| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Jak prawidłowo sporządzić sprawozdanie finansowe

Jak prawidłowo sporządzić sprawozdanie finansowe

Do 31 marca spółki powinny zakończyć sporządzanie jednostkowych sprawozdań finansowych i przedłożyć je do zatwierdzenia odpowiednim organom. Przy tworzeniu sprawozdania finansowego należy dokładnie określić, których okresów sprawozdawczych dotyczą poniesione przez jednostkę koszty. Firmy nie powinny bowiem przyporządkowywać ich jedynie na podstawie terminu otrzymania faktury. Może to znacznie zniekształcić obraz sytuacji majątkowej firmy przedstawiony w sprawozdaniu. Warto przeanalizować tę kwestię dokładnie.

Podatek odroczony

W niektórych przypadkach różnice między ujęciem podatkowym a rachunkowym można wyeliminować. Pozwala na to tworzenie w księgach rachunkowych aktywów lub rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Jednak według art. 37 ustawy o rachunkowości obowiązek ten przypisany jest tylko spółkom, których sprawozdania finansowe zgodnie z art. 64 podlegają badaniu. W pozostałych przypadkach firmy mogą korzystać ze zwolnienia.

Należy pamiętać, że w księgach ujmuje się podatek odroczony tylko wtedy, gdy różnice między ujęciem rachunkowym a podatkowym są przejściowe. Jest tak właśnie w przypadku wynagrodzeń za grudzień, wypłacanych w styczniu. Ponieważ rachunkowo koszt ujmuje się w grudniu, a podatkowo dopiero w styczniu, dlatego powstaje przejściowa różnica ujemna. Spowoduje to w przyszłości zmniejszenie podstawy podatku dochodowego. Spółka musi więc ująć aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec roku obrotowego w wysokości kwoty przewidzianej do odliczenia od podatku.

Jeżeli na 31 grudnia wartość bilansowa całkowitego kosztu wynagrodzenia (zgodnie z przykładem nr 1) wynosi 2356,20 zł, to wartość podatkowa wynosi 0 zł. Powstaje ujemna różnica przejściowa w wysokości 2356,20 zł. Spółka musi utworzyć aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego o wartości (2356,20 zł x 19 proc.) 448 zł.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości wysokość aktywów i rezerw ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.

Rozpoznawanie różnic

Aktywa tworzy się w przypadku różnic ujemnych. Powstają, gdy wartość bilansowa składnika aktywów jest niższa od podatkowej lub wartość bilansowa składnika zobowiązań jest wyższa od podatkowej. Mogą również powstawać w związku z pozycjami nieujętymi w księgach jako aktywa lub zobowiązania. Takie różnice powodują powstanie w przyszłych okresach kwot pomniejszających podstawę opodatkowania.

Z kolei rezerwy ujmuje się w przypadku różnic dodatnich. Powstają, gdy wartość bilansowa składnika aktywów jest wyższa od podatkowej lub gdy składnik zobowiązań ma wartość bilansową niższą od podatkowej. Mogą też powstawać w związku z pozycjami nieujętymi w księgach jako aktywa lub zobowiązania. Powodują one powstanie w przyszłych okresach kwot zwiększających podstawę opodatkowania.

W bilansie aktywa i pasywa z tytułu podatku odroczonego ujmuje się oddzielnie. Można je kompensować, jeżeli jednostka ma tytuł uprawniający ją do ich jednoczesnego uwzględniania przy obliczaniu zobowiązania podatkowego.

Jeżeli jednak tak nie jest, aktywa z tytułu odroczonego podatku uwidacznia się w bilansie w pozycji aktywów: A.V.1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, natomiast rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego w pasywach w pozycji: B.I.1.

AGNIESZKA POKOJSKA

agnieszka.pokojska@infor.pl

PODSTAWA PRAWNA

• Art. 28, 37 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).

• Art. 15 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.).

Źródło: Gazeta Prawna [Tygodnik Podatkowy]Nr 44 (2166) poniedziałek, 3 marca 2008 r.

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Kornelia Ksieniewicz

Ekspert z dziedziny postępowania egzekucyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK