| INFORFK | INFORRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Odliczanie i zwroty podatku > VAT od artykułów spożywczych

VAT od artykułów spożywczych

Podatnik VAT może dokonać obniżenia kwoty VAT należnego o kwotę VAT naliczonego w związku z nabyciem produktów spożywczych przeznaczonych na drobny poczęstunek dla kontrahentów oraz zużywanych podczas organizowanych spotkań pracowniczych, bowiem poniesione wydatki służą podatnikowi do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W takim przypadku nie trzeba opodatkowywać VAT zużycia tych produktów.

Wielu podatników VAT ma ciągle wątpliwości jak rozliczyć kupowane przez nich artykuły spożywcze, takie jak  kawa, herbata, cukier, śmietanki do kawy, słodycze, wody mineralne, słodzone napoje.

Zakup tych artykułów dokonywany jest z reguły w celu przekazania:

- do sekretariatu, w celu zapewnienia poczęstunku gościom/kontrahentom w czasie wizyt na terenie siedziby Spółki,

- w związku z organizowaniem narad, spotkań wewnętrznych, w których biorą udział pracownicy,

-  na posiedzenia zarządu i rady nadzorczej jako zwyczajowy poczęstunek serwowany podczas posiedzeń.

W związku z tym powstają pytania:

Czy konsumpcja wyrobów spożywczych przy okazji różnego rodzaju narad, spotkań wewnętrznych, szkoleń, spotkań i przyjmowania gości, kontrahentów, posiedzeń zarządu i rady nadzorczej, odbywających się w związku z działalnością opodatkowaną, stanowi dla podatników VAT czynność opodatkowaną na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy bądź art. 8 ust. 2 ustawy o VAT ?

Czy podatnik ma prawo odliczać podatek VAT z faktur dokumentujących zakup takich produktów?

Na pytania te odpowiedział Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z 13 stycznia 2012 r. (nr IPTPP1/443-945/11-2/IG).

Zadająca te pytania spółka wskazała dodatkowo, że wszystkie opisywane przekazania artykułów spożywczych dokonywane są w związku z realizowanymi przez nią czynnościami opodatkowanymi (a nie np. zwolnionymi lub tzw. działalnością mieszaną).

Przekazanie nie jest opodatkowane VAT, gdy jest dokonywane na potrzeby związane z działalnością

Dyrektor IS w Łodzi uznał, że nieodpłatne przekazanie artykułów spożywczych (tj. napoje, słodycze, itp.) pracownikom w ramach narad, spotkań wewnętrznych, oraz posiedzeń zarządu, rady nadzorczej, i sekretariatu w celu zapewnienia poczęstunku gościom/kontrahentom Spółki nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, gdyż niewątpliwie dotyczy zużycia na potrzeby związane z prowadzoną działalnością.

Przypomnijmy, że zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od 1 kwietnia 2011 r., nadanym ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (Dz. U. Nr 64, poz. 332), przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,

2. wszelkie inne darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów.

Przepisu nie stosuje się do przekazywanych drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, prezentów o małej wartości i próbek (art. 7 ust. 3 ustawy o VAT).

Zdaniem fiskusa analiza art. 7 ust. 2 ustawy o VAT wskazuje wyraźnie, iż ustawodawca rozróżnia czynność przekazania od czynności zużycia towarów.

Dlatego też opodatkowaniu VAT w trybie art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, podlega wszelkie przekazanie towarów, natomiast zużycie – tylko na rzecz podmiotów wymienionych w pkt 1 tego przepisu.

Zdaniem organów podatkowych nie podlegają zatem opodatkowaniu VAT nieodpłatne czynności zużycia towarów na cele związane z prowadzoną działalnością, w przypadku gdy beneficjentem jest np. kontrahent przedsiębiorcy (potencjalny kontrahent) – osoba trzecia, niebędąca pracownikiem, udziałowcem ani inną osobą wymienioną w art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy, a także zużycie towarów na cele własne prowadzonej działalności gospodarczej.

Przepisy ustawy o VAT nie definiują pojęcia „potrzeb osobistych”. Za Słownikiem języka polskiego uznać należy, że potrzebami „osobistymi” są takie potrzeby, które „dotyczą danej osoby” i które są jej potrzebami „prywatnymi”, tj. potrzebami niezwiązanymi z prowadzoną przez tą osobę działalnością gospodarczą, statusem pracownika czy pełnioną funkcją.

Kiedy prezenty firmy dla pracowników są zwolnione z PIT

PIT-2 i inne oświadczenia, które zmniejszają zaliczki na PIT

Ile zapłacisz PIT przy sprzedaży domu, mieszkania lub działki?

Zatem można przyjąć, że potrzebami osobistymi są te, których realizacja nie jest związana ze stosunkiem pracy, a zatem potrzeby osobiste to te, których zaspokojenie wynika z dobrej woli pracodawcy.

Narzędzia księgowego

POLECANE ARTYKUŁY

TERMINARZ

LUT01
TydzieńPWŚCPSN
52627282930311
62345678
79101112131415
816171819202122
923242526272801

Poznaj platformę INFORFK

Ostatnio na forum

Eksperci infor.pl

Kancelaria Prawna Cyman i Wspólnicy sp. k.

Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców i osób nieprowadzących działalności gospodarczej w obszarach kontraktów, rozwiązywania sporów i zastępstwa procesowego, windykacji w kraju i za granicą, nieruchomości i budownictwa, podatków, spraw korporacyjnych, stosunków pracowniczych, zamówień publicznych, restrukturyzacji i upadłości, rynków finansowych i finansowania działalności gospodarczej, a także stosunków międzynarodowych i prawa europejskiego.

Zostań ekspertem Infor.pl »