| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Deklaracje podatkowe

Deklaracje podatkowe

Formularz PIT-4
PIT-4 to deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy od łącznej kwoty dokonanych wypłat. Ustawa o PIT przewiduje, że płatnicy (nie dotyczy to jednak zakładów pracy chronionej) przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną – według siedziby, bądź miejsca prowadzenia działalności – gdy płatnik nie posiada siedziby, przesyłając równocześnie deklarację według ustalonego wzoru.
ZAPAMIĘTAJ
Jeżeli między kwotą potrąconego podatku a kwotą wpłaconego podatku występuje różnica, powinniśmy wyjaśnić ją w deklaracji.
Płatnik, który wykazuje zbiorczo należne zaliczki za wszystkich podatników, musi pamiętać o prawidłowym wypełnieniu pól w poz. 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42 i 43, a także poz. 50 deklaracji PIT-4. Łączne kwoty pobranych zaliczek wykazane w tych pozycjach, obliczone w sposób wcześniej wskazany, są pomniejszone o składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne pobranej w roku podatkowym przez płatnika zgodnie z przepisami o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ. Obniżenie to nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) wolny od podatku na podstawie art. 21, 52 i 52a u.p.d.o.f., oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki. Wysokość wydatków na cele składki zdrowotnej ustalamy na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie.
CO NA TO PRAKTYKA?
Jak określamy zaliczki z umowy zlecenia?
W poz. 50 deklaracji PIT-4 wykazujemy kwoty pobranych zaliczek na podatek dochodowy od wypłat należności z tytułu działalności określonej w art. 13 pkt 2 i 4–9 oraz 18 u.p.d.o.f. Zaliczki te są obowiązane pobierać, jako płatnicy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności osobom z tytułu działalności określonej w art. 13 pkt 2 i 4–9 oraz art. 18 u.p.d.o.f, w wysokości 19% należności pomniejszonej o koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 u.p.d.o.f. oraz pomniejszonej o składki potrącone przez płatnika w danym miesiącu na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe. Zaliczki te podobnie jak przy wypłacie z umów o pracę zmniejszamy do wysokości 7,75% o kwotę pobranej składki na ubezpieczenie zgodnie z przepisami o NFZ. Płatnicy nie są obowiązani do poboru zaliczek od wypłaconych należności z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 2 i 8 u.p.d.o.f., jeżeli podatnik złoży oświadczenie, że wykonywane przez niego usługi wchodzą w zakres prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.
reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Barbara Głowacka

Prawnik, konsultant podatkowy w Instytucie Studiów Podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »