| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Rachunkowość związana z zakupem i eksploatacją samochodu

Rachunkowość związana z zakupem i eksploatacją samochodu

W poradniku podpowiadamy, jak prawidłowo dokonać ewidencji księgowej związanej z zakupem i eksploatacją samochodu. Przedstawiamy możliwości ujęcia przez firmę samochodu w zależności od zaistniałej sytuacji. Wskazujemy sposoby ewidencji różnych form nabycia samochodu, włącznie z leasingiem. Mając na uwadze odmienne ujęcie leasingu w przepisach podatkowych i bilansowych.

Remont samochodu

Prace związane z remontem nie zmieniają sposobu używania samochodu, ich przeznaczenia oraz konstrukcji, w związku z czym wydatki te stanowią dla firmy koszt uzyskania przychodu. Remont to odtworzenie (przywrócenie) pierwotnego stanu technicznego, które nie powoduje zmiany charakteru i funkcji remontowanego obiektu. Wydatki na remont mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu pod warunkiem, że efektem wykonanych prac nie jest zwiększenie wartości technicznej, użytkowej, a w konsekwencji wartości początkowej środka trwałego. Wydatki związane z remontem stanowią bez ograniczenia koszty uzyskania przychodów w wysokości udokumentowanej fakturami.

Tabela 30. Różnica pomiędzy remontem a ulepszeniem

PRZYKŁAD

Firma A eksploatowała samochód ciężarowy, który stanowił w firmie środek trwały. W następstwie eksploatacji uległ całkowitemu zużyciu silnik. Nabycie nowego silnika można potraktować jako remont samochodu. Wydatek na zakup silnika stanowi więc koszt podatkowy, ponieważ został dokonany w ramach remontu środka trwałego, który to remont miał na celu przywrócenie pierwotnej zdolności użytkowej pojazdu.

Tabela 31. Ewidencja księgowa wydatków poniesionych na remont samochodu

Zapamiętaj

Naprawy i remonty samochodów są kosztem, z wyjątkiem wydatków, które ponieśliśmy przed wpisaniem samochodu do ewidencji środków trwałych.

Podobnie jak remont traktowana jest konserwacja. Oznacza ona okresową czynność mającą na celu utrzymanie danego środka trwałego w należytym stanie technicznym i zapobiegające przedwczesnemu niszczeniu.

Zgodnie z prawem

Art. 31 ustawy o rachunkowości

1. Wartość początkową stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji i powodującego, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową, mierzoną okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych przy pomocy ulepszonego środka trwałego, kosztami eksploatacji lub innymi miarami.

2. Wartość początkową środków trwałych - z wyjątkiem gruntów niesłużących wydobyciu kopalin metodą odkrywkową - zmniejszają odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe dokonywane w celu uwzględnienia utraty ich wartości, na skutek używania lub upływu czasu.

3. Wartość początkowa i dotychczas dokonane od środków trwałych odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe mogą, na podstawie odrębnych przepisów, ulegać aktualizacji wyceny. Ustalona w wyniku aktualizacji wyceny wartość księgowa netto środka trwałego nie powinna być wyższa od jego wartości godziwej, której odpisanie w przewidywanym okresie jego dalszego używania jest ekonomicznie uzasadnione.

4. Powstałą na skutek aktualizacji wyceny różnicę wartości netto środków trwałych, o której mowa w ust. 3, odnosi się na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny i nie może ona być przeznaczona do podziału. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny podlega, z zastrzeżeniem art. 32 ust. 5, zmniejszeniu o różnicę z aktualizacji wyceny uprzednio zaktualizowanych zbywanych lub zlikwidowanych środków trwałych. Różnica ta wpływa na kapitał (fundusz) zapasowy lub inny o podobnym charakterze, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.

Koszty posiadania firmowego samochodu

Posiadanie samochodów przez firmę oznacza konieczność ponoszenia wydatków z tym związanych. Należą do nich m.in. wydatki na paliwo, części, przeglądy techniczne, oleje itp.

Wydatki eksploatacyjne

Wydatki eksploatacyjne kwalifikowane są do kosztów w oparciu o dokumenty zakupu, czyli faktury lub rachunki. Istotne jest to, że od wydatków eksploatacyjnych takich jak zakup części możemy odliczać podatek VAT, nawet jeśli dotyczą samochodu osobowego. Ograniczenie dotyczy jedynie wydatków na paliwo.

Tabela 32. Ewidencja wydatków na bieżącą eksploatację samochodu

Przykładowo, wydatkiem na bieżącą eksploatację może być zakup opon traktowany jako koszt działalności operacyjnej.

Tabela 33. Ewidencja zakupu opon

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Emilia Stawicka

Specjalista w obsłudze księgowej i kadrowo-płacowej firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK