| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > CIT > CIT > Dokumentacja i rozliczanie > Ulga na nowe technologie w CIT

Ulga na nowe technologie w CIT

Ulga podatkowa uregulowana w art. 18b ustawy o CIT, powszechnie znana jako „ulga na nowe technologie” polega na odliczeniu od dochodu wydatków poniesionych przez podatnika na nabycie nowych technologii. Przy czym nie przysługuje ona, jeżeli w roku podatkowym lub roku poprzedzającym podatnik prowadził działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia.

Jednakże jak wskazuje dalej omawiana regulacja, przedpłaty (zadatki) poniesione na nowe technologie w roku poprzedzającym rok, w którym została ona wprowadzona do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, uznaje się za poniesione w roku jej wprowadzenia do tej ewidencji.

Jeżeli kwoty wypłacane dostawcy w latach poprzedzających nabycie uiszczane, były tytułem przedpłat bądź zadatków, to również będą wliczane do wartości korzystającej z prawa do odliczenia.

Podatnik ma prawo skorzystać z odliczenia w rozliczeniu za rok, w którym poniesiono wydatki we wskazanym powyżej znaczeniu. Zatem będzie to zeznanie za rok wprowadzenia nowej technologii do ewidencji.

Jeżeli podatnik nie wykorzysta przysługującego mu prawa, skorzystanie z ulgi będzie możliwe jedynie poprzez korektę zeznania za rok, w którym prawo to mu przysługiwało. Z analizowanych uregulowań nie wynika bowiem jakoby odliczenia można było dokonywać w dowolnym roku podatkowym.

Jeżeli podatnik osiąga stratę lub wielkość dochodu z pozarolniczej działalności jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie trzy lata podatkowe, licząc od końca roku, w którym nową technologię wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Ponadto pamiętać należy, że odliczenia związane z nabyciem nowej technologii nie mogą przekroczyć 50% kwoty ustalonej zgodnie z ust. 4 i 5 artykułu 18b ustawy o CIT.

Ustawa o CIT wskazuje również przypadki, w których następuje utrata prawa do odliczenia, co zobowiązuje podatnika do zwiększenia podstawy opodatkowania o kwotę dokonanych odliczeń, do których utracił prawo, a w razie poniesienia straty - do jej zmniejszenia o tę kwotę (w zeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym wystąpiły określone okoliczności). 

Polecamy: Kontrola podatkowa

Konieczność ta wystąpi jeżeli przed upływem trzech lat podatkowych, licząc od końca roku podatkowego, w którym podatnik wprowadził nową technologię do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:

1) udzieli w jakiejkolwiek formie lub części innym podmiotom prawa do nowej technologii; nie dotyczy to przeniesienia prawa w wyniku przekształcenia formy prawnej oraz łączenia lub podziału dotychczasowych przedsiębiorców - dokonywanych na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych, albo

2) zostanie ogłoszona jego upadłość, obejmująca likwidację majątku lub zostanie postawiony w stan likwidacji, albo

3) otrzyma zwrot wydatków na tę technologię w jakiejkolwiek formie (utrata ulgi następuje proporcjonalnie do udziału zwróconych wydatków w wartości początkowej nowej technologii).

Wskazać również należy, że korzystanie z omawianej ulgi nie wpływa na prawo do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od nabytej technologii.

Dorota Gaweł, konsultant podatkowy, Zespół ds. PDOP ECDDP Sp. z o.o.

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

Partner merytoryczny

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Green Drive

To kampania społeczna realizowana przez Fundację Trans.org (www.trans.org). Głównym celem akcji jest pokazanie firmom transportowym w Europie najlepszych sposobów na zmniejszenie wydatków na paliwo.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »