zamknij okno Następny artykuł

Nowe zasady rozpatrywania odwołań w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Infor.pl Księgowość

Znajdujesz się: Księgowość » Obrót gospodarczy » Spółki » Obrót gospodarczy

Jak rozliczyć zmianę w trakcie roku wysokości udziałów w spółce cywilnej

Ostatnia aktualizacja: 2007-11-16
Autor: Krzysztof Wieluński
Źródło: Biuletyn Podatków Dochodowych nr 11 z dnia 2007-11-01

Spółka cywilna prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów. Wspólnicy podjęli uchwałę o zmianie procentowym udziałów wspólników. Do tej pory udziały w spółce wynosiły 34,5%, 34,5%, 31%. Po zmianie każdy z trzech wspólników będzie miał 33,33% udziałów (z powodu równego wkładu pracy wspólników). Zmiana nastąpiła w trakcie roku podatkowego, na dzień 31 września. W jaki sposób prawidłowo rozliczyć podatek? Jak będzie wyglądało rozliczenie roczne poszczególnych wspólników? Jakie dokumenty należy złożyć w związku z zaistniałą sytuacją do urzędu skarbowego?


RADA

W związku ze zmianą proporcji udziałów należy sporządzić spis z natury na dzień zmiany proporcji udziałów, w tym wypadku 31 września br. Do 31 września br. przychody i koszty przepadające na wspólników powinny były być ustalane według udziałów w wysokości 34,5%, 34,5% i 31%, a od 1 października br. według udziałów w wysokości 33,33% przypadających na każdego wspólnika.

UZASADNIENIE

Na podstawie § 27 ust. 1 rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów podatnicy są obowiązani do sporządzenia i wpisania do księgi spisu z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów, m.in. na dzień zmiany proporcji udziałów wspólników.

WARTO ZAPAMIĘTAĆ

Na dzień zmiany proporcji udziałów wspólników podatnicy są obowiązani do sporządzenia i wpisania do księgi przychodów i rozchodów spisu z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów.

O zamiarze sporządzenia spisu z natury należy zawiadomić w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie co najmniej siedmiu dni przed datą sporządzenia tego spisu (§ 28 ust. 4 ww. rozporządzenia).

Materiały i towary handlowe objęte spisem z natury należy wycenić według cen zakupu lub nabycia albo według cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, jeżeli są one niższe od cen zakupu lub nabycia. Spis z natury półwyrobów (półfabrykatów), wyrobów gotowych i braków własnej produkcji wycenia się według kosztów wytworzenia, a odpadów użytkowych, które w toku działalności utraciły swoją pierwotną wartość użytkową, wycenia się według wartości wynikającej z oszacowania uwzględniającego ich przydatność do dalszego użytkowania. Spis z natury musi być wpisany do księgi według poszczególnych rodzajów jego składników lub w jednej pozycji (sumie), jeżeli na podstawie spisu zostało sporządzone odrębne, szczegółowe zestawienie poszczególnych jego składników. Zestawienie przechowuje się łącznie z księgą (§ 29 ust. 1 i 5 ww. rozporządzenia).Strona
1
2 »

Chcesz otrzymywać najnowsze
informacje na ten temat?

Najnowsze komentarze:

 • avatar

  veetold 2010-01-20 15:11

  Zgłoś nadużycie|Skomentuj

  W powyższym przypadku dwóch wspólników zmniejszyło swe udziały (zbyło) na rzecz trzeciego wspólnika, który uzyskał korzyść. Jak powinno być to opodatkowane? Czy może być to nabycie rozliczone w formie darowizny, jeżeli wspólnicy są rodziną? Kiedy powinien on rozliczyć się w takim przypadku - na koniec roku tak jak przy każdej darowiźnie? czy na koniec miesiąca?

 • avatar

  erka 2009-12-10 13:47

  Zgłoś nadużycie|Skomentuj

  Od kiedy to wrzesień ma 31 dni???

 • avatar

  anramaka1947 2009-02-21 20:06

  Zgłoś nadużycie|Skomentuj

  To nic nie wyjaśnia. Miałem 50% udziału w spółce cywilnej. Od lipca 2008 doszedł trzeci wspólnik, na rzecz którego zbyłem 43% udziałów. Jak mam się rozliczyć w deklaracji rocznej, jak wypełnić PIT B- jeden do czerwca i jeden od lipca czy inaczej

HITY INFOR.PL

Niezbędnik

Pomóż nam lepiej dostosować nasz portal
do Twoich potrzeb. Zaznacz jedną odpowiedź.

Z jakiego programu do prowadzenia księgowości korzystasz?