| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Ulga mieszkaniowa w podatku od spadków i darowizn

Ulga mieszkaniowa w podatku od spadków i darowizn

W ustawie o podatku od spadków i darowizn mieszkanie nabyte w drodze spadku czy darowizny podlega odrębnemu zwolnieniu. Jeżeli podatnik nie chce lub nie może skorzystać ze zwolnienia w ramach tzw. zerowej grupy podatkowej, może wybrać tzw. ulgę mieszkaniową. Pozwala ona na wyłączenie z podstawy opodatkowania powierzchni mieszkania do 110 mkw. Jak w przypadku innych ulg, również i ta została obwarowana przez ustawodawcę określonymi warunkami. To właśnie ich spełnienie jest najczęstszą przyczyną sporów z fiskusem. Orzeczenia, w których sądy administracyjne spory te rozwiązują, mogą być bardzo cenną wskazówką dla innych podatników, zwłaszcza że w wielu orzeczeniach sądy nie kierują się literalnym brzemieniem przepisów, ale wykładnią celowościową.

Zamiana formy własności nie jest nabyciem

SENTENCJA

Uzyskanie spółdzielczego lokalu mieszkalnego w ramach lokatorskiego prawa do lokalu nie może być utożsamiane z nabyciem prawa własności tego lokalu i to bez względu na to, że w przyszłości mogłoby nastąpić przekształcenie lokatorskiego prawa do lokalu w prawo jego własności (po nabyciu tego lokalu i zapłaceniu stosownej ceny kupna).

Wyrok WSA w Poznaniu z 18 grudnia 2007 r., niepublikowany

SYGN. AKT I SA/Po 1270/07

UZASADNIENIE

Po uchyleniu z przyczyn proceduralnych decyzji w sprawie spełnienia przez podatniczkę wymogów uprawniających do korzystania z ulgi w podatku od spadków i darowizn sprawa została ponownie rozpoznana przez organ podatkowy I instancji. I ponownie organ uznał, że na podstawie testamentu sporządzonego w formie aktu notarialnego tytułem zapisu testamentowego podatniczka nabyła spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Jednocześnie złożyła oświadczenie, że spełnia warunki do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Z uwagi na konieczność zmiany warunków mieszkaniowych podatniczka sprzedała to prawo do lokalu i za pieniądze z tej sprzedaży nabyła lokatorskie prawo do innego lokalu mieszkalnego. W związku z tym organ podatkowy uznał, że uzyskanie przydziału lokatorskiego prawa do lokalu nie mieści się w dyspozycji art. 16 ust. 7 ustawy o podatku od spadków i darowizn. W jego ocenie podatniczka nie nabyła innego budynku, nie uzyskała pozwolenia na budowę lub też nie nabyła innego lokalu mieszkalnego. Organ I instancji podzielił co prawda stanowisko podatniczki, że sytuacja rodzinna i materialna mogła uzasadniać konieczność zmiany warunków mieszkaniowych. W jego ocenie spełniła też warunki wskazane w art. 16 ust. 2 pkt 1-4 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Jednakże nie spełniała jednej z przesłanek wymienionych w art. 16 ust. 7 ustawy i nie może skorzystać z ulgi.

Sprawa ponownie trafiła do sądu administracyjnego i tym razem sąd oddalił skargę. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zauważył, że w sprawie chodziło o prawo do ulgi w przypadku sprzedaży przez zapisobiorcę otrzymanego z tytułu dziedziczenia własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego i następnie nabycie z części środków uzyskanych z tego tytułu lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej.

W ocenie sądu prawo własności nabytego w drodze spadku - w przypadku skarżącej - lokalu mieszkalnego i późniejsza jego sprzedaż powinny pozostawać w związku przyczynowo-skutkowym z nabyciem prawa własności innego lokalu lub budynku i mieć charakter ekwiwalentu nabytego wcześniej w drodze zapisu prawa. Uzyskanie spółdzielczego lokalu mieszkalnego w ramach lokatorskiego prawa do lokalu nie może być utożsamiane z nabyciem prawa własności tego lokalu i to bez względu na to, że w przyszłości mogłoby nastąpić przekształcenie lokatorskiego prawa do lokalu w prawo jego własności (po nabyciu tego lokalu i zapłaceniu stosownej ceny kupna). Dlatego zdaniem WSA, w tym stanie rzeczy skarżąca nie może skutecznie domagać się przyznania jej prawa do ulgi. Okoliczności, dotyczące np. zmiany warunków mieszkaniowych ze względu na stan zdrowia córki i przeznaczenie różnicy między kwotą uzyskaną ze sprzedaży mieszkania a wysokością wkładu mieszkaniowego na jej leczenie, nie mogą rzutować na interpretację omawianego przepisu - uznał sąd.

OPINIA

JUSTYNA BAUTA-SZOSTAK

radca prawny, doradca podatkowy w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy

W świetle dotychczasowego orzecznictwa sądowego wszelkie zwolnienia należy interpretować ściśle, zgodnie z literalnym brzmieniem przepisów. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest - w przypadku sprzedaży otrzymanego lokalu/budynku - przeznaczenie środków pieniężnych na nabycie innego budynku lub lokalu mieszkalnego albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego albo budowę innego budynku lub lokalu. Ściśle interpretując art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn, ustanowienie lokatorskiego prawa do lokalu istotnie nie jest tożsame z nabyciem własności lokalu (spółdzielnia oddaje jedynie lokal mieszkalny do używania). Z tego punktu widzenia należy zgodzić się z wyrokiem sądu. Biorąc jednak pod uwagę cel wprowadzonego zwolnienia, a więc wsparcie tych osób obdarowanych, które wykorzystują lokal/budynek do zaspokojenia swoich aktualnych i faktycznych potrzeb mieszkaniowych, postulować należy zmianę przepisu, aby uwzględniła ona sytuację, iż w razie pogorszenia warunków życiowych nie zawsze możliwe jest nabycie prawa własności lokalu.

reklama

Źródło:

INFOR

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Beata Przybyła

Prowadzę biuro rachunkowe od 18 lat.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »