| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Podatkowe konsekwencje przekształceń organizacyjnych spółek

Podatkowe konsekwencje przekształceń organizacyjnych spółek

Zmiany organizacyjne podmiotów gospodarczych są zjawiskiem częstym i powszechnym. Przekształcenie, likwidacja czy połączenie spółki wiąże się z mniej lub bardziej skomplikowanymi operacjami prawnymi. Te zaś na gruncie prawa podatkowego wywołują szereg skutków, które często wiążą się z koniecznością zapłaty podatku. Czasami takie, a nie inne skonstruowanie umowy dotyczącej przekształcenia spółki w inny podmiot może spowodować lub wyeliminować konieczność zapłaty podatku. Z najnowszego orzecznictwa wynika, że sądy administracyjne, coraz częściej dokonując wykładni prawa podatkowego, biorą pod uwagę szerokie prawnogospodarcze aspekty przekształceń. A także chętnie sięgają do prawa UE i orzecznictwa ETS, co odbywa się nierzadko z dużą korzyścią dla skarżących.

Niepodzielony zysk podlega opodatkowaniu

SENTENCJA

Środki pieniężne przekształconej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością stanowią dochód (przychód) z kapitałów pieniężnych. Wspólnicy spółki są zatem zobowiązani do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych od kwot zysku. Naliczenie, pobór i odprowadzenie podatku dochodowego z tego tytułu ciąży na spółce, będącej w myśl obowiązujących przepisów płatnikiem podatku dochodowego.

Wyrok WSA w Gliwicach z 10 stycznia 2008 r., niepublikowany

SYGN. AKT I SA/Gl 188/07

UZASADNIENIE

W sprawie chodziło o opodatkowanie zgromadzonych na kapitale zapasowym zysków z lat poprzednich, które w momencie przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową staną się majątkiem spółki komandytowej. Jak podkreślił podatnik, na kapitał podstawowy spółki komandytowej składać się będą również niepodzielne zyski z lat ubiegłych zgromadzone na kapitale zapasowym lub rezerwowym przekształconej spółki.

Organy podatkowe wbrew stanowisku podatniczki uznały, że powstanie obowiązek podatkowy. Podkreśliły, że podstawowym kryterium dochodu z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód faktycznie uzyskany. A więc taki, którym podatnik może sam rozporządzać, czyli dochód rzeczywiście mu wypłacony lub pozostawiony do dyspozycji. W momencie przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową niepodzielne wcześniej zyski pozostawione są do dyspozycji wspólników. I przez to stanowią (w dacie przekształcenia) faktycznie uzyskany dochód z tytułu udziału w zyskach spółki podlegający opodatkowaniu (art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

W konsekwencji to na spółce jako na płatniku ciąży obowiązek pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od pozostawionych do dyspozycji wspólników spółki kwot z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Spółka nie zgodził się z taką interpretacją i sprawa trafiła na wokandę sądu administracyjnego. W tym przypadku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach nie przyznał jednak racji skarżącej. Sąd przyznał co prawda, że przekazanie skumulowanych zysków spółki kapitałowej na kapitał podstawowy spółki osobowej nie zostało określone przez ustawodawcę w przepisach podatkowych. Jednak nie oznacza to jeszcze, że nie mieści się ona w katalogu źródeł przychodów, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 i 9, ani w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Sąd potwierdził, że wartość udziałów wspólników powstałej (w wyniku przekształcenia) spółki komandytowej wzrośnie nominalnie o wartość zatrzymanych w osobie prawnej zysków, które podlegałyby opodatkowaniu w momencie wypłacenia ich wspólnikom. Nie może być przy tym wątpliwości, że każdy ze wspólników ma nieograniczoną możliwość podjęcia decyzji o zbyciu posiadanych przez siebie udziałów i rozporządzania zyskami, jakie one przynoszą. Dlatego twierdzenia strony o braku podstaw do przyjęcia, że są one pozostawione do dyspozycji udziałowców, w ocenie sądu nie mają logicznego uzasadnienia.

Zdaniem WSA istotne jest ustalenie, że dochodem faktycznie otrzymanym jest taki dochód, którym podatnik może sam rozporządzać, a więc dochód faktycznie otrzymany lub pozostawiony do jego dyspozycji. Z przedstawionego w niniejszej sprawie stanu faktycznego nie wynika, aby przekształcenie spółki i rozdysponowanie zysków odbyło się bez wiedzy i zgody wspólników. Odwrotnie, opisana przez stronę sytuacja wskazuje na faktyczną realizację dochodów wspólników z tytułu ich udziałów w dotychczasowej spółce.

Dlatego środki pieniężne przekształconej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością stanowią dochód (przychód) z kapitałów pieniężnych. Wspólnicy spółki są zatem zobowiązani do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych od kwot zysku. Naliczenie, pobór i odprowadzenie podatku dochodowego z tego tytułu ciąży na spółce, będącej w myśl obowiązujących przepisów płatnikiem podatku dochodowego.

W tym stanie rzeczy sąd uznał, że organy podatkowe dokonały właściwej oceny prawnej stanu faktycznego przedstawionego we wniosku strony skarżącej i zaprezentowały właściwą wykładnię przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

OPINIA

DARIA LANGER

prawnik z Kancelarii Stolarek & Grabalski

Zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym przez część władz skarbowych, przekazanie niepodzielonych zysków spółki kapitałowej na kapitał podstawowy spółki osobowej w ramach przekształcenia nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wynika to z faktu, iż w wyniku przekształcenia nie dochodzi do przesunięcia wartości zysku z majątku spółki do majątku jej wspólników - więc wspólnicy uczestniczący w przekształceniu nie otrzymują do swojej faktycznej dyspozycji kapitału przekształcanej spółki.

Niemniej jednak, interpretacje przepisów prawa podatkowego nie były w tym zakresie jednolite - część organów podatkowych przyjmowało, iż w analizowanym przypadku niepodzielony zysk powinien zostać opodatkowany zgodnie z zasadami przewidzianymi dla opodatkowania dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. To niekorzystne dla podatnika i nie znajdujące bezpośredniego oparcia w przepisach prawa podatkowego stanowisko podzielił Wojewódzki Sąd Administracyjny w komentowanym wyroku.

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Sergiusz Felbur

Prawnik, specjalista ds. produktów prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK