reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > ABC > Jak korygować fakturę VAT RR

Jak korygować fakturę VAT RR

Na fakturze korygującej VAT RR trzeba podać wszystkie pozycje podane w wysokości omyłkowej oraz te pozycje w wysokości prawidłowej. Fakturę korygującą VAT RR podwyższającą kwotę zwrotu ryczałtowego rozliczamy w miesiącu, w którym została dokonana zapłata.


Faktury VAT RR to szczególny rodzaj faktur, których zasady sporządzania i przechowywania zostały szczegółowo zdefiniowane w art. 116 ustawy. Nie zostały jednak określone w tym przepisie zasady wystawiania faktur korygujących do faktur VAT RR. Jednocześnie nie została wydana delegacja ustawowa upoważniająca Ministra Finansów do określenia w przepisach wykonawczych dodatkowych regulacji dotyczących faktur VAT RR. W odniesieniu do faktur VAT zasady wystawiania faktur korygujących zawarte zostały w § 13 i 14 rozporządzenia Ministra Finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 212, poz. 1337). Ustawodawca nie określił wprost, czy zasady te mają również zastosowanie do faktur VAT RR. Celem wystawiania faktur korygujących jest przede wszystkim usuwanie nieprawidłowości, które wystąpiły w fakturach pierwotnych, jak również uaktualnianie dokumentów w związku ze zmianą cen sprzedawanych towarów, udzieleniem rabatów. Ustawa o podatku od towarów i usług nie zawiera przesłanek wskazujących na to, iż obrót prowadzony przez podatnika VAT z rolnikami ryczałtowymi powinien być pozbawiony możliwości korygowania faktur VAT RR. Ponieważ nie ma odrębnych uregulowań do faktur korygujących VAT RR, należy stosować ogólne zasady przewidziane dla wszystkich faktur VAT.

Obowiązek wystawienia faktury VAT RR spoczywa na podatniku podatku od towarów i usług, który nabył produkty rolne od rolnika ryczałtowego. Jak wynika z § 13 i 14 rozporządzenia, fakturę korygującą wystawia sprzedawca, czyli podmiot, który sporządził pierwotną fakturę. W danym przypadku, skoro podatnik - nabywca towarów od rolnika ryczałtowego - wystawia fakturę VAT RR, to on również powinien być uprawniony do wystawienia faktury korygującej. Dlatego fakturę korygującą do faktury VAT RR wystawia podatnik - nabywca produktu rolnego. Wystawiona faktura korygująca VAT RR powinna zawierać wyraz „KOREKTA” albo wyrazy „FAKTURA KORYGUJĄCA” - analogicznie do przypadku korekty faktury VAT.

Faktura korygująca wystawiona w przypadku pomyłek w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury, powodująca podwyższenie ceny, powinna zawierać co najmniej (§ 14 ust. 2 rozporządzenia):

1) kolejny numer oraz datę wystawienia;

2) dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca, określone w § 5 ust. 1 pkt 1-4 (imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy; numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, numer kolejny faktury oznaczonej jako „FAKTURA VAT”; dzień, miesiąc i rok wystawienia faktury, a w przypadku gdy data ta różni się od daty sprzedaży, również datę sprzedaży; w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży, pod warunkiem podania daty wystawienia faktury);

3) kwoty podane w omyłkowej wysokości oraz kwoty w wysokości prawidłowej.

Dlatego również korekta faktur VAT RR powinna obowiązkowo zawierać te elementy. Może zawierać również inne elementy wynikające ze specyfiki faktur VAT RR.

Przykładowy wzór faktur korygujących do faktur VAT RR

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

 

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Wystawioną fakturę korygującą należy przekazać rolnikowi ryczałtowemu, który powinien potwierdzić odbiór, a wynikającą z korekty różnicę (w przypadku podwyższenia ceny) należy przekazać na konto rolnika.

W przypadku faktur VAT RR podatek należny to kwota zryczałtowanego podatku, która jest jednocześnie podatkiem naliczonym u wystawcy faktury. Dlatego faktura korygująca VAT RR rzutuje na sposób rozliczenia VAT (z faktury pierwotnej). Korekta faktur VAT RR wpływa wyłącznie na zmianę (zmniejszenie lub zwiększenie) podatku naliczonego u nabywcy towaru. Wystawca faktury VAT RR jest jednocześnie nabywcą towaru, tak więc za datę otrzymania faktury korygującej przyjmuje się datę jej wystawienia. Oznacza to, że zmniejszenia podatku naliczonego musi dokonać w miesiącu wystawienia faktury korygującej VAT RR (art. 86 ust. 10a).

Przykład

Spółka nabywa produkty rolne od rolników i wystawia faktury VAT RR. W styczniu wystawiła fakturę dla Jana Nowaka, gdzie zamiast wpisać 100 kg, zostało wpisane 1000 kg. W związku z powyższym zawyżono kwotę zwrotu ryczałtowego.

Przed korektą

Wartość towarów bez kwoty zwrotu 5000 zł, Kwota zwrotu ryczałtowego 300 zł

Po korekcie

Wartość towarów bez kwoty zwrotu 500 zł, Kwota zwrotu ryczałtowego 30 zł

3 marca spółka wystawiła fakturę korygującą, w związku z tym w deklaracji za marzec zmniejszy podatek naliczony o 270 zł (300 zł - 30 zł).

Natomiast podwyższenie podatku naliczonego u nabywcy (wystawcy faktury korygującej VAT RR) może mieć miejsce, gdy wszystkie warunki określone w art. 116 ust. 6 ustawy zostaną spełnione. Dlatego zwrot ryczałtowy wynikający z korekty może być uwzględniony w rozliczeniu VAT za miesiąc, w którym kwota wynikająca z korekty została przekazana na konto rolnika, pod warunkiem że:

1) nabycie produktów rolnych jest związane z dostawą opodatkowaną;

2) zapłata należności za produkty rolne, obejmująca również kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku, nastąpiła na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego nie później niż 14 dnia, licząc od dnia wystawienia faktury korygującej, z wyjątkiem przypadku, gdy rolnik zawarł umowę z podmiotem nabywającym produkty rolne określającą dłuższy termin płatności. Obowiązują w tym przypadku również przepisy dotyczące kompensat i zaliczek - art. 116 ust. 8-9b ustawy;

3) w dokumencie stwierdzającym dokonanie zapłaty należności za produkty rolne zostaną podane numer i data wystawienia faktury korygującej albo na fakturze podano dane identyfikacyjne dokumentu stwierdzającego dokonanie zapłaty.

Przykład

Spółka wystawiła rolnikowi ryczałtowemu fakturę korygującą do faktury VAT RR. W wyniku korekty kwota zwrotu ryczałtowego uległa zwiększeniu. Faktura korygująca została wystawiona 28 stycznia br. Spółka nie ma umowy określającej specjalne terminy płatności. Dlatego, aby mogła podwyższyć podatek naliczony o wypłacony zwrot ryczałtowy, będzie musiała zapłacić różnicę do 11 lutego br.

• § 14 rozporządzenia Ministra Finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 212, poz. 1337

• art. 116 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 54, poz. 535; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11

Marcin Jasiński

ekspert w zakresie VAT

reklama

Czytaj także

Autor:

Źródło:

Biuletyn VAT

Zdjęcia


Kodeks pracy 2020. Praktyczny komentarz z przykładami103.20 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Nowy JPK_VAT

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Moduł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Dybała

Doradca podatkowy nr 11590

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama