| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Podatki osobiste > PIT > Wyprzedaż kolekcji - opodatkowanie VAT i PIT

Wyprzedaż kolekcji - opodatkowanie VAT i PIT

Hobbyści i kolekcjonerzy, sprzedający część swoich kolekcji muszą wiedzieć, że takie transakcje nie są obojętne podatkowo. Organy podatkowe mogą potraktować takie działania, jako opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Natomiast nie trzeba płacić podatku dochodowego, jeżeli sprzedaż elementów kolekcji nastąpiła po upływie 6 miesięcy od ich nabycia.

Podatek dochodowy (PIT)

Pewien entomolog zadał katowickiej Izbie Skarbowej pytanie, czy wyprzedaż długoletniej kolekcji owadów na portalu internetowym powinna być wykazana w zeznaniu PIT. Zaznaczył przy tym, iż sprzedaje egzemplarze ze swojej kolekcji w celu zakupienia nowych okazów, oraz nie robi tego w sposób ciągły a sprzedaż jest z reguły sporadyczna, choć czasem (np. przy systematyzowaniu zbiorów) przybiera spore natężenie. Kolekcjoner zaznacza również, że sprzedawane przez niego okazy znajdowały się w jego zbiorach przez okres powyżej sześciu miesięcy, co zgodnie z treścią artykułu 10 ust. 1 pkt 8 lit. d  ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT) nie stanowi źródła przychodu.

Według interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (sygnatura: IBPBII/1/415-1006/14/DP) „opisana sprzedaż owadów, będących własnością Wnioskodawcy, nie nastąpiła w wykonaniu działalności gospodarczej, tj. nie nosi znamion pozarolniczej działalności gospodarczej, wskazanych w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”.

Organ podatkowy zauważył, że gdy sprzedaż rzeczy ruchomych nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i jest dokonywana przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie, wówczas stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ww. ustawy o PIT. Są to przychody z odpłatnego zbycia rzeczy.

Ale sprzedaż rzeczy ruchomych po terminie określonym w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy o PIT  nie generuje przychodu (dochodu) podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdyż sprzedaż rzeczy ruchomych po upływie 6 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło ich nabycie nie stanowi źródła przychodu.

Zatem jeżeli kolekcjoner wyprzedaje elementy swojej kolekcji po upływie 6 miesięcy od ich nabycia, to nie ma obowiązku płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu tej wyprzedaży.  Nie musi on także wykazywać przychodu, bądź też poniesionej straty w zeznaniu podatkowym.

Rozlicz szybko PITY 2015 z płytą CD

Podatek od towarów i usług (VAT)

Odpowiadając na pytanie czy wyprzedaż kolekcji jest objęta podatkiem od towarów i usług warto przytoczyć wyrok NSA z dnia 23 października 2014 roku (sygnatura akt: I FSK 1577/13) dotyczącą sprzedaży monet z kolekcji numizmatycznej za pośrednictwem internetowego portalu Allegro.

Zdaniem fiskusa sprzedaż monet podlegała opodatkowaniu VAT. Na potwierdzenie swojego stanowiska podał takie argumenty jak: ciągłość działalności, która objawiała się regularnym sprzedawaniem monet na portalu (organ podkreślił, że nie były to czynności sporadyczne i incydentalne), założenie rachunku bankowego przeznaczonego wyłącznie na obsługę sprzedaży internetowej, czy rejestracja trzech kont na portalu Allegro. W związku z tym organ stwierdził, że kolekcjoner był zobowiązany do uiszczania podatku od towarów i usług z tytułu wyżej wymienionych transakcji. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, do którego kolekcjoner zaskarżył decyzję organów podatkowych stwierdził, że „organy podatkowe w sposób prawidłowy ustaliły stan faktyczny sprawy, jak również trafnie zastosowały w przedmiotowej sprawie przepisy prawa podatkowego”.

W ocenie Sądu numizmatyk „realizował zasadę ciągłego, zarobkowego, zorganizowanego działania, które wypełniało znamiona działalności gospodarczej”. Podstawa do tego stwierdzenia, były wydruki z transakcji na Allegro, które wykazywały, że kolekcjoner dokonał w badanym okresie (w latach 2006,2008,2009) 733 transakcji sprzedaży monet na łączną kwotę 45.348,11 zł. 

Naczelny Sąd Administracyjny w ww. wyroku z 23 października 2014 roku zgodził się z organami podatkowymi i WSA w Warszawie, co do tego, że wyprzedaż kolekcji monet nosiła znamiona działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów dotyczących VAT.

NSA przypomniał, że „(…) działalnością gospodarczą, w ujęciu Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L z 2006 r. Nr 347/1, dalej: Dyrektywa 2006/112/WE) (poprzednio Szósta Dyrektywa Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku) oraz art. 15 ust. 2 u.p.t.u. jest wszelka działalność producentów, handlowców i usługodawców, włączając w to górnictwo, działalność rolniczą i wykonywanie wolnych zawodów.

Oceniając w tym kontekście działalność skarżącego należy stwierdzić, że stopień jego aktywności (zaangażowania) na niwie obrotu przedmiotowymi monetami w zakresie form działania i środków, czyni ją podobnym do działalności handlowców w ramach prowadzenia działalności gospodarczej, która przybrała formę profesjonalną, czyli stałą (powtarzalność czynności i zamiar wykazany obiektywnymi dowodami ich stałej kontynuacji).

Nie ma przy tym żadnego znaczenia, że działalność ta nie była – jak twierdzi skarżący – prowadzona w celu uzyskania zysku, gdyż w rozumieniu art. 15 ust. 2 u.p.t.u. działalnością gospodarczą na gruncie tego podatku, jest także aktywność ukierunkowana na uzyskanie innych celów – oświatowych, zdrowotnych, kulturalnych, charytatywnych itp., czy też – jak na gruncie tej sprawy – kolekcjonerskich. Nie ma również znaczenia dla bycia podatnikiem VAT efekt prowadzonej działalności, a w szczególności czy jest to działalność dochodowa, czy też przynosząca straty.”

500 pytań o VAT - odpowiedzi z interpretacjami MF

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Jan Bijas

Dyrektor Generalny Salomon Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK