| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Podatki osobiste > PIT > Sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego – koszty w PIT

Sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego – koszty w PIT

Do kosztów uzyskania przychodu z tytułu zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego można zaliczyć jedynie te koszty, które zwiększyły wartość samego lokalu. Do tej kategorii nie można podciągnąć kosztów związanych z wykończeniem całego budynku, w którym znajduje się lokal.

Wynika to jednoznacznie z interpretacji przepisów prawa dokonanej 27 marca 2014 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy.

Wnioskodawczyni nabyła spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Nabyty lokal był w stanie surowym. W trakcie posiadania przez wnioskodawczynię lokalu, trwały w nim prace wykończeniowe. Zostały one pokryte zaliczką, którą wnioskodawczyni dokonała na rzecz spółdzielni mieszkaniowej budującej tą nieruchomość. Jeszcze niewykończony lokal został przez wnioskodawczynię sprzedany. Dopiero po sprzedaży i zakończeniu robót Wnioskodawczyni wpłaciła:

- wkład budowlany w rozumieniu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w wysokości 18 600 zł,

- kwotę 24 000 zł na poczet prac związanych z wykończeniem lokalu dokonywanych przez Spółdzielnię (w skład prac wchodził montaż stolarki okiennej i drzwiowej, wylewanie posadzek, montaż instalacji elektrycznej oraz centralnego ogrzewania, instalacja wodna, stawianie ścian działowych, tynkowanie, malowanie, wykończenie sufitów, prace dekarskie, nakładanie nowej papy oraz dachówek, wymiana więźby dachowej).

W związku z zaistniałą sytuacją pojawiły się wątpliwości co do tego, czy poniesione na rzecz ów lokalu nakłady pieniężne są wydatkami zmniejszającymi podstawę opodatkowania.

Odpłatne zbycie prawa majątkowego jako źródło przychodu

Ustawa z dnia 16 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych określa odpłatne zbycie jako jedno ze źródeł przychodów. Ustawa zastrzega, że dotyczy to także zbycia m.in. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego (art. 9 ust. 1 pkt 8 podpunkt b), o ile odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia.

Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej.

Wartość rynkową rzeczy lub praw majątkowych określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia (art. 19 ust. 3 ww. ustawy).

Koszty uzyskania przychodu – wkład budowlany i nakłady

Kosztami uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia są - w myśl art. 22 ust. 6C - udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania. Wysokość tych nakładów określa się na podstawie faktur VAT oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych.

Stosując się do art. 171 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, należy stwierdzić, że spółdzielnia w umowie ustanowienia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu zobowiązuje się oddać lokal do używania. Z prawem używania nierozerwalnie łączy się prawo jego posiadania oraz pobierania pożytków cywilnych uzyskiwanych na podstawie stosunku prawnego i prawo do dokonywania dyspozycji faktycznych. Natomiast druga strona umowy zobowiązuje się do wniesienia wkładu budowlanego. Taka konstrukcja przepisów pozwala wywnioskować, że wniesienie wkładu budowlanego jest kosztem związanym z nabyciem tego prawa, a tym samym stanowi koszt uzyskania przychodu.

Ustawa wskazuje, że do kosztów uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży lokalu można także zaliczyć udokumentowane fakturami VAT rzeczywiście poniesione nakłady, związane z przeprowadzonymi pracami wykończeniowymi, zwiększające wartość tego lokalu, a które zostały poczynione w czasie jego posiadania. Można do nich zaliczyć wydatki poniesione na np.  montaż stolarki okiennej i drzwiowej, wylewanie posadzek, montaż instalacji elektrycznej oraz centralnego ogrzewania, instalacji wodnej, stawianie ścian działowych, tynkowanie, malowanie, wykończenie sufitów.

PIT-11 w 2015 r. w formie papierowej - składany do 31 stycznia

Deklaracje PIT i CIT wyłącznie przez internet od 2015 roku

Podyskutuj o tym na naszym FORUM

Limity ulg i odliczeń w PIT 2013 / 2014

reklama

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Grupa Deweloperska GEO

Grupa Deweloperska GEO to holding kilkunastu spółek, prowadzących aktywną działalność na terenie trzech polskich aglomeracji: Krakowa, Wrocławia i Katowic.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »