| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > CIT > CIT > Dokumentacja i rozliczanie > Ulga na nowe technologie w CIT

Ulga na nowe technologie w CIT

Ulga podatkowa uregulowana w art. 18b ustawy o CIT, powszechnie znana jako „ulga na nowe technologie” polega na odliczeniu od dochodu wydatków poniesionych przez podatnika na nabycie nowych technologii. Przy czym nie przysługuje ona, jeżeli w roku podatkowym lub roku poprzedzającym podatnik prowadził działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia.

Jednakże jak wskazuje dalej omawiana regulacja, przedpłaty (zadatki) poniesione na nowe technologie w roku poprzedzającym rok, w którym została ona wprowadzona do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, uznaje się za poniesione w roku jej wprowadzenia do tej ewidencji.

Jeżeli kwoty wypłacane dostawcy w latach poprzedzających nabycie uiszczane, były tytułem przedpłat bądź zadatków, to również będą wliczane do wartości korzystającej z prawa do odliczenia.

Podatnik ma prawo skorzystać z odliczenia w rozliczeniu za rok, w którym poniesiono wydatki we wskazanym powyżej znaczeniu. Zatem będzie to zeznanie za rok wprowadzenia nowej technologii do ewidencji.

Jeżeli podatnik nie wykorzysta przysługującego mu prawa, skorzystanie z ulgi będzie możliwe jedynie poprzez korektę zeznania za rok, w którym prawo to mu przysługiwało. Z analizowanych uregulowań nie wynika bowiem jakoby odliczenia można było dokonywać w dowolnym roku podatkowym.

Jeżeli podatnik osiąga stratę lub wielkość dochodu z pozarolniczej działalności jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie trzy lata podatkowe, licząc od końca roku, w którym nową technologię wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Ponadto pamiętać należy, że odliczenia związane z nabyciem nowej technologii nie mogą przekroczyć 50% kwoty ustalonej zgodnie z ust. 4 i 5 artykułu 18b ustawy o CIT.

Ustawa o CIT wskazuje również przypadki, w których następuje utrata prawa do odliczenia, co zobowiązuje podatnika do zwiększenia podstawy opodatkowania o kwotę dokonanych odliczeń, do których utracił prawo, a w razie poniesienia straty - do jej zmniejszenia o tę kwotę (w zeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym wystąpiły określone okoliczności). 

Polecamy: Kontrola podatkowa

Konieczność ta wystąpi jeżeli przed upływem trzech lat podatkowych, licząc od końca roku podatkowego, w którym podatnik wprowadził nową technologię do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:

1) udzieli w jakiejkolwiek formie lub części innym podmiotom prawa do nowej technologii; nie dotyczy to przeniesienia prawa w wyniku przekształcenia formy prawnej oraz łączenia lub podziału dotychczasowych przedsiębiorców - dokonywanych na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych, albo

2) zostanie ogłoszona jego upadłość, obejmująca likwidację majątku lub zostanie postawiony w stan likwidacji, albo

3) otrzyma zwrot wydatków na tę technologię w jakiejkolwiek formie (utrata ulgi następuje proporcjonalnie do udziału zwróconych wydatków w wartości początkowej nowej technologii).

Wskazać również należy, że korzystanie z omawianej ulgi nie wpływa na prawo do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od nabytej technologii.

Dorota Gaweł, konsultant podatkowy, Zespół ds. PDOP ECDDP Sp. z o.o.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

ifirma.pl

Mała księgowość internetowa ifirma.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK