| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Obowiązki podatkowe płatnika

Obowiązki podatkowe płatnika

Obowiązki podatkowe ciążą nie tylko na podatnikach. Mają je także płatnicy. Płatnikami są osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, zobowiązane na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go organowi podatkowemu. Zatem główną powinnością płatników jest obliczanie, pobór i zapłata podatków. Dziś przedstawiamy najczęściej zadawane przez płatników pytania, w zakresie ich obowiązków, i odpowiedzi na nie w postaci interpretacji organów podatkowych wraz z opiniami specjalistów.

Po fuzji spółka przejmująca jest płatnikiem
Przy łączeniu spółek akcyjnych spółka przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki podatkowe, w tym również jako płatnik. Powinna ona kontynuować obliczanie zaliczek na podatek dochodowy rozpoczęte przez zakład pracy, kontynuując skalę podatkową oraz uwzględniając złożone przez pracowników w poprzednim zakładzie pracy oświadczenia PIT-2. - Postanowienie naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z 1 grudnia 2006 r., nr 1472/DPC/415-100/06/PK.
JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĄŁ URZĄD
Walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki podjęło uchwały o przejęciu trzech spółek w 100 proc. zależnych od spółki B. Czy w zakresie obowiązków płatnika spółka przejmująca przejmuje wszystkie prawa i obowiązki spółek przejętych?
ODPOWIEDŹ URZĘDU
W omawianym przypadku zastosowanie będzie miał art. 93 par. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.), zgodnie z którym osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku łączenia się osób prawnych wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się osób lub spółek. Z tego wynika, iż spółka wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki spółek przejmowanych, w tym także w obowiązek poboru zaliczek (wraz z kontynuowaniem skali podatkowej) i obowiązek zmniejszania zaliczki na podatek o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale obowiązującej skali podatkowej, jeżeli pracownik przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym złoży zakładowi pracy oświadczenie według ustalonego wzoru (PIT-2). W związku z tym obowiązek ten nie ustanie, tylko w ramach tzw. sukcesji generalnej przejdzie na spółkę.
Na spółce będzie ciążył obowiązek wystawienia i przesłania informacji PIT-11/8B w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, chyba że wystąpią inne okoliczności, w wyniku których ustanie obowiązek poboru zaliczek.
OPINIA
Magdalena Mucha-Prymas, menedżer podatkowy, BDO Numerica
Użycie przez ustawodawcę w art. 93 par. 1 Ordynacji podatkowej sformułowania wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki wskazuje na konieczność traktowania prawnego następstwa podatkowego w sposób możliwie najszerszy. Tym samym, skoro obliczanie zaliczek na podatek dochodowy (przy uwzględnieniu oświadczenia PIT-2) oraz wystawianie informacji PIT-8B i PIT-11 jest obowiązkiem płatnika wynikającym z ustawy podatkowej, a żaden przepis szczególny nie reguluje kwestii sukcesji podatkowej w tym przypadku inaczej, przepisy art. 93 Ordynacji będą miały zastosowanie. Należy podkreślić, że interpretacje, w których dowodzi się, że w sytuacji przejęcia ustaje obowiązek poboru zaliczek przez spółkę przejmowaną i w konsekwencji skutkuje to obowiązkiem wystawienia przez spółkę przejmującą w terminie do dnia 15 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrana zostanie ostatnia zaliczka, informacji PIT-11, nie mają żadnego odzwierciedlenia w przepisach prawa podatkowego.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Enadis

Oprogramowanie dla biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK