| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Nowe zasady stosowania kas rejestrujących

Nowe zasady stosowania kas rejestrujących

Od ponad miesiąca obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących. Od 1 lipca nie zaszły większe zmiany w zakresie stosowania kas fiskalnych przez przedsiębiorców. Nie został bowiem rozszerzony obowiązek posiadania kas przez nowych podatników. Więcej nowości czeka nas od 1 listopada. Od tego dnia kasy fiskalne będą musieli zainstalować przedsiębiorcy handlujący papierosami i alkoholem. Co ważne, będą oni musieli posiadać kasy bez względu na wielkość osiąganych obrotów.

Odliczenie od zakupu
Kupno kasy rejestrującej to niemały wydatek. Dla wielu firm może być nawet znaczący. Jednak przepisy dają podatnikom możliwość skorzystania ze specjalnej ulgi podatkowej, związanej z zakupem tego urządzenia. Zgodnie z ustawą o VAT, podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 50 proc. jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 2,5 tys. zł.
Odliczenie to może być dokonane w rozliczeniu podatku od towarów i usług za miesiąc, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie, lub za miesiące następujące po tym miesiącu. W przypadku podatników rozliczających się za okresy kwartalne odliczenie może być dokonane w rozliczeniu za kwartał, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie, lub w rozliczeniu za następne kwartały. Podstawą do odliczenia jest posiadanie przez podatnika dowodu zapłaty całej należności za kasę rejestrującą.
Co ważne, kwota dokonanego w danym okresie rozliczeniowym odliczenia, z tytułu zakupu kas rejestrujących, nie może być wyższa od kwoty różnicy między podatkiem należnym a podatkiem naliczonym. W przypadku gdy kwota podatku naliczonego jest większa lub równa kwocie podatku należnego w danym okresie rozliczeniowym, podatnik może otrzymać zwrot nierozliczonej wcześniej kwoty, z tym że w danym okresie rozliczeniowym kwota zwrotu nie może przekroczyć równowartości:
• 25 proc. kwoty przysługującej podatnikowi do odliczenia przed jego pierwszym dokonaniem - jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy miesięczne, lub
• 50 proc. kwoty przysługującej podatnikowi do odliczenia przed jego pierwszym dokonaniem - jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy kwartalne.
Dokonanie odliczenia następuje pod warunkiem złożenia przez podatnika do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania, pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania, które podatnik zamierza stosować do ewidencjonowania. W przypadku podatników, którzy zamierzają stosować do ewidencjonowania jedną kasę rejestrującą, zgłoszenie może być dokonane na formularzu zawiadomienia o miejscu instalacji kasy rejestrującej zgodnie z przepisami dotyczącymi kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników, o ile zawiadomienie to zostało złożone przed powstaniem obowiązku ewidencjonowania.
Trzeba też wiedzieć, że odliczenia mogą dokonać podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie nie później niż w obowiązujących ich terminach, przy użyciu kas rejestrujących spełniających wymagania określone w przepisach dotyczących kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników.
PRZYKŁAD
PRZEJĘCIE KASY PO ZMARŁYM MĘŻU
Mąż podatniczki prowadził działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży części do ciągników i maszyn rolniczych. 21 maja 2007 r. mąż zmarł. Działalność gospodarcza przez męża prowadzona była do ostatniego dnia. Deklarację VAT-7 za kwiecień 2007 r. wypełniło biuro rachunkowe. Deklaracja ta została podpisana przez męża. Deklaracja została złożona przez syna 22 maja 2007 r. W deklaracji tej wykazana została nadwyżka podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny miesiąc. W maju 2007 r. mąż dokonywał zakupów i sprzedaży związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Podatniczka zamierza kontynuować działalność gospodarczą po zmarłym mężu jako podatnik VAT. Co podatniczka ma zrobić z kasą fiskalną z działalności męża i czy może jej używać w swojej działalności gospodarczej?
Każda kasa fiskalna posiada numer unikatowy, który jest indywidualnym i niepowtarzalnym numerem nadanym pamięci fiskalnej kasy przez ministra finansów, jednoznacznie identyfikującym daną kasę, który nie może być przypisany innym urządzeniom. Pamięć fiskalna kasy to urządzenie umieszczone w twardej nieprzezroczystej masie, umożliwiające trwały jednokrotny zapis danych dopuszczonych programem pracy kasy bez możliwości ich likwidacji oraz wielokrotny odczyt tych danych, które są nieusuwalne bez zniszczenia samego urządzenia. Kasa musi zapisywać w pamięci fiskalnej m.in. numer unikatowy kasy oraz NIP podatnika. Zatem kasa fiskalna jest urządzeniem, które może być wykorzystywane do pracy w trybie fiskalnym tylko przez jednego, określonego podatnika.
Podatnicy prowadzący ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących są zobowiązani do stosowania kas wyłącznie do prowadzenia ewidencji własnej sprzedaży, bez prawa ich użytkowania przez osoby trzecie.
W przypadku podatniczki kasy rejestrujące wykorzystywane dotychczas w firmie zarejestrowanej na zmarłego męża nie mogą być wykorzystywane do ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przez następcę prawnego bez dokonania czynności odczytu zawartości pamięci, następnie wymiany pamięci fiskalnej i dokonania zmiany numeru ewidencyjnego nadanego przez urząd skarbowy.
PRZYKŁAD
KASA UŻYWANA OD 1999 ROKU
Podatnik dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej od roku 1999 użytkował kasę rejestrującą zatwierdzoną decyzją ministra finansów i zarejestrowaną w urzędzie skarbowym. Jest sprawna, poddawana ustawowym przeglądom technicznym. Ta kasa, w wypadku sprzedaży pojedynczego towaru, nie drukuje na paragonach ilości i ceny jednostkowej towaru. Ponadto na kopii paragonu brak jest logo fiskalnego. Czy podatnik może nadal użytkować tę kasę rejestrującą przy prowadzeniu działalności gospodarczej?
W myśl par. 4 ust. 1 pkt 6 lit. f), g) i n) rozporządzenia ministra finansów z 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników, które weszło w życie 17 lipca 2002 r. - paragon fiskalny drukowany przez kasę musi zawierać cenę jednostkową towaru lub usługi, a także logo fiskalne. Przepisy cytowanego rozporządzenia nie odnoszą się natomiast do kopii paragonów.
Z par. 13 ust. 2 wymienionego rozporządzenia wynika, że urządzenia nabyte przez użytkowników w okresie obowiązywania decyzji dopuszczających kasy do obrotu, wydanych przed dniem wejścia w życie tego rozporządzenia, mogą być nadal stosowane do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego.
Zatem kasa użytkowana przez podatnika, mimo że nie spełnia niektórych warunków wynikających z aktualnie obowiązującego rozporządzenia, może nadal służyć do ewidencjonowania.
PRZYKŁAD
LIKWIDACJA KASY A ULGA NA JEJ ZAKUP
Podatnik posiada 25 kas fiskalnych, w których dokonano odczytania zawartości pamięci fiskalnej. Czy można oddać kasę jako odpady i czy jeżeli oddając kasę jako odpady zostanie zachowany VAT naliczony, który był odliczony przy zakupie kasy rejestrującej?
Ustawodawca nie określił terminu przechowywania ani sposobu likwidacji zużytych kas, a ochroną objął tylko pamięć fiskalną kas rejestrujących. Brak jest regulacji dotyczącej obowiązku przechowywania przez podatników wycofanych z użycia kas rejestrujących. W konsekwencji rozporządzenie kasami pozostaje w gestii podatnika. Co do ulgi na zakup kasy, podatnicy są zobowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, w przypadku gdy w okresie trzech lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania zaprzestają ich używania lub nie dokonają w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis, a także w przypadku naruszenia warunków związanych z odliczeniem tych kwot.
Zatem jeżeli został zachowany trzyletni okres od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania do zaprzestania ich użytkowania nie ma potrzeby korygowania podatku naliczonego odliczonego przy zakupie kas fiskalnych.

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Golińska

aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK