| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Opodatkowanie usług doradczych

Opodatkowanie usług doradczych

Zakup usług doradztwa to wydatek, na jaki coraz częściej decydują się podatnicy. Zawiłość prawa i konieczność sprawdzenia nowych możliwości stają się istotnym elementem prowadzenia działalności gospodarczej. Niestety opodatkowanie tych czynności w różnych aspektach powoduje spory między podatnikami a organami podatkowymi. Zwłaszcza kwestie zaliczenia wydatków na usługi doradcze do kosztów uzyskania przychodów od lat budzą kontrowersje. Problemy wiążą się przede wszystkim z tym, że usługi doradcze jako usługi niematerialne muszą być odpowiednio udokumentowane. Orzeczenia sądów administracyjnych potwierdzają, że w zakresie usług doradczych podatnik musi być bardzo ostrożny i dołożyć szczególnej staranności przy zawieraniu umów oraz dokumentowaniu wydatków.

Wybór firmy doradczej zależy od podatnika

SENTENCJA

Musi istnieć bezpośredni (uchwytny) związek między kosztami a celem uzyskania przychodu. Związek ten powinien być weryfikowalny, poddawać się odpowiednio zobiektywizowanemu sprawdzeniu. Dotyczy to także usług doradczych.

Wyrok NSA z 10 lipca 2008 r., niepublikowany

sygn. akt II FSK 681/07

UZASADNIENIE

Spółka zwróciła się w grudniu 2006 r. z wnioskiem o zwrot VAT za poszczególne miesiące 2005 roku. Organ podatkowy wezwał spółkę do uzupełnienia wniosku o oryginał tłumaczenia treści zaświadczenia. W treści pisma organ podatkowy pouczył stronę, że nieuzupełnienie braków formalnych w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. Ponadto w pouczeniu zawarł informację o możliwości przywrócenia terminu przez organ podatkowy na wniosek zainteresowanego, w razie uchybienia tego terminu, jeżeli zainteresowany uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy.

Wezwanie to zostało stronie doręczone 12 lutego 2007 r. Spółka 27 marca 2007 r. nadała w urzędzie pocztowym wniosek o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych wniosku o zwrot VAT. Do wniosku załączono tłumaczenie przysięgłe treści zaświadczenia (wykonane 8 marca 2007 r.). Spółka wskazała, że w wyznaczonym terminie nie była w stanie przezwyciężyć okoliczności faktycznych, takich jak: nieznajomość języka polskiego, brak przedstawicielstwa w Polsce, konieczność zlecenia zaświadczenia tłumaczowi przysięgłemu, konieczność konsultacji z doradcami.

Organy odmówiły jednak przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych wniosku, a Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że skarga spółki nie zasługuje na uwzględnienie. Sąd podkreślił, że w każdym przypadku, gdy przedmiotem badania jest kwestia braku winy w uchybieniu terminu, niewątpliwie pożądany jest kompromis. Polegać ma on na tym, aby z jednej strony na skutek nadmiernej surowości nie zamknąć stronie drogi do obrony jej praw, z drugiej zaś, aby pochopnie nie doprowadzić do nieuzasadnionego przywracania terminu. Kryterium braku winy jako przesłanka zasadności wniosku o przywrócenie terminu wiąże się z obowiązkiem strony zachowania szczególnej staranności przy dokonywaniu czynności procesowej. Przywrócenie terminu nie jest dopuszczalne, gdy strona dopuściła się choćby lekkiego niedbalstwa.

Skarżąca jako okoliczność braku winy w uchybieniu terminu, w okresie między odbiorem tłumaczenia zaświadczenia (8 marca 2007 r.) a dniem jego nadania w placówce pocztowej wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu (27 marca 2007 r.) wskazała konieczność dopełnienia procedury wewnętrznej związanej z zatwierdzeniem przez spółkę-matkę ustanowionych przez spółkę pełnomocników. Pełnomocnicy są pra- cownikami innej spółki, która jest dla niej podmiotem kategorii SEC Restricted, co skutkuje ograniczoną możliwością świadczenia przez tę spółkę profesjonalnych usług doradczych i audytorskich. Stąd wymóg uzyskania akceptacji ustanowionych pełnomocników przez spółkę-matkę.

Sąd zgodził się ze spółką, że wybór pełnomocnika jest suwerenną decyzją spółki, jednak w jego ocenie, to spółkę obciążają konsekwencje dokonanego wyboru.

W ocenie sądu nie można stwierdzić, że spółka, podejmując dopiero 8 marca 2007 r. czynności mające na celu skuteczne ustanowienie pełnomocników do czynności związanych z uzyskaniem zwrotu VAT, uczyniła zadość wymaganiom staranności i ostrożności w prowadzeniu swych spraw.

OPINIA

Grzegorz BĄcik

doradca podatkowy, kancelaria prawna Chałas i Wspólnicy

Należy wskazać, że przepis art. 169 oraz art. 162 Ordynacji podatkowej ma za zadanie dyscyplinować stronę postępowania podatkowego. Jest to niewątpliwie jak najbardziej pożądane i uzasadnione. Jednak wątpliwości może budzić argumentacja organów podatkowych i sądu, które z jednej strony uznały, iż faktycznie nastąpiło uprawdopodobnienie braku winy podatnika odnośnie do czasu potrzebnego na uzyskanie tłumaczenia przysięgłego, a z drugiej strony podważają argumentację dotyczącą czasu potrzebnego na ustanowienie pełnomocnika. Odnośnie do tego drugiego, to specyfika działania podmiotu zagranicznego, dodatkowo występującego w ramach grupy podmiotów powiązanych, powoduje znaczne wydłużenie procesu decyzyjnego. Ponadto, praktyka wskazuje, że nagminnym jest, iż organy podatkowe niespiesznie rozstrzygają w kwestii zwrotu VAT podmiotom zagranicznym. Zdarza się, że wnioski takie rozpatrywane są kilka lat. Na taką sytuację ma wpływ między innymi olbrzymia rotacja wśród pracowników urzędów. Tak więc, powyższe rozstrzygnięcie może budzić wątpliwości, czy nie jest to po prostu próba przerzucenia na podmioty ubiegające się o zwrot VAT odpowiedzialności za przedłużanie postępowań dotyczących zwrotu VAT podmiotom zagranicznym.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Sienkiewicz, Jaroszewski, Zamroch – Radcowie Prawni Spółka Partnerska

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców, jak również pomoc dla klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK