierającego następujące informacje niezbędne w celu przeprowadzenia kontroli sytuacji faktycznej w miejscu pracy:

  • dane identyfikacyjne pracodawcy obejmujące: nazwę, siedzibę (adres) oraz numer telefonu i adres poczty elektronicznej o charakterze służbowym, a w przypadku pracodawcy będącego osobą fizyczną – miejsce zamieszkania (adres) oraz numer telefonu i adres poczty elektronicznej o charakterze służbowym, numer identyfikacji podatkowej (NIP) albo numer identyfikacyjny uzyskany w państwie członkowskim siedziby pracodawcy dla celów podatkowych albo ubezpieczeniowych;
  • przewidywaną liczbę pracowników delegowanych na terytorium RP wraz z danymi obejmującymi ich imię i nazwisko, datę urodzenia oraz obywatelstwo;
  • przewidywaną datę rozpoczęcia i zakończenia delegowania pracowników na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • adresy miejsca pracy pracowników delegowanych na terytorium RP;
  • charakter usług uzasadniający delegowanie pracowników na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • dane osoby wyznaczonej do kontaktów z Państwową Inspekcją Pracy obejmujące jej imię i nazwisko, adres, pod którym przebywa, oraz numer telefonu i adres poczty elektronicznej o charakterze służbowym;
  • miejsce przechowywania dokumentów związanych z delegowaniem pracowników.

Czy koszty delegacji pracownika można wykazać na fakturze VAT

Państwowa Inspekcja Pracy będzie kontrolować

Organem, który został wyznaczony do kontrolowania przestrzegania zapisów ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług jest Państwowa Inspekcja Pracy. W ustawie wskazano również, że kontrole pracodawców delegujących pracowników na terytorium RP przeprowadzane przez Państwową Inspekcję Pracy nie mogą mieć charakteru dyskryminującego ani nie mogą być nieproporcjonalne.

Autor: Anna Zakrzewska

Źródło: Prawo i Logistyka

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Dariusz Mojecki Kancelaria Radcy Prawnego

Kompleksowa pomoc prawna dla przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »