| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Jak przygotować zeznanie roczne CIT-8

Jak przygotować zeznanie roczne CIT-8

Do 2 kwietnia 2007 r. podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, mają czas na złożenie zeznania rocznego. Podatnik w tym terminie powinien wypełnić zeznanie CIT-8, w którym wykaże uzyskany w ubiegłym roku dochód lub poniesioną stratę.

Zmniejszenie podstawy podatku
Kolejna część, jaką podatnik wypełnia, to część E.2. Tu ustalana jest podstawa opodatkowania lub wielkość poniesionej straty. Kolejna część E.3 to miejsce na wykazanie odliczeń od podstawy opodatkowania. W tej części podatnik wykazuje odliczenia zmniejszające podstawę opodatkowania z tytułu wydatków na nabycie nowych technologii oraz na działalność klubów sportowych. Kwoty odliczenia podatnik wpisuje w poz. 44, przenosząc je z odpowiednich części załącznika CIT-8/O.
Co istotne, prawo do odliczeń z tytułu nowych technologii nie przysługuje podatnikowi, jeżeli w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym prowadził działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia.
Podstawą ustalenia wielkości odliczenia jest kwota wydatków poniesionych przez podatnika na nabycie nowej technologii, uwzględnionych w wartości początkowej, w części, w jakiej została zapłacona podmiotowi uprawnionemu w roku podatkowym, w którym nową technologię wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, lub w roku następującym po tym roku oraz w której nie została zwrócona podatnikowi w jakiejkolwiek formie.
Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki. Jeśli podatnik osiąga za rok podatkowy stratę lub wielkość dochodu z pozarolniczej działalności podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie trzy lata podatkowe, licząc od końca roku, w którym nową technologię wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
Doliczenia do dochodu
Kolejną część, jaką wypełnia w CIT-8 podatnik, to część E.4. To miejsce, gdzie trzeba wpisać kwoty zwiększające podstawę opodatkowania, ewentualnie zmniejszające stratę. W części tej w poz. 45 podatnik wpisuje kwotę odliczonych w poprzednich latach wydatków inwestycyjnych w związku z utratą prawa do odliczeń, a w poz. 46 kwotę zwolnionych od podatków dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej - w związku z utratą prawa do zwolnienia. W poz. 47 wpisać należy kwotę odliczonych wydatków z tytułu nabycia nowych technologii - w związku z utratą prawa do odliczeń.
Podatnicy stracą prawo do odliczeń związanych z nabyciem nowej technologii, jeżeli przed upływem trzech lat podatkowych, licząc od końca roku podatkowego, w którym wprowadził nową technologię do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:
- udzieli w jakiejkolwiek formie lub części innym podmiotom prawa do nowej technologii; nie dotyczy to przeniesienia prawa w wyniku przekształcenia formy prawnej oraz łączenia lub podziału dotychczasowych przedsiębiorców - dokonywanych na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych, albo
- zostanie ogłoszona jego upadłość obejmująca likwidację majątku lub zostanie postawiony w stan likwidacji, albo
- otrzyma zwrot wydatków na tę technologię w jakiejkolwiek formie.
W takiej sytuacji podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym wystąpiły te okoliczności, do zwiększenia podstawy opodatkowania o kwotę dokonanych odliczeń, do których utracił prawo, a w razie poniesienia straty - do jej zmniejszenia o tę kwotę.
Na koniec w poz. 48 trzeba wpisać razem kwotę zwiększającą podstawę opodatkowania, ewentualnie zmniejszającą stratę. Kolejne pozycje wypełniane w CIT-8 to podstawa opodatkowania (poz. 49) oraz ewentualna strata (poz. 50).
reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Diana Malinowska

Konsultant w Instytucie Rozwoju Biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK