| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Aktualności > Inwentaryzacja w księgach rachunkowych

Inwentaryzacja w księgach rachunkowych

Jednym z podstawowych warunków wiernego przedstawienia obrazu firmy w sprawozdaniu finansowym jest prawidłowo przeprowadzona inwentaryzacja składników majątkowych i ich wycena. Ważne zatem, aby przed jej rozpoczęciem zapoznać się ze wskazówkami, jak, kiedy i w jaki sposób uporać się z tym obowiązkiem. Warto też zwrócić uwagę, jakie korzyści danej firmie przynosi ten obowiązek.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Organizacja prac inwentaryzacyjnych
Całość procesu inwentaryzacji można podzielić na trzy główne etapy: przygotowawczy, spisowy i rozliczeniowy. Każdy z tych etapów składa się z elementarnych czynności uwzględniających procedurę prawną i zwyczajową. Zakres przygotowań do inwentaryzacji może się znacznie różnić w zależności od przeprowadzającej ją jednostki. Do głównych czynników powodujących ten fakt należą przede wszystkim przedmiot oraz rozmiar działalności jednostki, a także istniejący w jednostce porządek. Rozmiar działalności jednostki oraz jej przedmiot wpływają bowiem na liczbę oraz wielkość podlegających spisowi z natury zapasów rzeczowych składników majątku obrotowego, liczbę obiektów środków trwałych oraz maszyn i urządzeń będących w toku inwestycji. Początkowym etapem prac związanych z inwentaryzacją jest wydanie zarządzenia o inwentaryzacji. W zależności od rozmiarów jednostki zakres szczegółowości takiego dokumentu będzie różny. W jednostkach, które posiadają jedynie niewielki asortyment przedmiotów podlegających spisowi z natury, wystarczy wydanie przez kierownika jednostki decyzji na piśmie, określającej przedmiot spisu, dzień, na który przeprowadzany jest spis, czas przeprowadzenia spisu oraz nazwiska osób dokonujących powierzonych im prac.
W przypadku jednostek dysponujących większym asortymentem przedmiotów podlegających spisowi z natury konieczne jest powołanie przez kierownika jednostki zakładowej komisji inwentaryzacyjnej albo też komisarza spisowego. W takim przypadku ważną czynnością jest opracowanie i wprowadzenie regulaminu inwentaryzacyjnego, tzw. instrukcji wewnętrznej, która będzie obowiązywać przez kilka lat w tej samej formie lub zmieniać się tylko w punktach, w których zdobyte doświadczenia wskazują na możliwość wprowadzenia usprawnień. Następnie należy poinstruować i przeszkolić pracowników materialnie odpowiedzialnych, wyznaczonych do udziału w spisie, oraz pobrać od nich niezbędne oświadczenia. Wówczas można przystąpić do opracowania i zatwierdzenia planu inwentaryzacji na określony czas jej trwania. Należy również pamiętać o zaopatrzeniu się w przepisy, druki, arkusze i formularze do inwentaryzacji, wycen i rozliczeń. Kierownik jednostki powinien wydać zarządzenie, w którym określi skład zespołów spisowych oraz powoła komisję inwentaryzacyjną. Członkowie komisji oraz zespołów spisowych muszą być poinformowani o metodach, formach i technikach spisu oraz oczywiście zapoznani z instrukcją inwentaryzacyjną. Po tym wstępnym etapie można już przeprowadzić czynności zabezpieczające w inwentaryzowanej jednostce (lub oddziale). Najpierw należy dokonać w celu rozeznania wstępnego przeglądu składników majątkowych pieniężnych i rzeczowych, ułatwi to dalszą pracę, oraz przygotować składniki do spisu (jeśli tego wymagają). Następny krok w procesie inwentaryzacji to podział inwentaryzowanego obiektu na pola spisowe. Ważną sprawą jest również sprawdzenie przyrządów pomiarowych pod względem ich użyteczności i legalności oraz odpowiedniego stanu technicznego, zapewni to dokonanie wiarygodnych pomiarów. W ten sposób można już przystąpić do konkretnych czynności spisowych. Uważa się, iż na początku powinien być sporządzony protokół inwentaryzacji kasy, spisowi podlegają zarówno stan gotówki w kasie, jak i czeki i inne papiery wartościowe znajdujące się w kasie. Rzeczowe składniki majątku należy spisać, jak już wspomniałam, wcześniej, poprzez liczenie, ważenie, mierzenie – stosując zasadę podwójnego sprawdzianu. Faktyczne dane powinny być wpisane do arkuszy spisowych i wstępnie wycenione. Powinno się też dokonać podziału spisywanych składników według kryteriów użyteczności, przydatności, wartości rynkowej itp. Niezbędne jest, aby pamiętać o tym, iż inwentaryzacji podlegają również składniki majątkowe będące własnością innych obcych jednostek.
reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

ECDDP Sp. z o.o.

Jedna z największych firm doradztwa podatkowego w Polsce

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »