| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Wyjaśnienia > Jaką stawką jest opodatkowane organizowanie kolonii dla dzieci i młodzieży

Jaką stawką jest opodatkowane organizowanie kolonii dla dzieci i młodzieży

Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie usług turystycznych związanych z wypoczynkiem i rekreacją oraz usług im towarzyszących, w tym również dotyczących kolonii dla dzieci i młodzieży. Jaką stawką powinnam opodatkować takie usługi? - Pismo z 3 lutego 2006 r. nr VO/006/14/110/05/EK

ODPOWIEDŹ IS – SKRÓT
Usługi świadczone przez podatnika, polegające m.in. na organizowaniu kolonii dla dzieci, podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w wysokości 22%.

KOMENTARZ EKSPERTA
Należy zgodzić się ze stanowiskiem organu podatkowego, że świadczone przez stronę usługi są opodatkowane stawką 22%. Do usług tych nie znajdzie zastosowania obniżona do 7% stawka VAT, która ma zastosowanie tylko do usług świadczonych przez obiekty noclegowe turystyki oraz inne miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, z wyłączeniem usług zakwaterowania w bursach, internatach i domach studenckich (PKWiU 55.23.15). Ze zwolnienia od VAT korzystają jedynie usługi obozów, kolonii lub usługi o podobnym charakterze, organizowane przez szkoły i inne jednostki objęte ustawą o systemie oświaty.

ODPOWIEDŹ IS – WYCIĄG
Na podstawie art. 14b § 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie informuje:
Zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) podstawą opodatkowania przy wykonywaniu usług turystycznych jest kwota marży pomniejszona o kwotę należnego podatku. Przez marżę należy rozumieć różnicę między kwotą należności, którą ma zapłacić podróżny za usługę turystyczną (z wyłączeniem kwoty VAT), a ceną nabycia zapłaconą przez biuro podróży za towary i usługi dostarczane przez innych podatników dla bezpośredniej korzyści nabywcy usługi. Możemy do nich zaliczyć w szczególności transport, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie.
Zgodnie z ust. 3 zasady przedstawione powyżej mają zastosowanie w przypadku, gdy podatnik (biuro podróży):
• ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium RP,
• działa na rzecz nabywcy usługi we własnym imieniu i na własny rachunek,
• przy wykonywaniu usługi nabywa towary i usługi od innych podatników dla bezpośredniej korzyści nabywcy usługi, czyli klienta biura turystycznego,
• prowadzi ewidencję, z której wynikają kwoty wydatkowane na nabycie towarów i usług od innych podatników dla bezpośredniej korzyści nabywcy usług, oraz ma dokumenty, z których wynikają te kwoty.
Istotne jest również to, że biurom podróży nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego od towarów i usług nabytych dla bezpośredniej korzyści nabywcy usługi, czyli klienta tego biura.
Przedstawione powyżej reguły podlegają pewnym modyfikacjom w przypadku, gdy przy świadczeniu usługi turystycznej podatnik oprócz usług nabywanych od innych podatników dla bezpośredniej korzyści nabywcy usługi część świadczeń w ramach tej usługi wykonuje we własnym zakresie. Mamy wówczas do czynienia z tak zwanymi usługami własnymi biura podróży. Przykładem może być zaoferowanie klientom usługi przewozu do miejsca wypoczynku autokarem należącym do biura. W tym przypadku odrębnie ustala się podstawę opodatkowania dla usług własnych i odrębnie w odniesieniu do usług nabytych od innych podatników dla bezpośredniej korzyści klienta biura podróży. W celu określenia podstawy opodatkowania dla usług własnych znajdują zastosowanie przepisy art. 29 cytowanej ustawy. Konsekwencją przedstawionej powyżej zasady jest to, że biuro podróży zobowiązane jest do wykazania w prowadzonej ewidencji, jaka część należności za usługę przypada na usługi nabyte od innych podatników dla bezpośredniej korzyści nabywcy, a jaka – na usługi własne.
reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Skuteczne cv

Przygotowujemy do zmiany pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »