| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Jak zaoszczędzić na amortyzacji

Jak zaoszczędzić na amortyzacji

Pojęcie kosztów uzyskania przychodów w zakresie środków trwałych zostało jednakowo uregulowane zarówno w art. 15 i 16 u.p.d.o.p., jak i art. 22 i 23 u.p.d.o.f. Wydatki poniesione na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nie stanowią kosztów uzyskania przychodu bezpośrednio w dacie ich poniesienia.

Fabrycznie nowe środki trwałe
 
Od 5 września 2002 r. ustawodawca przewidział jeszcze jedną możliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Preferencyjna metoda dotyczy jedynie fabrycznie nowych środków trwałych, zaliczonych do grup 3–6 (KŚT) w pierwszym roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji, w wysokości 30% tej wartości. Odpisu można dokonywać jednorazowo, nie wcześniej niż w miesiącu, w którym środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji, lub na zasadach ogólnych, tzn. w równych ratach co miesiąc, co kwartał lub jednorazowo na koniec roku. W następnym roku podatkowym podatnicy dokonują odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej metodą liniową lub degresywną.
Metoda ta pozwala na znaczne obniżenie podatku dochodowego w roku zakupu środka trwałego, nawet jeżeli został on przekazany do użytkowania 30 grudnia. Planując przekazanie do użytkowania 30 listopada, w miesiącu, gdy płaci się podwójną zaliczkę, możemy zaplanować obniżenie zaliczki podatku dochodowego za ten miesiąc.
Grupy 3–6 Klasyfikacji Środków Trwałych obejmują:
• 3 – Kotły i maszyny energetyczne,
• 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania,
• 5 – Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty,
• 6 – Urządzenia techniczne.
Innym sposobem szybszego zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu odpisów amortyzacyjnych, szczególnie w początkowym okresie użytkowania środka trwałego, jest zastosowanie degresywnej metody amortyzacji.
Odpisów amortyzacyjnych można dokonywać od wartości początkowej maszyn i urządzeń zaliczonych do grupy 3–6 i 8 Klasyfikacji oraz środków transportu, z wyjątkiem samochodów osobowych, w pierwszym podatkowym roku ich używania przy zastosowaniu stawek podanych w Wykazie stawek amortyzacyjnych podwyższonych o współczynnik nie wyższy niż 2,0, a w następnych latach podatkowych – od ich wartości początkowej pomniejszonej o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne, ustalonej na początek kolejnych lat ich używania. Począwszy od roku podatkowego, w którym tak określona roczna kwota amortyzacji miałaby być niższa od rocznej kwoty amortyzacji obliczonej przy zastosowaniu metody liniowej, podatnicy dokonują dalszych odpisów amortyzacyjnych metodą liniową.
Dodatkowo jeżeli jednostka położona jest na terenie gminy o szczególnym zagrożeniu wysokim bezrobociem strukturalnym albo w gminie zagrożonej recesją i degradacją społeczną, których wykaz na podstawie odrębnych przepisów ustala Rada Ministrów – stawki podane w Wykazie stawek amortyzacyjnych można podwyższyć przy zastosowaniu współczynników nie wyższych niż 3,0, dokonując obliczenia odpisów amortyzacyjnych metodą degresywną.
Należy jednak pamiętać, że jeżeli w trakcie roku podatkowego:
• gmina zostanie wyłączona z wykazu gmin o szczególnym zagrożeniu wysokim bezrobociem strukturalnym albo gmin zagrożonych recesją i degradacją społeczną lub 
• jednostka przestanie mieć siedzibę na terenie gminy,
– może stosować do końca tego roku podwyższone stawki amortyzacyjne.  
Omówione do tej pory metody amortyzacji dotyczyły głównie nowych środków trwałych. Inne szczegółowe uregulowania przewidują przepisy podatkowe dla amortyzacji używanych lub ulepszonych środków trwałych. Jednostki mogą indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla używanych lub ulepszonych środków trwałych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji, z tym że okres amortyzacji nie może być krótszy niż:
• dla środków trwałych zaliczonych do grupy 3–6 i 8 Klasyfikacji:  
– 24 miesiące – gdy ich wartość początkowa nie przekracza 25 000 zł,  
– 36 miesięcy – gdy ich wartość początkowa jest wyższa od 25 000 zł i nie przekracza 50 000 zł,  
– 60 miesięcy – w pozostałych przypadkach,  
• dla środków transportu, w tym samochodów osobowych – 30 miesięcy,  
• dla budynków (lokali) i budowli – 10 lat, z wyjątkiem budynków wymienionych w rodzajach 103 i 109, trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych oraz budynków zastępczych, dla których okres ten nie może być krótszy niż 36 miesięcy.
Środki trwałe, zaliczane do grupy 3–6 i 8 Klasyfikacji oraz środki transportu, uznaje się za:
• używane – jeżeli podatnik udowodni, że przed ich nabyciem były wykorzystywane co najmniej przez 6 miesięcy, lub 
• ulepszone – jeżeli przed wprowadzeniem do ewidencji wydatki poniesione przez podatnika na ich ulepszenie stanowiły co najmniej 20% wartości początkowej.  
Środki trwałe, budynki i budowle uznaje się za:
• używane – jeżeli podatnik wykaże, że przed ich nabyciem były wykorzystywane co najmniej przez 60 miesięcy lub 
• ulepszone – jeżeli przed wprowadzeniem do ewidencji wydatki poniesione przez podatnika na ulepszenie stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.  
Jednostka może indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla przyjętych do używania inwestycji w obcych środkach trwałych, z tym że dla:
• inwestycji w obcych budynkach (lokalach) lub budowlach – okres amortyzacji nie może być krótszy niż 10 lat,  
• inwestycji w obcych środkach trwałych innych niż budynki i budowle – okres amortyzacji ustala się według zasad określonych jak dla środków trwałych zaliczanych do grupy 3–6 i 8.
 

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

ONISZCZUK & ASSOCIATES

Kancelaria prawna, która specjalizuje się w obsłudze klientów korporacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK