| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Odpowiedzialność za rozliczenie pracownika przez zakład pracy

Odpowiedzialność za rozliczenie pracownika przez zakład pracy

O konieczności wywiązywania się z obowiązków podatkowych muszą pamiętać wszyscy. Jednak w przypadku pracodawców i pracowników ma to szczególne znaczenie. Na pracodawcy jako płatniku ciąży nie tylko obowiązek obliczania, pobierania i wpłacania zaliczek od wynagrodzeń wypłacanych pracownikom. W szczególnych przypadkach będą oni też musieli wypełnić za niego zeznanie roczne. Na gruncie przepisów dotyczących odpowiedzialności płatnika w praktyce pojawiają się różne problemy. A powstałe na tym tle spory między fiskusem a podatnikami i płatnikami w większości przypadków muszą rozstrzygać sądy administracyjne, których wybrane orzeczenia prezentujemy.

SENTENCJA

Brak środków finansowych nie stanowi okoliczności, która zwalniałaby płatnika od obowiązku obliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy, niezależnie od przyczyn tego stanu.

Wyrok NSA z 26 marca 1997 r., niepublikowany

sygn. akt I SA/Lu 867/96

UZASADNIENIE

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że skarga szkoły, co do której organy podatkowe orzekły o odpowiedzialności jako płatnika, nie jest uzasadniona. Jak zauważył sąd poza sporem jest, że szkoła podstawowa w grudniu 1995 r. była płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wypłaconych wynagrodzeń.

Jako płatnik szkoła była zobowiązana do obliczenia i pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu przychodów uzyskiwanych w niej w związku z zatrudnieniem osób będących podatnikami tego podatku na podstawie art. 31 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 31 ustawy osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej zakładami pracy, są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy - wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.

Podnoszony w skardze zarzut, że zmienił się organ prowadzący szkołę oraz że Kuratorium Oświaty nie zapewniło środków na odprowadzenie podatku dochodowego od wypłacanych wynagrodzeń nie ma zdaniem NSA istotnego znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy.

Do odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłaconego wynagrodzenia zobowiązani są płatnicy zgodnie z art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Skarżąca szkoła była płatnikiem podatku dochodowego.

Podnoszone przez skarżącą okoliczności, takie jak brak zapewnienia środków na zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych na skutek niezapewnienia ich przez Skarb Państwa - nie ma istotnego znaczenia dla treści rozstrzygnięcia. Okoliczności te mogą stanowić jedynie podstawę do ewentualnego umorzenia zaległości podatkowej - wyjaśnił sąd. Brak środków finansowych nie stanowi okoliczności, która w ocenie NSA zwalniałaby płatnika od obowiązku obliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy, niezależnie od przyczyn tego stanu.


OPINIA

 

JOANNA ŚWIERZYŃSKA

doradca podatkowy, menedżer w Zespole Doradztwa dla Pracodawców Deloitte

Przepisy podatkowe bardzo rygorystycznie determinują obowiązki płatnika wobec budżetu państwa. W szczególności takie okoliczności, jak brak środków na zapłatę zaliczek na podatek, nie stanowią przesłanki do niewpłacenia podatku w terminie. W komentowanym wyroku Sąd uznał, iż obowiązek ten spoczywa również na szkole, a więc podmiocie finansowanym ze środków publicznych. Przepisy Ordynacji podatkowej zezwalają - ale wyłącznie na wniosek płatnika - na umorzenie zaległości podatkowych bądź odsetek za zwłokę w sytuacji, gdy jest to uzasadnione ważnym interesem płatnika bądź interesem publicznym. W sytuacji gdy płatnik nie posiada (nie ze swojej winy) środków na zapłatę zaliczek na podatek, nie może liczyć na automatyczne umorzenie zaległości podatkowych - organy podatkowe mogą dokonać takiego umorzenia wyłącznie na podstawie umotywowanego wniosku płatnika.

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

dr Katarzyna Kalata

Ekspert z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK