| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Podatkowe konsekwencje przekształceń organizacyjnych spółek

Podatkowe konsekwencje przekształceń organizacyjnych spółek

Zmiany organizacyjne podmiotów gospodarczych są zjawiskiem częstym i powszechnym. Przekształcenie, likwidacja czy połączenie spółki wiąże się z mniej lub bardziej skomplikowanymi operacjami prawnymi. Te zaś na gruncie prawa podatkowego wywołują szereg skutków, które często wiążą się z koniecznością zapłaty podatku. Czasami takie, a nie inne skonstruowanie umowy dotyczącej przekształcenia spółki w inny podmiot może spowodować lub wyeliminować konieczność zapłaty podatku. Z najnowszego orzecznictwa wynika, że sądy administracyjne, coraz częściej dokonując wykładni prawa podatkowego, biorą pod uwagę szerokie prawnogospodarcze aspekty przekształceń. A także chętnie sięgają do prawa UE i orzecznictwa ETS, co odbywa się nierzadko z dużą korzyścią dla skarżących.

Niepodzielony zysk podlega opodatkowaniu

SENTENCJA

Środki pieniężne przekształconej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością stanowią dochód (przychód) z kapitałów pieniężnych. Wspólnicy spółki są zatem zobowiązani do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych od kwot zysku. Naliczenie, pobór i odprowadzenie podatku dochodowego z tego tytułu ciąży na spółce, będącej w myśl obowiązujących przepisów płatnikiem podatku dochodowego.

Wyrok WSA w Gliwicach z 10 stycznia 2008 r., niepublikowany

SYGN. AKT I SA/Gl 188/07

UZASADNIENIE

W sprawie chodziło o opodatkowanie zgromadzonych na kapitale zapasowym zysków z lat poprzednich, które w momencie przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową staną się majątkiem spółki komandytowej. Jak podkreślił podatnik, na kapitał podstawowy spółki komandytowej składać się będą również niepodzielne zyski z lat ubiegłych zgromadzone na kapitale zapasowym lub rezerwowym przekształconej spółki.

Organy podatkowe wbrew stanowisku podatniczki uznały, że powstanie obowiązek podatkowy. Podkreśliły, że podstawowym kryterium dochodu z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód faktycznie uzyskany. A więc taki, którym podatnik może sam rozporządzać, czyli dochód rzeczywiście mu wypłacony lub pozostawiony do dyspozycji. W momencie przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową niepodzielne wcześniej zyski pozostawione są do dyspozycji wspólników. I przez to stanowią (w dacie przekształcenia) faktycznie uzyskany dochód z tytułu udziału w zyskach spółki podlegający opodatkowaniu (art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

W konsekwencji to na spółce jako na płatniku ciąży obowiązek pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od pozostawionych do dyspozycji wspólników spółki kwot z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Spółka nie zgodził się z taką interpretacją i sprawa trafiła na wokandę sądu administracyjnego. W tym przypadku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach nie przyznał jednak racji skarżącej. Sąd przyznał co prawda, że przekazanie skumulowanych zysków spółki kapitałowej na kapitał podstawowy spółki osobowej nie zostało określone przez ustawodawcę w przepisach podatkowych. Jednak nie oznacza to jeszcze, że nie mieści się ona w katalogu źródeł przychodów, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 i 9, ani w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Sąd potwierdził, że wartość udziałów wspólników powstałej (w wyniku przekształcenia) spółki komandytowej wzrośnie nominalnie o wartość zatrzymanych w osobie prawnej zysków, które podlegałyby opodatkowaniu w momencie wypłacenia ich wspólnikom. Nie może być przy tym wątpliwości, że każdy ze wspólników ma nieograniczoną możliwość podjęcia decyzji o zbyciu posiadanych przez siebie udziałów i rozporządzania zyskami, jakie one przynoszą. Dlatego twierdzenia strony o braku podstaw do przyjęcia, że są one pozostawione do dyspozycji udziałowców, w ocenie sądu nie mają logicznego uzasadnienia.

Zdaniem WSA istotne jest ustalenie, że dochodem faktycznie otrzymanym jest taki dochód, którym podatnik może sam rozporządzać, a więc dochód faktycznie otrzymany lub pozostawiony do jego dyspozycji. Z przedstawionego w niniejszej sprawie stanu faktycznego nie wynika, aby przekształcenie spółki i rozdysponowanie zysków odbyło się bez wiedzy i zgody wspólników. Odwrotnie, opisana przez stronę sytuacja wskazuje na faktyczną realizację dochodów wspólników z tytułu ich udziałów w dotychczasowej spółce.

Dlatego środki pieniężne przekształconej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością stanowią dochód (przychód) z kapitałów pieniężnych. Wspólnicy spółki są zatem zobowiązani do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych od kwot zysku. Naliczenie, pobór i odprowadzenie podatku dochodowego z tego tytułu ciąży na spółce, będącej w myśl obowiązujących przepisów płatnikiem podatku dochodowego.

W tym stanie rzeczy sąd uznał, że organy podatkowe dokonały właściwej oceny prawnej stanu faktycznego przedstawionego we wniosku strony skarżącej i zaprezentowały właściwą wykładnię przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

OPINIA

DARIA LANGER

prawnik z Kancelarii Stolarek & Grabalski

Zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym przez część władz skarbowych, przekazanie niepodzielonych zysków spółki kapitałowej na kapitał podstawowy spółki osobowej w ramach przekształcenia nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wynika to z faktu, iż w wyniku przekształcenia nie dochodzi do przesunięcia wartości zysku z majątku spółki do majątku jej wspólników - więc wspólnicy uczestniczący w przekształceniu nie otrzymują do swojej faktycznej dyspozycji kapitału przekształcanej spółki.

Niemniej jednak, interpretacje przepisów prawa podatkowego nie były w tym zakresie jednolite - część organów podatkowych przyjmowało, iż w analizowanym przypadku niepodzielony zysk powinien zostać opodatkowany zgodnie z zasadami przewidzianymi dla opodatkowania dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. To niekorzystne dla podatnika i nie znajdujące bezpośredniego oparcia w przepisach prawa podatkowego stanowisko podzielił Wojewódzki Sąd Administracyjny w komentowanym wyroku.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Mec. Monika Brzozowska

Adwokat, dziennikarz, politolog, doradca i trener. Ekspert z zakresu prawa własności przemysłowej, prawa reklamy, znawca problematyki z zakresu prawa prasowego, prawa mediów, prawa autorskiego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK