| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Podatki osobiste > Podatek od spadków i darowizn > Nowe wzory formularzy SD-3 i SD-3/A od 1 stycznia 2016 r.

Nowe wzory formularzy SD-3 i SD-3/A od 1 stycznia 2016 r.

Minister Finansów w drodze rozporządzenia określił nowy wzór zeznania podatkowego o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych SD-3 oraz załącznika do tego zeznania SD-3/A. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Nowy wzór SD-3 i SD-3/A

W Dzienniku Ustaw z dnia 8 grudnia 2015 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zeznania podatkowego składanego przez podatników podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2015 r., poz. 2068).

Rozporządzenie to, które wchodzi w życie na początku 2016 r., określa:

- wzór zeznania podatkowego o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych SD-3(6) i SD-3/A(6) oraz szczegółowy zakres danych w nim zawartych;

- rodzaje dokumentów, które powinny być dołączone do zeznania podatkowego;

- przypadki, w których może być złożone wspólne zeznanie podatkowe, oraz tryb jego składania.

Pobieranie przez płatników podatku od spadków i darowizn od 1 stycznia 2016 r.

Do dnia 30 czerwca 2016 r. zeznanie SD-3 i AD-3/A może być składane w postaci papierowej zgodnie z wzorem obowiązującym przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, z wyłączeniem zeznania podatkowego w przypadku nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych tytułem nieodpłatnego zniesienia współwłasności i tytułem określonym w art. 1a ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn.

Polecamy: Monitor Księgowego – prenumerata

Wzór zeznania podatkowego o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych, do którego składania obowiązani są podatnicy podatku od spadków i darowizn

SD-3

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

SD-3/A

infoRgrafika

infoRgrafika

Dokumenty do zeznania

Zgodnie z rozporządzeniem podatnicy podatku od spadków i darowizn obowiązani są dołączyć do zeznania dokumenty mające wpływ na określenie podstawy opodatkowania potwierdzające:

1) nabycie rzeczy lub praw majątkowych, w szczególności: orzeczenie sądu, zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia, europejskie poświadczenie spadkowe, testament, umowę, ugodę, zaświadczenie banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej o nabyciu praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładcy lub zaświadczenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych o nabyciu jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci;

Opodatkowanie darowizn od dalszej rodziny

2) posiadanie przez zbywcę tytułu prawnego do rzeczy lub praw majątkowych wymienionych w zeznaniu, w szczególności: wypis z księgi wieczystej, umowę sprzedaży, zaświadczenie spółdzielni mieszkaniowej;

3) istnienie długów i ciężarów, obciążających nabyte rzeczy lub prawa majątkowe, a przy nabyciu w drodze zasiedzenia poniesienie nakładów na rzecz przez nabywcę podczas biegu zasiedzenia, w szczególności: faktury dotyczące kosztów ostatniej choroby oraz pogrzebu spadkodawcy, wypis z księgi wieczystej potwierdzający obciążenie nieruchomości hipoteką, służebnością lub użytkowaniem, zaświadczenie spółdzielni mieszkaniowej potwierdzające istnienie długów związanych ze spółdzielczymi prawami do lokali, zaświadczenie o zastawie sądowym, faktury dokumentujące poniesienie nakładów na rzecz przez nabywcę podczas biegu zasiedzenia.

Zeznanie wspólne

Wspólne zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych podatnicy mogą złożyć wyłącznie w przypadku nabycia tych samych rzeczy i praw majątkowych na współwłasność w równych udziałach, tej samej wartości, a także tym samym tytułem.

W przypadku wspólnego zeznania składa się je wraz z informacją o pozostałych podatnikach, zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu.

Przepisów powyższych o wspólnym zeznaniu podatkowym nie stosuje się do nabycia udziałów we współwłasności rzeczy lub w prawie majątkowym tytułem zasiedzenia.

Polecamy: IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

W związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 września 2011 r. w sprawie zeznania podatkowego składanego przez podatników podatku od spadków i darowizn (Dz. U. Nr 216, poz. 1276 oraz z 2014 r. poz. 939).

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Podyskutuj o tym na naszym FORUM

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Michał Sroczyński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK